Ochrona środowiska: handel detaliczny dotrzymuje słowa w dbałości o środowisko naturalnePobieranie 9.33 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.33 Kb.


IP/10/1157

Bruksela, 22 września 2010 r.Ochrona środowiska: handel detaliczny dotrzymuje słowa w dbałości o środowisko naturalne

Na konsumentów w Europie czeka na półkach sklepowych coraz więcej ekologicznych produktów – to efekt podjętych przez detalistów w całej Europie zobowiązań do propagowania coraz bardziej zrównoważonych ekologicznie wzorów konsumpcji. Jak wykazało sprawozdanie podsumowujące efekty w dążeniu do spełniania celów dobrowolnie wyznaczonych przez europejskie forum detalistów powołane z inicjatywy Komisji Europejskiej i przedstawicieli sektora sprzedaży detalicznej – detaliści nie rzucali słów na wiatr. Niezależnie od wprowadzania do handlu coraz nowszych „zielonych” produktów, detaliści czynią postępy w ograniczaniu szkodliwego wpływu swojej działalności na środowisko - ze szczególnym uwzględnieniem środków pozwalających na oszczędne gospodarowanie zasobami. Konieczna jest jednak dalsza poprawa w sferze informowania konsumentów na temat rozwoju zrównoważonego pod względem ekologicznym . Sprawozdanie zaleca utworzenie programu nagród wyróżniających najlepsze wzory postępowania.

Jak przekonuje odpowiedzialny za środowisko komisarz Janez Potočnik: „Sprawozdanie wykazuje, że detaliści coraz poważniej traktują swoją odpowiedzialność za środowisko. Sprzedawcy detaliczni mają uprzywilejowaną pozycję, jeśli chodzi o bezpośredni wpływ na postawy konsumentów – dlatego tak mnie cieszy, że w sklepach pojawia się coraz więcej produktów ekologicznych. Gratuluję detalistom dotychczasowych efektów w staraniach o większą gospodarność i o ograniczenie szkód dla przyrody – ale to przecież dopiero początek.”Troska o dobro przyrody to nasz obowiązek

Od czasu powołania forum detalistów w 2009 r., sektor sprzedaży detalicznej stawia sobie za cel szereg konkretnych, indywidualnych działań na rzecz środowiska – przyczyniając się do tego, by aktualna konsumpcja i produkcja były bardziej zrównoważone pod tym względem. Zarówno efektywność energetyczna budynków jak i wzrost sprzedaży ekologicznych produktów należą do priorytetowych obszarów działania, jakie wyznaczyli sobie detaliści.

Złożono ogółem około 280 zobowiązań, podzielonych na trzy obszary: oferowane produkty, techniki sprzedaży oraz komunikacja z klientem.

W toku monitorowania realizacji pierwszej serii zobowiązań z 2009 r. udało się wydobyć na światło dzienne liczne przykłady wzorów do naśladowania. Jak wykazały wizytacje w sklepach w wielu państwach członkowskich, sprzedawcy detaliczni oferują klientom coraz więcej „zielonych” produktów, w tym coraz szerszą gamę produktów oznakowanych jako ekologiczne i organiczne.Zrównoważony rozwój z punktu widzenia środowiska w praktyce

Sieć supermarketów Carrefour zwiększyła asortyment produktów organicznych oferowanych pod własną marką o 83% w stosunku do 2006 r. - tymczasem Mercadona chlubi się już stuprocentową stopą odzysku opakowań wyrzucanych w sklepach i ośrodkach dystrybucji. Sieć Asda Wal*Mart zmniejszyła o 40% poziom emisji dwutlenku węgla w porównaniu do roku 2005, podczas gdy Lidl osiągnął łączną redukcję emisji CO2 o 10 tys. ton w 2009 r. – i to tylko wprowadzając torby na zakupy wykonane z materiałów wtórnych. W raporcie można znaleźć dalsze budujące przykłady.

W sferze komunikowania z klientami, pomimo dobitnego podkreślenia wzorów do naśladowania, wedle sprawozdania pozostaje jeszcze sporo do zrobienia. Sprawozdanie zaleca utworzenie programu nagród wyróżniających najlepsze wzory postępowania.

Forum detalistów

Forum detalistów utworzono w 2009 r. w celu osiągnięcia pogłębionego zrozumienia kwestii praktycznych rozwiązań zmierzających do upowszechnienia bardziej zrównoważonej konsumpcji. Członkostwo w forum detalistów jest dobrowolne i otwarte dla wszystkich handlowców detalicznych gotowych przyłączyć się do programu działań detalistów w zakresie ochrony środowiska (REAP, z ang. Retailers’ Environmental Action Programme) oraz dla stowarzyszeń i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zamierzają przyczyniać się do realizacji jego celów.

W czerwcu detaliści przedstawili również dobrowolny Kodeks zrównoważenia ekologicznego dla sektora sprzedaży detalicznej. Główne cele kodeksu to zrównoważony środowiskowo wybór dostawców określonych towarów (jak drewno lub ryby), poprawa gospodarności w sklepach, optymalizacja transportu i dystrybucji oraz właściwe praktyki w gospodarowaniu odpadami i w komunikacji z klientami. Sygnatariusze kodeksu zobowiązują się do składania corocznych sprawozdań z postępów w jego wdrażaniu, w szczególności z realizacji korporacyjnej polityki zrównoważenia ekologicznego. Kodeks podpisało już dziewiętnastu czołowych detalistów oraz siedem stowarzyszeń branżowych.

Tekst sprawozdania i bliższe informacje o forum detalistów dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy

Pobieranie 9.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna