Nyski dom kultury im. Wandy pawlik w nysiePobieranie 28.84 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.84 Kb.

NYSKI DOM KULTURY IM. WANDY PAWLIK W NYSIE


II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD

AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW – II NYSKA SENIORIADA
R E G U L A M I N


 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą II NYSKA SENIORIADA jest Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie przy ul. Wałowa 7.

 2. Przegląd odbędzie się w dniach 8-9 października 2015 r. w Sali Widowiskowej Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie przy ul. Wałowa 7.

 • dnia 8 października 2015 r. w godz. 11.00-16.00 – słowo, śpiew, taniec,

 • dnia 9 października 2015 r. w godz. 11.00-16.00 – słowo, śpiew, taniec.

 1. Finał Przeglądu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18 października o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie przy ul. Wałowa 7.

 2. Oceny uczestników i wyboru finalistów dokona Jury powołane przez organizatora Przeglądu wg. kategorii określonych w pkt. 11 niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnicy zakwalifikowani do występu w Koncercie Finałowym zostaną poinformowani telefonicznie i e-mailem do dnia 12 października 2015 r.

 4. Każdy z uczestników Przeglądu otrzyma pamiątkowy dyplom, a finaliści nagrody.

 5. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do dnia 25 września 2015 r. na adres: Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie przy ul. Wałowa 7 lub e-mailem: ppiotr@vp.pl (wypełniony druk zgłoszenia).

 6. Informacja o dokładnym terminie prezentacji dostępna będzie na stronie internetowej www.ndk.nysa.pl począwszy od dnia 1 października 2015 r. .

 7. Przegląd ma charakter otwarty dla grupy wiekowej 50+. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne, grupy niezrzeszone i grupy zorganizowane przy instytucjach np. domach kultury, uniwersytetach III wieku, domach pomocy społecznej i innych.

 8. Celem Przeglądu jest:

  1. Aktywizacja amatorskiego scenicznego ruchu artystycznego seniorów.

  2. Możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych seniorów.

  3. Wymiana doświadczeń, konfrontacja dokonań artystycznych środowisk twórczych seniorów.

 1. Kategorie i wymagania dotyczące prezentacji scenicznych:

 1. Słowo (recytacja, poezja, fragmenty prozy, składanka tekstów, kompozycje słowno-muzyczne, etiudy teatralne, małe formy sceniczne, monolog, monodram, kabaret). czas do 20 minut.

 2. Śpiew (soliści i duety oraz zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry) - czas do 15 minut.

 3. Taniec (soliści, zespoły taneczne) - czas do 10 minut.
 1. Wykonawcy, którzy przedłużą regulaminowy czas prezentacji nie będą podlegać

ocenie jury i zostaną zdyskwalifikowani.


 1. Uczestnicy przeglądu mogą śpiewać a’capella bądź korzystać z:

  • akompaniamentu na żywo,

  • półplaybacków nagranych wyłącznie na płytach CD, w formacie Audio CD.
 1. Do dyspozycji wykonawców pozostaje scena o wymiarach: 8 m x10 m. wyposażona w urządzenia audio – wizualne oraz perkusja i fortepian. Organizator zapewnia również obsługę techniczną. 1. Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu można uzyskać w Dziale Organizacji Imprez NDK (tel. 77 433 44 75) lub u p. Piotra Przybyłowskiego nr tel. 539958161, e-mail ppiotr@vp.pl.

D y r e k t o r

Nyskiego Domu Kultury

im. Wandy Pawlik w Nysie


Marta Klubowicz

WARUNKI UCZESTNICTWA


 1. Kompletnie wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć do godz. 15.00 dnia 25 września 2015 r. pod adres:

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie przy ul. Wałowa 7.

(z dopiskiem II Nyska Senioriada ) lub e-mailem : ppiotr@vp.pl

Prosimy ściśle przestrzegać terminu nadsyłania zgłoszeń.

Przyjmujemy tylko te karty, które wpłyną do dnia 25 września 2015 r..
Zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną: fax, e-mail,
wymagają telefonicznego potwierdzenia w dniu wysłania.
 1. Uczestnicy przyjeżdżają do Nysy na koszt własny i sami pokrywają ewentualne koszty pobytu.
 1. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni kalendarzowych od oficjalnego ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w innych festiwalach i konkursach organizowanych przez Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie przy ul. Wałowa 7.
 1. Z uwagi na ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, prosimy solistów o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora danych, którym jest Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie przy ul. Wałowa 7. Dane wykorzystane będą wyłącznie do celów organizacji przeglądu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w przeglądzie. Listy uczestników zawierające dane w zakresie , listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z przeglądem będą umieszczone na stronach internetowych Nyskiego Domu Kultury, w prasie, radio i telewizji (mediów, które otrzymają akredytację od organizatora przeglądu). Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. 1. Przesłanie karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
 1. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.ndk.nysa.pl


W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru uczestników przeglądu.


II PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW – II NYSKA SENIORIADA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/-a ________________________________________

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie przy ul. Wałowa 7.
Dane wykorzystane będą wyłącznie do celów organizacji przeglądu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w przeglądzie.

Listy uczestników zawierające dane w zakresie , listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z przeglądem będą umieszczone na stronach internetowych Nyskiego Domu Kultury, w prasie, radio i telewizji (mediów, które otrzymają akredytację od organizatora przeglądu).Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych oraz utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku we wskazanym powyżej zakresie i celu.

…………………………………….. ……………………………........................

Miejscowość, data Czytelnie imię i nazwisko

Karta zgłoszenia uczestnictwa

II NYSKA SENIORIADA


 1. NAZWA ZESPOŁU / IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY,
  ADRES PLACÓWKI, TELEFON KONTAKTOWY, ADRES E-MAIL

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ILOŚĆ OSÓB: …………………

 1. KATEGORIA PREZENTACJI

SŁOWO

ŚPIEW

TANIEC 1. TYTUŁ

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 1. CZAS trwania prezentacji ……………………………

Wykonawcy, którzy przedłużą regulaminowy czas prezentacji

nie będą podlegać ocenie jury i zostaną zdyskwalifikowani.


 1. Wymagania techniczne, informację o zespole/soliście (2-3 zdania) proszę podać na odwrocie karty


ILOŚĆ MIKROFONÓW DLA WOKALISTÓW................................. SZTUK,
PERKUSJA –TAK - NIE FORTEPIAN –TAK - NIE
RODZAJ INSTRUMENTU..................................................................LINIA MIKROFON

RODZAJ INSTRUMENTU..................................................................LINIA MIKROFON

RODZAJ INSTRUMENTU..................................................................LINIA MIKROFON

RODZAJ INSTRUMENTU..................................................................LINIA MIKROFON

RODZAJ INSTRUMENTU..................................................................LINIA MIKROFON

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/em się z regulaminem przeglądu i akceptuję jego postanowienia.

(pieczątka placówki) (data i podpis solisty/ opiekuna zespołu)……………………………........................

REGULAMIN II NYSKIEJ SENIORIADY Strona


: aktualnosci
aktualnosci -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
aktualnosci -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
aktualnosci -> Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
aktualnosci -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
aktualnosci -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
aktualnosci -> Lab Inż. Biomed
aktualnosci -> Uczennica I liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu dyrektor szkoły mgr Zdzisława Wasilewska
aktualnosci -> Organizatorzy Oddział Warszawski sap
aktualnosci -> Regulamin X jubileuszowego Spływu Twardzieli Memoriału Andrzeja Balona Tarasiewicza
aktualnosci -> Nowe płyty gigabyte serii ga-8knxp z chipsetem Intel® 875P
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna