Odp. 1 Dzp-271- 21/14 Brzesko dnia 02. 06. 2014rPobieranie 23.53 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.53 Kb.

Odp.1

DZP-271- 21/14 Brzesko dnia 02.06.2014r.Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych ogłoszonym w BZP nr: 176518-2014 z dnia 26.05.2014 roku.
W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców, informuję:
Pytanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego przebadanego na szczepach normatywnych M.terrae i M.avium równoważnych do Tbc (M.tuberculasis).

W związku z tym, że zaoferowanie pasków testowych do preparatu powoduje wzrost ceny preparatu prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków kontrolnych, a jeśli tak to jaką ilość pasków należy wliczyć w cenę preparatu?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, preparat ma być przebadany na Tbc ( prądku ludzkim)

Zamawiający oczekuje pasków testowych w min. Ilości 750 pasków.
Pytanie nr:2

Zadanie nr:2 poz.3 Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu.

Prosimy o wydzielenie preparatu z pozycji nr 3 i dopuszczenie do zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w wiaderkach a 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr:3

Zadanie nr 4 poz 1

Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające skuteczność wobec MRSA i Acinetobacter baumannii?Odp: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr:4

Zadanie 4 poz 2

Czy Zamawiający dopuści preparat kompatybilny z pozycją 1?Odp: Preparaty z poz 1 i 2 muszą być kompatybilne ze sobą – od jednego producenta. W SIWZ Zamawiający określił parametry kompatybilności.
Pytanie nr:5

Czy Zamawiający dopuści preparaty kompatybilne ze sobą na podstawie oświadczenia?Odp: Zamawiający nie dopuści.
Pytanie nr:6

Pyt. 1 dot. Zadanie nr 4 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w zadaniu nr 4, poz. 1 miał na myśli opakowanie 500ml z „fabrycznie” zamontowaną pompką ?Odp: Zamawiający wymaga tyle nowych pompek ile jest opakowań preparatu w momencie dostawy. Nie musi być fabrycznie zamontowana pompka.
Pytanie nr:7

Pyt. 2 dot. Zadanie nr 4 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zapotrzebowanie 30op. zostało podane dla wielkości opakowania 100ml a w przypadku zaoferowania op. 75ml należy dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań, aby oferty były porównywalne?Odp: Tak - zapotrzebowanie 30op. zostało podane dla wielkości opakowania 100ml a w przypadku zaoferowania op. 75 ml należy dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań.
Pytanie nr:8

Pyt. 3 dot. wzoru umowy

W związku z możliwą zmianą stawki podatku Vat na wyroby medyczne z 8% na 23% prosimy

o zmianę zapisu § 10 pkt. 1 b) umowy na zapis, że kwota netto nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku Vat , a zmianie ulegnie tylko kwota brutto. Pozostawienie zapisu w obecnej formie spowoduje, że Wykonawcy będą musieli taką zmianę wkalkulować w ceny preparatów, co spowoduje wzrost wartości składanych ofert .

Odp: Nie wyrażamy zgody, skutki zmiany stawki podatku VAT niekoniecznie muszą obciążać wyłącznie Zamawiającego.
Pytanie nr:9

Zadanie Nr 4 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie etanolowego żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, zawierającego min. 3 środki pielęgnujące i nawilżające skórę, o spektrum B (Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Polio) spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.Odp:Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:10

Zadanie Nr 4 Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie produktu w opakowaniach 500 ml z pompką, 500 ml, oraz w miejsce opakowań 100 ml, opakowania 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odp: Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania opakowań 150 ml zamiast 100 ml należy odpowiednio przeliczyć ilość.


Pytanie nr: 11

Zadanie 7
Prosimy o dopuszczenie dozownika z możliwością regulacji ilości dozowanego preparatu w zakresie 1-3 ml spełniającego pozostałe wymagania SIWZ
Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr:12
Zadanie 10
Prosimy o dopuszczenie preparatu o pH kwaśnym, najbardziej odpowiednim do usuwania nieczystości
z kaczek i basenów w opakowaniach 5 kg spełniającego wymagania SIWZ
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o sprecyzowanie Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?
Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.


Pytanie nr:13 Pytanie ogólne

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?Odp: Zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.
Pytanie nr:14 Zad 3 poz. 3,4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Posiadający opinię producenta o możliwości zastosowania na oddziałach neonatologicznych.Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr:15 Zad 3 poz. 3,4

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561),F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie do 5 min, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne). Posiadający opinię producenta o możliwości zastosowania na oddziałach neonatologicznych.Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.


Pytanie nr:16 Zad 3 poz. 7

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie grzybobójcze (Aspergillus  niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniachOdp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr:17 Zad 3 poz. 8

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych spełniających wszystkie zapisy SIWZ o spektrum działania wobec B,Tbc,V (BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia) - do 1 minuty i F (aspergillus niger i candida albicans) - 2 minuty. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Konfekcjonowane po 200 sztuk z możliwością przeliczenia ilości opakowań.Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr:18 Zad 3 poz. 9

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia - w stężeniu 0,5% i Rota, Noro - w stężeniu 1% w czasie do 15minut z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr:19 Zad 3 poz. 10

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B, Tbc (M.Avium M.Terrae), F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Konfekcjonowany w butelki po 1L z możliwością przeliczenia ilości.Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr:20 Zad 3 poz. 11

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B, Tbc (M.Avium M.Terrae), F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Konfekcjonowany w kanistry po 5L z możliwością przeliczenia ilości.Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr:21 Zad 8. poz. 1

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnych wanien dezynfekcyjnych wykonanych z wytrzymałego polimeru, składających się z wanny, sita i pokrywki z możliwością przygotowania do 3L roztworu roboczego (w środku podziałka umożliwiająca przygotowanie 1,2 lub 3L).  

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr:22 Zad 8. poz. 1

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnych wanien dezynfekcyjnych wykonanych z wytrzymałego polimeru, składających się z wanny, sita i pokrywki z możliwością przygotowania do 10L roztworu roboczego (w środku podziałka umożliwiająca przygotowanie 5,8 lub 10L). 

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

………………………………


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna