Nr Zarządzanie strategiczne Specjalność : Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy KierunekPobieranie 191.8 Kb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar191.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Nr 1. Zarządzanie strategiczne

Specjalność : Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne


Semestr

W

Ćw

L

P

S

I

15

-

-

15

-Treść wykładu

Semestr I ..........................................15 h

Istota i typologia strategii. Typologia zarządzania strategicznego.
Logika zarządzania strategicznego. Otoczenie w zarządzaniu strategicznym. Strategie konkurencji. Alianse strategiczne. Zarządzanie strategiczne w różnych sektorach przemysłu.Treść projektu

Semestr I ..........................................15 h
Zastosowanie metod analizy strategicznej do oceny strategicznej pozycji wskazanej organizacji – studium zadanego przypadku.
LITERATURA:


 1. Sawicki K. (red.): Rachunkowość finansowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1999 Bożena Gajdzik, Barbara Jama: Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

 2. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

 3. Dorota Burchart-Korol, Przemysław Musiał: Podstawy zarządzania dla inżynierów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

 4. Wiesław Kowalczewski [red.]: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2002.

 5. Marian Strużycki [red.]: zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2004.

 6. Grażyna Gierszewska: zarządzanie strategiczne. Wydawnictwo Wpisz, Warszawa 2000.

 7. Grażyna Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

 8. Ricky W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1996.

 9. Praca zbiorowa [Rokita J., jędrelska K.]: Zarzadzanie strategiczne. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000Filipczuk J.: Zarządzanie strategiczne. Instytut przedsiębiorczości i samorządności, Warszawa 2003.Autor: Dr inż. Jacek Korski
Nr 2. Organizacja systemów produkcyjnych

Specjalność : Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne


Semestr

W

Ćw

L

P

S

I

15E

-

-

15

-Treść wykładu

Semestr I ..........................................15 h
Charakterystyka technik produkcji z uwzględnieniem cech wyrobów i usług. Zadania i cele procesów produkcyjnych. Strategiczne aspekty zarządzania produkcją. Zarządzanie produkcją na poziomie taktycznym. Planowanie
i projektowanie produkcji. Tworzenie dokumentacji technicznej. Systemy przygotowania produkcji. Sterowanie produkcja Nowoczesne metody zarządzania produkcją.

Treść projektu

Semestr I ..........................................15 h
Opracowanie wstępnego projektu wybranego systemu produkcyjnego.
LITERATURA:


 1. Marek Brzeziński: Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2002.

 2. Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1. Strategie organizacji i zarządzania produkcją. Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998.

 3. Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych. Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1996.

 4. Danuta Głowacka-Fertsch, Marek Fertsch: Zarządzanie Produkcją. Wyższa szkoła Logistyki, Poznań 2004.

 5. Paul Lowe. Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse. „Śląsk”, Katowice 1999.

 6. Kazimierz Pasternak: Zarys zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.Autor: Dr inż. Katarzyna TOBÓR-OSADNIKNr 3 . Zarządzanie personelem i komunikacja społeczna w sytuacjach zagrożeń

Specjalność : Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne


Semestr

W

Ćw

L

P

S

III

30E

-

-

15

-Treść wykładu

Semestr III ..........................................30 h

Zarządzanie personelem – jego elementy i uwarunkowania. Procedury, metody
i instrumenty zarządzania personelem. Racjonalizacja stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Innowacje i zmiany. Obszary konfliktów i możliwości rozwiązywania ich na płaszczyźnie negocjacji. Negocjacje zbiorowe – podstawowa definicja, istota i znaczenie tego procesu. Zespoły pracownicze.
Kultura organizacyjna jako element aktywizowania personelu. Komunikacja interpersonalna i komunikacja społeczna. Komunikacja i przekazywanie informacji w sytuacji kryzysu. Środki komunikacji społecznej. Warunki i zasady skutecznego kierowania zespołem w ekstremalnych sytuacjach. Konflikty społeczne występujące w stanach zagrożenia. Pojęcie i znaczenie motywacji w sytuacjach ekstremalnych, teorie motywacji, czynniki motywacyjne, uwarunkowania skutecznej motywacji
w sytuacjach zagrożeń.Treść projektu

Semestr III ..........................................15 h
Problematyka optymalizacji stanu i struktury zatrudnienia. Wielowymiarowość negocjacji zbiorowych, układ zbiorowy pracy. Istota i znaczenie trójstronności w negocjacjach. Kultura organizacyjna jako element aktywizowania personelu.
LITERATURA

 1. Armstrong M. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,

 2. McKenna E., Beech N. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999,

 3. Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi: Strategie-procesy-metody”, Warszawa 2003.

 4. Griffin Em „Podstawy komunikacji społecznej”: Gdańskie Wydawnictwo. Psychologiczne, 2003

Pobieranie 191.8 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna