Numer sektora Skład gatunkowyPobieranie 139.76 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar139.76 Kb.
TAB. Ogólna charakterystyka drzewostanu


Numer sektora

Skład gatunkowy

Uwagi / Zalecenia

Względy sanitarne i zdrowotne

Uwagi / Zalecenia

Względy kompozycyjne

1

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Acer platanoides (klon pospolity)

Pozostałe: Taxus baccata (Cis pospolity), Fagus sylvatica f. purpurea (buk pospolity f. purpurea), Fagus sylvatica (buk pospolity), Tsuga canadensis (choina kanadyjska), Quercus robur (dąb szypułkowy), Acer pseudoplatanus (klon jawor), Faxinus excelsior (jesion wyniosły), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity), Populus nigra (topola czarna), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Acer negundo ‘Odessanum’ (klon jesionolistny ‘Odessanum’)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Acer platanoides (klon pospolity), Sorbus aucuparia (jarząb pospolity), Betula pendula (brzoza brodawkowata), Salix viminalis (wierzba wiciowa), Salix xsepulclaris ‘Chrysocoma’ (wierzba płacząca), Prunus serotina (czeremcha amerykańska), Picea pungens f. glauca (świerk kłujący f. glauca)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Salix viminalis, odrośla Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa), odrośla Tilia cordata(lipa drobnolistna)
WARSTWA KRZEWÓW:

Rosa sp. (róża)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar należy do strefy reprezentacyjnej parku.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Acer platanoides (2) zagłuszające Fagus sylvatica f. purpurea ; obwody 67 i 56 cm

- pnie Populus nigra (3)

- Acer platanoides – bardzo zły stan sanitarny, na pniu widoczne liczne owocniki grzybów; zalecenia – rozważyć usunięcie ze wzgl. na bezpieczeństwo


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Robinia pseudoacacia (2) i Tilia cordata (1) – zalecenia - usunięcie pędów odroślowych

- Quercus robur o obwodzie ok. 200 cm - posusz ok. 10%, korona silnie zredukowana w górnej części; zalecenia - monitoring, usunięcie posuszu w górnej części korony

- Acer pseudoplatanus – posusz ok. 10%, korona silnie zredukowana i w dużej części zbudowana z pędów odroślowych; zalecenia- zabiegi sanitarne i monitoring

- Taxus baccata - usunąć zamierający konar boczny

- Tsuga canadensis – posusz ok. 30%, zalecenia - zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne

- Fraxinus excelsior (3) – korona silnie podkrzesana, posusz ok. 10-20%%, zalecenia – usunięcie posuszu

- Acer negundo ‘Odessanum’ – posusz ok. 20%, liczne rany szarpane, w miejscu szczepienia widoczne ubytki wgłębne z próchnicą; zalecenia – przeprowadzenie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki: -

 2. Samosiewy do usunięcia:

- Salix viminalis

 1. Nowe nasadzenia:

- nieregularne rabaty kwietne: Crocus neapolitanus (krokus neapolitański), Primula denticulata ‘Alba’ (pierwiosnek ząbkowany ‘Alba’)

- Rhododendron ‘Cunningham’s White’ (różanecznik ‘Cunningham’s White’

- Taxus baccata ‘Repandens’ (cis pospolity ‘Repandens’)


 1. Krzewy do przesadzenia:

- Rosa sp.2

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominjące: Carpinus betulus (grab pospolity)

Pozostałe: Acer platanoides (klon pospolity), Tilia platyphyllos (lipa szerokolistna)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Acer platanoides (klon pospolity), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Picea pungens f. glauca (świerk kłujący f. glauca), Ulmus laevis (wiąz szypułkowy)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

WARSTWA KRZEWÓW:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar należy do strefy reprezentacyjnej parku.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Picea pungens f. glauca (4) - silnie przerzedzone korony; obwody największych: 32 i 52 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Acer platanoides – na pniu liczne owocniki grzybów, korona silnie podkrzesana, w górnej części pnia ubytki powierzchniowe i ślady po połamanych konarach; zalecenia – do usunięcia ze względu na bezpieczeństwo, istnieje ryzyko złamania górnej części korony; obwód 284 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- pnie

- Fraxinus excelsior – posusz ok. 20%, ubytki powierzchniowe z odsłonięciem drewna, odwarstwienia kory; obwód : 83 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych
 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Acer platanoides – pnie pochylone, bryła korzeniowa wyniesiona, korona silnie asymetryczna, zredukowana, ślady po połamanych i usuniętych konarach o śr. 10-20 cm; monitoring ze względu na zaburzenia statyki i silną asymetrię drzewa


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Carpinus betulus (8) z dawnego żywopłotu do usunięcia; obwody: 95, 46, 51, 55, 50, 57, 37, 70 cm

 1. Samosiewy do usunięcia:

 2. Nowe nasadzenia:

- Spiraea betulifolia (tawuła brzozolistna) przy placu z fontanną

- nieregularne rabaty kwietne: Crocus neapolitanus (krokus neapolitański), Primula denticulata ‘Alba’ (pierwiosnek ząbkowany ‘Alba’)

- Rhododendron ‘Cunningham’s White’ (różanecznik ‘Cunningham’s White’


3

WARSTWA DRZEW STARSZYCH: Dominujące: Acer platanoides ‘Schwedlerii’, Quercus robur (dąb szypułkowy)

Pozostałe: Tilia cordata (lipa drobnolistna) , (klon pospolity ‘Schwedlerii’, Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Acer pseudoplatanus (klon jawor)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Picea pungens f. glauca
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

WARSTWA KRZEWÓW:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar należy do strefy reprezentacyjnej parku.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Picea pungens f. glauca (6) - silnie przerzedzone korony; obwód największego 35 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Fraxinus excelsior – u podstawy odrośla, na pniu liczne odwarstwienia kory, korona tylko w części wierzchołkowej; zalecenia – usunięcie ze względów bezpieczeństwa

- pnie


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Acer platanoides „Schwedlerii”– o obwodzie ok. 200 cm, posusz ok. 10 %; zalecenia – usunięcie posuszu

- grupa Quercus robur (4)– silnie przerzedzone korony, obwody 150-300 cm, silnie zniekształcone blaszki liściowe; zalecenia – zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne

- Acer pseudoplatanus (4) – ok. 150-200 lat; zalecenia – zabiegi pielęgnacyjne


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

 3. Nowe nasadzenia:

- Philadelphus coronarius (jasminowiec wonny) – od strony garaży

- Magnolia x soulangeana ‘Speciosa’ (magnolia Soulange’a ‘Speciosa’

- nieregularne rabaty kwietne: Crocus neapolitanus (krokus neapolitański), Primula denticulata ‘Alba’ (pierwiosnek ząbkowany ‘Alba’)

- Rhododendron ‘Cunningham’s White’ (różanecznik ‘Cunningham’s White’


4

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)

Pozostałe: Tilia cordata (lipa drobnolistna), Carpinus betulus (grab pospolity), Fagus sylvatica złączony z Acer platanoides
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Picea pungens f. glauca (świerk kłujący f. glauca), Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa), Acer pseudoplatanus (klon jawor), Acer platanoides (klon pospolity), Ulmus laevis (wiąz szypułkowy)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołkowaty), Ulmus laevis (wiąz szypułkowy), Acer platanoides (klon pospolity), Populus tremula (topola osika) Ligustrum ovalifolium (ligustr jajolistny); Rhus typhina (sumak pospolity)
WARSTWA KRZEWÓW:

Sambucus nigra (bez czarny)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obejmuje skarpę, teren dawnej pergoli oraz fosy. Na obszarze występuje roślinność typowa dla stanowisk wilgotnych.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- dwupniowe drzewo u podnóża skarpy; posusz 100%, oba pnie 34cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Fraxinus excelsior – posusz 30-40 %, bardzo zły stan sanitarny; zalecenia – usunięcie posuszu

- u dołu skarpy Quercus robur - posusz 20%; zalecenia – usunięcie posuszu

ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Fraxinus excelsior - obwód 28 cm

- Fraxinus excelsior - forma dwupniowa; obwód 18 i 25cm

- Acer platanoides - obwód 35 cm

- Acer platanoides - forma dwupniowa; obwód 40 i 40 cm

- Acer platanoides - forma wielopniowa; obwód 39, 41, 27, 35 i 42 cm

- Robinia pseudoacacia - obwód 69 cm

- Robinia pseudoacacia - obwód 68 cm

- Robinia pseudoacacia - obwód 53 cm

- Robinia pseudoacacia - obwód 65 cm

- Salix babylonica - obwód 55 cm
 1. Samosiewy do usunięcia:

- na osi widokowej od pergoli należy usunąć formy drzewiaste chore oraz dokonać redukcji koron drzew starszych, szczególnie tych rosnących w zagłębieniu, wyczyścić warstwę samosiewów (do 45 cm w obwodzie), pozostawić wybrane elementy form krzewiastych (np. Ulmus minor) i drzewa starsze

- Acer platanoides wzdłuż wału, w części najbliżej zbiornika
 1. Nowe nasadzenia:

- łąka kwietna z Myosotis palustris (niezapominajka błotna) i Caltha palustris (knieć błotna)

- nad rowem Laburnum anagryroides (złotokap zwyczajny), Quecus palustris (dąb błotny)5

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Quercus robur (dąb szypułkowy)

Pozostałe: Quercus rubra (dąb czerwony), Picea abies (świerk pospolity), Thuja occidentalis (żywotnik zachodni), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Tilia platyphyllos (lipa szerokolistna), Acer pseudoplatanus (klon jawor), Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa), Populus sp. (topola), Salix alba (wierzba biała)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)

, Populus sp.(topola), Sorbus aucuparia (jarząb pospolity), Quercus robur (dąb szypułkowy)


WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Acer platanoides (klon pospolity), Quercus robur (dąb szypułkowy), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity), Acer negundo (klon jesionolistny), Prunus padus (czeremcha pospolita), Quercus rubra (dąb czerwony), Salix alba (wierzba biała)
WARSTWA KRZEWÓW:

Caragana arborescens (karagana syberyjska), Sambucus nigra (bez czarny), Spirea salicifolia (tawuła wierzbolistna), Euonymus europaea (trzmielina pospolita), , Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy), Spirea sp. (tawuła), Philadelphus coronarius (jaśminowiec wonny)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar sąsiadujący z terenem dawnej fosy. Zagęszczenie samosiewów jest bardzo duże.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Picea abies - b. zły stan zdrowotny, posusz 60-70 %; obwód: 170 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Thuja occidentalis – b. zły stan sanitarny; forma dwupniowa, obwód: 18, 22 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych
 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Quercus robur – posusz 20%; zalecenia – usunięcie posuszuZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Thuja occidentalis (2) – obwody: 29 i 32 cm oraz 31 cm

- Populus sp. (19) – obwody ok. 185 cm 1. Samosiewy do usunięcia:

- wyczyścić warstwę samosiewów (do 45 cm w obwodzie)

 1. Nowe nasadzenia:

-propozycja stworzenia naturalnej bramy z Aesculus hippocastanum od strony zabudowy folwarcznej (od ul. Parkowej)

- za mostem stworzyć formę ramy z Picea abies
6

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Salix alba (wierzba biała), Alnus glutinosa (olsza czarna)

Pozostałe: Batula pendula (brzoza brodawkowata)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Acer saccharinum (klon srebrzysty), Prunus padus (czeremcha pospolita)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Salix alba (wierzba biała), Populus alba (topola biała), Quercus robur (dąb szypułkowy)
WARSTWA KRZEWÓW:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar obejmuje teren dawnego campingu. Zagęszczenie samosiewów wynosi 100%.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Fraxinus excelsior (10)– zły stan zdrowotny, posusz 60-80 %; obwody: 76, 61, 60, 56, 67, 60, 63, 70, 66, 74cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Acer saccharinum (20) - zalecenia – podkrzesanie koron

- Quercus robur (5) – posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu i redukcja korony

- Fraxinus excelsior (12) - posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu i redukcja korony


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

- grupy Fraxinus excelsior, Salix alba–pozostawić okazy powyżej 45 cm w obwodzie

 1. Nowe nasadzenia:

- wzdłuż pomostu - Iris sybirica (kosaciec syberyjski), Erica tetralix (wrzosiec bagienny), Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)

7

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Quercus rubra (dąb czerwony), Alnus glutinosa (olsza czarna)

Pozostałe: Salix alba (wierzba biała),
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Acer saccharinum (klon srebrzysty), Alnus glutinosa (olsza czarna)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Acer negundo (klon jesionolistny), Acer platanoides (klon pospolity), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Quercus robur (dąb szypułkowy)
WARSTWA KRZEWÓW:

- Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy), Philadelphus coronarus (jaśminowiec wonny),Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar sąsiaduje z terenem dawnego campingu. Na terenie znajdują się pozostałości zbrojonego komina o wys. 2m.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Acer saccharinum (20) - zalecenia – podkrzesanie koron


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

- grupy Acer negundo, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Salix alba–pozostawić okazy powyżej 45 cm w obwodzie

 1. Nowe nasadzenia:

- Quercus rubra (dąb czerwony) - zielona ściana za amfiteatrem


8

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Populus alba (topola biała)

Pozostałe: Batula pendula (brzoza brodawkowata)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Acer saccharinum (klon srebrzysty), Alnus glutinosa (olsza czarna)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Alnus glutinosa (olsza czarna), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
WARSTWA KRZEWÓW:

- Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy), Philadelphus coronarus (jaśminowiec wonny),Sambucus nigra (bez czarny)OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar od północy graniczy z terenem dawnego campingu. Część terenu pokryta jest nawierzchnią asfaltową i betonową.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Fraxinus excelsior – posusz 90%; obwód: 30cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Fraxinus excelsior (10)– posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu i redukcja korony

ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

- wyczyścić warstwę samosiewów (do 45 cm w obwodzie)


9

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)

Pozostałe: Quercus rubra (dąb czerwony), Acer platanoides (klon pospolity), Pinus nigra (sosna czarna), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Alnus glutinosa (olsza czarna)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Pinus sylvestris (sosna pospolita), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa), Populus nigra (topola czarna)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Ulmus minor ( wiąz polny), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa), Quercus rubra (dąb czerwony)
WARSTWA KRZEWÓW:

RUNO

-Hedera helix (bluszcz pospolity)OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar obejmuje zbiornik wodny, jego zachodni brzeg wraz z wyspą oraz sąsiadujące wzgórze.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- martwe drzewo (9) – posusz 100%; obwody: 28-77 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Pinus sylvestris (2) – posusz 60%; zalecenia – usunięcie posuszu; obwody: 121, 175 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Pinus nigra – posusz 70%; obwód: 123 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Pinus nigra – posusz 40%, pochylenie 35°; obwód: 141 cm; zalecenia – usunięcie ze względów bezpieczeństwa

- Picea pungens – posusz 70%; obwód: 154 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Fraxinus excelsior (20) – posusz 20%; zalecenia – usunięcie posuszu

- Quercus robur (10) – posusz 20%; zalecenia – usunięcie posuszuZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

 3. Nowe nasadzenia:

- Euonymus fortunei (trzmielina pospolita), Cornus alba (dereń biały)10

WARSTWA DRZEW STARSZYCH: Dominujące: Quercus robur (dąb szypułkowy), Tilia cordata (lipa drobnolistna),

Pozostałe: Aesculus hippocastanum (kasztanowiec popolity), Pinus strobus (sosna wejmutka)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Quercus robur (dąb szypułkowy), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Carpinus betulus (grab pospolity), Betula pendula (brzoza brodawkowata)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Acer platanoides (klon pospolity), Quercus robur (dąb szypułkowy)


WARSTWA KRZEWÓW:

WARSTWA RUNA:

Rubus sp. (jeżyna)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar położony na pd. - wsch. od zbiornika. Drzewostan ma charakter leśny.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Quercus robur - posusz 10% w dolnej części korony; zalecenia – usunięcie posuszu


11

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Quercus robur (dąb szypułkowy), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Alnus glutinosa (olsza czarna), Populus sp. (topola)
Pozostałe: Larix decidua (modrzew europejski), Populus alba (topola biała), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Prunus serotina (czeremcha amerykańska), Prunus padus (czeremcha pospolita), Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Robinia pseudoacacia

WARSTWA KRZEWÓW:

Żywopłot z ligustru i samosiewów, Ulmus minor, Crataegus monogyna

WARSTWA RUNA:

Hedera helix (bluszcz pospolity)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar obejmujący północny, południowy i wschodni brzeg zbiornika.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Alnus glutinosa - posusz dochodzący do 80%; obwód 184 cm; zalecenia - usunięcie ze względu na stan sanitarny

- na granicy zbiornika Alnus glutinosa (3) – posusz i przerzedzone korony; obwody: 206, 169, 220 cm; zalecenia - usunięcie ze względu na stan sanitarny

- na granicy zbiornika Alnus glutinosa (4) – posusz i przerzedzone korony; obwody: 220, 191, 188, 175 cm; zalecenia - usunięcie ze względu na bezpieczeństwo


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Populus sp. - przy budynku, pochylenie 40°, zalecenia - monitoring

- Alnus glutinosa- posusz 20% w górnej części korony; zalecenia – usunięcie posuszu

ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Populus sp. (4)- obwody: 139, 190, 192, 177 cm

 1. Samosiewy do usunięcia:

- wzdłuż drogi usunąć samosiewy Acer platanoides, Robinia pseudoacacia, Crataegus monogyna, Forsythia xintermedia,

- usunąć żywopłot z samosiewów znajdujący się przy głównej drodze parkowej

- Fraxinus excelsior pod topolami nad zbiornikiem


 1. Nowe nasadzenia:

- wzdłuż brzegu Iris sibirica (kosaciec syberyjski), Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy), Molinia coerulea ‘Variegata’ (trzęślica modra ‘Variegata’)

- Geranium platypelatum (bodziszek wielkopłatkowy), Geranium sanguineum var. Striatum (bodziszek czerwony)12

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Acer platanoides (klon pospolity), Alnus glutinosa (olsza czarna)

Pozostałe: Populus nigra (topola czarna), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec popsolity), Carpinus betulus (grab pospolity), Acer pseudoplatanus (klon jawor), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Salix alba (wierzba biała), Fagus sylvatica (buk pospolity)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Populus nigra (topola czarna), Ulmus laevis (wiąz szypułkowy),

Ulmus minor (wiąz polny), Carpinus betulus (grab pospolity),

Acer platanoides (klon pospolity), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Alnus glutinosa (olsza czarna)

WARSTWA KRZEWÓW:

Sambucus nigra (bez czarny)OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar od południa sąsiaduje z placem zabaw. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- drzewo martwe – posusz 100%; obwód 78 cm; zalecenia- usunięcie ze względów sanitarnych

- pnie


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Acer platanoides (2) – posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszuZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

- wyczyścić warstwę samosiewów (do 45 cm w obwodzie)

 1. Nowe nasadzenia:

- Convallaria majalis (konwalia majowa), Iris ensata (kosaciec japoński), Hosta ‘Frances Williams’ (funkia ‘Frnces Williams), Anemone nemorosa (zawilec gajowy)

13

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

WARSTWA MŁODSZYCH:

WARSTWA KRZEWÓW:

Cornus sanguinea (dereń świdwa)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar pełniący funkcję placu zabaw. Znajduje się nieopodal części reprezentacyjnej parku.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- wykarczować pnie drzew wzdłuż drogi parkowej prowadzącej od ul. Ogrodowej

 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:
ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

 3. Nowe nasadzenia:

- odtworzyć aleję Aesculus hippocastanum wzdłuż drogi parkowej prowadzącej od strony ul.Ogrodowej

- od strony ulicy Ogrodowej, przy wejściu do parku grupę krzewów (proponowany rodzaj Spirea)

- od ulicy Kolkwizia amabilis (kolkwicja chińska)

- stworzyć barierę oddzielającą część biocenotyczną od placu zabaw

14

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Acer platanoides (klon pospolity), Tilia cordata (lipa drobnolistna),

Pozostałe: Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Populus nigra (topola czarna), Quercus rubra (dąb czerwony), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity), Betula pendula (brzoza brodawkowata)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Populus nigra (topola czarna), Acer platanoides (klon pospolity),

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Ulmus minor (wiąz polny), Picea abies (świerk pospolity), Quercus rubra (dąb czerwony), Tilia cordata (lipa drobnolistna)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Ulmus minor (wiąz polny)
WARSTWA KRZEWÓW:

Rosa sp. (róża)


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar znajdujący się na pn.-wsch. od części reprezentacyjnej.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Aesculus hippocastanum – złamany na wys. 6m; korona z pędów odroślowych; obwód: 220 cm; zalecenia- usunięcie ze względów sanitarnych

- Picea pungens f. glauca (6) – posusz 40%; obwody: 60, 40, 38, 20, 44, 23 cm; zalecenia- usunięcie ze względów sanitarnych 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Fraxinus excelsior – odmiana z nakrapianymi żółtymi liśćmi, posusz 50%; zalecenia – przeprowadzenie redukcji korony

- Acer platanoides (5) – posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu

- Tilia cordata- zalecenia - usunięcie pędów odroślowychZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

 3. Nowe nasadzenia:

- odtworzyć aleję Aesculus hippocastanum wzdłuż drogi parkowej prowadzącej od strony ul.Ogrodowej

- w miejscach odsłoniętych Kolkwizia amabilis (kolkwicja chińska)

- Anemone nemorosa (zawilec gajowy)


 1. Krzewy do przesadzenia:

- Rosa rugosa (róża pomarszczona)

- Rosa sp.


15

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Tilia cordata (lipa drobnolistna), Quercus robur (dąb szypułkowy)

Pozostałe: Picea abies (świerk pospolity), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Acer pseudoplatanus (klon jawor), Alnus glutinosa (olsza czarna),

Fagus sylvatica (buk pospolity),

Pinus nigra (sosna czarna), Betula pendula, (brzoza brodawkowata)


WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Betula pendula (brzoza brodawkowata),Tilia cordata (lipa drobnolistna), Prunus sp.
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Acer platanoides (klon pospolity)
WARSTWA KRZEWÓW:

Sambucus nigra (bez czarny)
WARSTWA RUNA:

Hedera helix, Rubus sp. (jeżyna), siewki Acer platanoides i Fraxinus excelsior

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Znajduje się na wschód od zbiornika wodnego.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Fagus sylvatica – posusz 100%; obwód: 306 cm; zalecenia - do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Picea abies- posusz 40%; zalecenia – usunięcie posuszu i redukcja korony

- Quercus robur (2)- posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu
ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

 3. Nowe nasadzenia:

- odtworzyć aleję Aesculus hippocastanum

- Euonymus europaea (trzemielina pospolita), Viburnum opulus (kalina koralowa), Convallaria majalis (konwalia majowa)

- Crategus monogyna (głóg jednoszyjkowy)16

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Acer pseudoplatanus (klon jawor), Quercus robur (dąb szypułkowy), Carpinus betulus (grab pospolity)

Pozostałe: Juglans nigra (orzech czarny) , Platanus x hispanica (platan klonolistny), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

WARSTWA SAMOSIEWÓW: Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa), Quercus robur (dąb szypułkowy), Acer pseudoplatanus (klon jawor), odrośla Tilia cordata (lipa drobnolistna)
WARSTWA KRZEWÓW:

Cornus sp. (dereń), Sambucus nigra (bez czarny), Corylus colurna (leszczyna pospolita)
WARSTWA RUNA:

Hedera helix (bluszcz pospolity)OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Na południe od terenu znajduje się polana z amfiteatrem.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Robinia pseudoacacia – pochylenie 25°; obwód 122 cm; zalecenia – usunięcie ze względów bezpieczeństwa

- Tilia cordata - posusz 90%, ubytki wgłębne, wypróchnienie kominowe; obwód: 180 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- drzewo martwe – posusz 100%, wypróchnienie kominowe; obwód: 150 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Tilia cordata- zalecenia - usunięcie pędów odroślowych

- Tilia cordata (5)- posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu

- Quercus robur (5) - posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu

- Robinia pseudoacacia - posusz 30%; zalecenia – usunięcie posuszu
ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

 3. Nowe nasadzenia:

- odtworzyć aleję Aesculus hippocastanum


17

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Tilia cordata (lipa drobnolistna), Carpinus betulus (grab pospolity)

Pozostałe: Acer saccharinum (klon srebrzysty), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity), Quercus robur (dąb szypułkowy), Acer pseudoplatanus (klon jawor)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

WARSTWA SAMOSIEWÓW:

WARSTWA KRZEWÓW:


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Polana otoczona drzewostanem o charakterze leśnym. W centralnej części terenu znajduje się amfiteatr.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Carpnius betulus - przy drodze, posusz ok. 70%; obwód: 203 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Aesculus hippocastanum - silnie zredukowana korona ; obwód: 163 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Tilia cordata - ścięta korona; obwód: 240 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Quercus robur (4)- posusz ok. 10% w dolnej części korony; zalecenia - usunąć posusz

- Carpinus betulus (2) - posusz ok. 40%; zalecenia - usunąć posusz

- Carpinus betulus - posusz ok. 10%; zalecenia - usunąć posusz


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

 3. Nowe nasadzenia:

- w miejsce amfiteatru posadzić Fagus sylvatica f. purpurea (buk pospolity f. purpurea)


18

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Tilia cordata (lipa drobnolistna)

Pozostałe: Quercus robur (dąb szypułkowy), Chamaecyparis pisifera (cyprysik groszkowy), Chamaecyparis pisifera ‘Squarosa’ (cyprysik groszkowy 'Squarosa'), Carpinus betulus (grab pospolity)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Thuja sp. (żywotnik)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Acer platanoides (klon pospolity)
WARSTWA KRZEWÓW:

Prunus serotina (czeremcha amerykańska)
WARSTWA RUNA:

Hedera helix (bluszcz pospolity)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar o charakterze polany, z mauzoleum w centralnej części, otoczony drzewostanem o charakterze leśnym.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Tilia cordata- (2) – posusz 50%; obwody: 196, 192 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Chamaecyparis pisifera - posusz 70%; obwód: 85 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Chamaecyparis pisifera (4) - posusz 80%; obwody: 184, 130, 169, 140 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Chamaecyparis pisifera (3) - posusz 90%; obwody: 101,94, 85 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych
 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Quercus robur (2) – posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu i redukcja koronyZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Samosiewy do usunięcia:

- wyczyścić delikatnie otoczenie regularnego układu lip z tyłu mauzoleum (usunięcie samosiewów min. 10 m wgłąb części leśnej) lub odtworzyć cały układ

- usunąć samosiewy poniżej 45 cm w obwodzie z części leśnej dookoła mauzoleum

- Thuja sp. (9)

- rośliny drzewiaste z budynku 1. Nowe nasadzenia:

- Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska) w miejsce Chamaecyparis pisifera)

19

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Quercus robur(dąb szypułkowy), Carpinus betulus (grab pospolity), Tilia cordata (lipa drobnolistna)

Pozostałe: Acer pseudoplatanus (klon jawor), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity)
WARSTWA KRZEWÓW:

Symphoricarpos albus (śnieguliczka biała)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Acer platanoides (klon pospolity), Carpinus betulus (grab pospolity)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Od zachodu sąsiaduje z polaną i amfiteatrem.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Fraxinus excelsior – przy rozwidleniu dróg, na skraju sektora, posusz 50%; zalecenia – redukcja koron

- grupa Robinia pseudoacacia – przy rozwidleniu dróg, na skraju sektora, posusz 40%; zalecenia – redukcja koron
ZALECENIA:

 1. Samosiewy do usunięcia:

- wyczyścić warstwę samosiewów (do 45 cm w obwodzie)


20

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Quercus robur (dąb szypułkowy), Carpinus betulus (grab pospolity)

Pozostałe: Larix decidua (modrzew europejski)

Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity), Pinus nigra (sosna czarna), Pinus strobus (sosna wejmutka), Platanus x hispanica (platan klonolistny), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Tilia cordata (lipa drobnolistna), Acer saccharinum (klon srebrzysty), Populus sp. (topola), Betula pendula (brzoza brodawkowata)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Tilia cordata(lipa drobnolistna),

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Acer platanoides (klon pospolity), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity), Quercus robur (dąb szypułkowy), Carpinus betulus (grab pospolity)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa), Acer platanoides (klon pospolity), Corylus colurna (leszczyna pospolita), Acer campestre (klon polny), Quercus rubra (dąb czerwony)
WARSTWA KRZEWÓW:

Sambucus nigra (bez czarny)
WARSTWA RUNA:

Rubus sp. (jeżyna)


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Część sektora na wysokości mauzoleum jest najbardziej porośnięta przez samosiewy, zagęszczenie ok. 100%.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- martwe drzewo - porośnięte Hedera helix w dolnej części pnia ; obwód 226 cm

- Larix decidua - posusz 80%, obwód: 226 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Larix decidua - posusz 100%; obwód: 162 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Pinus nigra (3) - posusz 100%, obwód 158, 131, 110 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Robnia pseudoacacia - pochylona ok. 45 ° w stronę ścieżki , posusz ok. 30%– do usunięcia ze względu na bezpieczeństwo

- Quercus robur - posusz ok. 70%; obwód: 160 cm

- Quercus robur - posusz ok. 80%, korona asymetryczna; obwód: 178 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych


 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Quercus robur (7) – posusz 30%; zalecenia - redukcja korony

- Quercus robur (3)– posusz ok. 50%; zalecenia - redukcja korony

- Carpinus betulus (5)– posusz 20%; zalecenia - redukcja korony

- Carpnus betulus (2) - posusz ok. 40%; zalecenia - redukcja posuszu i pędów odroślowych

- Quercus rubra (3) – posusz ok. 20% w dolnej części korny; zalecenia – redukcja posuszu

- pozostałości Acer saccharinum – zalecenia - redukcja korony
ZALECENIA:

Samosiewy do usunięcia:

- Robinia pseudoacacia – przy obwodnicy

- Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus –przy ścieżce


21

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Tilia cordata (lipa drobnolistna) sadzone po 5

Pozostałe: Betula pendula (brzoza brodawkowata), Quercus robur (dąb szypułkowy), Fagus sylvatica (grab pospolity)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH: Carpinus betulus (grab pospolity) – dominuje, Acer platanoides (klon pospolity)
WARSTWA SAMOSIEWÓW: Carpinus betulus ( grab pospolity), Acer platanoides (klon pospolity), Quercus robur (dąb szypułkowy)
WARSTWA KRZEWÓW:

Sambucus nigra (bez czarny)
WARSTWA RUNA:

Rubus sp. (jeżyna)


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Znajduje się na pd.-wschód od mauzoleum.ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Carpius betulus – posusz100%; obwód 32 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- drzewo martwe - posusz 100%; forma dwupniowa, obwody: 28, 28 cm- Robinia pseudoacacia – pochylenie 90°; obwód 165 cm; zalecenia – usunięcie ze względów bezpieczeństwa

 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Quercus robur (30) – posusz 20%; zalecenia – usunąć posusz

- Quercus robur (2) – posusz 50%; zalecenia – usunąć posusz

- Quercus robur – posusz 30%; zalecenia – usunąć posusz

- Quercus robur – zalecenia – usunąć złamany boczny przewodnik22

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Tilia cordata (lipa drobnolistna), Quercus robur (dąb szypułkowy)

Pozostałe: Carpinus betulus (grab pospolity)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Acer pseudoplatanus (klon jawor), Carpinus betulus (grab pospolity), Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

WARSTWA SAMOSIEWÓW: Sambucus nigra (bez czarny), Corylus collurna (leszczyna pospolita), Cornus sp. (dereń), Viburnum opulus (kalina koralowa)
WARSTWA KRZEWÓW:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Znajduje się na północ od mauzoleum.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Quercus robur – posusz 20%; zalecenia – usunąć posusz

- Tilia cordata – posusz 50%; zalecenia – usunąć posusz23

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Tilia cordata (lipa drobnolistna), Carpinus betulus (grab pospolity)
WARSTWA MŁODSZYCH:

Acer platanoides (klon pospolity), Carpinus betulus (grab pospolity),Fagus sylvatica (buk pospolity)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Acer platanoides (klon pospolity), Carpinus betulus (grab pospolity), Fagus sylvatica (buk pospolity)
WARSTWA KRZEWÓW:

Sambucus nigra (bez czarny), Viburnum opulus (kalina koralowa)


WARSTWA RUNA:

Rubus sp. (jeżyna), Hedera helix (bluszcz pospolity)OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Od północy sąsiaduje z terenem mauzoleum.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- pnie (5)

- drzewo - % , zrośnięte 3 drzewa, jeden pień ścięty, drugi martwy, trzeci o posuszu ok 80; obwód: 410 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych
 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Tilia cordata – zalecenia - usunąć pedy odroslowe i przeprowadzić zabiegi sanitarne

- Carpinus betulus (3) – posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu

- Quercus robur (2) – posusz 30%; zalecenia – usunięcie posuszu

- Quercus robur (6) – posusz 10%; zalecenia – usunięcie posuszu

- Tilia cordata – zalecenia –usunięcie pędów odroślowych


Samosiewy do usunięcia:

- liczne Acer platanoides przy ścieżce od strony obwodnicy parku


24WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Quercus robur (dąb szypułkowy), Carpinus betulus (grab pospolity)

Pozostałe: Fagus sylvatica (buk pospolity)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH: Carpinus betulus (grab pospolity), Tilia cordata (lipa drobnolistna)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Carpinus betulus (grab pospolity), Acer platanoides (klon pospolity)
WARSTWA KRZEWÓW:

WARSTWA RUNA:

Hedera helix (bluszcz pospolity)
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Część o charakterze leśnym. Wzdłuż głównej drogi stary szpaler dębowy.


ZALECENIA:

1.Drzewa przeznaczone do wycinki:Chamaecyparis pisifera – posusz 60%; forma dwupniowa, obwody: 116, 140 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- Picea abies – posusz 100%; obwód: 250 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- drzewo martwe – posusz 100%,złamane na wys. 3,5 m; obwód: 660 cm; zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych

- pnie (4) 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Fagus sylvatica - wypróchnienie kominowe; jeden z przewodników odłamany, pochylenie 10° w stronę ścieżki; zalecenia– monitoring
25

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Tilia cordata (lipa drobnolistna) sadzone po 3

Pozostałe: Acer pseudoplatanus (klon jawor)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH: Acer platanoides (klon pospolity), Acer pseudoplatanus (klon jawor), Carpinus betulus (grab pospolity)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Acer platanoides (klon pospolity)
WARSTWA KRZEWÓW:

WARSTWA RUNA:


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Od wschodu graniczy z terenem mauzoleum.


ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

- Chamaecyparis pisifera – posusz 70%; pień porośniety przez Hedera helix; obwód: 183 cm;

zalecenia – usunięcie ze względów sanitarnych 1. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Tilia cordata – posusz ok. 30% , na pniu liczne zgrubienia; zalecenia – usunięcie posuszu i pędów odroślowych

26

WARSTWA DRZEW STARSZYCH:

Dominujące: Tilia cordata (lipa drobnolistna), Carpinus betulus (grab pospolity)

Pozostałe: Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity)
WARSTWA DRZEW MŁODSZYCH:

Carpinus betulus (grab pospolity), Acer platanoides (klon pospolity)
WARSTWA SAMOSIEWÓW:

Carpinus betulus (grab pospolity), Acer platanoides (klon pospolity)
WARSTWA KRZEWÓW:

Symphoricarpos albus (śnieguliczka biała)
WARSTWA RUNA:

Hedera helix (bluszcz pospolity), Rubus sp. (jeżyna)OGÓLNA CHARAKTRYSTYKA:

Obszar mający charakter leśny. Od północy graniczy z polaną i amfiteatrem.ZALECENIA:

 1. Drzewa przeznaczone do wycinki:

 2. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji:

- Quercus robur (4) - posusz 10 %; zalecenia - usunięcie posuszu i redukcja korony

- Quercus robur - posusz 20 %; zalecenia - usunięcie posuszu i redukcja korony
Samosiewy do usunięcia:

- samosiewy wokół najgrubszego dębu w celu odsłonięcia

Pobieranie 139.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna