Obręb (miejscowość)Pobieranie 11.18 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.18 Kb.

Informacje o terenach, dla których Urząd Gminy Kobierzyce prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obręb (miejscowość)

Symbol


Nazwa planu

Teren objęty opracowaniem

Szacowana powierzchnia mpzp [ha]

Zagadnienia

Ślęza

A49

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza.

Obszar ograniczony do dz. nr 134/5, położonej w obrębie Ślęza.

1

  • głównym celem jest sporządzenie planu zgodnego z obecnym (nowym) studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym.

Istniejące uwarunkowania:

Razem:1Materiały podkładowe zostały pozyskane z Powiatowego Zakładu Katastralnego już Wójt Gminy. Należy przewidzieć jedynie koszt ich zeskanowania.A49


: Pi.nsf
Pi.nsf -> Uchwała nr xxxii/379/09 Rady Gminy Kobierzyce
Pi.nsf -> Uczestnicy postępowania Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn. „Budowa świetlic wiejskich w Magnicach, Małuszowie, Szczepankowicach, Budziszowie
Pi.nsf -> Biuro projektóW arch. Paweł Kalinowski
Pi.nsf -> Program funkcjonalno użytkowy nazwa zamówienia
Pi.nsf -> Umowa nr rpzśF. Um – projekt
Pi.nsf -> Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Pi.nsf -> Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów dotyczy: zmiany wniosku z dn18. 03. 2009 r o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów
Pi.nsf -> Za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej w roku szkolnym 2011/2012
Pi.nsf -> Zarządzenie nr ka 0050 0256. 2014 WÓjta gminy kobierzyce z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Pi.nsf -> Zarządzenie nr ka 0050 0231. 2015 WÓjta gminy kobierzyce z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Pobieranie 11.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna