Oddział WewnętrznyPobieranie 112.98 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar112.98 Kb.


Oddział Wewnętrzny

LP.

Nazwa

1.

A31 CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH

2.

A32 CHOROBY MIĘŚNI

3.

A33 ZABURZENIA RÓWNOWAGI

4.

A34C GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO

5.

A34D GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO>3 DNI

6.

A35C CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN

7.

A35D CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN>3 DNI

8.

A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE

9.

A46 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU

10.

A49 UDAR MÓZGU - LECZENIE > 3 DNI

11.

A50 UDAR MÓZGU - LECZENIE

12.

A57 CHOROBY ZAPALNE UKŁADU NERWOWEGO

13.

A59 BÓLE GŁOWY

14.

A66 PADACZKA - DIAGNOSTYKA I LECZENIE

15.

A87A INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO>17 R.Ż.

16.

D10 DYCHAWICA OSKRZELOWA

17.

D16 ZATOR PŁUCNY

18.

D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

19.

D18 ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE

20.

D19 ROZSTRZENIE OSKRZELI

21.

D26 WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

22.

D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

23.

D36 ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU

24.

D37 INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

25.

D38 OBRZĘK PŁUC

26.

D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

27.

D47 ZAPALENIE PŁUC Z PW

28.

D48 ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

29.

D49 USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC

30.

D50 ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC

31.

D51 ODMA OPŁUCNOWA

32.

D52 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

33.

D53 NADCIŚNIENIE PŁUCNE > 17 R.Ż.

34.

D54 ZAPALENIE OPŁUCNEJ

35.

E16 OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW

36.

E17 OZW < 70 R.Ż.

37.

E18 OZW BEZ UNIESIENIA ST

38.

E19 OZW - LECZENIE Z ZASTOSOWANIEM LEKU TROMBOLITYCZNEGO DRUGIEJ/ TRZECIEJ GENERACJI

39.

E51 ZAPALENIE WSIERDZIA

40.

E52 ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

41.

E53 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA > 69 R.Ż. LUB Z PW

42.

E54 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA < 70 R.Ż. BEZ PW

43.

E55 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH

44.

E56 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

45.

E57 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

46.

E59 NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

47.

E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

48.

E62 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

49.

E71 OMDLENIE I ZAPAŚĆ

50.

E72 NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ > 17 R.Ż.

51.

E73 CHOROBY ZASTAWEK SERCA > 17 R.Ż.

52.

E74 WRODZONE WADY SERCA > 17 R.Ż.

53.

E77 INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.

54.

E86 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE OPORNE I WTÓRNE

55.

E87 CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.

56.

E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.

57.

F04 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO

58.

F07 CHOROBY PRZEŁYKU

59.

F13 ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

60.

F16 CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

61.

F26 CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH)

62.

F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO

63.

F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO

64.

F43 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ

65.

F44 DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ

66.

F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

67.

F47 CHOROBY INFEKCYJNE JELIT

68.

F58 CHOROBY ZAPALNE JELIT

69.

F66 KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE ZACHOWAWCZE

70.

F96 CHOROBY ODBYTU

71.

G18A PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW > 17 R. Ż.

72.

G16 OSTRE CHOROBY WĄTROBY

73.

G17 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY Z PW >5 DNI

74.

G18 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW

75.

G26 CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

76.

G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

77.

G37 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

78.

G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI

79.

H56 ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA > 3 DNI

80.

H56C ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSLUPA < 4 DNI

81.

H56D ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA >3 DNI

82.

H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH

83.

H87 CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ

84.

H88 CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW

85.

H98 KRYSTALOPATIE

86.

H89C CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW < 4 DNI

87.

H89D CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI

88.

H96C UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ

89.

H96D UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI

90.

H87C CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ < 4 DNI

91.

H87D CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI

92.

J07 CHOROBY PIERSI ŁAGODNE

93.

J08 CHOROBY PIERSI ZŁOŚLIWE

94.

J37 OWRZODZENIA SKÓRY

95.

J49 ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE

96.

K16 CHOROBY PRZYSADKI

97.

K27A ZABURZENIA ODŻYWIENIA > 17 R.Ż.

98.

K26 ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE

99.

K27 ZABURZENIA ODŻYWIENIA

100.

K28 WRODZONE WADY METABOLICZNE

101.

K35 CUKRZYCA Z POWIKŁANIAMI I INNE STANY HIPOGLIKEMICZNE

102.

K37 CUKRZYCA ZE STANAMI HIPERGLIKEMICZNYMI

103.

K39 STOPA CUKRZYCOWA

104.

K47 CHOROBY TARCZYCY

105.

K58 NOWOTWORY ENDOKRYNNE POZA PRZYSADKĄ

106.

K59 INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

107.

L07 ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH

108.

L29 CHOROBY PĘCHERZA MOCZOWEGO I MOCZOWODU

109.

L82 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

110.

L83 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

111.

L84 INNE CHOROBY NEREK

112.

L85 KAMICA MOCZOWA

113.

L86 BADANIA W ZAKRESIE DRÓG MOCZOWYCH

114.

Q51 DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM Z WYKORZYSTANIEM PROTEZ NACZYNIOWYCH

115.

Q52 DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM

116.

Q66 CHOROBY NACZYŃ

117.

S03 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA

118.

S04 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO < 2 DNI

119.

S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI

120.

S06 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA

121.

S07 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY < 2 DNI

122.

S33 CHOROBY ALERGICZNE >17 R.Ż.

123.

S43 ZATRUCIE LEKKIE

124.

S52 NIEDOBORY ODPORNOŚCI INNE NIŻ HIV/ AIDS

125.

S55 GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA

126.

S56 POSOCZNICA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

127.

S60 CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE

128.

T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

129.

HOSPITALIZACJA PRZED PRZEKAZANIEM DO OŚRODKA O WYŻSZYM POZIOMIE REFERENCYJNYM

130.

PRZEWLEKŁA WENTYLACJA PACJENTA W ODDZIALE

131.

KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU NERKI - BADANIE WSTĘPNE

132.

ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA

133.

HOSPITALIZACJA Z PRZYCZYN NIE UJĘTYCH GDZIE INDZIEJ

134.

HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z PRZETOCZENIEM KRWI, PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH W TYM IMMUNOGLOBULIN

135.

HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM AFEREZY LECZNICZEJ POZA PLAZMAFEREZĄ I LDL-AFEREZĄ

136.

ŻYWIENIE DOJELITOWE

137.

PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH

138.

PRZETOCZENIE KONCENTRATU GRANULOCYTARNEGO Z AFEREZY

139.

PRZETOCZENIE KONCENTRATU/UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY

140.

PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ

141.

PRZETOCZENIE OSOCZA

142.

PRZETOCZENIE NAPROMIENIANEGO I FILTROWANEGO KKCZ

143.

PRZETOCZENIE NAPROMIENIANEGO I FILTROWANEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH

144.

LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN

145.

CZĘŚCIOWE (NIEKOMPLETNE) ŻYWIENIE POZAJELITOWE

146.

ŻYWIENIE POZAJELITOWE IMMUNOMODULUJĄCE

147.

PRZETOCZENIE UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH

148.

PRZETOCZENIE UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ

149.

AFEREZA LECZNICZA POZA PLAZMAFEREZĄ I LDL-AFEREZĄ

150.

KOMPLETNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE

151.

PRZETOCZENIE OSOCZA PO REDUKCJI BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

152.

PRZETOCZENIE KONCENTRATU KOMÓREK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY PO REDUKCJI BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

153.

PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH Z AFEREZY

154.

PRZETOCZENIE KRIOPRECYPITATU

155.

PRZETOCZENIE NAPROMIENIANEGO KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami

Pobieranie 112.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna