Ochrona oznaczeń geograficznychPobieranie 29.13 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar29.13 Kb.
Ochrona oznaczeń geograficznych

Oznaczenia produktów, wskazujące na szczególne walory wyrobów spożywczych, związane z ich pochodzeniem geograficznym lub lokalną tradycją, mogą być istotnym czynnikiem konkurencji na europejskim rynku. Aby zapobiec nadużywaniu tych oznaczeń (lub wykorzystaniu ich w sposób nieuczciwy, wprowadzający w błąd konsumentów), w Unii Europejskiej przyjęto szczegółowe zasady posługiwania się takimi oznaczeniami. Poprzez wydanie aktów prawnych dotyczących tych oznaczeń, Unia dąży również do promowania zróżnicowania produktów rolnych oraz wspierania konsumentów w zakresie zaopatrywania ich w informacje o specyficznych cechach artykułów spożywczych.

Odpowiednie akty prawne - Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych oraz Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych stosuje się do wybranych kategorii produktów określonych w załącznikach do regulacji.

Dla wyróżnienia produktów o specyficznych cechach (pochodzeniu) stosuje się określone emblematy. Używanie tych emblematów jest możliwe po rejestracji nazwy lub oznaczenia.


PDO (Protected Designation of Origin) – chroniona nazwa pochodzenia produktu może być stosowane wobec produktów spożywczych, które są wytwarzane, przetwarzane lub przygotowywane na danym obszarze geograficznym, przy wykorzystaniu uznanego know-how.

Nazwa pochodzenia oznacza nazwę regionu, konkretne miejsce lub w wyjątkowych przypadkach kraj, używaną do opisu produktu rolnego lub środka spożywczego

- pochodzącego z tego regionu, konkretnego miejsca lub kraju, oraz

- którego jakość lub cechy charakterystyczne są głównie lub wyłącznie związane z tym szczególnym otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi i produkcja którego, przetwarzanie i przygotowywanie odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym.


PGI (Protected Geographical Indication) – chronione oznaczenie geograficzne produktu stosowane jest wówczas, gdy powiązanie geograficzne (między produktem a danym obszarem geograficznym) ujawnia się co najmniej na jednym z etapów produkcji, przetwarzania lub przygotowania wyrobu.

Oznaczenie geograficzne oznacza nazwę regionu, konkretne miejsce lub w wyjątkowych przypadkach nazwę kraju, używaną do opisu produktu rolnego lub środka spożywczego:

- pochodzącego z tego regionu, konkretnego miejsca lub kraju i

- posiadającego specyficzną jakość, cieszące się uznaniem i posiadające inne cechy przypisywane temu pochodzeniu geograficznemu oraz którego produkcja i/lub przetwarzanie, i/lub produkcja odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym.

Oznaczenia geograficzne oraz nazwy pochodzenia mogą być używane m.in. do: • chleba,

 • ciast,

 • ciastek,

 • wyrobów cukierniczych,

 • herbatników i inne wyrobów cukierniczych.

Jako nazwy pochodzenia produktu lub oznaczenia geograficzne nie mogą być rejestrowane nazwy rodzajowe (tj. nazwy produktu rolnego lub środka spożywczego, które, pomimo że odnoszą się do miejsca lub regionu, w którym produkt lub środek spożywczy był pierwotnie produkowany albo wprowadzany na rynek, stały się nazwami powszechnymi produktu rolnego lub środka spożywczego).

Ochrona nazwy (oznaczenia) stanowi ochronę przed:

wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych • zarejestrowanej nazwy dla produktów nie objętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiż chronionej nazwy;

 • każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;

 • wszelkim innym fałszywym lub mylącym danym odnoszącym się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu oraz na opakowaniu produktu w pojemniku, mogącym przekazać fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;

 • wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.


Wykaz oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zarejestrowanych w UE

dla produktów cukierniczych i piekarniczych


Państwo

Produkt

Francja

Bergamote(s) de Nancy (słodycze)

Grecja

Kritiko paximadi (sucharki)

Hiszpania

Jijona (nugat)

Turrón de Agramunt o Torró d’Agramunt (nugat)

Turrón de Alicante (nugat)

Niemcy

Aachener Printen (chleb imbirowy)

Lübecker Marzipan (marcepan)

Meissner Fummel (słodycze)

Nürnberger Lebkuchen (herbatniki)

Szwecja

Skansk spettkaka (słodycze)

Włochy

Coppia Ferrarese (chleb)

Pane cassarecio di Genzano (chleb)

Pane di Altamura (chleb)TSG (Traditional Speciality Guaranteed) – „gwarantowana tradycyjna specjalność” – oznaczenie produktów żywnościowych wskazujące na tradycyjny (szczególny) charakter produktu, przejawiający się w składzie produktu lub sposobie jego wytworzenia.

Szczególny charakter oznacza cechy lub zespół cech, które w sposób klarowny odróżniają produkt rolny lub środek spożywczy od podobnych im produktów lub środków spożywczych należących do tej samej kategorii. Szczególny charakter nie może być ograniczony do jakościowego lub ilościowego składu lub sposobu produkcji ustalonego w ustawodawstwie krajowym lub ustawodawstwie Wspólnoty, w standardach ustalonych przez czynniki odpowiedzialne za standaryzację lub w dobrowolnych standardach, jednakże zasada ta nie będzie stosowana tam, gdzie wyżej wspomniane ustawodawstwo lub standardy zostały stworzone celem określenia szczególnego charakteru produktu.

Oznaczenie TSG mogą być objęte tylko wskazane kategorie produktów: • czekolada oraz inne preparaty spożywcze zawierające kakao;

 • wyroby cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, herbatniki oraz inne wyroby piekarnicze,

 • makaron gotowany lub nie (nadziewany lub nie);

 • lody oraz sorbety.Wykaz produktów cukierniczych i piekarniczych

o szczególnym charakterze” zarejestrowanych w UE
Państwo

Produkt

Hiszpania

Panellets – drobne słodycze produkowane w różnych formach, wytwarzane z marcepana i innych składników nadających specjalny zapach.

Finlandia

Kalakukko – potrawa oparta na pieczonym chlebie (okrągłym lub owalnym). Skórka chleba tworzy rodzaj opakowania, wypełnionego nadzieniem, które może składać się z ryb.

Karjalanpiirakka – ciasteczko (dł.7-20 cm), składające się z cienkiej skórki oraz nadzienia, którym jest zwykle ryż, purée ziemniaczane bądź warzywa (np. marchew). It is usually between 7 - 20 cm long.


Jak przebiega rejestracja nazwy/oznaczenia?

 • rejestrację może ubiegać się grupa producentów i/lub przetwórców (wyjątkowo także osoba fizyczna lub prawna)

 • Produkt zarejestrowany musi być dokładnie opisany

 • Wniosek o rejestrację przekazuje się do odpowiedniego organu krajowego

 • Organ krajowy przekazuje swoją opinię Komisji Europejskiej (w ciągu 6 miesięcy)

 • Komisja Europejska bada wniosek rejestracyjny i publikuje go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 • Jeśli brak zastrzeżeń co do rejestracji produktu, Komisja Europejska publikuje chronioną nazwę lub oznaczenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


Wykaz zarejestrowanych nazw/oznaczeń geograficznych (PGI, PDO):

Baza wg produktów: http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/1bbaa_en.htm

Baza wg państw członkowskich: http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/1bbab_en.htm

Wykaz zarejestrowanych produktów o szczególnym charakterze (TSG)


Baza wg produktów: http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/1bbb1_en.htm

Ogólne informacje o oznaczeniach: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_en.htm
Źródło: materiały informacyjne zamieszczone w serwisie Komisji Europejskiej – Rolnictwo (adresy stron WWW wskazane powyżej)

Pobieranie 29.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna