Obwieszczenie wójta gminy padew narodowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPobieranie 6.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.08 Kb.
Padew Narodowa, 14.04.2009r.

RGR-7624/1-5/09OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 1 i w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199 poz. 1227)


informuję:
o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „przebudowa budynku magazynu zbożowego na magazyn produktów mąko podobnych oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na stolarnię (produkcja drobnych elementów drewnianych, mebli itp. oraz drobne usługi stolarskie), oraz sklep materiałów budowlanych i przemysłowych” .


  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora - Andrzej Białek zam. Wola Baranowska, ul. Szkolna 37.

  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Padew Narodowa.

  3. Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji są: Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu.

  4. Informuje się o:

• możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego przez Pana Adama Kokoszka ASPI, Mielec, ul. Biernackiego 13A/39.Dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Padew Narodowa pokój nr 9 w terminie od 14.04.2009r. do 05.05.2009r. w godzinach od 8.30 do 15.30, we wtorki od 8.00 do 16.00.

Otrzymują:

  1. Inwestor – Andrzej Białek, ul. Szkolna 37, 39-451 Wola Baranowska.

  2. Biuletyn Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Padew Narodowa.

  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy.

  4. A/a.

  5. Strony postępowania wg. odrębnego wykazu.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna