Ocena wsparcia kierowanego w ramach po kl do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy


Identyfikacja wzorcowych rozwiązań i dobrych praktyk (w skali kraju) możliwych do zastosowania w WZPobieranie 1.41 Mb.
Strona11/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.41 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

1.10Identyfikacja wzorcowych rozwiązań i dobrych praktyk (w skali kraju) możliwych do zastosowania w WZ


Rprostokąt 554ozdział odpowiada na następujące pytania:

 1. Jakie rozwiązania zastosowane w projektach realizowanych w WZ można określić mianem dobrej praktyki?

 2. Czy istnieją w ramach projektów realizowanych w Polsce rozwiązania warte zaimplementowania w województwie zachodniopomorskim w ramach przyszłej interwencji EFS?


1.10.1Studium przypadku – Uczestnicy projektów zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim


Uczestniczka I – Anna8, 29 lat

Nazwa projektu:

Zachodniopomorskie Centrum Pracy Kobiet

Projektodawca:

IRON BRANDS Tomasz Klimek

Partner: Vision Consulting GroupPriorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres udziału w projekcie:

21.08.2012 r. – 19.07.2013 r.
Informacje o projekcie
Projekt „Zachodniopomorskie Centrum Pracy Kobiet” był skierowany do siedemdziesięciu pięciu bezrobotnych mieszkanek województwa zachodniopomorskiego, które po urodzeniu dziecka nie powróciły na rynek pracy.

Osoby, które zakwalifikowały się do projektu, wzięły udział w dwumiesięcznych, bezpłatnych szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Po ich zakończeniu uczestniczki otrzymały płatny sześciomiesięczny staż i możliwość dalszego zatrudnienia.Formy wsparcia przewidziane dla uczestniczek projektu:

 • Indywidualne Plany Działań,

 • doradztwo,

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia/warsztaty/kursy,

 • staże.

Realizatorem projektu była poznańska firma szkoleniowa IRON BRANDS. Pierwszym krokiem do udzielania wsparcia uczestniczkom było przeprowadzenie indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych. Zakres oferowanego wsparcia zawierał zarówno praktyczne szkolenia zawodowe i staże, jak i warsztaty umiejętności miękkich niezbędnych w aktywnym poszukiwaniu pracy. Uczestniczki miały także możliwość nauki języka obcego oraz zdobycia prawa jazdy.

W ramach projektu sfinansowano również opiekę nad dziećmi do lat siedmiu w czasie, gdy ich mamy uczestniczyły w zajęciach projektowych.

Sytuacja Anny przed udziałem w projekcie

Przystępując do projektu Anna była absolwentką studiów licencjackich na wydziale teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz mamą trzyletniej córeczki. Miała wtedy 27 lat. Anna przyznaje, że jest bardzo szczęśliwa jako żona i matka, ale brak pracy i wcześniejszego doświadczenia zawodowego powodował, że miała niskie poczucie własnej wartości. Kobieta miała silną potrzebę samorealizacji zawodowej. Przed przystąpieniem do projektu długo szukała pracy, jednak napotykała u potencjalnych pracodawców obawy związane z zatrudnieniem młodej matki.
(…)chodziłam na rozmowy w sprawie pracy, gdy moje dziecko miało dwa lata. Kilka razy usłyszałam pytania o to, kto będzie się zajmował moja córką, co będzie jak dziecko zachoruje. I odniosłam wrażenie, że były takie sytuacje, że nie zostałam zatrudniona z tego powodu - gdy nagle był temat dziecka. I później zaczęłam myśleć, że chyba w ogóle nie będę mówiła o tym, że mam dziecko, bo jeżeli jest taki temat to zaczynają się pytania problemowe dla pracodawcy.

Anna, uczestniczka projektu [FGI]
Ogłoszenie o projekcie zobaczyła z autobusie komunikacji miejskiej. Była zniechęcona nieudanymi próbami zdobycia pracy, więc postanowiła skorzystać ze wsparcia, jakie oferowano w Zachodniopomorskim Centrum Pracy Kobiet.

Udział w projekcie

U


Autor zdjęcia: TK10_01 / Foter / CC BY
dział w projekcie rozpoczął się dla Anny od kompleksowej diagnozy jej predyspozycji zawodowych. Diagnoza ta była oparta na indywidualnym wywiadzie i testach psychologicznych. Okazało się, że kobieta ma predyspozycje do pracy z ludźmi. Wybrała pracę z dziećmi i przystąpiła do szkolenia zawodowego z zakresu animacji zabaw dziecięcych. Anna brała udział także w kursie języka angielskiego, szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy oraz warsztatach umiejętności miękkich. Po ukończeniu szkoleń kobieta rozpoczęła płatny staż zawodowy w niepublicznym przedszkolu. Miejsce stażu zaoferował Annie realizator projektu. Jednym z warunków dobycia doświadczenia akurat u tego pracodawcy była gwarancja zatrudnienia stażystki na okres minimum 3 miesięcy.

(…)miała takiego opiekuna całego stażu z tego projektu, który nawet ze mną poszedł podpisać umowę z pracodawcą. Nawet sprawdził warunki, aby wszystko było w porządku i jak by się coś działo to ja mogłam zawsze zadzwonić i jakoś się poradzić. To dawało duże poczucie bezpieczeństwa.

Anna, uczestniczka projektu [FGI]
Uczestniczka ocenia staż, jako najważniejszy element projektu. Pozwolił jej on na praktyczne wykorzystanie zdobytej na szkoleniu wiedzy oraz przekonanie się, że taka praca daje jej dużo przyjemności. Anna podkreśla, że staż był też ważny dla pracodawcy. Dzięki niemu zobaczył on jej umiejętności i pozytywne nastawienie do pracy.

Sytuacja po projekcie

Anna ocenia cały projekt bardzo pozytywnie. Kobieta przyznaje, że dzięki niemu odkryła swoją ścieżkę zawodową i zyskała wiele pewności siebie. Staż pozwolił jej przedstawić się z jak najlepszej strony i zdobyć stałą pracę. Obecnie Anna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie wyobraża sobie, że mogłaby nie pracować.Kobieta zauważa, że samo wsparcie projektowe było tak skuteczne i kompleksowe, że nawet gdyby nie udało jej się zdobyć pracy od razu po nim, to byłby to dla niej powód do poddania się.

Po trzech miesiącach [zatrudnienia po stażu] mogłoby się to zakończyć. No ale się nie zakończyło, bo sprawdziłam się i bardzo chciałam pracować. Nie wyobrażałam sobie, że mogę już nie pracować. Ale takie spostrzeżenie, że samo to odbycie stażu i rozpoczęcie pracy zmieniło podejście moje. Na przykład teraz jakbym tę pracę straciła, to już bym się tak nie bała. Bo uwierzyłam w siebie i po prostu rzeczywiście jak się kilka lat jest w domu, to że zamyka się człowiek w sobie i myśli, że nie nadaje się do niczego.

Anna, uczestniczka projektu [FGI]
Już w trakcie zatrudnienia w przedszkolu Anna skończyła studia magisterskie, a obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych. Cały czas zdobywa nowe uprawnienia. Praca daje jej bardzo dużo satysfakcji i właśnie z pracą z dziećmi wiąże swoją zawodową przyszłość. Anna podkreśla, że bez projektu raczej nie zdecydowałaby się na akurat takie poszerzenie swoich kwalifikacji i aplikowanie o przyjęcie do pracy w przedszkolu.


Uczestnik II – Krzysztof, 54 lata

Nazwa projektu:

Nowe kwalifikacje, nowy zawód

Projektodawca:

A4e Ltd

Priorytet:

VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie:

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres udziału w projekcie:

08.08.2011 r. – 28.11.2011 r.

Informacje o projekcie
Projekt Nowe kwalifikacje, nowy zawód był skierowany jest do osób bezrobotnych, których stosunek pracy wygasł nie z ich winy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu. Drugą grupą docelową byli pracownicy mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, w których dokonują się zmiany modernizacyjno-adaptacyjne i w związku z tymi zmianami pracownicy utracili pracę i byli w okresie wypowiedzenia.

 Uczestnikom projektu umożliwiono podniesie swoich kwalifikacji zawodowych lub zmienienie zawodu. Projektodawca oferował szeroki wachlarz szkoleń, z których uczestnicy mogli wybrać te, które najbardziej odpowiadały ich potrzebom. Ponadto każdy uczestnik otrzymał wsparcie doradcy zawodowego, którego zadaniem była pomoc w napisaniu CV i przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej. Dla maksymalizacji szansy na znalezienie zatrudnienia, dla każdego uczestnika od dnia przystąpienia do projektu specjaliści ds. kontaktów z pracodawcami wyszukiwali oferty pracy. 


Formy wsparcia oferowane w projekcie:

 • doradztwo,

 • szkolenia/warsztaty/kursy.

Realizator projektu - A4e Ltd, to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Sheffield w Wielkiej Brytanii, która od ponad 20 lat zajmuje się dostarczaniem usług publicznych w Wielkiej Brytanii i na świecie. Podmiot realizował w ramach Europejskiego Funduszy społecznego siedem projektów skierowanych do osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trzy z nich prowadzono na terenie województwa zachodniopomorskiego.Sytuacja Krzysztofa przed udziałem w projekcie

Krzysztof przez kilkanaście lat pracował w branży portowej. Niestety w wyniku restrukturyzacji jego zakładu pracy, mężczyzna stracił zatrudnienie. Miał wtedy 51 lat. Niskie kwalifikacje i wiek znacząco utrudniały mu znalezienie nowej pracy.Największym problemem był wiek. Składałem podania o przyjęcie chyba wszędzie, ale mnie zbywano ze względu na to, że miałem ponad 50 lat. Inni się dostawali do tej pracy a ja nie.

Krzysztof, uczestnik projektu [IDI]

Znaczącym utrudnieniem był dla Krzysztofa również brak prawa jazdy. Wcześniej nie czuł, żeby było ono mu potrzebne. Uważał swoją pracę za stabilną, a ona nie wymagała od niego prowadzenia pojazdów. Po jej utracie brak wyższego wykształcenia, znajomości języka obcego oraz właśnie prawa jazdy były znaczącą barierą dla podjęcia nowego zatrudnienia.

Mężczyzna widział, że potrzebne mu jest zdobycie nowych kwalifikacji. Taką możliwość dawał udział w projektach unijnych. O projekcie Nowe kwalifikacje, nowy zawód Krzysztof dowiedział się od znajomego, który także stracił pracę w porcie, a informację o szkoleniach znalazł w lokalnej prasie.

Udział w projekcie

Krzysztofowi, jako pierwsza forma wsparcia, zostało zaoferowane doradztwo zawodowe. Jego efektem było sprecyzowanie potrzeb i oczekiwań mężczyzny w zakresie nowego zawodu. Został od dopasowany w oparciu o rozeznanie na regionalnym rynku pracy. Kwalifikacje, które miały zapewnić Krzysztofowi zatrudnienie to prawo jazdy oraz uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Poza szkoleniami zawodowymi mężczyzna wziął udział w zajęciach mających na celu zwiększenie jego umiejętności poruszania się na rynku pracy. We współpracy z doradcą przygotował swoje dokumenty aplikacyjne, zdobył wiedzę, jak należy się zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej – jak podkreślić swoje atuty i przekonać do siebie pracodawcę.

Krzysztofowi zaoferowano pomoc w znalezieniu pracy poprzez skontaktowanie go z potencjalnymi pracodawcami. Jednak mężczyźnie nie było to potrzebne, sam znalazł miejsce, w którym chciałby podjąć zatrudnienie. Krzysztof bardzo wysoko ocenia jakość wsparcia, z którego skorzystał w ramach projektu.


Tu bardzo ważne było to wsparcie doradcze oraz praca z psychologiem. Świadczyli też takie usługi, że mogą mi poszukać jakiejś pracy. Ale ja sobie po prostu w międzyczasie znalazłem sam pracę. Byłem zadowolony z tego projektu. Jeszcze chciałem zrobić kurs na autobusy, ale już nie było takiej możliwości, bo dużo wykorzystałem tego. Robiłem dwa na sztaplarki i na prawo jazdy kategorii B.

Krzysztof, uczestnik projektu [IDI]


Sytuacja po projekcie

Po zakończeniu projektu Krzysztof rozpoczął pracę w firmie przeładunkowej. Bardzo ceni sobie tę pracę. Jest spokojna i przynosi satysfakcjonujące zarobki. Mężczyzna nie obawia się utraty zatrudnienia, czuje się pewnie na swoim stanowisku pracy.D
Autor zdjęcia: gato-gato-gato / Foter / CC BY-ND
zięki projektowi mam pracę, która mi się podoba. Jeżdżę samochodem w tej chwili. Jeżdżę także sztaplarką. (…) Jestem pewniejszy siebie, wiem jak się szuka pracy. Wiem, co robić, jak robić, jak pisać, jak się porozumiewać z pracodawcami.


Krzysztof, uczestnik projektu [IDI]

Przypadek Krzysztofa pokazuje, jak błędne są stereotypy dotyczące pracowników 50+. Mężczyzna chętnie wziął udział w kursach przekwalifikowujących, był bardzo aktywny w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Swoją postawą pokazał otwartość na nowe doświadczenia i elastyczność. Projekt Nowe kwalifikacje, nowy zawód był dla niego szansą, którą umiał on w pełni wykorzystać.Uczestnik III – Karol, 33 lata

Nazwa projektu:

Rynek pracy dla każdego

Projektodawca:

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres udziału w projekcie:

29.06.2012 r. – 12.07.2012r.

Informacje o projekcie
Rynek pracy dla każdego to projekt systemowy, którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim. Projekt przewiduje formy aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących teren Powiatu Stargardzkiego poprzez zastosowanie instrumentów zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Formy wsparcia oferowane w projekcie:

 • Indywidualne Plany Działań,

 • doradztwo,

 • poradnictwo zawodowe,

 • pośrednictwo pracy,

 • szkolenia/warsztaty/kursy,

 • staże / praktyki / przygotowanie zawodowe,

 • środki na rozwój przedsiębiorczości w formie dotacji.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 480 osób bezrobotnych z terenu powiatu stargardzkiego. Cel ten realizowano poprzez następujące cele szczegółowe: • nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy przez 480 osób bezrobotnych,

 • przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania wśród 480 osób bezrobotnych,

 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 289 osób bezrobotnych,

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez 132 osoby bezrobotne,

 • pobudzenie przedsiębiorczości poprzez przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla 132 osób bezrobotnych,

 • refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia 8 stanowisk pracy dla 6 pracodawców.Sytuacja Karola przed udziałem w projekcie

Karol z wykształcenia jest architektem krajobrazu. Przystępując do projektu miał 30 lat i parę lat doświadczenia pracy w zawodzie. Mężczyzna stracił zatrudnienie i miał poważne problemy ze znalezieniem nowej satysfakcjonującej pracy.Sytuacja była dość trudna na rynku, ciężko było znaleźć satysfakcjonującą pracę. Bardzo długo, bo ponad rok nie mogłem niczego znaleźć. Już rozważałem wyjazd za granicę.

Karol, uczestnik projektu [IDI]
Karol jest osobą dobrze zorganizowaną, solidną i przedsiębiorczą. Mając kierunkowe wykształcenie i doświadczenie w branży brał pod uwagę założenie własnej działalności gospodarczej. Jednak bez wsparcia finansowego nie było to możliwe, a zobowiązania finansowe mężczyzny powodowały, że wzięcie kredytu było rozwiązaniem zbyt ryzykownym.

Karola o możliwości udziału w projekcie Rynek pracy dla każdego poinformowała pracowniczka PUP na jednej z wizyt mężczyzny w urzędzie.Udział w projekcie

W ramach projektu Karolowi zaproponowano Indywidualny Plan Działania, na który składało się poradnictwo zawodowe, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i doradztwo. Mężczyzna wskazuje, że uzyskane doradztwo pomogło mu rozwiać wszelkie wątpliwości i ukierunkować swoje działania. Nie ukrywa, że najważniejszą formą uzyskanego wsparcia była dotacja na rozwój firmy. Zakres jej działalności miał docelowo obejmować projektowanie i aranżację ogrodów. Dzięki uzyskanym środkom Karol zakupił potrzebny sprzęt i rozpoczął „pracę na swoim”.Nie ukrywam, że dla mnie najważniejsze było dofinansowanie. Bo już jakieś pojęcie miałem, bo pracowałem w tej dziedzinie i też takie mam wykształcenie. Mi to było najbardziej potrzebne, właśnie dofinansowanie - mogłem kupić sprzęt na który mnie nie było stać.

Karol, uczestnik projektu [IDI]

Sytuacja po projekcie

Karol nadal prowadzi firmę, którą założył dzięki wsparciu projektowemu. Nieco zmienił zakres działalności i obecnie większość jego zleceń dotyczy sprowadzania i montażu konstrukcji drewnianych typu altany itp. Mężczyzna podkreśla, że projekt trafił idealnie w jego potrzeby i zapobiegł emigracji. Karol ceni sobie zawodową samodzielność. Jego praca przynosi mu satysfakcję i zapewnia bezpieczeństwo finansowe.
To, że założyłem tę firmę i ona dobrze funkcjonuje już od ponad dwóch lat, bardzo dużo znaczy dla mojej samooceny. Czuję, że mam kontrolę nam swoim życiem. Po utracie tamtej pracy było mi ciężko. Przez ponad rok szukałam czegoś i jedyne oferty dotyczyły pracy na kasie lub budowie. Czułem się zdeprymowany, bo uważam się za osobę ogarniętą życiowo. Ten projekt i pomysł własnej działalności gospodarczej to był strzał w dziesiątkę.
Karol, uczestnik projektu [IDI]

Uczestniczka IV – Alicja, 20 lat

Nazwa projektu:

Postaw na aktywność

Projektodawca:

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres udziału w projekcie:

07.02.2013 r. – 16.02.2014 r.

Informacje o projekcie
Celem projektu pn. Postaw na aktywność jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku 15-24 r. ż. z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym zamieszkujących powiat kamieński, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej.
Formy wsparcia oferowane w projekcie:

 • Indywidualne Plany Działań,

 • doradztwo,

 • szkolenia/warsztaty/kursy,

 • staże / praktyki / przygotowanie zawodowe.

Każdy z 80 uczestników projektu otrzymał indywidualne wsparcie psychologiczno-zawodowe mające na celu podniesienia motywacji i wiary we własne siły. Warsztaty grupowe służyły nabyciu umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, m.in.: doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poszukiwanie i analiza ofert pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Drugi moduł projektu obejmował zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Odbiorcy wsparcia uczestniczyli w jednym z czterech kursów: • Kucharz ze specjalnością w dziedzinie carvingu;

 • Kelner/sommelier z podstawami języka niemieckiego;

 • Pracownik obsługi hotelowej z podstawami języka niemieckiego;

 • Pracownik technicznej obsługi hotelowej z uprawnieniami elektrycznymi do 1 KV.

Zdobytą w czasie szkoleń wiedzę uczestnicy mogli praktycznie wykorzystać podczas 6-cio miesięcznego stażu zawodowego u pracodawców z sektora turystycznego. W trakcie odbywania stażu zostanie zapewnione stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.Sytuacja Alicji przed udziałem w projekcie

W wieku 17 lat Alicja przerwała naukę w szkole średniej ze względu na zajście w ciążę i urodzenie dziecka. W związku z tym, że jej partner ma niskopłatną pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, młodzi rodzice mieli trudności w utrzymaniu rodziny. Alicja starała się znaleźć pracę, ale brak wykształcenia i doświadczenia zawodowego był dla niej barierą nie do pokonania. O możliwości zdobycia zawodu dzięki udziałowi w projekcie Postaw na aktywność dowiedziała się podczas jednej z wizyt w PUP. Spełniała wszystkie wymagania kwalifikacyjne, więc postanowił złożyć formularz zgłoszeniowy do projektu.Moja obecna praca jest moją pierwszą. Byłam bezrobotna przez prawie 2 lata. Gdy szukałam pracy możliwe było tylko zatrudnienie sezonowe. Nie było mowy o umowie o pracę. Ja nie miałam żadnych kwalifikacji. Ciężko nam się z narzeczonym wiązało koniec z końcem. Rodzice pomagają nam w opiece nad synkiem, ale finansowo nie możemy na nich liczyć. Też jest im ciężko.

Alicja, uczestniczka projektu [IDI]
Alicja wzięła udział w rozmowie z doradcą. W jej trakcie ustalono, jakie ma potrzeby i oczekiwania wobec projektu. Kobietę zakwalifikowano do szkoleń zawodowych w kierunku Kucharz ze specjalnością w dziedzinie carvingu.

Udział w projekcie

Alicja cieszyła się z udziału w projekcie nie tylko ze względu na to, że dawał jej on szanse zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale także dlatego, że nadał jej życiu pewien rytm.Bycie bezrobotną mnie męczyło. Potrzebuję rytuałów, wie Pani – wstawania rano, przygotowywania śniadania, wyjścia na spotkanie o ustalonej godzinie. To nadaje codzienności cel.

Alicja, uczestniczka projektu [IDI]
Warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy były dla Alicji okazją, by nabrać pewności siebie w relacjach interpersonalnych. Z kolei dzięki szkoleniu zawodowemu zdobyła umiejętności i kwalifikacje, które dawały realna szansę na pracę w gastronomii. Dla kobiety bardzo ważne było to, że szkolenie było zakończone egzaminem czeladniczym.

P
Autor zdjęcia: Amelien (Fr) / Foter / CC BY-NC


o zakończeniu części teoretycznej projektu, Alicja rozpoczęła półroczny staż w restauracji w Międzyzdrojach. Miała okazję zobaczyć jak faktycznie wygląda praca w takim miejscu.

Bardzo dobre było to, że dostawaliśmy stypendium stażowe. Nie było ono za wysokie, ale i nasza praca nie była typową pracą. My się uczyliśmy. Było parę osób, które podchodziły do stażu niepoważnie, dużo osób wykruszyło się w czasie projektu. A szkoda, bo był on naprawdę dobrą szansą na zdobycie pracy. Ale tamtym chyba wcale na pracy nie zależało.

Alicja, uczestniczka projektu [IDI]
Kobieta nie odbyła całego stażu w lokalu w Międzyzdrojach. Po miesiącu musiała go przerwać, ale po uregulowaniu spraw osobistych wznowiła udział w projekcie. Pozostały czas stażu odrobiła w restauracji w miejscowości swojego zamieszkania.

Sytuacja po projekcie

Po zakończeniu stażu, właściciel restauracji zaproponował Alicji kontynuowanie tam pracy jako członek stałej załogi kuchni. Kobieta jest tam dopiero od kilku miesięcy, ale bardzo dobrze odnajduje się w swoich zawodowych obowiązkach. Paca ta daje Alicji poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Kobieta nie obawia się zwolnienia.Czuję się tu potrzebna. Pracuję w fajnym zespole, szef też jest ok. Praca jest dla mnie ważna też z tego powodu, że pozwoliła mojej rodzinie stanąć na nogi. Już nie żyjemy „od 10 do 10”. Nie ma problemu, jeśli narzeczony dostanie pensję z opóźnieniem. Moja zawsze jest na czas. Czasem uda mi się także dostać całkiem fajny napiwek. Jestem teraz spokojniejsza.

Alicja, uczestniczka projektu [IDI]

Uczestnik V – Marek, 56 lat

Nazwa projektu:

Perspektywa pracy

Projektodawca:

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres udziału w projekcie:

16.10.13 r. – 14.11.13 r.

Informacje o projekcie
Celem głównym projektu pn. Perspektywa pracy było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinku.

Cele szczegółowe nakierowane były na: 1. Objęcie pośrednictwem oraz doradztwem zawodowym wszystkich beneficjentów.

 2. Zwiększenie liczby osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 3. Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez stworzenie szkoleń grupowych oraz indywidualnych.

 4. Nabycie nowych doświadczeń zawodowych poprzez organizację staży oraz przygotowania zawodowego.

 5. Pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez doposażenie stanowisk pracy oraz organizację prac interwencyjnych.


Formy wsparcia oferowane w projekcie:

 • Indywidualne Plany Działań,

 • szkolenia/warsztaty/kursy,

 • poradnictwo zawodowe,

 • pośrednictwo pracy,

 • staże/praktyki/przygotowanie zawodowe,

 • zatrudnienie subsydiowane,

 • środki na rozwój przedsiębiorczości w formie dotacji.

Sytuacja Marka przed udziałem w projekcie

Przed rozpoczęciem udziału w projekcie Marek przez 5 lat bezskutecznie poszukiwał pracy. Przez większość swojego życia zawodowego był kierowcą, jednak po utracie zatrudnienia bardzo trudno było mu wrócić na rynek pracy. Jak sam zauważa, było to związane z jego wiekiem (50+) i niskim wykształceniem (jedynie podstawowe). Mężczyzna łapał się prac dorywczych, głównie na budowie, ale takie zajęcie nie dawało mu bezpieczeństwa materialnego i coraz bardziej obciążało go fizycznie.

O możliwości udziału w projekcie realizowanym przez PUP dowiedział się od pracownika urzędu. Złożył formularz zgłoszeniowy i pomyślnie przeszedł rekrutację.

Udział w projekcie

W ramach projektu Marek brał udział w warsztatach, których celem było podniesienie umiejętności interpersonalnych osób bezrobotnych. To wsparcie razem z nauką przygotowania CV oraz selekcjonowania ofert pracy znacząco podniosło pewność siebie mężczyzny i sprawiło, że podchodził do poszukiwania pracy bardziej zadaniowo.Tam uczyli, jak rozmawiać z ludźmi, bo człowiek wie pani, zahukany, ponad 50 lat mam. Za komuny to było inaczej a teraz też inaczej. Wtedy praca sama przyszła. Jedna przez pół życia. Ja nie wiedziałem, jak mam starać się o nową pracę. Wszędzie gdzie pisałem CV żadnego odzewu nie było. Teraz wiem, że to CV powinno inaczej wyglądać. No i wiem, że do takiego pracodawcy trzeba pójść, przedstawić się z jak najlepszej strony i pokazać, co on może zyskać na zatrudnieniu mnie.

Marek, uczestnik projektu [IDI]

Mimo tego, że Marek czuł się na rynku pracy znacznie pewniej, postanowił nie szukać już pracy, tylko zatrudnić się samemu. Bał się, że jego wiek i brak wykształcenia nadal będą blokować możliwość zdobycia pracy. Jego pomysł na własną działalność gospodarczą wynikał z jego doświadczenia i umiejętności. Nadal chciał być zawodowym kierowcą. Zdecydował się założyć firmę przewozowa i pracować jako taksówkarz. Przez to, że od kilku lat nie miał pracy, nie było go stać na zakup auta z własnych środków. Swoje narzędzie pracy – samochód, zakupił dzięki dofinansowaniu z projektu.Sytuacja po projekcie

O
Autor zdjęcia: Frank Knaack. / Foter / CC BY-NC
d zakończenia udziału w projekcie Marek pracuje jako taksówkarz. Jest bardzo zadowolony z tej pracy. Czuje się pewnie robiąc to, co umie naprawdę dobrze. Dodatkowo praca ta wiąże się z kontaktem z ludźmi. Dla Marka jest to dużą zaleta zawodu taksówkarza. Mężczyzna bardzo ceni sobie wolność, jaką daje praca na własny rachunek. Czuje, że wreszcie to praca dopasowuje się do niego, a nie on do pracy. Mężczyzna przyznaje, że zarobki w jego branży nie są najwyższe, ale w pełni zaspokajają jego potrzeby. Planuje jak najdłużej pracować w obecnym zawodzie.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna