Obwieszczenie komisji wyborczej sołectwa czeska wieś z dnia 05 marca 2015 rokuPobieranie 5.09 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar5.09 Kb.
OBWIESZCZENIE

KOMISJI WYBORCZEJ SOŁECTWA CZESKA WIEŚ

z dnia 05 marca 2015 roku

Na podstawie § 24 ust.7 Statutu Sołectwa Czeska Wieś, określonego UchwałąNr IV/30/2003 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 lutego 2003r., Komisja Wyborcza Sołectwa Czeska Wieś podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i kandydatach do Rady Sołeckiej Sołectwa Czeska Wieś.

Kandydaci na Sołtysa:

  1. JANKLOWSKI Robert

  2. STEFANIK Robert


Kandydaci do Rady Sołeckiej :

1. ANDREASIK Grzegorz

2. AULICH Marta

3. ELIASZ Cecylia

4. GACKOWSKA Agnieszka

5. JANKLOWSKI Robert

6. KOZIMOR Jan

7. STEFANIK Robert

8. SZEWCZYK Grzegorz


Głosowanie odbędzie się w dniu 22 marca 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Czeskiej Wsi - zgodnie z Zarządzeniem Nr WG-VII-34/2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia lokali wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Olszanka.


Przewodnicząca

Komisji Wyborczej

/-/ Roksana Rosińska
: download -> attachment
attachment -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
attachment -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
attachment -> Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w
attachment -> Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna