Obraz pierwszy – księga ksiąg czy biblia jest naprawdę SŁowem boga? (część I)Pobieranie 87.89 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar87.89 Kb.


Obraz pierwszy – KSIĘGA KSIĄG
CZY BIBLIA JEST NAPRAWDĘ SŁOWEM BOGA? (część I)

A może jest jedną z wielu starożytnych mądrych ksiąg?

Może jest jedną z wielu ksiąg uważanych za święte podobnie jak Koran, Księga Mormona, Wedy, ksiąg podobnych związanych z naszą cywilizacją
W jaki sposób sprawdzić wiarygodność jakiegoś dokumentu?

Można to uczynić przeprowadzając trzy testy wiarygodności.


Obraz drugi – (test dowodach wewnętrznych i bibliograficznych)
- tzw. test wewnętrzny, tekst bibliograficzny, test zewnętrzny.


  1. Test dowodów wewnętrznych

O co chodzi?
W odpowiedzi na to pytanie chcemy zobaczyć, co Biblia mówi sama o sobie.

Tak, jak w sądzie oskarżony ma prawo do obrony, tak i Biblia.
  1. Test bibliograficzny

W tym teście chodzi o sprawdzenie drogi od oryginalnych dokumentów do kopii, które dzisiaj są odkryte.

Innymi słowy, gdy nie posiadamy oryginalnego dokumentu, oceniamy, jak wiarygodne są będące w naszych rękach kopie, biorąc pod uwagę liczbę manuskryptów i czas, który upłynął między powstaniem oryginału a napisaniem ocalałej kopii.
Obraz trzeci – (test dowodach zewnętrznych)


  1. Test dowodów zewnętrznych

Trzecim testem jest test dowodów zewnętrznych. Co czyni się w czasie takiego testu?

Mianowicie sprawdza się, czy inne materiały historyczne potwierdzają wewnętrzne świadectwa samego tekstu, czy zaprzeczają im.

Innymi słowy czy istnieją inne źródła poza analizowanym tekstem, które udowodniłyby jego zgodność z faktami, a w tym jego wiarygodność, dokładność czy spójność.


Weźmiemy więc teraz pod lupę tę księgę czyli Biblię i przetestujemy ją. Rozpoczniemy od testu wewnętrznego.

TEST WEWNĘTRZNY – Obraz czwarty

Wiarygodność Biblii jako Słowa Bożego widać w tym, jak świadczy ona sama o sobie. Pisarze Starego Testamentu ponad 2600 razy stwierdzają, że piszą Słowo Boże.

Kto jest autorem tej niezwykłej księgi?25 wieków temu prorok Izajasz zanotował znaczące słowa przekazane mu bezpośrednio od Boga Wszechmogącego. Tak mówi sam Bóg: "Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko co zechcę" (Izajasz 46:9,10).

Z przeprowadzanych tekstów będziemy mogli zobaczyć, jak sama Biblia jest niesamowitym dowodem, że jest księgą natchnioną przez Samego Boga.


Obraz piąty – A więc jakie mamy dowody wewnętrzne na to, że Biblia jest Słowem Boga?
O Biblii jako Słowie Boga świadczą m.in.:

- spełniające się proroctwa na narodzie izraelskim,

- spełniające się proroctwa odnośnie Jezusa Chrystusa,

- zadziwiająca precyzja w znajomości geografii, historii, kultury i religii starożytnego Bliskiego WschoduObraz szósty

- spełniające się proroctwa odnośnie państw, narodów, miast, indywidualnych osób,

- spełniające się proroctwa odnośnie samej historii Biblii,

- spełniające się proroctwa odnośnie rychłego powrotu J.Chrystusa

Ile proroctw zawiera Biblia?

Obliczono, że Biblia zawiera 1817 proroctw dotyczących 737 oddzielnych tematów z 8352 wierszy. Te liczne proroctwa stanowią 27 procent 31124 wierszy w całym Piśmie. Są to przepowiednie-obietnice dotyczące narodu Żydowskiego, dotyczące przyjścia Zbawiciela, dotyczące całej ludzkości.

Nie jesteśmy w stanie przytaczać ponad tysiąca proroctw biblijnych, ale wymienimy choć kilkadziesiąt z nich

Obraz siódmy - Proroctwa dotyczące narodu Izraelskiego:

Rozpoczniemy od proroctw dotyczących narodu Żydowskiego:

Wiele z nich spełniło się w ogólnie znanych historycznych wydarzeniach podczas ostatnich 1900 lat. Oto kilka faktów, które Biblia zapowiedziała na wiele wieków przed ich zaistnieniem:

Jerozolima zostanie zburzona

Żydzi zostaną wypędzeni z ojczyzny

Izrael stanie się pustkowiem

Żydzi zostaną rozproszeni po całym świecie

Żydzi będą wszędzie prześladowani

Żydzi będą wpływać na losy świata
Obraz ósmy - Proroctwa dotyczące narodu Izraelskiego:
Żydzi i ich narodowa tożsamość zostaną zachowane

Żydzi powrócą do swoich pradawnych ziem

W ojczyźnie Żydów zamieszkają również ich wrogowie

Żydzi odzyskają Izrael jako swoją ojczyznę.

Około 2900 lat temu Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli.

Odn. Żydzi powrócą do swoich pradawnych ziem

W roku 1948 Żydzi po 2900 lat wygnania i niewoli ogłosili niepodległość Izraela. Co zostało przepowiedziane w kilkunastu miejscach S.T., czyli co najmniej około 2500 lat wcześniej.

Np. jeden z wielu tekstów: Ezech. 37:21

21. Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi.

Izaj. 66:7-8

7. Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca.

8. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon, zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci.

Izajasz opisuje brzemienną kobietę i wspomina o narodzie mającym się narodzić w jeden dzień. Opis ten precyzyjnie oddaje to co wydarzyło się 14 maja 1948 roku, kiedy to Żydzi ogłosili niepodległość Izraela. Tego samego dnia, USA wydały oświadczenie uznające suwerenność Izraela. Zaledwie kilka godzin przedtem wygasł mandat ONZ kończąc brytyjską zwierzchność nad jego terytorium. W ciągu 24 godzin formalnie zniesiono wszelką obcą administrację, Izrael ogłosił niepodległość i został uznany przez inne państwa. Współczesny Izrael rzeczywiście narodził się w jeden dzień.

Jednak trzeba powiedzieć coś więcej: Izajasz napisał, że poród będzie miał miejsce przed bólami porodowymi. I dokładnie tak też się stało jak przepowiedziała Biblia!

W kilka godzin po ogłoszeniu swojej niepodległości w 1948 roku, Izrael został zaatakowany przez otaczające go państwa – Egipt, Jordanię, Syrię, Liban, Irak i Arabię Saudyjską. Izrael wyszedł z tej wojny zwycięsko i rozszerzył swe terytorium o 50%.

Na jednego żołnierza Żydowskiego przypadało około 20 żołnierzy wrogów, a mimo to Izrael szybko zwyciężył bo Bóg tak rzekł.

Obraz dziewiąty

- spełniające się proroctwa odnośnie Jezusa Chrystusa,

A co z proroctwami odnośnie Jezusa Ch.?

Otóż odnośnie Zbawiciela zostało powiedziane w S.T. około 330 słów proroctwa, które spełniły się w jednej osobie – w osobie Jezus z Nazaretu

No dobrze, ale czy Jezus nie spełniał z premedytacją proroctwa odnośnie Mesjasza? Otóż na zaistnienie wielu konkretnych, przepowiedzianych zdarzeń Jezus nie mógł mieć wpływu.

Na przykład miejsce urodzin. Czy wyobrażacie sobie Jezusa w łonie Marii, gdy jadą na osiołku tuż przed porodem, a On krzyczy z łona - "Mamo, jeszcze nie tutaj, nie stawajcie to nie Betlejem...".

Albo sposób, w jaki się narodził. Jak czytamy w Mich. 5:1

1. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.

Albo zdrada Judasza i cena tej zdrady (za 30 srebrników). Albo sposób, w jaki umarł Jezus. Ukrzyżowanie było przepowiedziane w S.T. około 800 lat zanim w ogóle było praktykowane w Imperium Rzymskim!

Kiedy czytamy Ps.22 to słyszymy głos proroctwa samego Chrystusa, który opisuje siebie samego na krzyżu ponad 1000 lat wcześniej.Ps. 22:14-19

14. Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy.

15. Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim.

16. Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I położyłeś mnie w prochu śmierci.

17. Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje.

18. Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.

19. Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.
Albo reakcje ludzi, wyśmiewanie i opluwanie, gapienie się. Rzucanie kośćmi do gry o Jego ubranie. Niepodarcie Jego okrycia. Itd. Połowa proroctw leżała poza zasięgiem Jego możliwych do zaplanowania działań.

Przez pewną grupę badaczy została przeprowadzona pewna analiza matematyczna.Wyrazili przekonanie, że po zastosowaniu wg prawdopodobieństwa w odniesieniu tylko do ośmiu proroctw "okazuje się, iż szansa, aby ktoś z żyjących do tej pory ludzi spełnił wszystkie osiem proroctw, jest jak 1:1017". To byłoby 1:100 000 000 000 000 000. Aby pomóc nam wyobrazić sobie ogrom tej liczby, zilustrowano to badanie następująco: "Przypuśćmy, że bierzemy srebrne dolarówki i kładziemy je na ziemi w stanie Teksas [Powierzchnia Teksasu jest ponad dwa razy większa od powierzchni Polski - przyp. red.]. Przykryłyby one cały stan warstwą o grubości ponad 60 cm. Teraz zaznaczcie jedną z tych monet i wymieszajcie całą tę masę na obszarze całego stanu. Zawiążcie komuś oczy i powiedzcie, że może poruszać się tak daleko jak chce, lecz musi podnieść jedną srebrną dolarówkę, właśnie tę jedyną. Jakie jest prawdopodobieństwo wybrania zaznaczonej monety? Takie samo jak spełnienie się wszystkich ośmiu proroctw w odniesieniu do jednego człowieka od czasów ich spisania do dnia dzisiejszego. (...)

Obraz dziesiąty

- Świadectwo naocznych świadków gotowych umrzeć w obronie

Dobrej Nowiny o Chrystusie
Jest mnóstwo proroctw, które spełniły się w N.T.
W Nowym Testamencie znajduje się co najmniej 320 cytatów ze Starego Testamentu.

Apostołowie spisując pod natchnieniem D.Św. księgi N.T. byli naocznymi świadkami Jezusa i dlatego wielokrotnie podkreślają, że spisują to, co sami widzieli i słyszeli:


Np. Łk 1,1-3 - "Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu".

2 P 1,16 - "Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie Jego wielkości".

1 J 1,3a - "oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli…

J 19,35a - "Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe.

Łk 3,1 - "Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny".
Obraz jedenasty
- zadziwiająca precyzja w znajomości geografii, historii, kultury i religii starożytnego Bliskiego Wschodu
Biblia to najbardziej wiarygodne starożytne źródło wiedzy.

Łukasz wymienił w swej Ewangelii 32 kraje, 54 miasta, 9 wysp i wielu władców.


Pewien profesor W.Ramsay znawca starożytnej geografii (1851-1939) postanowił dowieść, że P.Święte jest pełne nieścisłości. Zorganizował w tym celu wyprawę na Bliski Wschód. Po kilkunastu latach badań archeologicznych i historycznych i zgodności tych badań z Ewangelią powiedział:

"Łukasz jest historykiem pierwszej klasy... powinien zająć miejsce wśród największych historyków". Po 15 latach badań wprawił krytyków w zakłopotanie, książką, w której dowodził, że materiał archeologiczny potwierdza wiarygodność Nowego Testamentu.

Im większa jest nasza wiedza o geografii, historii, kulturze i religii starożytnego Bliskiego Wschodu, tym bardziej wiarygodnym źródłem okazuje się Biblia. Znawca archeologii prof. J. McRay, napisał: "Archeolodzy nie znaleźli dotąd niczego, co byłoby sprzeczne ze sprawozdaniem biblijnym. Przeciwnie, archeologia wykazała błędność wielu poglądów wyznawanych przez sceptycznych uczonych, poglądów, które przez całe lata uważano za fakty".

Obraz dwunasty
Zachęcam do spojrzenia na kolejny dowód wiarygodności Biblii jako Słowa Bożego.

Biblia jest wyjątkową księgą. Jest spójna, jednolita i zgodna w treści, chociaż nie miała ku temu sprzyjających warunków.

Biblia składa się z 66 ksiąg. Napisana została przez 40 różnych autorów, z różnych warstw społecznych, o różnym wykształceniu, w różnym wieku, wśród których byli lekarze, królowie, pasterze, rybacy czy dowódcy wojsk. Poświęcona jest różnym tematom. Powstawała na przestrzeni 1600 lat. Od około 1500 lat przed Chrystusem do ok.100 lat po Chrystusie.

Pisana była w różnych miejscach - na pustyni, w więzieniu, w pałacu królewskim, w podróży.

Napisana na trzech kontynentach - Azji, Afryce i Europie, w trzech językach - greckim, hebrajskim i aramejskim, w różnych stylach literackich... jednak mimo to stanowi nierozerwalną całość. Mimo różnorodności czasowej, geograficznej, kulturowej, językowej historia i nauka w niej zawarta jest niesamowicie zgodna.

Widać w niej wspólny cel i logicznie uzupełniające się wątki, nie ma w niej rozbieżności, ani sprzecznych twierdzeń. Świadczy to o ingerencji Boga, kierującego jej powstaniem.

Bo przecież po ludzku rzecz biorąc, czy byłoby to możliwe bez ingerencji Boga?


Obraz trzynasty
Biblia opisuje wydarzenia od stworzenia świata do skończenia świata

Jest spójna tematycznie i chronologicznie mimo poruszania różnych kontrowersyjnych tematów.


Obraz czternasty - spełniające się proroctwa odnośnie samej dostępności Biblii,
W Biblii zostało napisane, że będzie ona rozpowszechniona po całej ziemi. Jak czytamy w: Mat. 24:14

I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
Choć czytanie i rozpowszechnianie Biblii było wielokrotnie zakazywane (m.in.przez kościół katolicki w 1080 r.) a prawdziwe chrześcijaństwo było wielokrotnie prześladowane, to jednak to proroctwo cudownie się sprawdziło. Popatrzmy:

- w 1520 roku istaniało 15 tłumaczeń Biblii

- w 1600 r. - 40 tł.

- w 1700 r. - 52 tł.

- w 1800 r. - 75 tł.

- w 1900 r. - 567 tł.

- w 1935 r. - 1167 tł.

- w latach 90 istniało już ok.1300 tłumaczeń N.T., a fragmentów ew.Jana ok.2000 tłumaczeń.

Jak poinformował Światowy Związek Towarzystw Biblijnych, do końca 2007 roku, księgi Biblii zostały przetłumaczone na 2454 języki świata, a kompletny tekst Pisma Świętego dostępny jest w 438 językach.
Związek, z siedzibą w Reading w Wielkiej Brytanii, informuje, że od końca 2006 roku liczba tłumaczeń Biblii powiększyła się o 9, a poszczególnych ksiąg biblijnych o 28.
Renesans, a raczej rozkwit dostępności Biblii aktualnie ma miejsce w Afryce. Pismo Święte, ciągle jest najczęściej tłumaczoną i najszerzej rozpowszechnianą księgą na świecie.
Towarzystwa Biblijne dysponują danymi, z których wynika, że 95 proc. mieszkańców naszej planety ma dostęp(teoretycznie) do świętej księgi chrześcijaństwa w znanym dla siebie języku, choć jeszcze nie zawsze jest to język ojczysty.

Czy byłoby to możliwe bez ingerencji Boga?


Drodzy gdybyśmy chcieli na podstawie spełniających się proroctw dotyczących J. Chrystusa udowadniać, że Biblia jest Słowem Bożym to wszystkie wykłady na rekolekcjach musielibyśmy poświęcić temu tematowi.

Myślę jednak, że zgromadzony materiał dowodowy jest tak przytłaczający, że wystarczy.


OBRAZ PIĘTNASTY – Biblia „instrukcją obsługi” człowieka
Sam test wewnętrzny już wystarczy, aby przekonać się, że Biblia to list samego Boga do człowieka!

Jak kupuje się skomplikowany sprzęt AGD czy RTV to dobrze jest przed użytkowaniem przeczytać instrukcję obsługi, aby nie zepsuć.

Jak Bóg nas skonstruował to nie tylko dał nam instrukcję obsługi w postaci Biblii, ale nawet obdarzył nas inteligencją i możliwościami jej odczytania.
Czy używasz swojego życia jak ci się wydaje?

Czy najpierw studiujesz instrukcję obsługi?

Czy instrukcja obsługi Twojego życia leży na półce i się kurzy czy też jest już w Twoim sercu?
Drodzy mając tak olbrzymi materiał dowodowy na to, że proroctwa biblijne się spełniają musimy być pewni, że spełnią się również proroctwa odnośnie mojego życia.

Czy chciałbyś znać swoją przyszłość?


------------------------------------------------------------------------------------------------------

W rzeczywistości tak w Starym jak i Nowym Testamencie znajduje się wiele precyzyjnych i niezwykle trudnych do przewidzenia przepowiedni. Proroctwa te zaczęły się spełniać w czasach, gdy biblijne księgi były już spisane i szeroko rozpowszechnione co wyklucza możliwość manipulacji tekstu oryginalnego. Poza tym, część proroctw zaczęła się wypełniać dopiero w XX wieku - chodzi tu, między innymi, o globalną ewangelizację, powrót Żydów do Palestyny i ponowne powstanie państwa Izrael oraz rozpoczęcie procesu politycznej globalizacji świata. Każde z tych trzech wydarzeń wydawało się całkowicie nieprawdopodobne i nierealne w pierwszych trzech wiekach naszej ery.


- spełniające się proroctwa odnośnie rychłego powrotu J.Chrystusa

Znaki wskazują na to, że wkrótce przyjdzie powtórnie Chrystus.


Tym razem nie jako syn cieśli, który pozwoli przybić się do krzyża, ale jako Król królów, Pan panów, aby osądzić nasze serca.

*
Trzy teksty w Nowym Testamencie ujawniają nam, że jeśli Pan Jezus przybędzie niespodziewanie, jak wielokrotnie to powiedział, będzie można odgadnąć bliskość nie znając jednak dokładnej daty:

«Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.» (Łk 21, 29n.)

«A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach... Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie... tylko Ojciec.» (Mk 13,28-32, zob. też Dz 1,7). Co Jezus chce powiedzieć, mówiąc: „patrzcie, wiedźcie, uczcie się, poznajcie”?

Czyni aluzję do różnych znaków czasu, które zapowiadane były w przypowieściach o Końcu Czasów, których fragmentami są w/w teksty (Mt 24, Mk 13, Łk 21). 


1. Znak wstępny: głoszenie Ewangelii na całym świecie, «na świadectwo wszystkim narodom». 
2. Znak główny: powrót Żydów do Ziemi Świętej i do Jerozolimy.
3. Znaki zapowiadające Powrót: wojny narodów przeciw narodom; wielkie trzęsienia ziemi; głód i lokalne epidemie; znaki na niebie; przerażające zjawiska; fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy; prześladowania. 
Wątpliwość: wojny i trzęsienia ziemi były zawsze...!
Odpowiedź: a jednak to Jezus daje nam ten znak! Jakie powinny więc być w dniu zapowiadającym jego Powrót? Być może inne ze względu na zasięg, częstotliwość, znaczenie. Również przez fakt, że pojawią się razem w tej samej epoce. W końcu będą im towarzyszyć dwa znaki, które nie wystąpiły nigdy przed tą epoką: powrót Narodu Wybranego do ziemi obiecanej ich przodkom i fakt, że Dobra Nowina dosięgła wszystkich części świata. 

1. Znak wstępny: GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY PO CAŁEJ ZIEMI

Jezus nie mówi, że wszystkie narody przyjmą wiarę chrześcijańską, lecz, że Dobra Nowina będzie im «głoszona» na «świadectwo». Wszyscy historycy są zgodni w stwierdzeniu, że Ewangelia dosięgła już ostatnich regionów świata (Papua, Patagonia, Daleka Północ i inne) w końcu XIX i na początku XX wieku.

2. Znak główny: POWRÓT ŻYDÓW DO JEROZOLIMY I DO ZIEMI ŚWIĘTEJ.


Państwo Izrael istnieje od 15 maja 1948. Wygrało 4 wojny arabskie. Miasto Jerozolima jest całkowicie żydowskie od 7 czerwca 1967. 
Dane statystyczne:

Rok 

Populacja Żydów;

w Izraelu;

w Jerozolimie %

1800 

7.000 

5.000

1 Żyd na 2000 osób

1890                 

43.000

26.000

1 Żyd na 407 osób

1903  

54.000

37.000

1 na 333 osób

1920

79.000

49.000

1 na 227

1930

170.000

51.000   

1 na 109

1950

700.000

110.000

1 na 20

1970

2.600.000

230.000

1 na 5

1988

3.000.000

350.000

1 na 4

1992

4.100.000

380.000

1 na 3

2001(1)

5.000.000

500.000

1 na 2,5

A zatem w ciągu dwóch stuleci ludność żydowska w Palestynie zwiększyła się 714 razy, a w Jerozolimie 500 razy. Jeśli przyjęlibyśmy taki sam wskaźnik wzrostu mieszkańców np. dla Brukseli, to w roku 2000 mielibyśmy w tym mieście 150 mln mieszkańców, a w całej Belgii - 2 miliardy 142 mln. Rzecz nigdy dotąd nie spotykana!

3. Bezpośrednie znaki zapowiadające powrót Jezusa:

A. Wojny narodów przeciw narodom

«Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu...» (Łk 21,10). 

- Liczba państw zaangażowanych w wojny:
Do XVIII w. zwykle 2, czasem 3 lub 4.
W wojnie 1914-18: 16 krajów; W wojnie 1939-45: 25 krajów.
- Liczba śmiertelnych ofiar wojen:
XVII w.: 1 mln; XVIII w.: 5,5 mln; XIX w.: 16 mln; XX w.: 96 mln... 
Dane zostały zebrane na kilka lat przed ukończeniem XX w.

B. Trzęsienia ziemi

«Będą silne trzęsienia ziemi...» (Łk 21,11).

– Liczba śmiertelnych ofiar wielkich trzęsień ziemi. 


Dla przykładu: XIX w.: 80.000 osób; XX w.: 1.538.000 osób

– Liczba trzęsień ziemi o dużej sile w skali Richtera:


XVII w.: 26; XVIII w.: 37; XIX w.: 50; XX w.: 283 

C. Epidemie 

«... a miejscami głód i zaraza...» (Łk 21,11).

Ze względu na szybkość obejmowania ludzi oraz swój zasięg żadna epidemia w historii nie jest porównywalna z rozprzestrzenianiem się AIDS w naszej epoce.Rok

Liczba chorych

Liczba zarażonych

1978   

9   

250

1980   

85   

1.500

1982   

1.522   

26.000

1984   

12.062   

240.000

1986   

50.992   

900.000

1988   

132.976   

4.000.000

1992   

2600 tys.   

11.000.000

1994   

1,5 mln   

17.000.000

1998   

9 mln   

31.000.000

2000 (2)   

21 mln   

40.000.000

Wzrost liczby chorych i zarażonych w ciągu 12 lat o 30.000 razy. W 1978 roku dla zajmowania się chorymi na AIDS wystarczała jedna sala szpitalna, aby zająć się nimi w 1992 trzeba by 600 wielkich szpitali, każdy z tysiącem łóżek!


Inna zagrażająca epidemia: błyskawiczny powrót GRUŹLICY z powodu bakterii odpornej na wszystkie sposoby leczenia. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje 30.000.000 zarażonych przed upływem 10 lat, czyli do roku 2000. 

D. Katastrofy naturalne

«Ukażą się straszne zjawiska... a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy...» (Łk 21,11.25).

Ograniczmy się jedynie do wysokiej fali morza (spowodowanej trzęsieniami ziemi lub wulkanami) oraz do cyklonów i tajfunów.


XIX w.: 15 katastrof
XX w.: 101 katastrof 
XIX w: 1 na 6 lat
1900-1950: 1 co 2 lata
1950-1990: 1 co 6 miesięcy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypatrywaliśmy się testowi wewnętrznemu potwierdzającemu wiarygodność Biblii.

Przed nami kolejne dwa testy, mianowicie test bibliograficzny i test zewnętrzny.OBRAZ - Test bibliograficzny – dwa kluczowe pytania, którego należy zadać

Test bibliograficzny polega na zbadaniu procesu przekazu tekstu, dzięki któremu dokument dociera do nas. Innymi słowy, gdy nie posiadamy oryginalnego dokumentu, oceniamy, jak wiarygodne są będące w naszych rękach kopie, biorąc pod uwagę liczbę manuskryptów i czas, który upłynął między powstaniem oryginału a napisaniem ocalałej kopii.

Dwa pytania, które należy zadać:


  1. Ile mamy kopii zwanych manuskryptami (rękopisami),

  2. Ile czasu upłynęło między powstaniem oryginału i każdego manuskryptu?

OBRAZ - Test bibliograficzny – porównanie wiarygodności N.T z innymi pismami starożytnymi

Możemy w pełni docenić ogromne bogactwo źródeł Nowego Testamentu porównując je z materiałem tekstowym innych sławnych dzieł starożytnych.


Autor


Data powstan. przed Ch.

Najstarsza

kopia (jakąposiadamy)

Dziura lat(org.a kopia)

Liczba zachow. kopii

Dokła- dność

Homer

850 p.Ch.

-------

ok.?

643
Herodot

450 p.Ch.

900

1350

8
Erypides

440 p.Ch.

1100

1500

9
Platon

380 p.Ch.

900

1000

7
Arystoteles

350 p.Ch.

1100

1400

5
Cezar

60 p.Ch.

900

950

10
N.Testament

60 po Ch.

117-130

max100

14 000

ok.99%


Historia Tukidydesa (460-400 przed Chr.) jest nam znana dzięki zaledwie ośmiu manuskryptom pochodzącym z około 900 roku po Chr., powstałym prawie 1300 lat po tym, jak została napisana. Manuskrypty Historii Herodota są równie późne i nieliczne, a mimo to, jak konkluduje F.F. Bruce: "Żaden humanista nie będzie chciał słuchać twierdzenia, że autentyczność Herodota lub Tukidydesa jest wątpliwa, mimo iż najwcześniejsze manuskrypty ich prac, z których możemy skorzystać, są o ponad 1300 lat późniejsze od oryginału" [F.F. Bruce, The New Testament Documents: Are They Reliable?, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1964, s. 16.].

Arystoteles napisał Poetykę około 343 roku przed Chr., natomiast najwcześniejsza posiadana przez nas kopia pochodzi z 1100 roku po Chr. (przerwa ponad 1400 lat i tylko pięć istniejących manuskryptów).

Cezar stworzył swoją Historię wojen galijskich między 58 a 50 rokiem przed Chr., a jej wiarygodność manuskryptowa opiera się na dziewięciu lub dziesięciu kopiach sporządzonych tysiąc lat po jego śmierci.

Kiedy dochodzi do oceny wiarygodności manuskryptowej Nowego Testamentu, bogactwo materiału w porównaniu z innymi pozycjami niemalże wprawia w zakłopotanie. Po odkryciu wczesnych manuskryptów papirusowych, które wypełniły przerwę między czasami Chrystusa a drugim stuleciem, ujrzało światło dzienne mnóstwo innych manuskryptów. Obecnie znamy ponad 20 000 kopii manuskryptowych Nowego Testamentu. Iliada z 643 manuskryptami zajmuje drugie miejsce pod względem wiarygodności manuskryptowej po Nowym Testamencie.OBRAZ - Test bibliograficzny – datowanie manuskryptów

Sir Frederic Kenyon, który był dyrektorem i głównym bibliotekarzem w British Museum i największym autorytetem w dziedzinie manuskryptów, stwierdził: "Okres między powstaniem oryginału a najwcześniejszym ocalałym dowodem staje się tak krótki, że właściwie nie ma on żadnego znaczenia. Toteż ostatnie źródło niepewności, czy Pismo Święte dotarło do naszych czasów w formie praktycznie nie zmienionej, zostało usunięte. Zarówno autentyczność, jak i ogólna integralność ksiąg Nowego Testamentu zostały, jak można sądzić, ostatecznie ustalone" [Sir Frederic Kenyon, The Bible and Archaeology, Harper and Row, New York 1940, s. 288, 289.].OBRAZ - Test bibliograficzny – liczba manuskryptów

Znawca greki, uczony J. Harold Greenlee, zajmujący się Nowym Testamentem, dodaje: "Skoro uczeni uważają dzieła starożytnych klasyków za generalnie godne zaufania, mimo iż ich najwcześniejsze manuskrypty pochodzą z czasów tak odległych od napisania oryginałów, a liczba ocalałych manuskryptów jest w wielu przypadkach tak niewielka, nie ma wątpliwości, że wiarygodność tekstu Nowego Testamentu nie może być podważona" [J. Harold Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids 1964, s. 16.].Zastosowanie testu bibliograficznego w stosunku do Nowego Testamentu utwierdza nas w przekonaniu, że jego wiarygodność manuskryptowa jest większa od jakiegokolwiek innego dzieła literatury starożytnej. Dodając do tej wiarygodności ponad 100 lat intensywnych badań krytycznych Nowego Testamentu można dojść do wniosku, że autentyczność tekstu Nowego Testamentu została stwierdzona ponad wszelką wątpliwość.

OBRAZ – zwoje, rękopisy znad Morza Martwego

Inny dowód archeologiczny, wskazujący na fakt, że Biblia jest Słowem Bożym.

Do roku 1947 najstarsze kopie Starego Testamentu, jakie posiadaliśmy to były tzw. kopie masoreckie z roku 895 naszej ery.

Podważano więc zgodność dzisiejszej Biblii jaką czytamy z treścią Biblii z przed 2000 lat. Mówiono, że na pewno treść S. Testamentu została zniekształcona

I co się okazało? Mianowicie w 1947 r. odkryto prawie 200 sztuk zwojów S.Testamenu datowanych na czas przed Chrystusem.
Treść tych zwoi okazała się doskonale zgodna z treścią Biblii jaka dziś jest w naszych rękach.

Czyż zachowanie oryginalnej treści Biblii byłoby możliwe bez ingerencji samego Boga?


Przyjrzyjmy się bliżej temu fascynującemu odkryciu
OBRAZ – zwoje, rękopisy znad Morza Martwego (opis)

Rękopisy z Qumran (Zwoje znad Morza Martwego, Rękopisy znad Morza Martwego albo Manuskrypty znad Morza Martwego itp.) - zbiór dokumentów spisanych po hebrajsku, aramejsku i grecku, znalezionych w latach 1947-1956 w 11 grotach niedaleko ruin Qumran w Izraelu. Przeprowadzone badania archeologiczne i metodą radiowęglową 14C pozwalają datować rękopisy na okres od III w. p.n.e. do I w. n.e.

OBRAZ – zwoje, rękopisy znad Morza Martwego (widok grot)

Około 800 rękopisów znaleziono w 11 grotach, w tym przeszło 200 manuskryptów biblijnych S.Testamentu, resztę stanowiły tłumaczenia S.T. na j.grecki, komentarze do poszczególnych ksiąg biblijnych oraz inne zwoje niezwiązane z Biblią.

Treść tych rękopisów była zgodna z dotychczas posiadanymi kopiami maso reckimi, spisanymi około 1000 lat później.

Zobaczmy jak Bóg czuwa nad swoim Słowem, aby pod wpływem czasu nie zostało ono zniekształcone, zmienione.

OBRAZ – test zewnętrzny – dowody archeologiczne i historyczne na wiarygodność Biblii

OBRAZ - Graffiti z ukrzyżowanym osłem

  1. Fragment graffiti na murze z człowiekiem z głową osła z ramionami rozłożonymi na krzyżu.
    Z początku III w pochodzi graffiti znalezione na murze rzymskiego Palatynu. Rysunek ten przedstawia krzyż jako drwinę z rodzącego się kultu: klęczący młody człowiek, pod spodem napis: "Aleksander czci swojego boga". Przed Aleksandrem stoi ustylizowany na postać ludzką osioł z przednimi kończynami rozciągniętymi wzdłuż belki krzyża w kształcie litery T.
OBRAZ – odkrycie tzw. kwadratu magicznego

Ciekawego odkrycia dotyczącego najważniejszego przesłania N.Testamentu dokonano w Pompei, Mezopotamii, Brytanii, Etiopii oraz Egipcie.Otóż z pierwszych wieków po Chrystusie pochodzi tzw. Kwadrat magiczny. Są to liczne tabliczki, których treść przez stulecia nie potrafiono odszyfrować.

Wiadomo było jedynie, że:  1. Bez względu na kierunek czytania zawsze otrzymujemy te same zdania, które po łacinie brzmią: "Siewca przy swym wozie kieruje pracami" albo "Siewca Arepo z trudem wstrzymuje koła".

  2. Dwa wyrazy w środku tenet t worzą krzyż.OBRAZ – tzw. Kwadrat magiczny – „Pater Noster”

Wielu uczonych starało się odszyfrować tajemniczy "kwadrat". W 1925 r. Feliks Grosser i Sigurd Agrell niezależnie od siebie odkryli, że jego 25 liter tworzą "Pater Noster" (Ojcze Nasz) czyli pierwsze słowa modlitwy „Ojcze Nasz”. oraz symbol: alfa(A) i omega (O), które można rozłożyć, jak pokazuje rysunek:
Może to być świadectwem, że dla chrześcijan pierwszych wieków ten, który został za ich grzechy ukrzyżowany jest Alfą i Omegą. Jest to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego czyli ktoś kto jest początkiem i końcem.

I zgadza się to z treścią N.T., która wielokrotnie wskazuje na Chrystusa jako tego, który jest Alfą i Omegą.

Czy oprócz archeologii również historia potwierdza wiarygodność przesłania Ewangelii?

Obraz - potwierdzenia historii Jezusa przez historyków żyjących w pierwszym wieku:
a) potwierdzenie przez innych pisarzy
Niechrześcijańscy autorzy potwierdzają szczegóły życia Jezusa.

Józef Flawiusz, największy żydowski historyk, tak pisał w 60 lat po śmierci Jezusa:

W tym czasie żył mędrzec zwany Jezusem. Prowadził się dobrze i znane były jego cnoty. I wielu ludzi spośród Żydów i innych narodów stało się jego uczniami. Piłat skazał go na śmierć na krzyżu. A ci, którzy byli jego uczniami, nie porzucili tego uczniostwa. Twierdzili, że ukazał się im w trzy dni po swym ukrzyżowaniu i że był żywy. Być może był Mesjaszem...”
Tacyt (ok. 55-120) najwybitniejszy historyk rzymski, mówca, polityk, adwokat. pisał dwadzieścia lat później:

Chrystus...został stracony z rozkazu prokuratora Poncjusza Piłata za panowania Tyberiusza. Choć na jakiś czas powstzymany, ten zgubny zabobon (chrześcijaństwo) rozprzestrzenił się nie tylko w Judei, u źródeł zła, ale nawet w Rzymie...”


To są tylko dwa z wielu cytatów, jakie można by podać.
W odróżnieniu od innych książek - Biblia jest wciąż aktualna. Problemy, rady udzielane w niej nie są przestarzałe.

Otwartość na Słowo Boże wpłynęła na różnice między cywilizacją wschodnią i zachodnią.Obecnie kaje takie jak: Stany Zjednoczone, W.Brytania, Niemcy czy Szwecja są bogate, ale żyją jedynie na podstawie kapitału jaki wypracowali protestanci czyli wówczas ludzie z biblijnym podejściem do pracy i życia. Teraz oczywiście są to już „pogańskie kraje”.Pobieranie 87.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna