Odkrywanie predyspozycji tenisowych na podstawie ćwiczeń realizowanych podczas lekcji wychowania fizycznegoPobieranie 11.23 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar11.23 Kb.
Odkrywanie predyspozycji tenisowych na podstawie ćwiczeń

realizowanych podczas lekcji wychowania fizycznego

[mgr Mateusz Buzała, Krakowska Szkoła Tenisa Tenis24.com – komentarz do prezentacji wideo]

I. Zabawy i gry ruchowe ze współzawodnictwem


 1. berek:

  • z dotknięciem piłką

  • z rzutem w uciekającego piłką (gąbkową)

 1. wyścigi szeregów

 2. podwójny start

 3. wyścigi rzędów:

  • bieg wahadłowy

  • slalom z toczeniem piłki rakietą

  • slalom z piłką na naciągu rakiety

  • slalom z odbijaniem piłki rakietą o ziemie

  • slalom z odbijaniem piłki na rakiecie


II. Zabawy z piłkami (zawsze prawa i lewa ręka)


 1. podrzut i chwyt piłki:

  • oburącz i jednorącz po koźle

  • jw. piłki opadającej

  • jw. w najwyższym punkcie po odbiciu

  • jw. piłki wznoszącej

  • oburącz i jednorącz bez kozła

  • chwyt po obrocie

  • podrzut piłki z siadu skrzyżnego chwyt w pozycji stojącej po jak najmniejszej liczbie odbić

  • żonglerka jednorącz dwiema piłkami

  • żonglerka oburącz trzema piłkami

  • w parach wyrzut piłki przez partnera zza pleców i złapanie piłki do koszulki

  • jw. chwyt jednorącz po jak najmniejszej liczbie kozłów

  • jw. rzut piłki między nogami i jak najszybszy chwyt

  • jw. z obiegnięciem toczącej się piłki

  • jw. start z biegu w miejscu

  • jw. start po przysiadzie

  • w parach naprzeciw siebie wyrzut i chwyt piłki po koźle

  • jw. z klaśnięciem w momencie odbicia piłki

  • jw. z przysiadem w momencie odbicia piłki

  • jw. z obrotem

III. Sprawdziany


 1. bieg gwieździsty (szybkość, zwinność, dokładność ruchów):

  • zebranie na rakietę ułożoną na środku linii końcowej, pojedynczo pięciu piłek ułożonych na skrzyżowaniach linii kortu do singla

  • jedna próba, w przypadku zgubienie piłki powtórzenie próby

  • z pomiarem czasu lub jako rywalizacja dwóch ćwiczących
 1. Sześciokąt (równowaga dynamiczna)

  • przeskoki obunóż nad bokami narysowanego sześciokąta ( bok- 40 cm )

  • po każdym przeskoku na zewnątrz powrót do środka

  • sprawdzian kończy się po trzech seriach przeskoków dookoła wszystkich boków

  • dotknięcie linii oznacza stratę 30 sekund, zmiana kolejności przeskoków 60 sekund kary
 1. Sprawdzian „abc tenisa” (zwinność, zręczność, siła, celność rzutów, koncentracja)

  • 10 serii rzutów piłki znad głowy w ustawieniu bocznym i chwytów po koźle w pozycji frontalnej

  • czas trwania serii 10 sekund

  • przerwa pomiędzy seriami 5 sekund (ćwiczący ustawiony tyłem do ściany)

  • odległość od ściany 5 metrów

  • linia siatki zaznaczona na wysokości jednego metra

  • cały cykl (rzut i chwyt) daje 1 punkt
 1. Rzut piłki z klęku w ustawieniu frontalnym znad głowy (szybkość ruchu ręki, koordynacja)

  • pomiar odległości za pomocą taśmy mierniczej

  • do dyspozycji 3 próby

Konferencja Metodyczno-SzkoleniowaSpoty indywidualne. Wspieranie rozwoju predyspozycji sportowych dzieci i młodzieży

www.pucharkrakusa.pl
Pobieranie 11.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna