Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona1/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ODDZIAŁ FIZJOTERAPII


II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
I ROK studiów pierwszego stopnia

r. ak. 2013/2014

ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 1

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1

DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
I ROK studiów pierwszego stopnia 1

WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 5

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 5

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 7

1.ANATOMIA PRAWIDŁOWA 7

szczegółowy Program może ulegać niewielkiej modyfikacji w zależności od układu kalendarza. 9

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY 9

NARZĄDY ZMYSŁÓW 9

TUŁOWIE 9

KOŃCZYNA GÓRNA 10KOŃCZYNA DOLNA 10

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY 10

NARZĄDY ZMYSŁÓW 10

TUŁOWIE 10

KOŃCZYNA GÓRNA 11

KOŃCZYNA DOLNA 11

Podręczniki neuroanatomii 13

Literatura uzupełniająca 13

2.ANATOMIA OBRAZOWA 14

3.BIOFIZYKA 15

4. BIOLOGIA MEDYCZNA Z MORFOLOGIĄ KOMÓRKI 19

BIOLOGIA MEDYCZNA Z MORFOLOGIĄ KOMÓRKI 19

5. BIOCHEMIA 24Ćwiczenia- treści programowe 26

1.Wiadomości wstępne przydatne w studiowaniu biochemii: pierwiastki biologicznie istotne i ich budowa elektronowa, wiązania kowalencyjne, polaryzacja wiązań, sposoby przedstawiania budowy cząsteczek organicznych. Izomeria, główne klasy związków organicznych (nazewnictwo, właściwości).Obliczenia biochemiczne – obliczanie i przeliczanie stężeń, pH roztworu, roztwory buforowe. 26

27


6. KINEZJOLOGIA 28

RAMOWA TEMATYKA WYKŁADÓW 30

RAMOWA TEMATYKA ĆWICZENIOWCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH 31

SEMESTR I. (ćwiczenia 1-15) 31

I.Zasady i prawa opisujące funkcjonowanie poszczególnych składowych układu ruchu 31

7. PEDAGOGIKA OGÓLNA 37

8. ERGONOMIA 44

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek 44

9. KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA 46

1.Dr Dariusz Kosson 46

2.Lek. Agata Adamczyk 46

3.mgr Michał Zabłocki 46

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 48

10. FIZJOTERAPIA OGÓLNA 48

Literatura obowiązkowa: 55

Podręczniki dostępne w Polsce stanowią wystarczającą bazę do nauczania fizjoterapii ogólnej. Uzupełnione wiedzą podawaną podczas wykładów oraz seminariów, wsparte wiadomościami możliwymi do uzyskania z lektury czasopism naukowych i zasobów internetu pozwalają studentom na dobre przygotowywanie się do zajęć i dalsze pogłębianie nabytych na nich wiadomości: 55

11. METODYKA NAUCZANIA RUCHU 58

12. KINEZYTERAPIA - propedeutyka oraz Praktyka w pracowni kinezyterapii 66

13. FIZYKOTERAPIA - propedeutyka oraz Praktyka w pracowni fizykoterapii 80

14. ZAJĘCIA RUCHOWE NA PŁYWALNI 97

Sprawdzian praktyczny z techniki pływania dwoma stylami: 102

25 m. grzbiet 102

25 m. kraul 102

Zaliczony sprawdzian praktyczny z techniki pływania dwoma stylami: 102

25 m. grzbiet 102

15. KSZTAŁTOWANIE UMIJĘTNOSCI RUCHOWYCH 106

16. MASAŻ LECZNICZY 114

MASAŻ LECZNICZY 114ĆWICZENIA (15 ćwiczeń po 2 godz.) 118

Literatura obowiązkowa: 122

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY 125

17. JĘZYK OBCY 125

18. ANTROPOLOGIA 131

19. TRENING INTERPERSONALNY dla potrzeb fizjoterapii 135

Literatura obowiązkowa: 142

1.Kępiński A. Poznanie chorego. Kraków 2002 142

4.Motyka M. Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej. Kraków 2011 142

5.Myerscough P., Ford M. Jak rozmawiać z pacjentem. Gdańsk 2002 142

3.Castanyer O. Jak docenić samego siebie. Asertywność jako wyraz zdrowej samooceny. Kraków 2002 142

4.Filipiak M. Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin 2004 142

6.Nęcki Z. Komunikacja niewerbalna. Kraków 2005 142

9.Sikorski W. Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej. Kraków 2007 142

11.Sterwart J. (red.) Mosty Zamiast Murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2003 142

144


20. SZKOLENIE BIBLIOTECZNE 145

Odpowiedzialna za dydaktykę: mgr Irmina Utrata 145

21. SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 146

22. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 151

23. PRAKTYKA WAKACYJNA 153
WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGORektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK


Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Prof. dr hab. n. med. MAREK KULUS


Prorektor ds. Kadr

Prof. dr hab. n. med. RENATA GÓRSKA


Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-109

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR MAJEWSKI
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem

dr hab. n. med. SŁAWOMIR NAZAREWSKI


Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-106

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGODZIEKAN

dr hab. n. med. MAREK KUCH


Prodziekan ds. I-III r. – dr hab. n. med. JAN KOCHANOWSKI

Prodziekan ds. IV-VI r. – dr hab. n. med. WOJCIECH BRAKSATOR

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-214, fax 5720-228Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim
Prof. dr hab. n. med. BOŻENA WERNER

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-502Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii
dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-604, fax 5720-555

Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Sekretariat pokój 604

tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555


Kierownik Dziekanatu

mgr Ewa Janiak fizjoterapia@wum.edu.pl


Tok studiów

pokój 613

tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514

faks: (0-22) 57 20 555


Studia pierwszego stopnia , I rok

Dorota Koncewicz dorota.koncewicz@wum.edu.plStudia pierwszego stopnia , lata II – III

mgr Monika Jezierska monika.jezierska@wum.edu.pl


Studia drugiego stopnia , lata I – II

mgr Elżbieta Miodowska elzbieta.miodowska@wum.edu.plStudia niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I – II

Dorota Koncewicz dorota.koncewicz@wum.edu.plPrzewodniczący Rady Pedagogicznej I roku - opiekun roku

Mgr Anna Ostaszewska tel. 22/57 20 920
DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW

Centrum Dydaktyczne WUMOsoba zajmująca się sprawami studentów Oddziału Fizjoterapii

Pani Aldona Zborowska


tel. 572 02 40
aldona.zborowska@wum.edu.pl: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna