O g ł oszenieo wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 18.64 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.64 Kb.
Warszawa, dnia 12.08.2010 r.
O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DOTYCZY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA: DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE (ZP-67/2010)
Działając w oparciu o art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że najkorzystniejszą ofertę w poszczególnych pakietach złożyli następujący wykonawcy:

1) ARNO-MED. Sp. z o. o.; 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 24: • Pakiet 5: 848,00 PLN (słownie: osiemset czterdzieści osiem i 00/100 złotych)

 • Pakiet 13: 23,73 PLN (słownie: dwadzieścia trzy i 73/100 złotych);

2) Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o.; 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2

 • Pakiet 7: 3 060,10 PLN (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt i 10/100 złotych)

 • Pakiet 8: 3 881,96 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąty jeden i 96/100 złotych);

 • Pakiet 15: 1 049,67 PLN (słownie: jeden tysiąc czterdzieści dziewięć i 67/100 złotych);

3) ADVANCE EUROPE” Sp. z o. o.; Biuro Techniczno- Handlowe; 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3:

 • Pakiet 11: 2 474,57 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery i 57/100 złotych);

4) Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14

 • Pakiet 18: 54,57 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery i 57/100 złotych);

5) 4 MED. Dorota Olszewska; 05-091 Ząbki, ul. Niepodległości 9

 • 2 064,03 (pakiet 1); 2 621,50 PLN (pakiet 2); 173,34 PLN (pakiet 3); 196,88 PLN (pakiet 4); 708,34 (pakiet 6); 286,76 PLN (pakiet 10); 3 453,96 (pakiet 12); 3 874,47 PLN (pakiet 14); 1 391,00 PLN (pakiet 16); 374,50 PLN (pakiet 17).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pakiet 1

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 49,92 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 34,98 pkt.

Pakiet 2

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 77,46 pkt.

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 50,32 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 62,79 pkt.

Pakiet 3

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 53,46 pkt.

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 26,79 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 38,50 pkt.

Pakiet 4

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 50,47 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 36,25 pkt.

Pakiet 5

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 38,84 pkt.

Pakiet 6

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 23,14 pkt.

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 20,48 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 15,17 pkt.

Pakiet 7

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 88,49 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 65,56 pkt.

 • 4 MED. Dorota Olszewska 05-091 Ząbki, ul. Niepodległości: 72,31 pkt.

Pakiet 8

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 41,69 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 62,31 pkt.

 • 4 MED. Dorota Olszewska 05-091 Ząbki, ul. Niepodległości: 89,73 pkt.

Pakiet 10

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 96,66 pkt.

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 97,42 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 91,65 pkt.

Pakiet 11

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 32,53 pkt.

 • 4 MED. Dorota Olszewska, 05-091 Ząbki, ul. Niepodległości 9: 60,14 pkt.

Pakiet 12

Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej, jedyna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniuPakiet 13

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 43,48 pkt.

 • 4 MED. Dorota Olszewska, 05-091 Ząbki, ul. Niepodległości 9: 65,22 pkt.

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 22,17 pkt.

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 55,00 pkt.

Pakiet 14

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 85,92 pkt.

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 69,31 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 71,54 pkt.

Pakiet 15

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 56,10 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 52,08 pkt.

 • 4 MED. Dorota Olszewska, 05-091 Ząbki, ul. Niepodległości 9: 77,54 pkt.

Pakiet 16

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 94,89 pkt.

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 57,46 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 60,21 pkt.

Pakiet 17

 • Agencja Naukowo- Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54 a/2: 51,47 pkt.

 • ADVANCE EUROPE Sp. z o. o., 02-726 Warszawa, ul. Skrzetulskiego 30 m. 3: 43,75 pkt.

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o.; 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14: 54,90 pkt.

Pakiet 18

Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej, jedyna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.


Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomicznych Szpitala Bielańskiego
Grzegorz Gomoła©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna