O wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 52.3 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar52.3 Kb.
Projekt pn:Tarnobrzeski Park Przemysłowo - Technologiczny” w ramach działania 1.3 Wspieranie Innowacji współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Grontmij Polska Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań


Nr KRS: 0000140225, NIP: 522-000-41-90

Adres strony internetowej: http://www.grontmij.pl
Znak sprawy: GP/K-Rz/T/jl/088/2012
Szanowni Państwo,

W związku pismem nadesłanym z firmy Chemobudowa-Kraków S.A. uczestnikiem postępowania ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny”, informującym o niesłusznym wykluczeniu tej firmy z przedmiotowego postępowania. Zamawiający uznaje informacje przedstawione w piśmie przez firmę Chemobudowa-Kraków S.A. i przywraca firmę Chemobudowa-Kraków S.A. jako Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu.

Tym samym Zamawiający na podstawie art. 181 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powraca do czynności porównania złożonych ofert z uwzględnieniem oferty firmy Chemobudowa-Kraków S.A. oraz dokonuje ponownego rozstrzygnięcia.
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

POLBUD S.A.

UL. Żwirki i Wigury 61

17-100 Bielsk Podlaski

na:


x za cenę 24 103 942.11

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, cena oferty - 100%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)Cena (koszt)

Razem

POLBUD S.A.

UL. Żwirki i Wigury 61

17-100 Bielsk Podlaski

(3)


100,00

100,00

BUDOSTAL-2 S.A.

ul. Lublańska 34

31-476 Kraków

(6)


85,86

85,86

INSTALBUD Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 6A

35-105 Rzeszów

(4)


83,46

83,46

Dorbud S.A.

ul. Zagnańska 153

25-563 Kielce

(7)


82,60

82,60

ELEKTROBUDOWA S.A.

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

(1)


80,92

80,92

ABM SOLID S.A.

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

(10)


80,35

80,35

SKANSKA S.A.

Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

(13)


78,48

78,48

Przedsiębiorstwo Budowlane Resbex Sp. z o.o.

Lubomirskich 4a

37-200 Przeworsk

(21)


77,14

77,14

JOKA Sp. z o.o.

Warszawska 130

97-200 Tomaszów Mazowiecki

(9)


76,90

76,90

Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o.

ul. Zemborzycka 53

20-445 Lublin

(19)


75,96

75,96

Mota-Engil Central Europe S.A.

Wadowicka 8

30-415 Kraków

(2)


75,39

75,39

RADKO Sp. z o.o.

ul. Krakowska 16

32-641 Przeciszów

(8)


73,70

73,70

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „UNIMAX” Sp. z o.o.

ul. Okrzei 35

25-526 Kielce,

(16)


73,24

73,24

Firma Budowlana SKOBUD Sp. z o.o.

ul. Bat. Chłopskich 8

39-400 Tarnobrzeg

(25)


73,05

73,05

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis

Bohaterów Porytowego Wzgórza 25

23-300 Janów Lubelski

(22)


72,23

72,23

Chemobudowa-Kraków S.A.

ul. Klimeckiego 24

30-705 Kraków

(23)


70,27

70,27

Polimex-Mostostal S.A.

ul. Czackiego 15 /17

00-950 Warszawa

(15)


68,04

68,04

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD

Szczepański Tadeusz

ul. Słowackiego 24

35-060 Rzeszów

(24)


62,31

62,31

Bilfinger Berger Budownictwo S.A.

ul. Domaniewska 50A

02-672 Warszawa

(12)


59,75

59,75

SANDO BUDOWNICTWO Polska & Construccione (lider: Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o.)

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

(5)


56,41

56,41

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

11

WMPS Wylewki Maszynowe S.C. Paweł Kułaga Sebastian Zając

Westerplatte 14a /30

33-100 TarnówZamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako ofertę nie odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w dniu 16.12.2012 r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do formularza cenowego pozycji 8 pod nazwą "OSŁONA ŚMIETNIKOWA". W formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę pozycja 8 nie została uwzględniona.2

14

BEST Construction Sp. z o.o.

M.Reja 12

35-211 RzeszówZamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako ofertę nie odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w dniu 16.12.2012 r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do formularza cenowego pozycji 8 pod nazwą "OSŁONA ŚMIETNIKOWA". W formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę pozycja 8 nie została uwzględniona.3

17

ARKADA Mielec sp. z o.o.

ul. Kościuszki 30

39-300 MielecZamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako ofertę nie odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w dniu 16.12.2012 r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do formularza cenowego pozycji 8 pod nazwą "OSŁONA ŚMIETNIKOWA". W formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę pozycja 8 nie została uwzględniona.4

18

Zakład Budowlany Stanisław Andrusiewicz

ul. Kopernika 32

39-400 TarnobrzegZgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. oferta Wykonawcy zostaje odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

5

20

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o.o.

ul. Domaszowska 106

25-320 KielceZamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako ofertę nie odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w dniu 16.12.2012 r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do formularza cenowego pozycji 8 pod nazwą "OSŁONA ŚMIETNIKOWA". W formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę pozycja 8 nie została uwzględniona. Wykonawca prawdopodobnie uwzględnił wycenę osłony śmietnikowej w pozycji "D" formularza cenowego ponieważ zmienił jego nazwę z "PORTIERNIA" na nazwę "PORTIERNIA I ŚMIETNIK" ale brak jest osobnej wyceny zgodnie z wymogiem zamawiającego dla pozycji "OSŁONA ŚMIETNIKOWA".6

26

Przedsiębiorstwo Budowlane PERFECT Sp. z o.o.

Bilcza ul. Bukowa 2a

26-026 MorawicaZamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako ofertę nie odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w dniu 16.12.2012 r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do formularza cenowego pozycji 8 pod nazwą "OSŁONA ŚMIETNIKOWA". W formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę pozycja 8 nie została uwzględniona.7

27

Firma Budowlana ANNA-BUD

Bilcza, ul. Marmurowa 60

26-026 MorawicaZamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako ofertę nie odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w dniu 16.12.2012 r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do formularza cenowego pozycji 8 pod nazwą "OSŁONA ŚMIETNIKOWA". W formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę pozycja 8 nie została uwzględniona.Zamawiający wykluczył z postępowania:

1

Zakład Budowlany Stanisław Andrusiewicz

ul. Kopernika 32

39-400 Tarnobrzeg


Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie

Uzasadnienie :

Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku posiadanie wiedzy i doświadczenia, wykazał iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował jeden obiekt z zakresu budownictwa ogólnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę minimum 7.000.000 PLN oraz o kubaturze minimum 5000 m3.

Z referencji dołożonych do oferty wynika, że koszt inwestycji wynosił 7 057 851,80 PLN brutto, ale część zamówienia stanowiły prace projektowe za kwotę 287 060,47 PLN brutto.

W związku z powyższym koszt wybudowania obiektu nie przekracza kwoty 7 000 000,00 PLN.

Zamawiający nie uznaje wyjaśnień przesłanych przez Wykonawcę do Zamawiającego na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, iż robota przedstawiona w ofercie na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia spełnia wymogi zamawiającego ponieważ wartość realizowanych robót wynosiła 7 057 851,80 PLN brutto oraz że cała ta kwota stanowiła wartość jednej umowy.

Rzeszów dnia: 2012-02-01

System ProPublico © Datacomp Strona /
Pobieranie 52.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna