Nr sprawy zp. 361 2013 Załącznik nr do siwzPobieranie 51.47 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar51.47 Kb.
Nr sprawy ZP.361.1.2013 Załącznik nr 2.4. do SIWZ
………………….…….……………

(pieczęć firmy) Pakiet nr 4 – ŚRODKI DO DEZYNFEKCJIFormularz cenowy asortymentowo - ilościowy
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie puste pozycje w poniższej tabeli


Lp.

Opis przedmiotu zamówienia


Pojemność/ gramatura


Nazwa proponowanego produktuJ. m.

Ilość


Cena jednostkowa netto

szt./op./kg

Wartość netto

(6 x 7)

Podatek VAT

Wartość brutto

(8 + 10)

Stawka VAT

%

Wartość podatku VAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych niezanieczyszczonych organicznie powierzchni i przedmiotów, trudno dostępnych miejsc i szczelin, nie wymaga rozcieńczania. Pełne spektrum biobójcze, zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy (HBV, HCV, HIV), Adenowirus, Vaccinia, Rotawirus. Oszczędza czas - działa bardzo szybko, szybko wysycha. Butelka zaopatrzona jest w spryskiwacz. Posiada przyjemny zapach, nie pozostawia plam i osadu.

1000 ml
szt.

30
2.

Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Posiada pełne spektrum biobójcze. Wykazuje skuteczne działanie nawet w obecności zanieczyszczeń organicznych, zawiera dodatek substancji nawilżających. Pielęgnuje i zapobiega wysuszaniu skóry. Działa bardzo delikatnie na skórę, nie pozostawia substancji chemicznych obciążających i drażniących skórę.

1000 ml
szt.

38

3.

Uniwersalny środek dezynfekcyjny w postaci proszku. Służy do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia np. basenów, kaczek, materacy, łóżek, sanitariatów). Spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy.

W opakowaniach dostępnych Wykonawcy
kg

84
4.

Proszek piorąco-dezynfekujący. Przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji prania przy 65° C. Do delikatnej, kolorowej i białej bielizny z włókien syntetycznych, mieszanych i czystej bawełny. Wybiela nie niszcząc włókna. Usuwa przykre zapachy już przy temp. 30° C. Pierze równie dobrze w wodzie twardej oraz miękkiej. Opakowanie nie większe niż 20 kg.

W opakowaniach dostępnych Wykonawcy
kg

220 kg
5.

Chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym i przyjemnym zapachu. Zalecane do sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej oraz innych trudno dostępnych powierzchni w obszarze medycznym. Krótki czas działania od 30 sekund do 1 minuty.

100 szt.
op.

4
6.

Płynny środek myjąco-dezynfekcyjny, bezaldehydowy, do mycia i dezynfekcji przedmiotów i narzędzi termolabilnych, butów, łóżek, w myjni basenów. Zawiera inhibitory korozji. Szerokie spektrum biobójcze: bakterie, grzyby, wirusy.

5000 ml
szt.

1
7.

Płynny preparat w koncentracie na bazie aldehydu glutarowego, do manualnej dezynfekcji i  mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych oraz powierzchni. Jednocześnie myje i dezynfekuje. Szerokie spektrum biobójcze,  także w obecności zanieczyszczeń organicznych (krew, albuminy itp.) - działa bakteriobójczo (w tym Tbc), grzybobójczo, prątkobójczo i wirusobójczo (HBV, HCV, HIV), Adenowirus, Papovawirus, Poliowirus, Rotawirus. Stosowany do dezynfekcji także w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Wykazuje bardzo dobre właściwości myjące, co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń organicznych. Zawiera substancje antykorozyjne, które skutecznie chronią przed korozją narzędzia niklowane, wykonane ze stopów żelaza, aluminium, brązu, miedzi itp., nie uszkadza wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła, gumy itp. Nie pozostawia  plam i osadu  na dezynfekowanych powierzchniach i przedmiotach.

1000 ml
szt.

8
8.

Płynny preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych, dużych powierzchni i wyposażenia. Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Bardzo dobre właściwości myjące, nie pozostawia plam, osadów, smug. Uniwersalne zastosowanie - wysoka kompatybilność materiałowa, brak ograniczeń w stosowaniu. Służy do mycia i dezynfekcji powierzchni szklanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i błyszczących metalowych. Roztwór ma przyjemny, delikatny zapach.

1000 ml
szt.

50
9.

Antybakteryjne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk.

5000 ml
szt.

5
10

Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny do dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu, aparatury medycznej, odpornych na działanie alkoholi. Zawierający w składzie: min 2 alkohole i aldehyd glutarowy. Spektrum działania B (łącznie z Tbc) F, V (HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova. Opakowanie ze spryskiwaczem.


1000 ml
szt.

12
11

RAZEM
  1. Niniejszy formularz stanowił będzie integralną część umowy.

  2. Przy wyliczaniu wartości netto, wartości podatku VAT i wartości brutto zamówienia w PLN należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku, stosując przybliżenie zgodnie
    z powszechnie obowiązującą zasadą matematyczną:

  1. gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas drugą cyfrę po przecinku zwiększa się o jeden;

  2. gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugą cyfry po przecinku pozostawia się bez zmian.

  1. Zamawiający wymaga, aby każda strona niniejszego Załącznika opatrzona została podpisem osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę. W przypadku parafki należy dodatkowo umieścić imienną pieczątkę.

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza innych niż wskazane w tabeli pojemności/gramatury z wyjątkiem pozycji nr 4, tj. proszku piorąco-dezynfekującego, który Wykonawca może dostarczać w opakowaniu do 20 kg.

……………….………, dn. …………………………. ...........................................................................(miejscowość) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

Pobieranie 51.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna