O strukturze przedmiotowej


Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIECPobieranie 2.31 Mb.
Strona9/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC


Efekty kształcenia

/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:


Klasa

Liczba godzin przeznaczona na realizację efektów kształcenia

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

Kształcenie zawodowe teoretyczne

Towar jako przedmiot handlu

PKZ(A.j)(1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;


x

x

x

x

 

 

 

 

86

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

x

x

x

x

PKZ(A.j)(3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;

x

x

x

x

PKZ(A.j)(4) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczące przechowywania i konserwacji towarów;

x

x

x

x

PKZ(A.j)(5) przestrzega zasad odbioru towarów;

x

x

x

x

PKZ(A.j)(6) rozróżnia rodzaje opakowań towarów;

x

x

x

x

PKZ(A.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

x

x

x

x

A.18.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

x

x

x

x

 


28

A.18.2(1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;

x

x

x

x

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

x

x

x

x

 

 

 

 

6

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

x

x

x

x

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

x

x

x

x

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

x

x

x

x

 

 

 

 

 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

x

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x

x

x

x

Łączna liczba godzin

120

Organizacja i techniki sprzedaży

PKZ(A.j)(7) przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów

x

x

x

x
PKZ(A.j)(8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;

x

x

x

x

PKZ(A.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

x

x

x

x

A.18.1(1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;

x

x

x

x

 

 

 

 

100

A.18.1(2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;

x

x

x

x

A.18.1(3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;

x

x

x

x

A.18.1(4) oznakowuje towary zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie sprzedaży;

x

x

x

x

A.18.1(5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;

x

x

x

x

A.18.1(7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;

x

x

x

x

A.18.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

x

x

x

x

A.18.1(9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

x

x

x

x

A.18.1(10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;

x

x

x

x

A.18.1(11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

x

x

x

x

A.18.1(12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;

x

x

x

x

A.18.1(13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;

x

x

x

x

A.18.1(14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;

x

x

x

x

A.18.2(3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży;

x

x

x

x

 

 

 

 

29

A.18.2(14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;

x

x

x

x

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

x

x

x

x

 

 

 

 

6

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

x

x

x

x

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

x

x

x

x

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

x

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

x

x

x

x

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

x

x

x

x

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

x

x

x

x

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x

x

x

x

KPS(10) współpracuje w zespole;

x

x

x

x

Łączna liczba godzin

150

Obsługa klientów

A.18.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

 

 

x

x

x

 x

 

 

130

A.18.2(4) określa rodzaje zachowań klientów;x

x

x

 xA.18.2(5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;x

x

x

 xA.18.2(6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;x

x

x

 xA.18.2(7) prezentuje ofertę handlową;x

x

x

 xA.18.2(8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;x

x

x

 xA.18.2(9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;x

x

x

 xA.18.2(11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;x

x

x

 x
Pobieranie 2.31 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna