O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona16/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Praktyki zawodowe

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwie handlowym;

BHP(8)2 dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwie handlowym do potrzeb zaistniałych w przedsiębiorstwie handlowym;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)5 dokonać analizy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie handlowym;

BHP(9)6 uzasadnić konieczność ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;

A.18.1(1)11 rozpoznać zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(1)12 opracować notatkę opisującą zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(1)13 wykonać czynności związane z przyjmowaniem i dokumentowaniem dostaw przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;

A.18.1(2)11 wykonać czynności dotyczące ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;

A.18.1(2)12 ocenić jakość i towarów przeznaczonych do sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(2)13 sprawdzić ilość towarów przeznaczonych do sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;

A.18.1(3)8 zastosować zasady ustalania cen towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(3)9 obliczyć ceny dla wskazanych towarów zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;

A.18.1(4)4 zidentyfikować zasady oznakowania towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(4)6 oznakować wskazane towary zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;

A.18.1(5)8 dokonać analizy metody i formy prezentacji towarów stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(5)9 zaprezentować wskazane towary zgodnie zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej

A.18.1(6)4 dokonać analizy oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa handlowego (rodzaje towarów, stosowane rabaty, upusty itp.);

A.18.1(6)5 zaprezentować klientom indywidualnymi i instytucjonalnymi  ofertę sprzedażową przedsiębiorstwa handlowego;

A.18.1(7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;

A.18.1(7)6 rozpoznać formy transportu wewnętrznego stosowane w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(7)7 rozpoznać rodzaje magazynów i ich wyposażenie w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

A.18.1(8)13 dokonać analizy normy towarowej i normy jakości dotyczących konserwacji towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(8)14 dokonać analizy warunków przechowywania towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

A.18.2(2)10 rozpoznać zasady obsługi klienta do formy sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.2(2)11 obsłużyć klienta zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.2(5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

A.18.2(5)1 dobrać zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta;

A.18.2(5)2 przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta zgodnie z zasadami;

A.18.2(8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży

A.18.2(8)8 przyjąć zamówienie klienta na określony towar;

A.18.2(8)9 wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta;

A.18.2(11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;

A.18.2(11)8 zapakować towar zgodnie z zasadami i oczekiwaniami klienta;

A.18.2(11)9 wydać towar zgodnie z przyjętymi w przedsiębiorstwie zasadami;

A.18.2(11)10 poinformować klienta o warunkach odbioru towaru;

A.18.2(12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

A.18.2(12)5 zanalizować instrukcję obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;

A.18.2(12)6 obsłużyć urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy zgodnie z instrukcją;

A.18.2(13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;

A.18.2(13)10 dokonać analizy dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.2(13)11 sporządzić dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów stosowane w przedsiębiorstwie handlowym zgodnie z zasadami;

A.18.2(16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

A.18.2(16)7 dokonać analizy procedury dotyczącej przyjmowania i rozpatrywania reklamacji stosowane w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.2(16)3 wypełnić aktualnie obowiązujące dokumenty reklamacyjne;

A.22.2(9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;

A.22.2(9)5 dokonać analizy zasad przechowywania i magazynowania wyrobów/towarów stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.2(9)6 dokonać analizy zasady magazynowania wyrobów/towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.2(10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;

A.22.2(10)6 rozpoznać zasady organizacji przepływu kupowanych wyrobów/towarów;

A.22.2(10)7 rozpoznać zasady organizacji przepływu sprzedawanych wyrobów/towarów;

A.22.2(12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;

A.22.2(12)4 dokonać analizy zasad organizacji pracy dotyczących odbioru ilościowego i jakościowego towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.2(12)5 opracować notatkę opisująca zasady organizacji pracy dotyczących odbioru ilościowego i jakościowego towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.3(12) stosuje metody analizy ekonomicznej;

A.22.3(12)4 rozróżnić metodę analizy ekonomicznej stosowanej w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.3(12)5 obliczyć wybrane wskaźniki analizy ekonomicznej na podstawie danych z bilansu przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.3(13) interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej

A.22.3(13)5 dokonać interpretacji obliczonych wskaźników analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.3(13)6 rozróżnić podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie handlowym.


1 Standard kwalifikacji zawodowych Handlowiec (zawód szkolny Technik handlowiec)

2 Badania Obserwatorium rynku pracy dla edukacji w ŁCDNiKPPobieranie 2.31 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna