O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 113.21 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar113.21 Kb.
O G Ł O S Z E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zmianami) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych, w tym m.in. implantów ortopedycznych, akcesoriów i narzędzi chirurgicznych, ekstraktorów kamieni do zabiegów URSL w podziale na 24 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 223473 – 2013 z dnia 24.10.2013r., (sprawa: ZP.3520/54/13).
W dniu 22.11.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:

Część 1

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawacena brutto oferty: 56 157,84 zł

słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 84/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

2.

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

100,00

100,00

Część 2

EMED Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ryżowa 69A

Opacz Kolonia

05-816 Michałowice - Osiedle

cena brutto oferty: 10 052,88 zł

słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt dwa 88/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

9.

EMED Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ryżowa 69A

Opacz Kolonia

05-816 Michałowice - Osiedle

100,00

100,00

13.

HEBU Medical Polska Sp. z o.o.

ul. Zakrzewska 10

62-080 Lusowo


99,47

99,47

10.

BOWA International Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Obornicka 10, Złotkowo

62-002 Suchy Las


88,01

88,01

Część 3

ERBE Polska Sp. z o.o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawacena brutto oferty: 17 666,64 zł

słownie złotych: siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 64/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

8.

ERBE Polska Sp. z o.o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawa

100,00

100,00

Część 4

ERBE Polska Sp. z o.o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawacena brutto oferty: 40 726,80 zł

słownie złotych: czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 80/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

8.

ERBE Polska Sp. z o.o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawa

100,00

100,00

Część 5

BOWA International Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Obornicka 10, Złotkowo

62-002 Suchy Lascena brutto oferty: 1 233,79 zł

słownie złotych: jeden tysiąc dwieście trzydzieści trzy 79/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

10.

BOWA International Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Obornicka 10, Złotkowo

62-002 Suchy Las

100,00

100,00

Część 6

BOWA International Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Obornicka 10, Złotkowo

62-002 Suchy Lascena brutto oferty: 462,67 zł

słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt dwa 67/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

10.

BOWA International Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Obornicka 10, Złotkowo

62-002 Suchy Las

100,00

100,00

8.

ERBE Polska Sp. z o.o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawa


42,00

42,00

Część 7

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawacena brutto oferty: 945,00 zł

słownie złotych: dziewięćset czterdzieści pięć 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

1.

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

100,00

100,00

Część 9

Zakład Doświadczalno – Produkcyjny Optoelektroniki

,,OPTEC’’ s.c. Władysław Gniewkowski, Andrzej Kuć

ul. Alberta 6E

16-001 Księżno

cena brutto oferty: 4 536,00 zł

słownie złotych: cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

16.

Zakład Doświadczalno – Produkcyjny

Optoelektroniki ,,OPTEC’’ s.c.

Władysław Gniewkowski, Andrzej Kuć

ul. Alberta 6E

16-001 Księżno

100,00

100,00

Część 10

„Hammermed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Spółka komandytowo - akcyjna

ul. Kopcińskiego 73/75

90-033 Łódź

cena brutto oferty: 95 850,00 zł

słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Liczba pkt

w kryteriumjakość

Liczba pkt w kryterium

okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe

Razem punkty

5.

Hammermed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo - akcyjna

ul. Kopcińskiego 73/75

90-033 Łódź

57,46

30,00

2,00

89,46

11.

POL-MED Paweł Jabłonka

Pieńków 61 B

05-152 Czosnów


68,00

18,00

2,00

88,00

Część 11

POL-MED Paweł Jabłonka

Pieńków 61 B

05-152 Czosnówcena brutto oferty: 658,80 zł

słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt osiem 80/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

11.

POL-MED Paweł Jabłonka

Pieńków 61 B

05-152 Czosnów

100,00

100,00

15.

Meden – Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin


82,88

82,88

Część 12

POL-MED Paweł Jabłonka

Pieńków 61 B

05-152 Czosnówcena brutto oferty: 5 637,60 zł

słownie złotych: pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem 60/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

11.

POL-MED Paweł Jabłonka

Pieńków 61 B

05-152 Czosnów

100,00

100,00

Część 14

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyślcena brutto oferty: 1 803,60 zł

słownie złotych: jeden tysiąc osiemset trzy 60/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

6.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

100,00

100,00

Część 16

"Advance Europe"

Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o.

ul. Skrzetuskiego 30/3

02-726 Warszawa

cena brutto oferty: 20 304,00 zł

słownie złotych: dwadzieścia tysięcy trzysta cztery 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Liczba pkt

w kryteriumjakość

Razem punkty

4.

"Advance Europe"

Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o.

ul. Skrzetuskiego 30/3

02-726 Warszawa

80,00

20,00

100,00

Część 18

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Wąska 59

15-122 Białystokcena brutto oferty: 85 708,80 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiem 80/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Liczba pkt w kryterium

okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe

Razem punkty

3.

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Wąska 59

15-122 Białystok

98,00

2,00

100,00

Część 19

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Wąska 59

15-122 Białystokcena brutto oferty: 10 135,80 zł

słownie złotych: dziesięć tysięcy sto trzydzieści pięć 80/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Liczba pkt w kryterium

okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe

Razem punkty

3.

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Wąska 59

15-122 Białystok

98,00

2,00

100,00

Część 20

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Wąska 59

15-122 Białystokcena brutto oferty: 129 216,60 zł

słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście szesnaście 60/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Liczba pkt w kryterium

okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe

Razem punkty

3.

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Wąska 59

15-122 Białystok

98,00

2,00

100,00

Część 22

Meden – Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalincena brutto oferty: 6 495,12 zł

słownie złotych: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 12/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

15.

Meden – Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

100,00

100,00

Część 23

ELITE Sp. z o.o.

ul. Korzona 111/8

03-571 Warszawacena brutto oferty: 24 559,42 zł

słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć 42/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

12.

ELITE Sp. z o.o.

ul. Korzona 111/8

03-571 Warszawa

100,00

100,00

7.

Inov8 Sp. z o. o. Spółka komandytowa

ul. Koński Jar 2/29

02-785 Warszawa


95,01

95,01

Część 24

ELITE Sp. z o.o.

ul. Korzona 111/8

03-571 Warszawacena brutto oferty: 2 481,96 zł

słownie złotych: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden 96/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcyLiczba pkt

w kryteriumcena

Razem punkty

12.

ELITE Sp. z o.o.

ul. Korzona 111/8

03-571 Warszawa

100,00

100,00

Z-CA DYREKTORA

Henryk Chmiel
: attachments -> article -> 771
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
article -> Konspekt lekcji muzyki z wykorzystaniem komputera
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna