Odpowiedź: w południowej Podkreśl nazwy trzech miast, które były koloniami greckimi położonymi na Półwyspie Apenińskim. Brundyzjum Florencja Kapua Neapol Posejdonia Rawenna Tarent OdpowiedźPobieranie 10.47 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.47 Kb.

Italia w V−III wieku p.n.e.

1. Określ, w której części Półwyspu Apenińskiego skoncentrowała się kolonizacja grecka.

Odpowiedź: w południowej
2. Podkreśl nazwy trzech miast, które były koloniami greckimi położonymi na Półwyspie Apenińskim.

Brundyzjum Florencja Kapua Neapol Posejdonia Rawenna TarentOdpowiedź: Neapol, Posejdonia, Tarent
3. Podaj, w jakich latach Rzymianie podbili Lacjum.

Odpowiedź: od około 500 do 327 roku p.n.e.
4. Określ, w jakich latach Rzym zdobył największe obszary Italii.

Odpowiedź: w latach 327−280 p.n.e.

II wojna punicka.

1. Wymień pasma górskie, które przekroczył Hannibal w drodze do Italii.Odpowiedź: Pireneje, Alpy
2. Ustal, czy Sardynia i Korsyka stały się rzymskimi prowincjami w wyniku II wojny punickiej.

Odpowiedź: Nie. Sardynia i Korsyka stały się rzymskimi prowincjami przed wybuchem II wojny punickiej.
3. Podaj, w wyniku jakich wojen Sycylia przeszła w ręce Rzymian.

Odpowiedź: w wyniku I i II wojny punickiej
a
Republika rzymska w I wieku p.n.e.

1. Skreśl nazwy dwóch miast, które nie wchodziły w skład republiki rzymskiej przed rokiem 31 p.n.e.

Aleksandria Antiochia Cyrena Jerozolima

Lutecia Kartagina KoryntOdpowiedź: Aleksandria, Jerozolima
2. Wymień co najmniej pięć prowincji republikańskiego Rzymu.

Odpowiedź: Achaja, Afryka, Azja, Galia, Hiszpania, Macedonia, Sycylia, Syria


Cesarstwo rzymskie w I−II wieku n.e.

1. Podaj nazwy dwóch azjatyckich prowincji przejściowo opanowanych przez Rzym w II wieku n.e.Odpowiedź: Armenia, Mezopotamia
2. Określ, jak nazywała się prowincja rzymska, która obejmowała większość terenów dzisiejszej Rumunii. W którym wieku weszła ona w skład Imperium Rzymskiego?

Odpowiedź: Dacja − II wiek n.e.
3. Porównaj terytorium cesarstwa rzymskiego z obszarem republiki rzymskiej (mapa na s. 141 podręcznika). Podkreśl nazwy sześciu prowincji, które weszły w skład cesarstwa rzymskiego, a nie należały wcześniej do republiki.

Achaja Afryka Azja Brytania Dacja EgiptHiszpania Mauretania Mezja Pont

Odpowiedź: Brytania, Dacja, Egipt, Mauretania, Mezja, Pont


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna