Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicachPobieranie 88.21 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar88.21 Kb.

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz z

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy

z dnia 28 lipca 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum,
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 października 2012 roku


w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/283/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 roku
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację
o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Nr obwodu

Granice obwodu


Siedziba obwodowej

komisji ds. referendum

501

ul. Korkowa: strona nieparzysta od nr 159 do nr 167; ul. Kościuszkowców: strona parzysta od nr 78 do nr 80A, strona nieparzysta od nr 99 do nr 101; ul. Potockich: strona parzysta od nr 110 do nr 116; ul. Starego Doktora: cała

ul. Starego Doktora 1

(Obiekt Sportowo Rekreacyjny „Syrenka”)

502

ul. Korkowa: strona nieparzysta od nr 129 do nr 147

ul. Korkowa 147/149

Przedszkole nr 264503

ul. Begonii: cała; ul. Bluszczowa: cała; ul. Bychowska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, strona parzysta od nr 2 do nr 14; ul. Gąsienicowa: cała; ul. Goździków: cała; ul. Kaczeńca: nr 21, nr 37, strona parzysta od nr 88 do nr 94; ul. Korkowa: strona parzysta od nr 40 do nr 94, strona nieparzysta od nr 45 do nr 117; ul. Króla Maciusia: cała; ul. Łysakowska: cała; ul. Marsa: strona parzysta od nr 34 do nr 56c; ul. Okularowa: cała; ul. Optyczna: cała; ul. Rekrucka: cała; ul. Rezedowa: cała; ul. Stepowa: cała; ul. Szpacza: cała; ul. Torowa: cała; ul. Związkowa: cała

ul. Króla Maciusia 5

(Zespół Szkół Nr 115)

504

ul. Akwarelowa: strona nieparzysta od nr 5 do nr 15; strona parzysta od nr 8 do 18; ul. Barbórki: cała; ul. T. Edisona: cała; ul. Hermanowska: cała; ul. Kalinowska: cała; ul. Korkowa: strona nieparzysta od nr 3 do nr 39D, strona parzysta od nr 4 do nr 24A ul. Kresowa: cała w granicach dzielnicy Wawer (do ul. Marsa); ul. Łozinowa: cała  ul. Minerska: cała; ul. Mokrzecka: cała, ul. Morgowa: cała w granicach dzielnicy Wawer (do ul. Marsa); ul. Naddnieprzańska: cała w granicach dzielnicy Wawer (do ul. Marsa); ul. Nowowiśniowa: cała; ul. Ojrzanowska: cała; ul. Orlika: cała; ul. Płowiecka: strona nieparzysta od nr 15 do nr 111; ul. Sępia: cała; ul. Szumna: cała; ul. Świecka: cała; ul. Tytoniowa: cała

ul. Minerska 16

(C.S. Szkolenie i Doradztwo

Sp. z o.o.)


505

ul. Akwarelowa: strona parzysta od nr 20 do nr 60, strona nieparzysta od nr 31 do nr 53; ul. Botaniczna: strona parzysta od nr 2 do nr 60, strona nieparzysta od nr 1 do nr 55A; ul. Cedrowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 47, strona parzysta od nr 2 do nr 48; ul. Cedzyńska: cała, ul. B. Czecha: strona nieparzysta od nr 1 do nr 89; ul. Harmonistów: cała, ul. Kaczeńca: strona parzysta od nr 2 do nr 24; ul. Korsuńska: cała; ul. Kościuszkowców: strona nieparzysta od nr 3 do nr 57a; ul. Potockich: strona nieparzysta od nr 3 do nr 57, strona parzysta od nr 2 do nr 58; ul. Powszechna: cała; ul. Przyjaźni: strona nieparzysta od nr 1 do nr 59, strona parzysta od nr 4 do nr 48; ul. Rolnicza: cała; ul. Skokowa: cała; ul. J.  Skrzyneckiego: cała; ul. Storczykowa: strona parzysta od nr 2 do nr 46a, strona nieparzysta od nr 1 do nr 49; ul. J. Strusia: strona nieparzysta od nr 1 do nr 41, strona parzysta nr 4/8, od nr 10 do nr 36d; ul. Tęczowa: cała

ul. J. Strusia 4/8 (Samodzielny Zespół

Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer)

506

ul. Azaliowa: cała; ul. Botaniczna: strona nieparzysta od nr 59 do 79, strona parzysta od nr 62 do nr 82; ul. Bychowska: strona parzysta od nr 16 do nr 66, strona nieparzysta od nr 35 do nr 61a; ul. Cedrowa: strona nieparzysta od nr 49 do nr 97, strona parzysta od nr 50 do nr 92; ul. Czarnoleska: cała; ul. Działowa: cała; ul. Karpacka: cała; ul. Korkowa: strona parzysta od nr 102 do nr 146; ul. Kościuszkowców: strona nieparzysta od nr 59 do nr 97, strona parzysta od nr 72 do nr 76; ul. Magnolii: cała; ul. Otwarta: cała; ul. Piastowa: cała; ul. Potockich: strona nieparzysta od nr 59 do nr 105a, strona parzysta od nr 60 do nr 108a; ul. Przyjaźni: strona parzysta od nr 50 do nr 76, strona nieparzysta od nr 61 do nr 81; ul. Reszelska: cała; ul. Sezam: cała; ul. Storczykowa: strona parzysta od nr 48 do nr 90a, strona nieparzysta od nr 51 do nr 93; ul. J. Strusia: strona parzysta od nr 38 do nr 72,  strona nieparzysta od nr 75 do nr 91; ul. Weselna: cała

ul. Azaliowa 10A

(Ośrodek Socjoterapeutyczny

P.w. Matki Bożej Miłosierdzia)507

ul. Gułowska: cała, ul. Kadetów: strona parzysta od nr 8 do nr 58, strona nieparzysta od nr 1 do nr 33; ul. Narodowa: cała; ul. Nasturcjowa: cała; ul. Papierowa: cała; ul. Sęczkowa: cała; ul. Stoczniowców: cała; ul. Wał Miedzeszyński: strona parzysta od nr 462 do nr 642, strona nieparzysta nr 593c; ul. Wojsławicka: cała; ul. Zgodna: cała

ul. Kadetów 15

(Szkoła Podstawowa nr 128)


Nr obwodu

Granice obwodu


Siedziba obwodowej

komisji ds. referendum

508

ul. Chorzowska: cała; ul. Edmunda Jankowskiego: cała, ul. Gajowa: cała; ul. Kwidzyńska: cała; ul. Lucerny:  strona parzysta od nr 2 do nr 128; ul. Maksymiliana Roli: cała, ul. Mielecka: cała; ul. Mirtowa: cała; ul. Mrówcza: strona parzysta od nr 210 do nr 216, strona nieparzysta od nr 215 do nr 243; ul. Murarska: cała, ul. Mydlarska: cała; ul. Osadnicza: cała; ul. Paczkowska: cała; ul. Patriotów: 341, 345; ul. Piechurów: cała; ul. Pomiechowska: cała; ul. Snopowa: cała; ul. Sumaków: cała, ul. Wapienna: cała; ul. B. Wesołowskiego: cała; ul. Węglarska: cała

ul. Lucerny 110

(Siedziba Rady

Osiedla Sadul)


509

ul. Białoborska: cała; ul. Błękitna: strona nieparzysta od nr 29 do nr 111, strona parzysta od nr 32 do 84; ul. Czytelnicza: strona nieparzysta od nr 5  do nr 7a, strona parzysta od nr 6  do nr 8; ul. Dzielnicowa: cała; ul. 27 Grudnia: cała; ul. Floriana: cała; ul. Gospodarcza: cała;  ul. S. Krupki: cała; ul. Leśniczówka: cała; ul. Nagietkowa: cała, ul. Plażowa: cała; ul. Płowiecka: strona parzysta od nr 40 do nr 92; ul. Rabatowa: cała; ul. Rdestowa: cała, ul. Rubinowa: cała, ul. Solidna: cała, ul. Spółdzielcza: cała; ul. Stylowa: cała; ul. Szparagowa: cała; ul. Trakt Lubelski: strona nieparzysta od nr 385 do nr 403, strona parzysta od nr 390 do nr 416; ul. Wichrowa: cała; ul. Widoczna: strona nieparzysta od nr 61 do nr 105, ul. Wodzisławska: cała,

ul. Błękitna 32

(Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy Wawer)


510

ul. Antenowa: cała; ul. Błękitna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, strona parzysta od nr 16 do 28A; ul. L. Buczkowskiego: cała, ul. Ciesielska: cała; ul. Czytelnicza: nr 11, strona parzysta od nr 16 do nr 18a; ul. Floksów: cała; ul. Gardenii: cała; ul. Hajnowska: cała; ul. Jabłeczna: cała; ul. Klimontowska: strona nieparzysta od nr 35 do nr 107, strona parzysta od nr 20 do nr 96; ul. Koryncka: cała; ul. Lucerny: strona nieparzysta od nr 31 do nr 123a; ul. Łyszkowicka: cała; ul. Palmowa: cała; ul. Pielęgniarek: cała; ul. Sadulska: cała; ul. Sikorska: cała; ul. Szalejowa: cała; ul. Urocza: cała; ul. Widoczna: 2, strona nieparzysta od nr 3 do nr 59; ul. Wierchów: cała; ul. Władysława IV: cała; ul. L. Wyczółkowskiego: cała; ul. Wylotowa: cała; ul. Zakładowa: cała; ul. Zastowska: cała

ul. Koryncka 33

(Zespół Szkół Nr 116) 511

ul. Darniowa: cała; ul. Dychowska: cała; ul. Kadetów: strona parzysta od nr 60 do nr 66B ; ul. Klimontowska: strona parzysta od nr 6 do nr 16a, strona nieparzysta od nr 7 do nr 25; ul. Kobryńska: cała; ul. Lucerny: nr nieparzyste od nr 1 do nr 23;ul. F. Marciniaka: cała; ul. S. Miłkowskiego: cała; ul. W. Skalmowskiego: cała; ul. Spadowa: cała; ul. Trakt Lubelski: strona nieparzysta od nr 241 do nr 271g,od nr 273 do nr 277k; od nr  283 do nr 383, strona parzysta od nr 284 do nr 384; ul. Ułanów Krechowieckich: cała; ul. Wąbrzeska: cała; ul. Wjazdowa: cała

ul. Lucerny 13
(Wawerskie Centrum Kultury
Filia „Zastów”)

512 

ul.Arktyczna : cała;ul. Epokowa: cała; ul. Kwiatów Polskich: cała; ul. Lebiodowa : cała; ul. Ligustrowa: cała; ul. Masłowiecka: cała; ul. Motylkowa: cała; ul. Morawska: cała; ul. Panoramy: cała; ul. Peonii: cała; ul. Pod Brzozami: cała; ul. Polarna:cała; ul. Południowa ; cała; ul. Pokrzywowa: cała; ul. Sporyszowa: cała, ul. Trakt Lubelski: strona parzysta od nr 148 do nr 278, strona nieparzysta od nr 153 do nr 239t; ul. Wawrzynowa: cała; ul. Wiekowa: cała; ul.Wójcicka : cała; ul. Zwoleńska: strona parzysta od nr 2 do nr 86, strona nieparzysta od nr 3 do nr 81T

ul. Przygodna 2

(Szkoła Podstawowa nr 109)513

ul. Berberysowa: cała; ul. Bronowska: cała; ul. Chodzieska: cała; ul. Cylichowska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 51A, strona parzysta od nr 6 do nr 44;  ul. Jeziorowa: cała; ul. Kaszmirowa: cała, ul. Kombajnistów: cała; ul. Kuligowska: cała; ul. Przygodna: cała; ul. Szafranów: cała, ul. Wał Miedzeszyński; strona parzysta od nr 384 do nr 456; ul. Wiązana: cała; ul. Widłaków: cała; ul. Wodniaków: cała; ul. Zabłudowska: cała; ul. Zerzeńska: cała

ul. Przygodna 2

(Szkoła Podstawowa nr 109)514

ul. Borków: cała; ul. Borowiecka: od nr 1 do nr 67 i od 76 do nr 77J; ul. Cyklamenów: cała; ul. Fiołków: cała. ul. Heliotropów: cała; ul. Odrębna: cała;  ul. Pierwiosnków: cała, ul. Promykowa: cała, ul. Przyjacielska: cała ul. Romantyczna: cała; ul. Ruty: cała; ul. Rychnowska: cała; ul. Skalnicowa: cała; ul. Śnieguliczki: cała; ul. Trakt Lubelski: strona nieparzysta od nr 1 do nr 137, strona parzysta od nr 2 do nr 84 i od 96 do nr 146; ul. Wał Miedzeszyński: strona nieparzysta od nr 229 do nr 273, strona parzysta od nr 218 do nr 326; ul. Wędkarska: cała; ul. Zawilców: cała; ul. W. Wojtyszki : cała

ul. Trakt Lubelski 40 (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom na Trakcie”)

Nr obwodu

Granice obwodu


Siedziba obwodowej

komisji ds. referendum

515

ul. Arkadii: cała; ul. Bysławska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31A, ul. Celulozy: cała; ul. Czarnuszki: cała; ul. Dąbrowa: cała; ul. Dzięcioła: cała; ul. Generała Waltera: cała; ul. Kminkowa: cała; ul. Kosaćcowa: cała; ul. Kwiatowa Polana : cała; ul. Mrągowska: cała; ul. Nasza: cała; ul. Ogórkowa: cała; ul. Ostróżki: cała; ul. Pelargonii: cała; ul. Podbiałowa: cała; ul. Połaniecka: cała; ul. Przewodowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 49B, strona parzysta od nr 8 do nr 44L; ul. Rosiczki : cała; ul. Rozchodnikowa: cała; ul. Strzygłowska: cała; ul. Wał Miedzeszyński: strona nieparzysta od nr 83 do nr 227, strona parzysta od nr 66 do nr 216; ul. Zagrodowa: cała; ul. Zatrzebie: cała (d. gen. Waltera)

ul. Wał Miedzeszyński 141

(Zespół Szkół Prywatnych)

516

ul. Bosmańska: cała; ul. B. Czecha: strona parzysta od nr 4 do 104 ; ul. B. Hertza: cała; ul. Homera: cała; ul. M. Kajki:  strona nieparzysta od nr 37 do nr 111, strona parzysta od nr 60 do nr 106a; ul. Krawiecka: cała; ul. Marysińska: cała; ul. Odrodzenia: cała; I Poprzeczna: cała; ul. II Poprzeczna: cała; ul. III Poprzeczna: cała; ul. IV Poprzeczna: cała; ul. V Poprzeczna: cała; ul. VIII Poprzeczna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13; ul. Przelot: cała; ul. Rzeźbiarska: strona nieparzysta od nr 41 do nr 93, strona parzysta od nr 44 do nr 90; ul. Sejmikowa: cała; ul. Stradomska: cała; ul. Szoferska: cała; ul. Trawiasta: cała; ul. Tulipanowa: cała; ul. Ukośna: cała; ul. Wydawnicza: cała; ul. Wygodna: cała; ul. Zalipie: cała;  ul. Żuławska: cała

ul. M. Kajki 80/82

(Szkoła Podstawowa nr 218)517

ul. Alpejska: cała; ul. T. Axentowicza: cała; ul. M. Kajki: strona nieparzysta od nr 3 do nr 35, strona parzysta od nr 6 do nr 56; ul. Kosynierów: cała; ul. Nawigatorów: cała; ul. Niemodlińska: strona nieparzysta od nr 25 do nr 67, strona parzysta od nr 30 do nr 60; ul. Odsieczy Wiednia: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 256 do nr 264; ul. R. Pazińskiego: cała; ul. Podstawowa: cała; ul. VI Poprzeczna: cała; ul. VII Poprzeczna: cała; ul. VIII Poprzeczna: strona parzysta od nr 2 do nr 10a; ul. IX Poprzeczna: cała; ul. X Poprzeczna: cała; ul. XI Poprzeczna: cała; ul. XII Poprzeczna: cała; ul. M. Pożaryskiego: strona nieparzysta od nr 49 do nr 73, strona parzysta od nr 52 do nr 70; ul. Rzeźbiarska: strona parzysta od nr 2 do nr 38/40, strona nieparzysta 1P, od nr 3 do nr 39; ul. K. Szpotańskiego: cała, ul. H. Wierzchowskiego: cała, ul. Zambrowska: cała; ul. Zorzy: cała;  ul. Zgorzelecka: cała

ul. Alpejska 16

(Zespół Szkół Nr 114) 518

ul. Brzoskwiniowa: cała; ul. Cylichowska: strona parzysta od nr 52 do nr 90, strona nieparzysta od nr 53 do nr 95; ul. Gruszy: cała; ul. Jeżynowa: cała; ul. Kartonowa: cała; ul. Łańcucka: cała; ul. Modrzykowa: cała; ul. Mrówcza: strona parzysta od nr 86 do nr 208, strona nieparzysta od nr 107 do nr 203a; ul. Niebieska: cała; ul. Odeska: cała; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 277 do nr 325; ul. Pomarańczowa: cała; ul. Północna: cała; ul. Radomszczańska: cała; ul. Rogatkowa: cała; ul. Tadżycka: cała; ul. Włodzicka: cała; ul. Zwoleńska: strona nieparzysta od nr 89 do nr 137, strona parzysta od nr 90 do nr 136; ul. Źródlana: cała; ul. Żonkilowa: cała

ul. Patriotów 347

(Prywatna Szkoła

Podstawowa Nr 92)


519

ul. Celofanowa: cała; ul. Czatów: cała; ul. Daliowa: cała; ul. Dworcowa: cała; ul. Fuksji: cała; ul. Hafciarska: cała; ul. Jaskrów: cała; ul. Kaczy Dół: cała; ul. Kolarska: cała; ul. Konopna: cała; ul. Kożuchowska: cała; ul. Krupnicza: cała; ul. Maciejowicka: cała; ul. Marecka: cała; ul. Mniszka: cała; ul. Niemodlińska: strona parzysta od nr 4 do nr 12; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 216 do nr 246A; ul. M. Pożaryskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 47, strona parzysta od nr 2 do nr 46; ul. Rosnąca: cała; ul. Skowronkowa: cała; ul. Smogulecka: cała; ul. Świebodzińska: cała;  ul. Żegańska: cała

ul. M. Pożaryskiego 2 (Szkoła Podstawowa nr 138)

520

ul. Barwinkowa: cała; ul. Bielszowicka: cała; ul. Bławatków: cała; ul. Bylicowa: cała; ul. Bursztynowa: cała; ul. Celestynowska: cała; ul. Czarnołęcka: cała; ul. Czeladnicza: cała; ul. Dzidka Warszawiaka: cała; al. Dzieci Polskich: cała;  ul. Dzięcieliny: cała;  ul. Dzięgielowa: cała; ul. Jelenia: cała; ul. Jemiołowa: cała; ul. Kociszewskich: cała; ul. J. Kossakowskiego: cała; ul. Mchów: cała; ul. Obiegowa: cała; ul. Ostów: cała; ul. Paprociowa: cała; ul. Perzowa: cała; ul. Piołunowa: cała; ul. Porostowa: cała; ul. Przedwiośnie: 1, 3; ul. Smardzewska: cała;  ul. Ślazowa: cała; ul. Trzykrotki: cała; ul. Turkusowa: cała; ul. Turniejowa: cała; ul. Wisienki: cała;  ul. Wodyńska: cała; ul. Życzyńska: cała

ul. M. Pożaryskiego 2

(Szkoła Podstawowa nr 138)


Nr obwodu

Granice obwodu


Siedziba obwodowej

komisji ds. referendum

521

ul. Borowiecka: od nr 105 do nr 107, ul. Draceny: cała; ul. Geranii: cała; ul. Hortensji: cała; ul. Jaszczurcza: cała; ul. Lawendowa: cała; ul. Lewkonii: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45; ul. Lubiana: cała; ul. Malwowa: cała; ul. Mozaikowa: strona nieparzysta od nr 117 do nr 187, strona parzysta nr 122; ul. Mrówcza: strona nieparzysta od nr 1 do nr 61L, strona parzysta od nr 56 do nr 60b; ul. Niezapominajki: cała; ul. Panny Wodnej: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13a, 6; ul. Prymulki: cała; ul. Sielankowa: cała, ul. Ślimaka: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11, strona parzysta od nr 4 do nr 20a; ul. Zasadowa: strona parzysta od nr 2 do nr 48B, strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, ul. Zegrzyńska: cała,

ul. Bajkowa 17/21

(Zespół Szkół Nr 70)

522

ul. Bajkowa: cała; ul. Borkowska: cała; ul. Glicynii: cała; ul. Januszewska: cała; ul. Juhasów: cała; ul. Junaków: cała; ul. Klimatyczna: cała; ul. K. Króla : cała; ul. Łosicka: cała; ul. Montażowa: cała; ul. Mrówcza: strona parzysta od nr 24 do nr 36a, od nr 62 do nr 84 , strona nieparzysta od nr 65 do nr 105a; ul. Panny Wodnej: strona nieparzysta od nr 21 do nr 47; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 227 do nr 269; ul. Pomologiczna: cała; ul. Powojowa: cała; ul. Skwierzyńska: cała; ul. Słotna: cała; ul. Ulanowska: cała; ul. Wielostronna: cała; ul. Wspomnień: cała; ul. Zagajnikowa: cała; ul. Żelechowska: cała

ul. Bajkowa 17/21

(Zespół Szkół Nr 70)

523

ul. Artystyczna: cała; ul. Astry: cała; ul. Bachusa: cała; ul. Cementowa: cała; ul. Cygańska: cała; ul. Czołgistów: cała; ul. Fromborska: cała; ul. Izbicka: strona nieparzysta od nr 75 do nr 101A; nr 104; ul. Janosika: cała; ul. Kameliowa: cała; ul. Koprowa: cała; ul. Krasnoludków: cała; ul. Kwitnącej Akacji: cała; ul. Liścienia: cała; ul. Marty: cała; ul. Podmokła: cała; ul. Powiatowa: cała; ul. Prabucka: cała; ul. Przyleśna: cała; ul. Rawicka: cała; ul. Smogorska: cała; ul. Snycerska: cała; ul. Szczytowa: cała; ul. Szczytnowska: cała; ul. Trakt Napoleoński: cała; ul. Wilgi: strona parzysta od nr 64 do nr 66, strona nieparzysta od nr 69 do nr 83B; ul. Wolęcińska: strona parzysta od nr 58 do nr 106B, strona nieparzysta nr 103; ul. Żarecka: cała ;

ul. Bachusa 7

(Dom Pomocy Społecznej

„Na Bachusa”)524

ul. Burzliwa: cała; ul. Ezopa: cała; ul. Gierdawska: cała; ul. Izbicka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 63/65; ul. Gręplarska: cała,  ul. Izerska: cała; ul. Jontka: cała; ul. Limby: cała; ul. Lipkowska: cała; ul. Łabędzia: cała; ul. Olchy: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9, strona parzysta od nr 2 do nr 6 ; ul. A. Orłowskiego: cała; ul. J. Osterwy : cała; ul. Otawska: cała; ul. Pajęcza: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 176 do nr 194A, ul. Planetowa: cała; ul. Przesiecka: cała, ul. Radłowska: cała; ul. Serdeczna: cała; ul. Sobierajska: cała; ul. Szreniawska: cała; ul. Warsztatowa: cała; ul. Wilgi: strona nieparzysta od nr 1 do nr 51, strona parzysta od nr 6 do nr 62; ul. Wisełki: cała; ul. Wolęcińska: 3, strona parzysta od nr 4 do nr 54a; ul. Zbójnogórska: cała; ul. Zimowa: cała

ul. Wilgi 19

(Szkoła PodstawowaNr 140)

525

ul. Aleksandrowska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13; ul. Będzińska: cała; ul. Chylicka: cała; ul. Drwali: cała; ul. Frezji: cała; ul. Garncarska: strona parzysta od nr 32 do nr 66, strona nieparzysta od nr 31 do nr 67; ul. Godlewska: cała; ul. Godziszowska: cała; ul. Halki: cała; ul. Herbaciana: cała; ul. Hufcowa: cała; ul. Izbicka: strona parzysta od nr 4 do nr 88, 104; ul. Jagody: cała; ul. Kąkolowa: strona parzysta od nr 42A do nr 76, strona nieparzysta od nr 47 do nr 83; ul. Kocka: cała; ul. Koszęcińska: cała; ul. Kruszwicka: cała; ul. Młodzieży: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5;ul. Morąska: cała; ul. Mozaikowa: 140; ul. S. Orzechowskiego: cała; ul. Panny Wodnej: strona parzysta od nr 16 do nr 50a; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 132 do nr 166/168, strona nieparzysta od nr 167 do nr 213; ul. Pleciona: cała; ul. Przodowników: cała; ul. Radłowa: strona nieparzysta od nr 13A do nr 25, strona parzysta od nr 20 do nr 32; ul. T. Regera: cała; ul. Rozkoszna: cała; ul. Rozszerzona: cała; ul. Rusałki: strona nieparzysta od nr 1 do nr 33; ul. Strzegomska: cała; ul. Strzelińska: cała; ul. Sztygarów: strona nieparzysta od nr 1 do 21, strona parzysta od nr 2 do nr 18; ul. Ślimaka: strona parzysta od nr 22 do nr 50, strona nieparzysta od nr 15 do nr 41; ul. Śródborowska: cała; ul. Tokarska: cała; ul. Tomaszowska: cała; ul. Wągrowiecka: cała; ul. Wielowiejska: cała; ul. Wysokomazowiecka: cała; ul. Zasobna: cała; ul. Żeglarska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11; ul. Żwanowiecka: strona nieparzysta od nr 93 do nr 123, strona parzysta od nr 100 do nr 130

ul. Patriotów 148

(Prywatna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja)Nr obwodu

Granice obwodu


Siedziba obwodowej

komisji ds. referendum

526

ul. Brodnicka: cała; ul. Ciekawa: cała; ul. Ciepielowska: cała, ul. Deptak: cała; ul. Derkaczy: strona parzysta od nr 68 do nr 80, strona nieparzysta od nr 71 do nr 85a; ul. Garncarska: strona parzysta od nr 2 do nr 16A,strona nieparzysta od nr 3 do nr 23A; ul. Halna: cała; ul. Iglasta: cała; ul. Jagienki: cała, ul. Jałowcowa: cała; ul. Lewkoni: strona parzysta od nr 2 do nr 58; ul. Lubuska: cała; ul. Macierzanki: cała; ul. Majerankowa: cała; ul. Malczycka: cała; ul. Małowiejska: strona nieparzysta od nr 19 do nr 63; ul. Mozaikowa: strona parzysta od nr 32 do 102, strona nieparzysta od nr 25 do nr 113; ul. Nadarzyńska: cała; ul. Nagłowicka: cała; ul. Nenufarów: cała; ul. Orchidei: cała; ul. Pasażerska: cała; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 83 do nr 161; ul. Prasowa: cała; ul. Przewodowa: strona nieparzysta od nr 59 do 155, strona parzysta od nr 66 do 140A; ul. Przyjemna: cała; ul. Radoszycka: cała; ul. Rejowiecka: cała; ul. Rozmarynu: cała; ul. Solurska: cała; ul. Sulęcińska: cała; ul. Szachowa: cała; ul. Szafirowa: cała; ul. Tuberozy: cała; ul. Tawułkowa: strona nieparzysta od nr 21 do nr 29, strona parzysta od nr 12 do nr 18; ul. Wiesiołka: cała; ul. Włókiennicza: strona nieparzysta od nr 71 do nr 83, strona parzysta od nr 84 do nr 98; ul. Wzorzysta: cała; ul. Zasadowa: strona parzysta: od nr 50 do nr 54A, strona nieparzysta 39 do 61; ul. Zespołowa: cała

ul. Halna 20

(XXV Liceum Ogólnokształcące)527

ul. Agrestowa: cała; ul. Arniki: strona parzysta od nr 2 do nr 18, strona nieparzysta nr 11; ul. S. Barcewicza: cała; ul. Bonisławska: cała; ul. Chryzantemy: cała; ul. Derwida: cała; ul. Drozdowa: cała; ul. Kąkolowa: strona nieparzysta od nr 3 do nr 45B, strona parzysta od nr 2 do nr 38a; ul. Lawinowa: cała; ul. Lokalna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, od nr 37 do nr 65b, strona parzysta od nr 32 do nr 98; ul. Młodzieży: strona parzysta; ul. Mszańska: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 82 do nr 120/122; ul. Popiołów: cała; ul. Radłowa strona parzysta od nr 2 do nr 14N, strona nieparzysta od nr 3A do nr 5, ul. Sarny: cała; ul. Średnia: cała; ul. Sztygarów: strona parzysta od nr 40 do nr 52, ul. Truskolaska: cała; ul. Umowna: cała; ul.  H. Wolff: cała; ul. Wolna: strona nieparzysta od nr 29 do nr 33, strona parzysta nr 36/38; ul. Zabrzańska: cała; ul. Zagięta: cała; ul. Żeglarska: strona parzysta od nr 8 do nr 16; ul. Żołędziowa: cała; ul. Żwanowiecka: strona nieparzysta od nr 11 do nr 71, strona parzysta od nr 12 do nr 92

ul. Wolna 36/38

(Szkoła Podstawowa nr 216)

528

ul. Arniki: strona parzysta od nr 20 do nr 32; ul. Bambusowa: cała; ul. Bystrzycka: strona nieparzysta od nr 35 do nr 89a, strona parzysta od nr 38 do nr 92; ul. Dusznicka: cała; ul. Dziecięca: cała; ul. Filmowa: strona parzysta od nr 56 do nr 90, strona nieparzysta od nr 91 do nr 99; ul. M. Frenkla: cała; ul. Gruntowa: cała; ul. Hiacyntowa: cała; ul. Kędzierzyńska: cała; ul. Kłodzka: cała; ul. Kronikarska: cała; ul. Lokalna: strona parzysta od nr 8 do nr 26, strona nieparzysta od nr 21 do nr 31; ul. Margerytki: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 30 do nr 60d; ul. Techniczna: cała; ul. Walcownicza: cała; ul. Wolna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 15, strona parzysta od nr 2 do nr 30; ul. Wrzosowa: cała; ul. Zabawna: cała

ul. Wolna 36/38

(Szkoła Podstawowa nr 216)

529

ul. A. Bardiniego: cała;  ul. E. Bodo: cała; ul. Borówkowa: cała; ul. Borysławska: cała; ul. Choinkowa: cała; ul. Drohobycka: cała; ul. Falenicka: cała; ul. Izbicka: strona nieparzysta od nr 137 do nr 165, strona parzysta od nr 138 do nr 174; ul. Jasnoty: cała; ul. Jachtowa: cała; ul. Kalinowa: cała; ul. Kwitnącej Wiśni: cała; ul. Napoleona Bonaparte: cała; ul. Niecodzienna : cała; ul. Optymistów: cała; ul. Ostrogi: cała, ul. Podkowy: strona parzysta od nr 80 do nr 178, strona nieparzysta od nr 87 do nr 189; ul. Polany: cała; ul. Przełęczy: strona parzysta od nr 100 do nr 184, strona nieparzysta nr 119; ul. Sadowa: cała; ul. Samorządowa: cała; ul. Skrzypów: cała; ul. J. Smosarskiej: cała; ul. Stawowa: cała; ul. ks. S. Szulczyka: cała; ul. A. Śląskiej: cała; ul. Telimeny: cała; ul. Wiązowska: cała; ul. Wierzby: cała; ul. Zagórzańska: cała; ul. Zapole : cała; ul. Złotej Jesieni: cała; ul. Żurawiny: cała

ul. Samorządowa 10

(Wawerskie Centrum Kultury


Filia „Aleksandrów”)

Nr obwodu

Granice obwodu


Siedziba obwodowej

komisji ds. referendum

530

ul. Brzostowska: cała; ul. Bysławska: strona parzysta od nr 2 do nr 104, strona nieparzysta od nr 61 do nr 99A; ul. Derkaczy: strona nieparzysta od nr 1 do nr 69, strona parzysta od nr 2 do nr 62A; ul. Dmuchawcowa: cała; ul. S.  Jachowicza: cała; ul. M. Kamieńskiego: cała; ul. Kosodrzewiny: cała; ul. Krokusów: cała; ul. Małowiejska: strona parzysta od nr 22 do nr 52; ul. Michalinki: cała; ul. Młoda: cała; ul. Mozaikowa: strona parzysta od nr 16 do nr 18, stona nieparzysta od nr 5 do nr 23H; ul. Nad Wisłą: cała; ul. Olecka: cała; ul. Owocowa: cała; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 1/3 do nr 81; ul. Początkowa: cała, ul. Wiślanych Pól :cała; ul. Ziarnista: cała, ul. Żakowska: cała,

ul. Poezji 5

(Zespół Szkół Nr 111)531

ul. Liliowa: cała, ul. Poezji: cała; ul. Popradzka: cała; ul. Porębska: cała; ul. Przylaszczkowa: cała; ul. Rafałowska: cała; ul. Ratyniecka: cała; ul. Regionalna: cała; ul. Retmańska: cała; ul. Starczewska: cała; ul. Sztumska: cała; ul. Szymbarska: cała; ul. Śpiewna: cała; ul. Tawułkowa : strona parzysta nr 2 do 10A, strona nieparzysta od nr 1 do nr 9; ul. Trzebnicka: cała; ul. Wał Miedzeszyński: strona parzysta od nr 2 do nr 64, strona nieparzysta od nr 17 do nr 75; ul. Werbeny: cała; ul. Wiślanego Nurtu: cała; ul. Włókiennicza: strona parzysta od nr 2 do nr 82, strona nieparzysta od nr 3 do nr 69; ul. Zapomniana: cała; ul. Żywokostowa: cała

ul. Poezji 5

(Hala Sportowa

Zespołu Szkół Nr 111)532

ul. Bartoszycka: cała; ul. Biernacka: cała; ul. A. Brucknera: cała; ul. Bystrzycka: strona parzysta od nr 2/4 do nr 34b, strona nieparzysta od nr 17 do nr 33;  ul. Centurii: cała; ul. Chełchowska: cała; ul. Chorzelska: cała; ul. Czekanowska; cała; ul. Czerwonego Kapturka: cała, ul. Dulczyńska: cała; ul. Filmowa: strona parzysta od nr 2 do nr 54, strona nieparzysta od nr 7 do nr 61/63; ul. Frysztacka: cała; ul. Gorajska: cała; ul. Haczowska: cała; ul. Kąsek: cała, ul. Kisielicka: cała; ul. Kudowska: cała; ul. Międzyrzecka: cała; ul. Mimozy cała, ul. Nachyłkowa: cała; ul. Narcyzowa: cała; ul. Ochocza: cała; ul. Oliwkowa: cała; ul. Parterowa: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 2 do nr 28d; ul. Petunii: cała; ul. Pińczowska: cała; ul. Podjazd: cała; ul. Podkowy: strona nieparzysta od nr 3 do nr 83d, strona parzysta od nr 6 do nr 48A; ul. Przełęczy: strona parzysta od nr 14 do nr 46, strona nieparzysta od nr 19 do nr 91; ul. Ratoszyńska: cała; ul. Ropczycka: cała; ul. Rościszewska: cała; ul. Rożek: cała; ul. Rusinowska: cała; ul. Rzeczycka: cała; ul. Sieniawska: cała; ul. Stargardzka: cała; ul. Stawiszyńska: cała; ul. Świtezianki: cała; ul. Tamaryszków: cała; ul. Tasznikowa: cała, ul. Tyszowiecka: cała; ul. Trocinowa: cała; ul. Wakacyjna: cała; ul. Wasilkowska: cała; ul. Wyszatycka: cała; ul. Zagorzycka: cała; ul. Żmigrodzka: cała; ul. Żnińska: cała

ul. Bartoszycka 45/47

(Szkoła Podstawowa nr 124)533

ul. Kosmatki: cała; ul. H. Łasaka: cała; ul. Ogrody: cała; ul. Poprawna: cała; ul. Zabielska: cała

ul. Kadetów 15 A

(Przedszkole nr 348)

  


1137

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Alpejska 42

1138

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

ul. Bursztynowa 2

1139

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Olchy 8
Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, sala obsługi mieszkańców, stanowiska nr :


10,11 i 12 najpóźniej do dnia 1 września 2015 r. Lokale obwodowych komisji ds. referendum oznaczone symbolem są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, pok. 148, parter, pokój nr 24,najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. Numery telefonów pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje (22) 443 69 86 oraz (22) 443 69 85

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie, osoby zainteresowane muszą najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r. zgłosić zamiar skorzystania z tej formy w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 parter, pokój nr 24, numery telefonów pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje (22) 443 69 86 oraz (22) 443 69 85. Lokale obwodowych komisji ds. referendum wyznaczone do głosowania korespondencyjnego oznaczone są symbolem
Lokale obwodowych komisji ds. referendum w dniu 6 września 2015 r. będą otwarte w godz. 600 - 2200
Dodatkowe informacje na temat referendum można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.


: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 88.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna