O strukturze przedmiotowej


Symulacyjna firma handlowaPobieranie 2.31 Mb.
Strona7/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

8. Symulacyjna firma handlowa


8.1. Zaopatrzenie i sprzedaż towarów

8.2. Rachunkowość handlowa, planowanie i analiza ekonomiczna
8.1 Zaopatrzenie i sprzedaż towarów

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(7)1zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z wymogami ergonomii;

P

C

 • Organizacja stanowiska pracy.

 • Prace biurowe w zaopatrzeniu i planowaniu.

 • Urządzenia biurowe w dziale zaopatrzenia i sprzedaży.

 • Pobieranie i przekazywanie informacji w dziale zaopatrzenia i sprzedaży.

 • Organizacja spotkań służbowych w firmie handlowej.

 • Tajemnica służbowa i ochron danych osobowych w firmie handlowej.

 • Dokumenty w dziale zaopatrzenia i sprzedaży.

 • Programy komputerowe stosowane w zaopatrzeniu i sprzedaży.

 • Ergonomia w pracy technika handlowca.

 • Polska Klasyfikacja Działalności, Europejska Klasyfikacja Działalności, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w działalności handlowej.

 • Formy sprzedaży stosowane w handlu.

 • Negocjacje z kontrahentami.

 • Zasady sprzedaży w kraju i za granicą.

 • Umowy z dostawcami i odbiorcami towarów i usług.

 • Strategie ustalania cen sprzedaży.

 • Kalkulacja cen sprzedaży.

 • Metody wybory dostawców.

 • Zamawianie towarów.

 • Dystrybucja towarów.

 • Procesy logistyczne.

 • Przechowywanie towarów w magazynie.

 • Organizacja gospodarki magazynowej.

 • Nadzorowanie odbioru ilościowego i jakościowego.

 • Kontrola magazynowa.

 • Środki techniczne stosowane w handlu.

 • Dokumentacja transakcji kupna/sprzedaży.

 • Reklamacja dostaw.BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(9)2 wykonać prace handlowca zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

PKZ(A.m)(2)1 obsłużyć programy komputerowe stosowane w pracy biurowej w zaopatrzeniu i sprzedaży;

P

C

PKZ(A.m)(3)1 zidentyfikować strukturę standardowych form korespondencji biurowej stosowanych w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

P

B

PKZ(A.m)(3)2sporządzić pisma w różnych układach graficznych w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

P

C

PKZ(A.m)(3)3 sformatować pismo zgodnie z zasadami w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

P

C

PKZ(A.m)(3)4 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

P

C

PKZ(A.m)(3)5 odebrać i przekazać informacje za pomocą poczty elektronicznej;

P

C

PKZ(A.m)(4)1 zaplanować spotkanie służbowe w dziale zaopatrzenia i sprzedaży towarów;

P

C

PKZ(A.m)(4)2 zorganizować spotkanie służbowe w określonej sprawie w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

P

C

PKZ(A.m)(5)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

P

C

PKZ(A.m)(5)2 opracować procedurę przestrzegania przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

P

C

PKZ(A.m)(6)1 zanalizować instrukcje obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej;

P

C

PKZ(A.m)(6)2 obsłużyć sprzęt i urządzenia techniki biurowej zgodnie z instrukcją;

P

C

PKZ(A.m)(7)1 zidentyfikować przepisy prawa dotyczące archiwizacji dokumentów;

P

B

PKZ(A.m)(7)2 określić zasady przechowywania dokumentów w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

P

B

PKZ(A.m)(7)3 posegregować dokumenty do przechowywania zgodnie z zasadami;

P

C

PKZ(A.m)(14)3 rozpoznać programy komputerowe stosowane w firmach handlowych w zaopatrzeniu i sprzedaży;

P

B

PKZ(A.m)(14)4 obsłużyć programy komputerowe najczęściej stosowane w zaopatrzeniu i sprzedaży

P

C

A.22.2.(1)1 określić znaczenie klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w działalności handlowej;

P

B

A.22.2.(1)2 rozpoznać strukturę klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

PP

B

A.22.2.(1)3 wyszukać informacje niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w zaopatrzeniu i sprzedaży

P

D

A.22.2.(2)1 zidentyfikować strukturę oferty handlowej i zapytania ofertowego

PP

B

A.22.2.(2)2 rozróżnić rodzaje ofert handlowych od potencjalnych dostawców towarów

P

C

A.22.2.(2)3 dokonać analizy ofert handlowych prezentowanych przez firmy handlowe pod kątem ich poprawności i atrakcyjności dla klienta;

P

C

A.22.2.(2)4 opracować zapytanie o ofercie do dostawcy zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.2.(3)1 rozróżnić formy sprzedaży stosowane w przedsiębiorstwach handlowych dostarczających towary;

P

B

A.22.2.(3)2 porównać formy sprzedaży w przedsiębiorstwach współpracujących z firmą handlową;

P

C

A.22.2.(3)3 dobrać formę sprzedaży dla określonej działalności przedsiębiorstwa;

P

B

A.22.2.(4)1 rozróżnić style negocjacji handlowych;

P

B

A.22.2.(4)2 prowadzić negocjacje z klientami i kontrahentami;

P

C

A.22.2.(5)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących działalności handlowej w zaopatrzeniu i sprzedaży;

P

C

A.22.2.(5)2 przewidzieć skutki braku znajomości przepisów prawa dotyczących działalności handlowej;

P

C

A.22.2.(6)1 rozróżnić sprzedaż krajową oraz eksport i import towarów;

PP

B

A.22.2.(6)2 dokonać analizy przepisów prawa regulujących zawieranie umów w handlu;

P

C

A.22.2.(6)3 dokonać analizy procedury celnej w obrocie towarowym;

P

C

A.22.2.(6)4 rozróżnić rodzaje umów kupna/sprzedaży z dostawcami/odbiorcami towarów;

P

B

A.22.2.(6)5 dokonać analizy przykładowych umów zawieranych w działalności handlowej z dostawcami i odbiorcami towarów i usług;

P

C

A.22.2.(6)6 sporządzić umowę sprzedaży towarów i usług;

P

C

A.22.2.(6)7 sporządzić umowę kupna towarów i usług;

P

C

A.22.2.(7)1 skalkulować cenę sprzedaży;

P

C

A.22.2.(7)2 rozróżnić strategię ustalania cen sprzedaży;

P

B

A.22.2.(7)3 obliczyć cenę sprzedaży towaru zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.22.2.(8)1 rozróżnić metody wyboru dostawców i zamawiania towarów;

P

B

A.22.2.(8)2 opracować procedurę wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;

PP

C

A.22.2.(8)3 dokonać wyboru dostawców zgodnie z obowiązującą procedurą;

P

C

A.22.2.(8)4 zaplanować dostawę towarów zgodnie z procedurą;

P

C

A.22.2.(8)5 zamówić towary zgodnie z procedurą obowiązującą w przedsiębiorstwie;

P

C

A.22.2.(9)1 określić zasady procesu dystrybucji towarów;

P

B

A.22.2.(9)2 zidentyfikować oznakowania towarów od dostawców;

P

B

A.22.2.(9)3 skorzystać z informacji zawartych w normach jakości;

P

C

A.22.2.(9)4 opracować procedurę przechowywania, magazynowania, transportowania wyrobów gotowych/towarów;

PP

C

A.22.2.(10)1 określić składniki procesów logistycznych;

P

B

A.22.2.(10)2 określić rodzaj strategii dystrybucji;

P

B

A.22.2.(10)3 dobrać odpowiedni kanał dystrybucji dla towaru;

P

C

A.22.2.(10)4 uzasadnić wybór kanału dystrybucji;

P

C

A.22.2.(10)5 zorganizować dystrybucję towarów od dostawców oraz do odbiorców towarów;

P

C

A.22.2.(11)1 dobrać infrastrukturę magazynową do rodzaju przechowywanych towarów;

P

C

A.22.2.(11)2 określić metody badania poziomu zapasów;

P

B

A.22.2.(11)3 zaplanować sposób magazynowania określonego asortymentu;

P

C

A.22.2.(11)4 ustalić ilość towarów do przechowywania na powierzchni magazynowania;

PP

D

A.22.2.(11)5 dokonać analizy wykorzystania powierzchni magazynowej do przechowywania towarów;

PP

C

A.22.2.(11)6 opracować organizację gospodarki magazynowej dla określonej formy działalności handlowej;

P

C

A.22.2.(12)1 zaprojektować zasady odbioru ilościowego i jakościowego towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

D

A.22.2.(12)2 nadzorować prace związane z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów;

P

C

A.22.2.(12)3 opracować algorytm postępowania pracowników przy odbiorze ilościowym i jakościowym towarów;

P

C

A.22.2.(13)1 określić rodzaje środków technicznych stosowanych w handlu;

P

B
A.22.2.(13)2 dobrać środki techniczne do wykonywania zadań zawodowych;

P

C

A.22.2.(14)1 określić warunki racjonalnego przechowywania i magazynowania towarów i wyrobów;

P

B

A.22.2.(14)2 dokonać kontroli magazynowania wyrobów i towarów;

P

C

A.22.2.(15)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących sporządzania dokumentów związanych z transakcją zakupu/sprzedaży;

P

C

A.22.2.(15)2 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów handlowych;

P

C

A.22.2.(15)3 sporządzić dokumenty dotyczące transakcji kupna/sprzedaży zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.2.(15)4 opracować zasady archiwizacji dokumentów handlowych;

P

C

A.22.2.(15)5 przechować dokumenty zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.2.(16)1 dokonać analizy przepisów prawa związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji;

P

C

A.22.2.(16)2 opracować procedurę postępowania reklamacyjnego w przypadku zakupu towaru wadliwego od dostawcy;

P

C

A.22.2.(16)3 zastosować procedurę postępowania reklamacyjnego.

P

C
Planowane zadanie

Ustalanie warunków kontraktu, opracowanie umowy z dostawcą towarów

Otrzymałeś zlecenie ustalenia warunków kontraktu w drodze negocjacji oraz opracowania umowy z dostawcą towarów. Zadanie wykonujesz w grupie 3-osobowej. Czas przeznaczony na wykonanie zadania 4 godziny dydaktyczne. Zadanie będziesz wykonywał uwzględniając następujące etapy prac.

Etap 1

Przeprowadzenie negocjacji zgodnie z zasadami w celu ustalenia warunków kontraktu. Efekt: ustalenie warunków dostaw zapisane w karcie porozumieniaEtap 2

Analiza przykładowych umów na dostawy towarów

Etap 3

Opracowanie propozycji umowy na regularne dostawy towarów (szczegóły niezbędne do opracowania warunków umowy na podstawie przeprowadzonych negocjacji).Kartę porozumienia oraz sporządzoną umowę przekażecie do oceny w formie drukowanej i elektronicznej nauczycielowi.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia będą prowadzone w pracowni symulacyjnej. Prowadzenie zajęć edukacyjnych powinno być realizowane poprzez utworzenie symulacji działalności przedsiębiorstwa handlowego.. Tak prowadzony proces kształcenia pozwala uczniom pełnić określone role zawodowe poprzez wykonywanie praz zbliżonych do zadań zawodowych handlowca. Zgodnie z podstawą programową szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, specjalistyczne programy komputerowe, projektor multimedialny; stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń;

2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, specjalistyczne programy komputerowe, projektor multimedialny; urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, dyktafon, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały biurowe; druki formularzy i blankietów stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych układów tekstów, w tym wzory pism handlowych w języku polskim i języku obcym; podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące działalności handlowej, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole;

3) pracownię ekonomiki i rachunkowości handlowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych programem do tworzenia prezentacji, i grafiki, pakietami oprogramowania do wspomagania operacji finansowo- -księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz innymi programami aktualnie stosowanymi w działalności handlowej; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości i prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości handlowej.
Środki dydaktyczne

Towary, karty pracy, , wzory dokumentów, akty prawa regulujące zaopatrzenie i sprzedaż towarów, komputery z oprogramowaniem, wzory pism, wyposażenie biura.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń praktycznych, inne zalecane metody to: metoda projektów, metoda przypadków, gry symulacyjne.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma organizacyjna – indywidualna lub w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia odbywać się powinno z wykorzystaniem testu typu próba pracy według kryteriów uwzględnionych w karcie obserwacji, np. zawartość merytoryczna, czas przeznaczony na wykonanie zadania, dokładność, Zaleca się oceniać wykonane przez uczniów projekty.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
8.2. Rachunkowość handlowa, planowanie i analiza ekonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z wymogami ergonomii;

P

C

 • Istota rachunkowości. Funkcje i znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej.

 • Rachunkowość finansowa i zarządcza. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości.

 • Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości.

 • Dokumentacja księgowa.

 • Aktywa i pasywa jednostek gospodarczych.

 • Ogólna charakterystyka bilansu.

 • Zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych.

 • Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych.

 • Typy operacji gospodarczych i ich wpływ na składniki bilansu.

 • Zasada podwójnego zapisu. Konta aktywno-pasywne.

 • Poziomy i pionowy podział kont.

 • Zadania i funkcjonowanie kont analitycznych.

 • Zasada zapisu pojedynczego powtarzanego.

 • Uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną.

 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont analitycznych.

 • Wzorcowy plan kont.

 • Klasyfikacja, charakterystyka i wycena aktywów i pasywów.

 • Metody obliczania amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

 • Zasady sporządzania zestawienia obrotów i sald.

 • Księgowanie od bilansu do bilansu.

 • Błędy księgowe i ich poprawianie.

 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Charakterystyka przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Ogólne zasady ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów.

 • Charakterystyka podstawowych rodzajów dowodów księgowych w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Powstawanie, kontrola, dekretowanie i przechowywanie dowodów księgowych.

 • Obieg dowodów księgowych.

 • Zasady prowadzenia ewidencji składników aktywów i pasywów jednostki handlowej

 • Zasady i metody inwentaryzacji składników majątku w przedsiębiorstwie.

 • Różnice inwentaryzacyjne i zasady ich ewidencji.

 • Metody ustalania i ewidencja wyniku finansowego.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.

 • Podstawowe sprawozdania finansowe jednostki handlowej i ich analiza.

 • Zasady obsługi programów komputerowych finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych .

 • Systemy płac stosowanych w handlu.

 • Zasady obliczania wynagrodzeń.

 • Sporządzanie listy płac pracowników.

 • Zasady ustalania zobowiązań przedsiębiorstwa handlowego wobec budżetu.

 • Zasady sporządzania deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT.

 • Metody analizy ekonomicznej.

 • Miary i wskaźniki wykorzystywane w analizie ekonomicznej.

 • Analiza i interpretacja podstawowych wskaźników analizy ekonomicznej.

 • Zasady sporządzania sprawozdań z realizacji zadań.BHP(9)4 wykonać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

A.22.3.(1)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunkowości;

P

C

A.22.3.(1)2 rozróżnić nadrzędne zasady rachunkowości;

P

B

A22.3(1)3 określić funkcje i znaczenie rachunkowości w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

A.22.3.(1)4 wyjaśnić znaczenie stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

A.22.3.(1)5 rozróżnić handlowe jednostki gospodarcze, będące podmiotem ustawy o rachunkowości;

P

B

A.22.3.(2)1 rozróżnić konta bilansowe i wynikowe;

P

B

A.22.3.(2)2 powiązać konta z bilansem, otworzyć konta BO i zamknąć konta BK;

P

C

A.22.3.(2)3 odczytać treść zapisów księgowych na kontach bilansowych;

P

C

A.22.3.(2)4 sporządzić zestawienie obrotów i sald;

P

C

A.22.3.(2)5 zinterpretować zestawienie obrotów i sald;

PP

C

A.22.3(2)6 poprawić błędy księgowe w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.3(2)7 posłużyć się zapisem podwójnym zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.3(2)8 posłużyć się zapisem pojedynczym powtarzalnym zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.3(3)1 rozróżnić typy operacji gospodarczych ze względu na ich wpływ na składniki bilansu;

P

B

A.22.3(3)2 zaewidencjonować operacje gospodarcze na kontach bilansowych;

P

C

A.22.3(3)3 sporządzić dowody księgowe zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.3(3)4 zastosować procedury przygotowania dowodów do księgowania;

P

C

A.22.3(3)5 wyjaśnić na przykładzie wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu, sumę bilansową i wynik finansowy;

PP

B

A.22.3(3)6 zaprojektować i wykonać ewidencję analityczną i syntetyczną towarów;

P

D

A.22.3(3)7 sporządzić ewidencję „od bilansu do bilansu”;

PP

D

A.22.3(3)8 dokonać archiwizacji dowodów księgowych zgodnie zasadami;

P

C

A.22.3(4)1 zidentyfikować składniki aktywów i pasywów;

P

B

A.22.3(4)2 dokonać klasyfikacji przykładowych składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa handlowego;

PP

C

A.22.3(4)3 obliczyć amortyzację i umorzenie przykładowych składników aktywów; trwałych przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

A.22.3(4)4 wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z zasadami;

PP

C

A.22.3(5)1 określić rodzaje kosztów i przychodów w działalności handlowej;

P

B

A.22.3(5)2 dokonać klasyfikacji kosztów według rodzaju w działalności handlowej;

PP

C

A.22.3(5)3 dokonać klasyfikacji przychodów w działalności handlowej;

PP

C

A.22.3(5)4 rozróżnić zasady rozliczania kosztów;

P

B

A.22.3(5)5 zastosować zasady rozliczania kosztów stosowane w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

D

A.22.3(5)6 obliczyć marżę zrealizowaną na sprzedaży towarów za podany okres;

P

C

A.22.3(6)1 rozróżnić rodzaje i metody kalkulacji cen;

P

B

A.22.3(6)2 dokonać analizy zasad sporządzania kalkulacji cen towarów;

PP

C

A.22.3(6)3 rozróżnić składniki kalkulacji cen towarów;

P

B

A.22.3(6)4 sporządzić kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży towaru;

P

C

A.22.3(7)1 dokonać analizy zasad rozliczania różnić inwentaryzacyjnych;

PP

C

A.22.3(7)2 ustalić różnice inwentaryzacyjne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji towarów;

P

C

A.22.3(7)3 rozliczyć różnice inwetaryzacyjne zgodnie z zasadami;

PP

D

A.22.3(7)4 zaewidencjonować zgodnie z zasadami wyniki inwentaryzacji;

PP

C

A.22.3(8)1 rozróżnić metody ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa handlowego;

P

B

A.22.3(8)2 ustalić wynik finansowy metodą statystyczną i księgową w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym na podstawie podanego przykładu;

PP

D

A.22.3(8)3 wyjaśnić zasady podziału wyniku finansowego zgodnie z zasadami;

P

B

A.22.3(8)4 wyjaśnić zasady rozliczania wyniku finansowego;

P

B

A.22.3(8)5 obliczyć obciążenia z tytułu wyniku finansowego wobec budżetu zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.3(8)6 zaewidencjonować obciążenia z tytułu wyniku finansowego wobec budżetu;

PP

C

A.22.3(9)1 zidentyfikować składniki wynagrodzenia pracowników;

P

A

A.22.3(9)2 dokonać analizy zasad obliczania wynagrodzenia w systemach wynagrodzenia stosowanych w handlu;

P

C

A.22.3(9)3zaprojektować system wynagrodzenia pracowników w handlu;

P

D

A.22.3(9)4 obliczyć wydajność pracy pracowników handlu;

P

C

A.22.3(9)5 obliczyć wynagrodzenia pracowników według systemów wynagradzania stosowanych w handlu;

P

D

A.22.3(10)1 dokonać analizy przepisów dotyczących ustalania zobowiązań z tytułu podatków;

P

C

A.22.3(10)2 dokonać analizy przepisów dotyczących ustalania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych;

P

C

A.22.3(10)3 ustalić zobowiązania wobec instytucji publiczno- prawnych zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.3(11)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących podatku dochodowego, podatku VAT i innych danin publicznych;

P

C

A.22.3(11)2 sklasyfikować należności krótko- i długoterminowe;

P

C

A.22.3(11)3 zaewidencjonować rozrachunki z dostawcami przedsiębiorstwa handlowego;

PP

C

A.22.3(11)4 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących sporządzania listy płac;

P

C

A.22.3(11)5 sporządzić zgodnie z zasadami listę płac pracowników przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

A.22.3(11)6 prowadzić dokumentację wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.3(11)7 obliczyć i zaewidencjonować VAT naliczony i należny na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu;

P

C

A.22.3(11)8 sporządzić deklaracje podatku dochodowego i podatku VAT;

P

C

A.22.3(12)1 określić zadania i rodzaje analizy ekonomicznej;

P

B

A.22.3(12)2 określić tryb opracowania analizy ekonomicznej;

P

B

A.22.3(12)3 przeprowadzić na podstawie otrzymanych danych uproszczoną analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa handlowego zgodnie z zasadami;

P

C

A.22.3(13)1 zidentyfikować miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;

P

B

A.22.3(13)2 obliczyć wskaźniki struktury i dynamiki składników bilansu na podstawie przykładowego bilansu firmy handlowej;

P

C

A.22.3(13)3 obliczyć wskaźniki struktury i dynamiki oraz rachunku zysków i strat na podstawie przykładowego rachunku zysków i strat;

P

C

A.22.3(13)4 dokonać oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa handlowego na podstawie obliczonych wskaźników;

PP

D

A.22.3(14)1 dokonać analizy zasad sporządzania sprawozdań z realizacji zadań gospodarczych;

PP

D

A.22.3(14)2 sporządzić podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa handlowego według podanych założeń;

PP

D

A.22.3(14)3 wypełnić deklarację podatku dochodowego dla określonego przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

A.22.3(15)1 określić zasady sporządzenia planów rzeczowych i finansowych;

P

B

A.22.3(15)2 sporządzić plan sprzedaży i zakupów przedsiębiorstwa handlowego na podstawie podanych założeń;

P

D

A.22.3(15)3 sporządzić plan zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników na podstawie podanych założeń;

P

D

A.22.3(15)4 sporządzić plan zmian majątku, kapitałów, kosztów, przychodów, wydatków na podstawie otrzymanych danych;

PP

D

A.22.3(16)1 zidentyfikować elementy biznes planu;

P

B

A.22.3(16)2 określić zasady sporządzania biznes planu;

P

B

A.22.3(16)3 wyjaśnić rolę biznes planu w realizacji handlowego przedsięwzięcia gospodarczego;

P

B

A.22.3(16)4 opracować zgodnie z zasadami wskazane elementy biznes planu dla określonego przedsięwzięcia gospodarczego;

P

D

PKZ(A.m)(14)3 obsłużyć zgodnie z instrukcją program komputery finansowo – księgowy odpowiedni dla przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

PKZ(A.m)(14)3 zastosować przepisy dotyczące rachunkowości komputerowej;

P

C

PKZ(A.m)(14)4 obsłużyć zgodnie z instrukcją program komputery kadrowo – płacowy, odpowiedni do potrzeb przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

KPS(2)2 zaplanować sposób realizacji wyznaczonych celów;

P

C

KPS(3)1 dokonać analizy rezultatów podejmowanych działań;

P

C

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

P

C

KPS(10)1 zastosować zasady współpracy w zespole;

P

C

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań.

P

C

Planowane zadanie

Ustalanie wyniku finansowego i obliczanie wskaźników analizy ekonomicznej

Otrzymałeś zadanie ustalenia wyniku finansowego i obliczenia wskaźników zyskowności: sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych za rok obrotowy przedsiębiorstwa handlowego. Dane do wykonania zadania otrzymałeś w karcie zadania. Zadanie wykonujesz indywidualnie. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z oprogramowaniem. Dokonaj samooceny wykonanego zadania z wzorcem i oddaj do oceny w wersji wydrukowanej wraz z kartą samooceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu programowego Rachunkowość handlowa, planowanie i analiza ekonomiczna powinny być prowadzone w pracowni, wyposażonej w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz innymi programami aktualnie stosowanymi w działalności handlowej; formularze dokumentów księgowych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości handlowej.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny. Ustawy, między innymi: o rachunkowości, o podatku od osób prawnych i fizycznych. Zestaw przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Instrukcje sporządzania dokumentów. Wzory formularzy do wypełniania i przykłady wypełnionych. Literatura z zakresu rachunkowości, planowania i analizy ekonomicznej.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń, pozwalająca na kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości handlowej, planowania i analizy ekonomicznej.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca form organizacyjna pracy uczniów: indywidualna jednolita i w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie testu praktycznego – ustalonego wyniku finansowego i obliczonych wskaźników zyskowności. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: poprawność wykonanych czynności księgowych prowadzących do ustalenia wyniku finansowego, poprawność ustalonego wyniku finansowego, poprawność obliczonych wskaźników zyskowności.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


Praktyki zawodowe


Praktyki zawodowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

 • Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów.

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących przyjmowania dostaw towarów.

 • Normy towarowe oraz normy jakości związane z przechowywaniem i konserwacją towarów.

 • Magazynowanie towarów.

 • Przechowywanie towarów.

 • Oznakowanie towarów i opakowań.

 • Oferta handlowa przedsiębiorstwa handlowego.

 • Obliczanie cen towarów.

 • Prezentowanie towarów.

 • Obsługa klientów.

 • Rozmowa sprzedażowa.

 • Realizacja zamówień.

 • Pakowanie towarów.

 • Znaki towarowe i znaki jakości.

 • Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku do przyjmowania dostaw i magazynowania towarów.

 • Formy transportu w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Racjonalna gospodarka opakowaniami w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Dokumenty potwierdzające sprzedaż.

 • Postępowanie reklamacyjne w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Metody analizy ekonomicznej stosowane w przedsiębiorstwie handlowym.

BHP(8)2 dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwie handlowym do potrzeb zaistniałych w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

BHP(9)5 dokonać analizy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

BHP(9)6 uzasadnić konieczność ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.1(1)11 rozpoznać zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

A.18.1(1)12 opracować notatkę opisującą zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

D

A.18.1(1)13 wykonać czynności związane z przyjmowaniem i dokumentowaniem dostaw w przedsiębiorstwie handlowym;

P

D

A.18.1(2)11 wykonać czynności dotyczące ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;

P

D

A.18.1(2)12 ocenić jakość towarów przeznaczonych do sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym;

P

D

A.18.1(2)13 sprawdzić ilość towarów przeznaczonych do sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.1(3)8 zastosować zasady ustalania cen towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.1(3)9 obliczyć ceny dla wskazanych towarów zgodnie z zasadami;

P

D

A.18.1(4)4 zidentyfikować zasady oznakowania towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

A.18.1(4)6 oznakować wskazane towary zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.1(5)8 dokonać analizy metody i formy prezentacji towarów stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

C

A.18.1(5)9 zaprezentować wskazane towary zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.1(6)4 dokonać analizy oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa handlowego (rodzaje towarów, stosowane rabaty, upusty itp.);

PP

C

A.18.1(6)5 zaprezentować klientom indywidualnym i instytucjonalnym  ofertę sprzedażową przedsiębiorstwa handlowego;

P

D

A.18.1(7)6 rozpoznać formy transportu wewnętrznego stosowane w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

A.18.1(7)7 rozpoznać rodzaje magazynów i ich wyposażenie w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

A.18.1(8)13 dokonać analizy norm towarowych i norm jakości dotyczących konserwacji towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

C

A.18.1(8)14 dokonać analizy warunków przechowywania towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.2(2)10 rozpoznać zasady obsługi klienta do formy sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

A.18.2(2)11 obsłużyć klienta zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

P

D

A.18.2(5)1 dobrać zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta;

P

C

A.18.2(5)2 przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu zgodnie z zasadami;

P

D

A.18.2(8)8 przyjąć zamówienie klienta na określony towar;

P

C

A.18.2(8)9 wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta;

P

D

A.18.2(11)8 zapakować towar zgodnie z zasadami i oczekiwaniami klienta;

P

D

A.18.2(11)9 wydać towar zgodnie z przyjętymi w przedsiębiorstwie zasadami;

P

C

A.18.2(11)10 poinformować klienta o warunkach odbioru towaru;

P

C

A.18.2(12)5 zanalizować instrukcję obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;

P

C

A.18.2(12)6 obsłużyć urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy zgodnie z instrukcją;

P

D

A.18.2(13)10 dokonać analizy dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.2(13)11 sporządzić dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów stosowane w przedsiębiorstwie handlowym zgodnie z zasadami;

P

C

A.18.2(16)7 dokonać analizy procedury dotyczącej przyjmowania i rozpatrywania reklamacji stosowane w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.2(16)3 wypełnić aktualnie obowiązujące dokumenty reklamacyjne;

P

C

A.22.2(9)5 dokonać analizy zasad przechowywania i magazynowania wyrobów/towarów stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.22.2(9)6 dokonać analizy zasad magazynowania wyrobów/towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.22.2(10)6 rozpoznać zasady organizacji przepływu kupowanych wyrobów/towarów;

P

B

A.22.2(10)7 rozpoznać zasady organizacji przepływu sprzedawanych wyrobów/towarów;

P

B

A.22.2(12)4 dokonać analizy zasad organizacji pracy dotyczących odbioru ilościowego i jakościowego towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.22.2(12)5 opracować notatkę opisującą zasady organizacji pracy przy odbiorze ilościowym i jakościowym towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.22.3(12)4 rozróżnić metodę analizy ekonomicznej stosowanej w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

A.22.3(12)5 obliczyć wybrane wskaźniki analizy ekonomicznej na podstawie danych z bilansu przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

A.22.3(13)5 dokonać interpretacji obliczonych wskaźników analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie handlowym;

P

D

A.22.3(13)6 rozróżnić podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie handlowym.

P

B

Planowane zadanie

Uczniowie w trakcie praktyki zawodowej wykonują zadania w rzeczywistych warunkach pracy.Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Praktyka zawodowa powinna umożliwiać konfrontację, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanej w szkole. Zadania realizowane przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane z treściami programowymi nauczania zrealizowanych w szkole. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie powinni doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Wskazane jest dostosowywanie sposobu realizacji programu praktyki zawodowej do specyfiki przedsiębiorstwa. Podczas praktyki uczniowie powinni poznać pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz wykonywać zadania na różnych stanowiskach pracy. Uczniowie powinni dokumentować przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk. Bardzo ważne jest kształtowanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz wdrażanie do samokontroli, przed przystąpieniem uczniów do wykonywania prac, należy zapoznać ich z przepisami obowiązującymi na danym stanowisku pracy.


Środki dydaktyczne

Uczniowie będą wykonywali zadania zawodowe w wyposażonym w urządzenia i towary przedsiębiorstwie handlowym.


Zalecane metody dydaktyczne

Warunkiem osiągnięcia założonych efektów kształcenia w dziale programowym dostawy towarów jest dobór odpowiednich metod i form kształcenia. Uczniowie będą wykonywali zadania zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.


Formy organizacyjne

Dominująca metoda organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na: wygląd zewnętrzny, kulturę osobistą i zawodową, zdyscyplinowanie i punktualność, pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, samodzielność podczas wykonywania zadań, odpowiedzialność za powierzone mienie, zainteresowanie wykonywaną pracą.

Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien wpisać w dzienniku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia wraz z nabytymi przez niego umiejętnościami

zawodowymi oraz propozycję oceny końcowej.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Pobieranie 2.31 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna