Numer sprawy: 40/S/ZP/2015 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPobieranie 65.69 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar65.69 Kb.

Numer sprawy:40/S/ZP/2015 Załącznik nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
Wykonanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów silnikowych typu Volkswagen,

licząc materiał i robociznę.
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.......................................................................................................................................

Adres.........................................................................................................................................

Nr telefonu/faxu.........................................................................................................................

www, e-mail...............................................................................................................................

NIP…………………………………….………………………………………………………………...Dane dotyczące Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

ul. Sadowa 4

43-100 Tychy

tel./fax (032) 325-70-00 / (032) 325-70-05

www.rpwik.tychy.pl

e-mail: dzp@rpwik.tychy.pl


Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przeglądy i naprawy samochodów marki Volkswagen, o parametrach wymienionych poniżej oraz na warunkach, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za łączną kwotę:Cena netto:.............................................................................................................................zł

Podatek VAT .............................................................................................................................Cena brutto:.............................................................................................................................zł

(słownie:.....................................................................................................................................)Zestawienie szczegółowe

Tabela 1 przeglądy okresoweLp.

nazwa pojazdu

nr rej.

nadwozie

silnik

rok produkcji

przegląd na ….km

wartość netto

1

Volkswagen LT-35 DOKA 3500LR

ST-10993

2DM 1B2 1X028766

ANJ-043124

2001

179 000 lub roczny

 

2

Volkswagen Transporter Kombi K-3 (wymiana rozrządu z pompą wody, paski)

ST-12297

7DB 1H2 2X086012

ABL-292083

2001

250 000

 

3

Volkswagen Transporter Kombi K-3

ST-12297

7DB 1H2 2X086012

ABL-292083

2001

260 000
4

Volkswagen Transporter Kombi K-3

ST-12299

7DB 1H2 2X086047

ABL-292075

2001

220 000

 

5

Volkswagen Transporter KAS K-1

ST-18343

7DA 1H2 2X129579

ACV-344843

2002

221 000

 

6

Volkswagen Transporter KAS K-1

(z rozrządem i pompą)ST-18343

7DA 1H2 2X129579

ACV-344843

2002

236 000

 

7

Volkswagen Transporter T5 Furgon 2,5TDI

ST-29423

7HKWV1ZZZ7 HZ4H 111154

AXD-050323

2004

240 000

 

8

Volkswagen Transporter T5 Furgon 2,5TDI (wymiana sprzęgła, kompresora klimatyzacji)

ST-29423

7HKWV1ZZZ7 HZ4H 111154

AXD-050323

2004

255 000

 

9

Volkswagen Crafter 35

ST-3585E

WV1ZZZ2EZ 76037428

MR 80TDI 6SG

2007

73 000

 

10

Volkswagen Crafter 35

ST-8973E

WV1ZZZ2EZA 6004531

MR 100 TDI 6SG

2009

180 000

 


Czynności do wykonania:

 1. Wymiana oleju.

 2. Wymiana filtra oleju.

 3. Wymiana wkładu filtra powietrza.

 4. Wymiana filtra kurzu i pyłków roślin.

 5. Wymiana filtra paliwa.

 6. Wymiana płynu hamulcowego i płynu układu chłodzenia, co 2 lata.

 7. Wykonanie konserwacji i smarowania.

 8. Uzupełnienie podczas przeglądu płynów w/w.

 9. Wymiana rozrządu.

Tabela 2 naprawy (materiał plus robocizna) VW-T4,T5,LT-35, Crafter
Lp.

Asortyment

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

1

wymiana klocków hamulca przedniego T4

kpl

1

 

 

2

wymiana tarcz - klocków hamulca przedniego T4

kpl

1

 

 

3

wymiana klocków hamulca tylnego T4

kpl

3

 

 

4

wymiana tarcz - klocków hamulca przedniego T-5

kpl

1

 

 

5

wymiana tarcz - klocków hamulca tylnego T-5

kpl

1

 

 

6

wymiana szczęk hamulca tylnego LT-35

kpl

1

 

 

7

wymiana klocków hamulca przedniego LT-35

kpl

1

 

 

8

Wymiana osłon gumowych przegubów zew. p/l

szt.

2

 

 

9

Wymiana drążków kierowniczych p/l

kpl

210

Wymiana tulejek stabilizatora przedniego góra-dół

kpl

211

Wymiana szczęk, klocków, tarcz hamulca tył Crafter

kpl

1

 

 

Oświadczam, że spełniam określone warunki, tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania,

 1. posiadam wiedzę i doświadczenie, pozwalające na realizację zamówienia,

 2. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

Oświadczam, iż zobowiązuję się do wypełniania warunków dodatkowych, stawianych Wykonawcom:

- Wykonawca przeprowadzi przegląd w ciągu 4 dni od zgłoszenia,

- Wykonawca podejmie się naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia,

- wykonane przeglądy lub naprawy będą potwierdzane w książce pojazdu,

- Wykonawca zgłosi usterki stwierdzone podczas przeglądów i napraw,

- koszty dojazdu do serwisu powyżej 9 km poniesie Wykonawca.
Oświadczam, iż stacja posiada umowę dilerską lub certyfikat na wykonanie przeglądów okresowych samochodów typu Volkswagen. Oświadczam, iż czas pracy stacji obsługi obejmuje godziny od 7:00 do 20:00.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy, według potrzeb Zamawiającego.
Wykonam usługę do 4 dni od dnia otrzymania zamówienia częściowego, przesłanego faksem.
Zobowiązuję się do uznania reklamacji wad ukrytych i wymiany wadliwych elementów w terminie 3 dni roboczych, od zgłoszenia powyższego przez Zamawiającego.
Uważam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Oświadczam, że akceptuję warunki określone we wzorze umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………………..…dnia………………… ......................................................................podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


Strona z©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna