Numer kodowy uczestnikaPobieranie 57.97 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar57.97 Kb.
Polskie Towarzystwo Geograficzne

Oddział Katowicki


NUMER KODOWY UCZESTNIKA


WOJEWÓDZKI FINAŁ

KONKURSU WIEDZY O WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

MIESZKAM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”


rok szkolny 2005/2006


Drogi uczniu,

Gratulujemy pomyślnego dotarcia do końcowego etapu zmagań w konkursie wiedzy o naszym regionie. Przed Tobą zadania, które pozwolą na sprawdzenie Twoich wiadomości oraz wyłonienie najlepszego spośród startujących w zawodach. Życzymy dobrego wyniku i zdobycia tytułu Laureata.

Organizatorzy konkursu


Zad.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Suma

Max.

4

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

6

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

75

Uzyskano punktówPodpis jurora

Kontrolującego

Sprawdzającego

Sosnowiec, 12.05.2006

Zadanie 1. Podkreśl nazwę rzeki, która 4 pkt


 1. ma najczystsze wody

Brynica, Kłodnica, Soła, Przemsza

 1. ma źródła w Katowicach

Ruda, Liswarta, Kłodnica, Odra

 1. należy do dorzecza Odry

Pilica, Przemsza, Mała Panew, Soła

 1. przepływa przez Częstochowę

Wisła, Odra, Warta, Pilica
Zadanie 2. Podanym grupom miejscowości przyporządkuj jedną z niżej podanych cech 5 pkt.

1) Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie .............

2) Sośnicowice, Pilica, Krzanowice .............

3) Tarnowskie Góry, Zawiercie, Cieszyn .............

4) Olsztyn, Bobolice, Siewierz .............

5) Kłobuck, Krzepice, Koniecpol .............
 1. miasta o największej gęstości zaludnienie

 2. miasta o najmniejszej liczbie ludności

 3. miasta, w których nie ma czynnych kopalń rud cynku i ołowiu

 4. miejscowości z warowniami jurajskimi

 5. miasta położone w północnej części województwa śląskiego

Zadanie 3. Niżej wymienionym rezerwatom przyrody przyporządkuj jedną z wymienionych charakterystycznych cech: 5 pkt. 1. Czantoria .............

 2. Wisła .............

 3. Szachownica .............

 4. Góra Tuł .............

 5. Lasek Miejski nad Olzą .............
 1. najliczniejsze w Polsce stanowisko cieszynianki wiosennej

 2. najstarszy rezerwat w województwie, jedno z liczniejszych stanowisk storczyków w Polsce

 3. jaskinia utworzona przez wody topniejącego lądolodu

 4. naturalne siedlisko pstrąga

 5. dolnoreglowe zbiorowiska leśne

Zadanie 4. Obok podanych grup miejscowości wpisz kryterium, według którego zostały zestawione, dokonując wyboru spośród niżej wymienionych 5 pkt

położenie w Beskidach, huty aluminium, sanatoria, przejścia graniczne, położenie nad Wisłą, siedziby szkół wyższych w województwie, zabytkowe pałace, sanktuaria pielgrzymkowe, fabryki maszyn rolniczych


 1. Goczałkowice Zdrój, Ustroń, Jaworze ....................................................................

 2. Częstochowa, Piekary Śląskie, Święta Anna ....................................................................

 3. Pszczyna, Koszęcin, Świerklaniec ....................................................................

 4. Katowice, Gliwice, Częstochowa ....................................................................

 5. Szczyrk, Brenna, Węgierska Górka ....................................................................


Zadanie 5. Przyporządkuj wymienionym wskaźnikom podane wartości liczbowe, odnoszące się do województwa śląskiego 5 pkt.

393 37 79,3 8 13 1. liczba miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców ................................

 2. liczba parków krajobrazowych ................................

 3. procentowy udział ludności miejskiej ................................

 4. procentowy udział gruntów ornych .................................

 5. gęstość zaludnienia, wyrażona w osobach na km2 .................................

Zadanie 6. Połącz w pary, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednią literę: 5 pkt.

1. Port lotniczy ..................

2. Port rzeczny ..................

3. Stacja Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej ...................

4. Stacja Linii Hutniczo-Siarkowej ...................

5. Stacja Magistrali Węglowej ...................


 1. Sławków

 2. Zawiercie

 3. Gliwice

 4. Pyrzowice

 5. Tarnowskie Góry

Zadanie 7. Podane nazwy miejscowości dopisz do nazw obiektów, które można w nich zwiedzić:

Złoty Potok, Częstochowa, Cieszyn, Zabrze ,Chorzów 5 pkt.


 1. Górnośląski park Etnograficzny ..............................................

 2. Skansen Górniczy „Królowa Luiza” ..............................................

 3. Rotunda romańska ..............................................

 4. Muzeum Historii Zapałek ..............................................

 5. Dworek Krasińskich ..............................................

Zadanie 8. Dopisz miejscowości, w których odbywają się wymienione międzynarodowe imprezy kulturalne: 5 pkt. 1. Festiwal Muzyki Sakralnej „GAUDE MATER” ........................................................

 2. Festiwal „RAWA BLUES” ........................................................

 3. Festiwal Teatralny „Na Granicy” ........................................................

 4. Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira” ........................................................

 5. Festiwal Sztuki Lalkarskiej ........................................................

Zadanie 9. Obok poniższych opisów wpisz nazwę krainy geograficznej, której dotyczą: 3 pkt.

a) Pagórkowata, słabo zalesiona kraina przemysłowo-rolnicza z bogatymi złożami węgla kamiennego, gipsu, soli i siarki ........................................................................

b) Kraina skalistych wzgórz wapiennych, lasów bukowych, źródeł krasowych i jaskiń ........................................................................

c) Kraina otoczona ze wszystkich stron górami, przez którą przepływa jedna z większych rzek województwa; nazwa krainy pochodzi od jedynego miasta w jej obrębie

........................................................................


Zadanie 10. W każdym z poniższych zdań jest jeden błąd - podkreśl go 5 pkt.

a) Szczyty o wysokości ponad 1000 m n.p.m.: Czantoria, Skrzyczne, Barania Góra, Pilsko

b) Rodzaje gleb w Kotlinie Oświęcimskiej: rędziny, mady, bielicowe, brunatne

c) Daty powstań śląskich: 1918, 1919, 1920, 1921

d) Sztuczne zbiorniki wodne w dorzeczu Wisły: Dzierżno, Goczałkowicki, Żywiecki, Przeczycki

e/ Skamieniałości z okresu karbońskiego: amonity, skrzypy, paprocie, widłaki


Zadanie 11. Połącz w pary, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie litery 5 pkt.


 1. Kazimierz Kutz .............

 2. Mikołaj Górecki .............

 3. Piotr Paleczny .............

 4. Emil Zegadłowicz .............

 5. Adam Didur .............
 1. pisarz

 2. reżyser

 3. pianista

 4. śpiewak

 5. kompozytorZadanie 12. Oceń prawdziwość zdań wpisując „TAK” przy prawdziwych, a „NIE” przy fałszywych 6 pkt.

a) Rudy żelaza eksploatowane są w okolicach Częstochowy ............

b) Beskidy powstały w czasie orogenezy alpejskiej ............

c) Najdłuższa jaskinia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej ma 1027 m ............

d) Największy wodospad znajduje się w Sopotni Wielkiej ............

e) Najcenniejszą rośliną chronioną w województwie śląskim jest krokus ............

f) Racibórz położony jest na północny-zachód od Gliwic ............
Zadanie 13. Połącz w pary, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie daty 5 pkt.
1. Uzyskanie praw miejskich przez Dąbrowę Górniczą ...........

2. Uzyskanie praw miejskich przez Bytom ...........

3. Wybudowanie najstarszych linii kolejowych w województwie ...........

4. Obrona Częstochowy przed Szwedami ...........

5. Powstanie zamku kasztelańskiego w Toszku ...........
a) XIII w.

b) XIV w.

c) XVII w.

d) XIX w.

e) XX w.
Zadanie 14. Spośród podanych słów wykreśl jedno, które nie jest związane z kulturą góralską

1 pkt.


żentyca, redyk, babski comber, bryndza, oscypek, baca, kyrpce

Zadanie 15. Zaznacz zdanie, które jest prawdziwe 1 pkt. 1. Lasy zajmują około 26 % obszaru województwa śląskiego

 2. Czarnoziemy występują na Płaskowyżu Głubczyckim

 3. Największe skupisko ewangelików znajduje się na ziemi raciborskiej


Uwaga: w zadaniach od 16 do 25 zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Zadanie 16. Zaznacz, na której z wymienionych tras można zobaczyć wszystkie wymienione obiekty: warownię jurajską, sanktuarium, kopalnię węgla kamiennego 1 pkt

 1. Częstochowa - Mirów – Myszków – Sosnowiec – Ruda Śląska - Gliwice

 2. Żywiec – Bielsko-Biała – Czechowice-Dziedzice – Goczałkowice - Pszczyna

 3. Zawiercie – Dąbrowa Górnicza - Będzin – Sosnowiec - Katowice

Zadanie 17. Najgrubszy pokład węgla kamiennego nazywał się: 1 pkt. 1. Nikisz b) Śmiały c) Reden

Zadanie 18. Najwięcej zabytkowych kościółków drewnianych znajduje się na ziemi 1 pkt. 1. gliwickiej b) myszkowskiej c) mysłowickiej

Zadanie 19. Wojewodą województwa śląskiego jest: 1 pkt.

a) Michał Czarski b) Lechosław Jarzębski c) Tomasz Pietrzykowski


Zadanie 20. Rudy cynku i ołowiu powstały w: 1 pkt.

 1. karbonie b) triasie c) karbonie i triasie


Zadanie 21. Mikołów położony jest: 1 pkt.

a) na wschód od Kalet b) na południe od Jastrzębia Zdroju c) na południe od Rudy Śląskiej


Zadanie 22. Średnia roczna temperatura roku w województwie wynosi: 1 pkt.

a) 7 – 8 oC b) 9 – 10oC c) 5 – 6oC
Zadanie 23. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w roku: 1 pkt.

 1. 1981 b) 1996 c) 2005

Zadanie 24. Największa elektrownią w województwie jest: 1 pkt.

a) Rybnik b) Łagisza c) Kozienice
Zadanie 25. Głazy narzutowe lądolodów skandynawskich można znaleźć : 1 pkt.

a) na stokach Skrzycznego b) w Istebnej c) w Lublińcu

UMER KODOWY UCZESTNIKA1. a. Soła, b. Kłodnica, c. Mała Panew, d. Warta

2. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e

3. 1e, 2d, 3c, 4b, 5a

4. a.sanatoria, b. sanktuaria pielgrzymkowe, c. zabytkowe pałace d. siedziby szkół wyższych,

e. położenie w Beskidach5. a. 13, b. 8 c. 79,3 d. 37 e. 393

6. 1d, 2c, 3b, 4a, 5e

7. a. Chorzów b. Zabrze, c. Cieszyn, d. Częstochowa e. Złoty Potok

8. a. Częstochowa b. Katowice c. Cieszyn d. Rybnik e. Bielsko-Biała

9. a. Płaskowyż Rybnicki

b. Wyżyna Częstochowska lub: Krakowsko-Częstochowskac. Kotlina Żywiecka

10. a. Czantoria b. rędziny c. 1918 d. Dzierżno e. amonity

11. 1b, 2e, 3c, 4a, 5e

12. a. nie b. tak c. tak d. tak e. nie f. nie

13. 1. XX, 2. XIII, 3. XIX, 4. XVII, 5. XIV

14. babski comber

15. b

16. a

17. c

18. a

19. c

20. b

21. c

22. a

23. b

24. a

25. c
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna