O programie socratesPobieranie 215.15 Kb.
Strona2/4
Data27.04.2016
Rozmiar215.15 Kb.
1   2   3   4

GRUNDTVIG

Patronem tego komponentu programu SOCRATES jest: NICOLAI GRUNDTVIG (1783- 1872) - duński filozof, poeta, pedagog


i teolog; założyciel pierwszego uniwersytetu ludowego; autor koncepcji uczenia się przez całe życie, propagator wartości humanistycznych w edukacji.

Działania prowadzone w ramach komponentu GRUNDTVIG mają na celu:promowanie innowacyjnych metod w kształceniu dorosłych;

rozszerzanie współpracy między instytucjami kształcącymi dorosłych w całej Europie;

podnoszenie jakości kształcenia nauczycieli i osób dorosłych;

promowanie idei uczenia się przez całe życie.

W ramach tego programu realizowane są cztery akcje. Poniżej znajdują się krótkie charakterystyki poszczególnych projektów.GRUNDTVIG 1

Akcja ta obejmuje europejskie projekty współpracy na rzecz kształcenia dorosłych i kształcenia ustawicznego. Cele, które stawia przed sobą program to:promowanie innowacji, zapewnienie szerszego dostępu do różnych form kształcenia dorosłych, podniesienie poziomu kształcenia poprzez współpracę europejską;

popularyzacja idei kształcenia się przez całe życie wraz z promowaniem aktywnych postaw obywatelskich
w zdobywaniu i odnawianiu wiedzy, umiejętności lub kompetencji;

opracowanie wysokiej jakości ofert edukacyjnych wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii.

GRUNDTVIG 2

W ramach tej akcji realizuje się projekty partnerskie dotyczące kształcenia dorosłych. Głównymi zasadami są tutaj:wzmocnienie europejskiej współpracy między mniejszymi instytucjami/organizacjami działającymi na rzecz kształcenia dorosłych;

poprawa jakości edukacji dorosłych poprzez szeroką wymianę doświadczeń, praktyk i metod kształcenia dorosłych;

promowanie wiedzy na temat różnorodności kulturowej, społecznej oraz gospodarczej Europy wraz z popularyzacją dobrych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie edukacji dorosłych i polityki zatrudnienia.

GRUNDTVIG 3

Realizacja trzeciej akcji opiera się na zagranicznych wyjazdach szkoleniowych dla kadry pracującej w placówkach kształcenia dorosłych. Głównymi zadaniami są:podnoszenie poziomu edukacji dorosłych poprzez wzrost kwalifikacji kadry pracującej w placówkach kształcenia dorosłych;

promowanie działań prowadzonych w ramach kształcenia ustawicznego w Europie.
Szkolenia oferowane uczestnikom dotyczą:

metodyki stosowanej w kształceniu dorosłych;

zarządzania placówkami kształcenia dorosłych;

integracji europejskiej;

edukacji interkulturowej.

GRUNDTVIG 4 - Sieci

Głównymi celami tej części programu Grundtvig są:wzmocnienie europejskiej współpracy między instytucjami kształcenia dorosłych;

poznanie działań prowadzonych w ramach kształcenia ustawicznego w Europie.
Wszelkie dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

http://www.socrates.org.pl/grundtvig/index.html

MINERVA


W ramach projektu Minerva realizowane są dwa główne zadania:

Promowanie Kształcenia Otwartego oraz Kształcenia na Odległość;

Technologie Informatyczno-Komunikacyjne (ICT)
w Edukacji.
Program Minerva ma na celu:

podniesienie poziomu wiedzy na temat metod kształcenia otwartego oraz na odległość, jak również stosowania technologii informatyczno - komunikacyjnych w edukacji;

opracowanie najbardziej właściwych podejść dydaktycznych umożliwiających rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii ICT w edukacji;

powiększenie zasobów i usług edukacyjnych wykorzystujących ICT oraz dostępu do innowacyjnych programów kształcenia.

Uczestnictwo w Akcji MINERVA łączy się z realizacją Europejskich Projektów Współpracy, których kryteriami jakościowymi są:

innowacyjny charakter projektu;

jasno określone założenia projektu i grupa odbiorców;

możliwość szerokiego wykorzystania opracowanych rozwiązań praktycznych w różnych dziedzinach naukowych;

europejski wymiar projektu - skala i zakres projektu umożliwiające porównania i włączanie doświadczeń różnych krajów w określonej dziedzinie.
Obszary tematyczne tych projektów to:

rozumienie innowacji;

wpływ technologii informatyczno - komunikacyjnych, różnych modeli kształcenia otwartego i na odległość na organizację procesu nauczania / uczenia się;

projektowanie, opracowanie, testowanie nowych metod
i pomocy dydaktycznych;

udostępnianie produktów i usług oraz rozpowszechnianie wyników projektów;

wymiana idei i doświadczeń w zakresie kształcenia otwartego i na odległość oraz zastosowania ICT.
Czas realizacji Europejskiego Projektu Współpracy obejmuje od 1 roku do 3 lat.

Poniżej znajduje się adres internetowy, pod którym znaleźć można dokładne informacje na temat programu MINERVA:http://www.socrates.org.pl/minerva/index.html


Pobieranie 215.15 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna