O g ł oszeni e wójta Gminy w Zaleszanach z dnia 09 stycznia 2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyPobieranie 43.21 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar43.21 Kb.
O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy w Zaleszanach

z dnia 09 stycznia 2007 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy w Zaleszanach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaleszany przeznaczonych do sprzedaży:


Lp.

Numer

ewidencyjny nieruchomościOznaczenie księgi wieczystej

Powierzchnia

nieruchomościPołożenie

miejscowośćOpis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie ogólnym, sposób jej zagospodarowania


Cena nieruchomości

Sprzedaż

1.

1488/33

KW nr

42.178


0,0885 ha

Agatówka

Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze asfaltowej wiodącej z Agatówki do Obojni na projektowanym osiedlu zabudowy jednorodzinnej zw. Agatówka -Zatorze. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, obniżony nieznacznie w stosunku do drogi.

Uzbrojenie : woda, energia elektryczna.

Zgodnie z opracowanym projektem przez działkę planowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej w odległości 3 mb w głąb działki od istniejącej sieci wodociągowej.Nieruchomość położona w terenach budowlanych- MN przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej. Dopuszcza się też lokalizację obiektów usług handlu i gastronomii oraz usług wbudowanych w gabaryt budynku mieszkalnego, obiektów usługowych rzemiosła nieuciążliwego, parterowych budynków garażowych i gospodarczych.
26.904,66 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT 22%w drodze przetargu

2.

1488/34

KW nr 42.178

0,0896 ha

Agatówka

j.w.

j.w.


27.231,62 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT 22%w drodze przetargu

3.

1488/35

KW nr 42.178

0,1191 ha

Agatówka

Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze asfaltowej wiodącej z Agatówki do Obojni na projektowanym osiedlu zabudowy jednorodzinnej zw. Agatówka -Zatorze. Działka w kształcie prostokąta, teren obniżony nieznacznie w stosunku do drogi na ok. 1/3 powierzchni działki dół rozciągający się na sąsiednią działkę zarośnięty szuwarami.

Uzbrojenie : woda, energia elektryczna.

Zgodnie z opracowanym projektem przez działkę planowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej w odległości 3 mb w głąb działki od istniejącej sieci wodociągowej.


j.w.


24.772,10 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT 22%w drodze przetargu

4.

1488/36

KW nr 42.178

0,1205 ha

Agatówka

j.w.

j.w.


25.057,58 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT 22%w drodze przetargu

5.

1488/37

KW nr 42.178

0,1154 ha

Agatówka

Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze asfaltowej wiodącej z Agatówki do Obojni na projektowanym osiedlu zabudowy jednorodzinnej zw. Agatówka -Zatorze. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, obniżony nieznacznie w stosunku do drogi. Obok na sąsiedniej działce stacja trafo słupy energetyczne. Działkę przecina linia energetyczna średniego napięcia co w części ogranicza jej zagospodarowanie.

Uzbrojenie : woda, energia elektryczna.

Zgodnie z opracowanym projektem przez działkę planowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej w odległości 3 mb w głąb działki od istniejącej sieci wodociągowej i 8 mb od stacji trafo.


j.w.

27.814,78 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT 22%w drodze przetargu

6.

1283/42

KW nr 42.178

0,2743 ha

Agatówka

Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze wiodącej z Agatówki do Pilchowa około 50mb od drogi krajowej. Stanowi nieużytek 0,2460 ha i PS.IV-0,0283 ha . Porośnięta chwastami. Teren nierówny obniżony w stosunku do drogi ok. 1 m. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia z umiejscowionymi na niej słupami, sieć wodociągowa oraz sieć gazu wysokoprężnego. Ponadto przez działkę zgodnie z projektem planowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej.

Uzbrojenie :energia elektryczna, woda, gaz.Nie objęta miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy. W byłym planie częściowo przeznaczona pod działalność gospodarczą.

8.802,30 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT 22%w drodze przetargu

7.

304/33

KW nr 30.780

0,0904 ha

Kępie Zaleszańskie

Niezabudowana położona w pobliżu drogi Zaleszany-Grębów, w rejonie byłego Kółka Rolniczego przy projektowanej drodze dojazdowej. Uzbrojenie istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji.

Nieruchomość położona w terenach budowlanych MN –przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

8.430,20 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT 22%w drodze przetargu

8.

259/7

KW nr 34.850

0,0700 ha

Skowierzyn

Niezabudowana położona w przysiółku Pasternik. Usytuowana pomiędzy budynkiem OSP a sklepem przy drodze asfaltowej. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz.

Nie objęta m.p.o. W byłym planie położona w terenach przeznaczonych pod usługi. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona w terenach osadnictwa wiejskiego.


4.270,00 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT 22%w drodze przetargu

9.

137

KW nr 43.859

0,9600 ha

Skowierzyn

Niezabudowana , położona w rejonie zwanym Podsadzie przy drodze gruntowej. Działka częściowo użytkowana rolniczo , częściowo zdewastowana, doły po wydobyciu gliny wypełnione wodą. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako rola klasy IIIa. Sąsiedztwo działek budowlanych umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę dla osoby będącej rolnikiem.

Nieruchomość nieobjęta miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy. W byłym planie położona w terenach rolnych . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona w terenach rolnych.

8.500,00 zł

w drodze przetargu

10.

2122/2

KW nr 22.909

0,9690 ha

Turbia

Nieruchomość położona przy drodze gminnej asfaltowej około 200 mb od drogi krajowej. Część działki usytuowana na terenie użytkowanym przez kółko rolnicze w istniejącym ogrodzeniu część działki wychodzi poza ogrodzenie , pastwisko klasy V. Teren nierówny, niezagospodarowany. Od strony drogi znajduje się zbiornik wodny porośnięty szuwarami. Z prawej strony graniczy z działką użytkowaną przez Kółko Rolnicze, z lewej z prywatną posesją . Działkę z dwóch stron przecina napowietrzna linia telekomunikacyjna na drewnianych słupach. W sąsiedztwie działki przebiega sieć gazowa wysokoprężna ograniczająca w części jej zagospodarowanie.

Uzbrojenie : energia elektryczna, woda.Nie objęta miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy. W byłym planie częściowo położona w terenach budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona na terenie osadnictwa wiejskiego

171.197,72 zł

brutto w cenie zawarty jest podatek VAT

22%


w drodze przetargu

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostaje do wiadomości na okres

od 11 do 31 stycznia 2007 roku.

W ó j t


Stanisław Guźla
: nt-bin -> private -> zaleszany
zaleszany -> Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
zaleszany -> Uchwała Nr xxvi/278/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r
zaleszany -> O g ł oszeni e wójta Gminy w Zaleszanach z dnia 25 kwietnia 2005 roku
zaleszany -> Uchwała Nr xxx/298/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Agatówka
zaleszany -> WÓjta gminy zaleszany z dnia 19 września 2011 r. Na podstawie § 8 ust. 1 I 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dnia 11 kwietnia 2011 r w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach do głosowania utworzonych w kraju
zaleszany -> Protokół Nr xii/2011 Sesji Rady Gminy w Zaleszanach odbytej w dniu 28 października 2011 roku
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna