O wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 15.46 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.46 Kb.
Krosno Odrzańskie dn. 01.12.2015r.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obrońców Stalingradu 10

66-600 Krosno Odrzańskie


INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wywozu nieczystości stałych transportem wykonawcy oraz przekazanie ich do składowania i utylizacji, z terenu administrowanego przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim, sprawa 107/PN/2015, wpłynęły 4 oferty.

Zestawienie ofert:
CZĘŚĆ 1
USŁUGI TRANSPORTOWE Cena –87,38 pkt.

JAN MACKOJĆ Termin płatności – 5 pkt.

UL. MŁYŃSKA 11

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

FAKS:68 383 69 51
TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. Cena –66,93 pkt.

UL. SZOSA BYTOMSKA 1 Termin płatności – 5 pkt.

67- 100 KIEŁCZ

FAKS: 68 456 30 02


A.S.A. EKO POLSKA SP. Z O.O. Cena –95,00 pkt.

UL. LACHA 10 Termin płatności – 5 pkt.

41-800 ZABRZE

FAKS: 32 376 34 51

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej warunki udziału w postępowaniu zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
A.S.A. EKO POLSKA SP. Z O.O.

UL. LACHA 10

41-800 ZABRZE

FAKS: 32 376 34 51
CZĘŚĆ 2
TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. Cena –95,00 pkt.

UL. SZOSA BYTOMSKA 1 Termin płatności – 5 pkt.

67- 100 KIEŁCZ

FAKS: 68 456 30 02

A.S.A. EKO POLSKA SP. Z O.O. Cena –93,84 pkt.

UL. LACHA 10 Termin płatności – 5 pkt.

41-800 ZABRZE

FAKS: 32 376 34 51


Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej warunki udziału w postępowaniu zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O.

UL. SZOSA BYTOMSKA 1

67- 100 KIEŁCZ
CZĘŚĆ 3
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Cena –90,94 pkt.

I MIESZKANIOWEJ Termin płatności – 5 pkt.

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

SP. Z O.O. UL. DĄBROWSKIEGO 10

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

FAKS: 068 327 64 67

A.S.A. EKO POLSKA SP. Z O.O. Cena –95,00 pkt.

UL. LACHA 10 Termin płatności – 5 pkt.

41-800 ZABRZE

FAKS: 32 376 34 51


Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej warunki udziału w postępowaniu zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
A.S.A. EKO POLSKA SP. Z O.O.

UL. LACHA 10

41-800 ZABRZE

FAKS: 32 376 34 51
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 Pzp.
KOMENDANT


/-/ wz. ppłk Roman LEWANDOWSKI

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – a/a T 11/25Egz. Nr 2 –Tablica ogłoszeń

E. Sadowski (261672427)

Dnia 2015-12-01

Dostęp: ppłk Artur POŁCZYŃSKI, p. Aneta JAKUBOWSKA - PARON
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna