Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracyPobieranie 11.44 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.44 Kb.CES/12/60

4 października 2012 r.Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy

Ideę Europy społecznej można przełożyć na szanse na rynku i niezbędne miejsca pracy. W obecnej sytuacji kryzysowej, gdy stale wzrasta liczba osób bez pracy lub dostępu do zasobów ekonomicznych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) dąży do podniesienia, dzięki przedsiębiorstwom społecznym, stopy wzrostu, zwiększenia zatrudnienia i konkurencyjności, a także do stworzenia społeczeństwa bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

Na konferencji „Przedsiębiorstwa społeczne i strategia «Europa 2020»: nowatorskie rozwiązania dla zrównoważonej Europy”, która odbyła się 3 października br. w Brukseli, Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie analizowała obecną i przyszła sytuację przedsiębiorstw społecznych w Europie. „Przedsiębiorstwa społeczne dowiodły w obecnym kryzysie swej dużej odporności. Powinny więc odgrywać kluczową rolę w europejskiej strategii przezwyciężania kryzysu i przyczynić się do szybszego i zapewniającego większą równość powrotu na drogę wzrostu gospodarczego. Wzywamy krajowych i europejskich decydentów politycznych do politycznego poparcia gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz do stworzenia równych warunków działania, które uwolnią potencjał tego kluczowego sektora działalności gospodarczej”, stwierdził przewodniczący Grupy Innych Podmiotów w EKES-ie Luca Jahier.

Sektor gospodarki społecznej już obecnie zatrudnia ponad 14 mln osób w UE, co odpowiada ponad 6% wszystkich pracowników. Sektor ten jest kluczowym ogniwem europejskiego modelu społecznego, zwłaszcza w okresie kryzysowym. Tymczasem przedsiębiorstwa społeczne nie działają w takich samych warunkach co tradycyjne podmioty gospodarcze. Bez przezwyciężenia przeszkód prawnych, administracyjnych, finansowych i politycznych, przedsiębiorstwa społeczne nie będą mogły w pełni korzystać z dobrodziejstw jednolitego rynku, pomimo bogactwa i nowatorstwa, które charakteryzują ten sektor na wszystkich poziomach jego działalności.

„Przecież miliard osób na całym świecie nie może się mylić. Miliard osób opowiedziało się za firmami spółdzielczymi. Musi to być brane pod uwagę w ramach prac forów decydentów”, dodała Pauline Green, przewodnicząca Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA).

„Pragnęlibyśmy pomóc np. dzięki opracowaniu bardziej szczegółowego obrazu sytuacji przedsiębiorstw społecznych w UE. Dlatego też zamierzamy niebawem rozpocząć ważny projekt mający na celu stworzenie czegoś w rodzaju mapy firm społecznych. Jest to faktycznie odpowiedź na wezwanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do przeprowadzenia w skali UE porównania tych podejść do publicznego finansowania, które są szczególnie dobrze dostosowane do przedsiębiorstw społecznych”, stwierdził komisarz europejski ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

Statut fundacji europejskiej i dostęp do zamówień publicznych

EKES jest zdecydowany bronić roli przedsiębiorstw społecznych w świadczeniu usług w interesie ogólnym. Zdaniem EKES-u państwa członkowskie powinny ułatwiać udział w zamówieniach publicznych podmiotom gospodarczym, których działalność ma w głównej mierze na celu integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, pod warunkiem stosowania się do wartości progowej tych pracowników wynoszącej 30%.

EKES ponagla także do szybkiego wprowadzenia statutu fundacji europejskiej, przyjęcia statutu stowarzyszenia europejskiego oraz zastanowienia się nad przydatnością i zasadnością oznakowania dla przedsiębiorstw społecznych, które z pewnością wniosłoby wartość dodaną dla tego sektora. Pomogłoby to przedsiębiorstwom społecznym w różnych państwach członkowskich działać bez żadnych dodatkowych obciążeń administracyjnych.

EKES domaga się ponadto zmobilizowania Europejskiego Funduszu Społecznego na okres po 2014 r. tak, by obejmował on priorytet inwestycyjny dla przedsiębiorstw społecznych i lepszy dostęp do innych funduszy, takich jak kapitał przeznaczony dla firm rozpoczynających i rozwijających działalność, zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców z firm społecznych. „Jestem przekonany, że fundusze na politykę spójności mogą być lepiej wykorzystane w przyszłości, zwłaszcza jeśli będzie się z nich korzystać w ramach faktycznie zintegrowanej strategii", stwierdził na zakończenie komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

tel.: +32 2 546 87 22

e-mail: Karin.Fussl@eesc.europa.euRue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 25469396 – Fax +32 25469764E-mail: press@eesc.europa.eu – Internet: www.eesc.europa.eu

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
rapid -> IP/11/43 Bruksela, dnia 18 stycznia 2011 r. Komisja wzmacnia europejski wymiar sportu

Pobieranie 11.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna