Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


PRZEDMIOTY PODSTAWOWE ANATOMIA PRAWIDŁOWAPobieranie 1.67 Mb.
Strona2/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1. ANATOMIA PRAWIDŁOWA


Kierunek / Specjalność

FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów

studia pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu:

ANATOMIA PRAWIDŁOWA

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego)

przedmiot podstawowy

Język wykładowy

polski

Jednostka organizacyjna

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

I Wydziału Lekarskiego WUMAdres/ telefon, faks

Ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

anatomy@ib.amwaw.edu.pl

tel.fax.: 22 629-52-83Kierownik Jednostki

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

Dr n med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

Prowadzący przedmiot


Prof. Ciszek Bogdan

Prof. Aleksandrowicz Ryszard

Dr Czubalski Andrzej

Dr Deszczyńska Helena

Dr Dobaczewska Hanna

Dr Makomaska-Szaroszyk Elżbieta

Dr Mansoor Sharifi

Dr Rebandel Paweł

Dr Skarżyńska Bożena

Dr Szafrański Andrzej

Dr Szałwiński Michał

Dr hab. Sikorska-Piwowska Zofia

Dr Zdun Rafał

Lek Andrzejczak Agnieszka

Lek Białek-Gosk Katarzyna

Lek Biegaj Ewa

Lek Ciołkowski Maciej

Lek Deszczyńska KatarzynaLek Goliszewski Jerzy

Dr Gregorczyk Mariusz

Lek Jędral Tomasz

Dr Klimkiewicz Justyna

Lek Komarnicki Julian

Lek Koleśnik Adam

Mgr Krasucki Krzysztof

Dr Mańkowska-Pliszka Hanna

Dr Nitek Stanisław

Dr Pietrasik Kamil

Dr Ptasińska Maria

Lek Rzeźnicka Ewa

Lek Raczkowska Zuzanna

Lek Stańczak Anna

Lek Skadorwa Tymon

Dr Szaro Paweł

Mgr Ungier Ewa

Lek Witkowski GrzegorzTryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Praktyka zawodowa

Praca własna studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe

I

I (zimowy)

Liczba godzin:

30

-

30

-

30

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe

I

II (letni)

Liczba godzin:

30

-

30

-

30

Liczba punków ECTS

9

Forma zaliczenia

egzamin

Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu anatomii człowieka i zwierząt na poziomie kursu biologii dla szkoły średniej


Cele przedmiotu:
1/zapoznanie studentów z ogólną budową ciała ludzkiego.

2/umożliwienie posługiwania się prawidłową i jednoznaczną nomenklaturą medyczną przy opisie części ciała człowieka

3/przygotowanie podstaw morfologicznych do nauki o czynności poszczególnych narządów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z układem kostno-stawowym, mięśniowym oraz nerwowym .

4/zwrócenie uwagi na niektóre aspekty przydatne w udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej
Metody dydaktyczne:

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia w prosektorium mają swoisty charakter i polegają na zaznajamianiu się poszczególnymi elementami organizmu człowieka, z ich kształtem, budową, położeniem oraz zrozumieniu ich wzajemnej zależności. Na drodze analizy dochodzimy do syntezy ciała ludzkiego, szczególnie do znajomości budowy ciała człowieka żywego. Zajęcia odbywają się w kilkunastosobowych grupach z asystentem prowadzącym daną grupę przez cały rok akademicki ( nawiązanie do zasady mistrz-uczeń). W trakcie zajęć nacisk kładziony jest na interaktywne omówienie materiału i praktyczną weryfikację poznanych struktur anatomicznych na zwłokach. Program klasycznego nauczania anatomicznego jest wzbogacany o szereg elementów anatomii klinicznej i zaznajomienie z metodami badań przyżyciowych jak: endoskopowe badania stawów oraz przez zaznajamienie z anatomicznymi podstawami badań obrazowych takich jak: ultarsonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Wykłady są wzbogacane obrazami radiologicznymi, USG, CT, MR oraz obrazami uzyskanymi za pomocą niektórych technik endoskopowych. W tym celu Zakład prowadzi współpracę z wieloma Zakładami i Klinikami. Wykłady i ćwiczenia są również wzbogacane metodami wizualnymi przez wykorzystanie filmów i nagrań video.

W toku kształcenia w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej podnoszone są kwestie szacunku wobec chorego, jego cierpienia i śmierci, szacunku wobec szczątków ludzkich. W trakcie wykładu inauguracyjnego studenci poprzez powstanie i minutę ciszy czczą pamięć donatorów - osób które ofiarowały swoje ciała na potrzeby nauczania w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

W drugim semestrze roku akademickiego rozpoczną się fakultatywne wykłady poświęcone Anatomii Klinicznej (wtorek 17:00 - 18:30). Są to monograficzne wykłady przeznaczone dla studentów wszystkich lat studiów oraz specjalizujących się lekarzy.

Zachęcamy studentów do odwiedzania strony www Zakładu, na której znajdują się informacje dotyczące wykładów i ćwiczeń - ich tematyki oraz stale poszerzany i uaktualniany dział dydaktyczny, zawierający m.in materiał fotograficzny preparatów ze sprawdzianów praktycznych oraz odsyłacze do wielu interesujących zasobów dydaktycznych internetu na całym świecie.
Treści merytoryczne przedmiotu:

Wykłady i ćwiczenia

szczegółowy Program może ulegać niewielkiej modyfikacji w zależności od układu kalendarza.


Szczegółowy program wykładów i ćwiczeń zostanie podany na początku roku
PROGRAM WYKŁADÓW

OSTEOLOGIA, ANATOMIA JAM CIAŁA

Wykład Inauguracyjny. Anatomia – budowa ciała ludzkiego. Reguły opisu anatomicznego. Ogólna budowa kości i ich połączeń.

Biomechanika kręgosłupa. Koncepcja kolumnowa budowy kręgosłupa. Kości i połączenia w obrębie klatki piersiowej

Osteologia kończyny górnej.

Osteologia kończyny dolnej

Anatomiczne podstawy biomechaniki stawów kończyn.Budowa jamy klatki piersiowej. Pojęcie śródpiersia. Tchawica, oskrzela. Płuca. Mechanika oddychania. Budowa i rozwój serca. Unaczynienie i unerwienie.Układ pokarmowy i jama brzuszna. Układ żyły wrotnej. Układ moczowo-płciowyAnatomia kliniczna stawów. Podstawy anatomii radiologicznej układu kostnego.

: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna