Odkrycie tajemnic masonerii IIPobieranie 30.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.61 Kb.
Odkrycie tajemnic masonerii II

Wiele ludzi twierdzi, że jest to największe odkrycie ostatnich wieków, gdyż nikt obcy w dziejach świata nie uczestniczył fizycznie w ich najtajniejszym rytuale. Wiele już napisano na ten temat, ale nikt nie opisał istotę, bo nie mógł.

Nastąpił moment, że stało się to wbrew ich zapewnieniom o czujności, tajemniczości i niedostępności. Bóg w Trójcy Św. Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty. Pan nad Pannami, Król nad Królami, Wszechmoc i Miłość Odwieczna wprowadził mnie, swą ręką do jaskini wilka, aby ujawnić światu, w jaki sposób szatan, zły duch, zwodzi, ogłupia, zaślepia oszukuje mistrzów masonerii i co planuje wobec całej ludzkości.

Dane mi było uczestniczyć w najtajniejszej naradzie z czteroma wybranymi, najwyżej wtajemniczonymi masonami świata pod przewodnictwem złego ducha i z udziałem umarłych braci masonów. Na tym spotkaniu ustalono strategiczne cele dla całego świata a także szczegółowe zadania dla niektórych państw i określonych rejonów świata. W trakcie tej narady wyszło na jaw, że ja nie jestem tym, za kogo mnie uważano /masona odpowiedzialnego za Amerykę Południową i także zostało odkryte największe oszustwo mocy piekielnych, że zmarli bracia, z którymi rozmawialiśmy a których za życia znali biorący udział nie są nimi, tylko są to demony złe duchy, które przybrały ich ludzki wygląd, aby nas przekonać, jaka nagroda czeka każdego po śmierci za wierną i oddaną służbę lucyferowi.

Następnie ujawniła się wizja piekła, w której zobaczyli straszny wieczny los prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały te duchy, jako szczęśliwych synów światłości przebywających w szczęśliwej krainie. W ostatnim etapie wizji piekła, nieznany ogień pochłonął i całkowicie spalił trzech masonów w tym głównego maga. Ocalony zostałem ja i mason z Polski powszechnie znany Eurodeputowany, któremu wyznaczono odpowiedzialność za Europę i Rosję.

Wydawało się, że talmudycznym zbrodniczym globalizmem w świecie rządzi tylko bezimienna dziesiątka wywodząca się z 13 klanów bestii kontrolujących emisję pieniędzy przez banki światowe, Jak podają znawcy tematu nie maja oni Żadnych skrupułów w popełnianiu zbrodni i w buncie przeciwko Bogu Miłości. Ich postępowanie ma satanistyczny charakter, wyznają kult Lucyfera, którego uważają za swojego boga.

Ale były to tylko przypuszczenia w oparciu o analizę przyczyn zachodzących zmian Kulturowych, społecznych, Politycznych i ekonomicznych w świecie, gdyż nie było na to Materialnego dowodu, bo nikt z zewnątrz nie mógł przeniknąć do ich tajemnych struktur a szczególne uczestniczyć w ich najtajniejszym rytuale.

Rozpoznano tylko zewnętrzną strukturę tajnej władzy obecnego globalizmu w Świecie. Jak wyżej napisałem tych dziesięciu ma tych bezpośredni kontakt i kontrolę nad trzystoma iluminatami. Tych trzystu kieruje tysiącami pracowników globalizmu, a ci mają pod sobą całą masę pracowników rozsianych po całym świecie. Ale ci ostatni i poważna część przed nimi nie wiedzą, do jakiego celu zmierza ich praca.

Ale ta ziemska struktura zła nie byłaby w stanie zniewolić tak wielkiej ilości umysłów ludzkich bez nieziemskiej dla świata, a także dla nich samych nie widzialnej, najtajniejszej struktury zła osobowego mającego bezpośredni i realny kontakt ze światem nadprzyrodzonym mocy piekielnych.
Dzieje się to przez tzw. czwarte wtajemniczenie stosowane obecnie w mediach l Przez 1, 2, 3 wtajemniczenie w ciężkiej muzyce rockowej, powodujące ukryte opętania milionów ludzi.

Jak to działa i jak zostało to odkryte szczegółowo opisałem w swym Świadectwie w 2006r. 4 wtajemniczenie to nie prawa i siły materii to nie psychotechnika psychoanaliza wszelka manipulacja i sposoby ogłupienia. Stosując 4 wtajemniczanie w mediach począwszy od 60-tych lat ubiegłego wieku masoneria dopuszcza się większej zbrodni, niż poprzednie totalitaryzmy łącznie z hitleryzmem i komunizmem, bo przez to zabija dla wieczności, to jest to, co powiedział Chrystus Pan. Nie bójcie się tego, który może zabić ciało, bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

W poprzednich systemach mordując fizycznie niewinnych ludzi. W brew ich zamiarom. Wiele z tych osób zostało świętymi męczennikami, choć świat nie ma ich nazwisk. Bóg wydobył dobro ze zła. Obecnie zabija się duszę i to jest zło nieskończone. Powyższa najtajniejsza i nieznana nawet dla samej masonerii struktura zła osobowego składa się z sześciu osób. Głównego maga wyznacza sam Lucyfer i tylko ten jedyny człowiek wie jak z nim nawiązywać kontakt. Przez niego szatan przydziela mu zastępcę i tylko zastępca wie, kto jest magiem. Następnie dobierani są czterej z istniejących ziemskich struktur lóż wybrani z wybranych,

Obowiązuje zasada, że czterej nie wiedzą, kto jest magiem, znają tylko jego zastępcę. Jak wielka i śmiertelnie strzeżona to była tajemnica, przez należących do tego najtajniejszego jądra masonerii światowej, że nikt z istniejących tajnych struktur lóż masońskich nie wiedział i chyba dalej nie wie o ich istnieniu.

Wydaje się, że bez tej nieznanej dla nich, a także i świata struktury zła szatan nie mógłby tak skutecznie realizować swych celów na ziemi.

Jak wielka jest przepaść między Kościołem Chrystusowym a antykościołem Lucyfera. Kościół Boży działa jawnie i powszechnie dla dobra ludzkości. Antykościół szatana /masonerii/ działa tajnie i podstępnie dla zagłady ludzkości. Od przeszło trzech wieków wmawiali i dalej wmawiają, że nie ma ani Boga ani szatana, niema, piekła, po śmierci nic nie istnieje. Natomiast sami realnie i widzialnie kontaktują się ze światem mocy piekielnych planując tylko dla siebie przyszły raj na ziemi.

Wiadomo, ze żadnego raju dla nich nie będzie. Istnieje on tylko w obłąkanych ich głowach.

Wizja piekła pokazała, jaki raj ich czeka i co z nimi robią demony po ich Śmierci. Wielu niewierzących chciałoby, aby to było złudzenie. Ale czy złudzenie może spalić materialne ciało człowieka, czy mogło mnie i masona z Polski wyprowadzić z wnętrza góry. Pękały skały, ziemia się rozsuwała na dł. ponad 1 km. Jak stwierdziłem po wyjściu na zewnątrz. Nie może przecież materialny człowiek przejść przez zwartą skałę i ziemię, gdyby to nie uczyniła nadprzyrodzona Moc Boża.

Niestety była to realna rzeczywistość i przerażająca prawda. Ale ta prawda nigdy nie

zostanie nigdy nikomu ujawniona przez masońsko-liberalne media. W mediach tych nie ma poważnej i merytorycznej dyskusji i o otaczającej nas rzeczywistości, tylko zabawy, magia, horror, gwałt, mord, ogłupiające i demoralizujące seriale.

Każdy, kto zapoznał się z treścią mego świadectwa, chciałby wiedzieć, co się działo dalej. Już następnego dnia po tym wydarzeniu, nieuczestniczący w tej naradzie z-ca spalonego maga słyszy jego głos w rzeczywistości demona udającego maga, aby niezwłocznie udał się do się do Brazylii i nawiązał tajemny kontakt z nieznanym mu człowiekiem, jako Guru, nie

wiedząc nic, co się wydarzyło. Głos zapewnia go, że zostanie do niego zaprowadzony i Guru na niego czeka.

W czasie spotkania z nowym magiem, dowiaduje się o rzekomej zdradzie

Masona, za którego mnie uznali, który w rzeczywistości nie przyleciał samolotem na tajemne spotkanie. Wydano na niego wyrok i za parę dni zginął bez śladu. Choć nie był nic winien i o niczym nie wiedział. Będą wybrani nowi członkowie.

po raz pierwszy głównym magiem nie jest żyd tylko człowiek pochodzenia hiszpańskiego.

Gdy z-ca spalonego maga dowiaduje się, że mason z Polski żyje zaplanował z nim tajne spotkanie. Na sześć dni przed spotkaniem, ginie też sam bez śladu na terenie Meksyku. Mason z polski znany Eurodeputowany nie cieszył się też długo życiem. Zginął śmiercią tragiczną na trasie między Poznaniem a Berlinem.

Jak widać szatan skutecznie zaciera ślady. W m-cu grudniu 2008 r. dochodzi do pierwszego najtajniejszego spotkania tej nowej szóstki, ale jeszcze bez widzialnego udziału szatana. Ustalają nowe tajne zasady postępowania i komunikowania się, bez udziału technicznych środków, tylko za pomocą magii. Na swym ciele otrzymają niezniszczalne znaki, aby w przyszłości nie doszło do podobnej pomyłki. Pierwsze tajemne spotkanie nowej szóstki z udziałem demonów odbyło się w m-cu kwietniu 2009 r. na terenie Brazylii.

Ustalono te same cele, a dla krajów arabskich zaplanowano wielki zamęt, aby w konsekwencji doprowadzić do wojny światowej. Ale o zgrozo, wśród rzekomo zmarłych braci masonów znaleźli się też dwaj spaleni masoni. Czy można sobie wyobrazić większą perfidię, zakłamanie i obłudę. To ogłupianie i zaślepianie ich i im podobnych tzw. nowej lewicy, będzie trwało, aż do skończenia świata.

Trudno sobie wyobrazić wściekłość szatana i jego sług ziemskich, że choć nie

uczestniczyłem w ich następnym spotkaniu to jednak wszystko wiem, co zamierzają uczynić moce zła dla świata.

W m-cu marcu 2009 r. napisałem list otwarty do premiera Rosji Pana Putina, gdyż wiele omawianych spraw dotyczyło Rosji. Prosiłem go między innymi, aby zapytał Prezydentów USA i Francji, czy ich wywiady wiedzą o tym wydarzeniu. Podobny list, ale super tajny /koperta w kopercie/ ostrzegawczy, wysłałem w m-cu lutym 2010r. do Pana Prezydenta Kaczyńskiego. Osoba, która pierwsza to przeczytała uznała to za

niedorzeczność.

10 kwietnia 2010 r. zostało udowodnione, że to nie była niedorzeczność. Wnioski nasuwają się same. Najbardziej martwi mnie to, że choć obecna nauka nie widzi już sprzeczności z wiarą objawioną w Biblii, to wielu jeszcze wybitnych naukowców nie ma odwagi powiedzieć to publicznie, tylko mówią to prywatnie.

Do czego doszedł świat, potrafią wysyłać sondy poza układ słoneczny, a poprawność polityczna zmusza ich do mówienia, że 2x2 to nie cztery tylko pięć. Na szczęście są już odważni uczeni, którzy nie boją się nazywać rzeczy po imieniu. Chrystus Pan stanowczo ostrzega; kto się zaprze prawdy publicznie, tego ja się zaprę przed Moim Ojcem w dniu sądu ostatecznego.


ZAKOŃCZENIE.

Wszystkie te wydarzenia bezspornie potwierdzają, jak słaby i ograniczony jest szatan wobec Wszechmocy i Wszechpotęgi naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Matki Maryi zawsze Dziewicy i Św. Michała Archanioła. Gdyby nie ta Moc Boża, byłbym natychmiast rozpoznany i zabity na samym początku, a gdyby oni zawiedli, jako ludzie, to nie mógłby zawieść szatan, jako duch.

Szatan jest tylko mocny w ludziach, którzy mu się dobrowolnie i świadomie oddają, a szczególnie jest on panem życia i śmierci masonów, liberałów, ateistów, zdrajców judaszowych, gorszycieli, magów, wróżbitów, okultystów, zatwardziałych i niepoprawnych grzeszników i im podobnych.

Wobec ludzi oddanych Bogu, Matce Bożej, pokornych i czystego serca a szczególnie ufających w Jego nieskończone miłosierdzie szatan jest bezsilny.

Może czynić tylko tyle, na ile mu pozwoli Bóg Miłości, a by doświadczyć cnoty i wierności oddanych mu dusz. Dlatego nie należy bać się szatana, ale tęż nie należy go lekceważyć. Bać się należy grzechu i zdrady Chrystusa.

Przeglądają Internet, zauważyłem, że obok głosów pozytywnych, występują też negatywne, jest to normalne, bo każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swej opinii. Ale nienaturalna jest już potworna i wściekła agresja, a także ośmieszanie tego świadectwa. Jednak cieszę się z tego, bo to oznacza jak bardzo szatan i jego słudzy lękają się tego świadectwa.

Aby ich zrozumieć, trzeba to samemu doświadczyć.

Ja też przed 1979 r. ubiegłego wieku, będąc opętany, w sposób ukryty, tak samo bym zareagował. Odczuwałem straszną nienawiść do Krzyża Chrystusa, Matki Bożej, różańca i kościoła. Bardzo nienawidziłem kapłanów nie wiedząc, dlaczego itp. Obecna nowa lewica stanowczo głosi, że niema żadnego Boga i po śmierci nic nie istnieje. Jeżeli tak twierdzą to, dlaczego tak zawzięcie z nim walczą i z tymi, co w niego wierzą?

Jak można walczyć z kimś, kto nie istnieje? Świadczy to, że są oni albo obłąkani, albo perfidni i obłudni. Wszystkich tych, co wierzą w Boga Miłości, oddają mu cześć i chwalę nazywają ciemnotą i zacofaniem. Wyśmiewają się z wiary w istnienie szatana i kary wiecznej w piekle po śmierci. Natomiast ci sami ludzie, już nie w ukryciu, ale publicznie oddają cześć i uwielbienie dla szatana na występach zespołów rockowych wobec milionowych rzesz.

Niemal wszystkie gwiazdy rocka dobrowolnie i świadomie oddają się szatanowi. Np: słynny gwiazdor zespołu Rolingstones Mick Jagerr występując w 2006 r. w Brazylii, publicznie oddawał cześć i uwielbienie dla lucyfera. Po występie doszło do wielkiej ilości samobójstw i opętań. Tej demonicznej muzyki słuchało ponad 2 miliony osób. Podobne zjawiska występują też w Polsce.

Wielcy producenci rocka jak Dawid Crossy, Natron Yoang, Grahm, Nosk i inni są wyznawcami kościoła szatana, który działa legalnie w USA. Do apokaliptycznych rozmiarów reklamowano książki i film o Harrym Potterze i im podobnym, gdzie magię uważa się za coś bardzo korzystnego dla życia ludzkiego. Na siłę wprowadza się pogański rytuał helion z Ameryki /święto zmarłych/ przeciwstawiając chrześcijańskie święto Wszystkich Świętych.

Nikt nie nazywa tego ciemnotą zacofaniem i zabobonem, a wręcz przeciwnie, liberalno-masońskie media pod niebiosa to wychwalają i transmitują na cały świat. Czyli uwielbienie i oddawanie czci dla lucyfera nie jest ciemnotą i zacofaniem. Natomiast ciemnotą i zacofaniem jest uwielbienia i oddawanie czci dla Chrystusa Pana. Czy można sobie Wyobrazić większą obłudę, perfidię i zakłamanie? Gdy się porówna naukę Chrystusa Pana z ideologiami nicości i nihilizmu nowej lewicy, to występują tam jednoznaczne przeciwieństwa.


Życiu przeciwstawia się – śmierć; miłości Bożej – nienawiść; egoizm, pożądliwość; pokorze – pychę; zgodzie i pokojowi - wojny, bunty, walki; dyscyplinie i porządkowi – wszelka swoboda /róbta, co chceta/; godność kobiety i jej piękno – użycie jej, jako towaru /powszechna prostytucja/; matce kochającej i troszczącej się o swoje dzieci – kobietę egoistyczną, wyzwoloną do uciech seksualnych i do kariery; małżeństwu – luźne i wolne związki; naturalny stosunek między kobietą a mężczyzną – stosunki homoseksualne / tej samej płci/, w brew naturze.
Kto czytał moje poprzednie świadectwa, ten wie, że nie chcę być znany ani za życia, ani Po śmierci. Tego samego zdania jest mój spowiednik. Mam zaprzysiężoną osobę, która to pisze, a inni rozsyłają, ale ta osoba, też nie zna mej tożsamości i nie chce zlać, z czego się bardzo cieszę.

Bardzo dziękuję tym nieznanym mi osobom, które to kserują, rozsyłają, a także tym ludziom dobrej woli w świecie, którzy umieszczają to na stronach internetowych. Mam nadzieję, że i ten apel, będący odtąd integralną częścią poprzedniego świadectwa, zostanie też umieszczony na stronach internetowych. Teraz kieruję szczególną prośbę do wielu wydawnictw, aby wydali to moje poprzednie świadectwo i ten apel w formie małej książeczki, bo jeszcze miliony osób w Polsce a także w świecie, nie ma dostępu do Internetu, gdyż większość ludzi chciałaby to mieć w formie pisemnej. Proszę tu też o wydanie tego w innych językach, bo wiele narodów zmierza do samozagłady.

Nie było dla mnie większej radości jak dowiedziałem się, że jeden młody prawnik zamierzał wstąpić do tej tajnej organizacji. Po przeczytaniu tego zaniechał. Dla tego jedynego człowieka warto było to napisać. Drogi bracie i siostro, kimkolwiek jesteś, wierzącym lub nie, nie pozostań obojętnym. Chodzi o twój i innych los doczesny i wieczny, po śmierci. To, że cywilizacja śmierci tak daleko zaszła, to wina tych, którzy byli i są obojętni.

Na koniec chciałbym zwrócić szczególną uwagę na bardzo niebezpieczną tendencję, jaką siły zła wykorzystują niezawisłość sędziowską do walki z rodziną pod pozorem obrony dzieci przed tzw. molestowaniem seksualnym. Wiadomo, że jest to czyn, który należy zwalczać i potępiać, ale nie można w oparciu o jeden rysunek, czy rzekome przypuszczenie doprowadzi do tragedii rodziców, dziecka lub osoby podejrzanej. Bez żadnego obiektywnego i merytorycznego rozeznania na siłę, odbiera się dziecko rodzinie, pomimo, ze to dziecko swym postępowaniem udowadnia jak bardzo cierpi i że nie jest krzywdzone przez rodziców lub osobę podejrzaną.

Sędziowie, którzy jesteście na usługach sił zła, którzy wykorzystujecie swą niezawisłość do tak perfidnych i haniebnych czynów nie myślcie, że ujdziecie karze, jeśli nie zaniechacie tych czynów. Jaka to perfidia, te same siły zła deprawują miliony dzieci w mediach, czyniąc ich w przyszłości ludzkimi zwierzętami, a z drugiej strony obłudnie pokazują jak się troszczą o ich dobro. To jest dopiero zbrodnia nad zbrodniami. Tak czynią tylko bestie.

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli a szczególnie parlamentarzystów, uczonych itp. Zróbcie coś. Nie można przyzwolić, aby pewna grupa obłąkańców terroryzowała miliony uczciwych ludzi.

Z Bożym błogosławieństwem.

Grudzień 2011r.Długopis.

/8


: 2012
2012 -> Kolędnicy misyjni 2012/2013 Propozycja Występują: Anioł (gra na instrumencie), Gwiazdor z gwiazdą misyjną, Maryja z Dzieciątkiem, 6 dzieci
2012 -> On Board pr dla A+e networks™ uk
2012 -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
2012 -> Grand prix sawo przyznane przez Głównego Inspektora Pracy w kategorii ochrony indywidualne za : Zestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych I antyelektrostatycznych
2012 -> Fond 5: Dział I: 943/I. Pisma Raimunda Lulli. XVI w. S. 323. 3332
2012 -> Zapytanie ofertowe obejmy 10226697 pilne !!!!!
2012 -> Air France z firmą Amadeus uruchamia rozwiązanie Seat Plus dla agentów biur podróży
2012 -> D020967/02 decyzja komisji z dnia XXX r upoważniająca Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjom
2012 -> Instrukcja wypełniania

Pobieranie 30.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna