O Ś wiadczeni ePobieranie 5.37 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar5.37 Kb.
(A24)

……………………., dnia 27 kwietnia 2016 r.


O Ś W I A D C Z E N I E


o dostępności parku zabytkowego dla ogółu społeczności

W imieniu …………………………………………. oświadczam/y*, że park ……..………..…….. w …………..….….. wpisany do rejestru zabytków pod nr ………………. na podstawie decyzji …………….….., którego jestem/śmy* właścicielem/dzierżawcą* jest ogólnodostępny dla mieszkańców.…………..............................................

/czytelny podpis – imię i nazwisko/

* niewłaściwe skreślić: pub -> files -> file -> 2016 -> luty -> dokumenty
dokumenty -> Identyfikator podatkowy
dokumenty -> A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu
dokumenty -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
file -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
dokumenty -> Dnia 27 kwietnia 2016
dokumenty -> Dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e niniejszym oświadczam/y*, że harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.:” ”

Pobieranie 5.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna