Odsłonięcie tablicy pamiątkowwej oraz I turniej siatkówki plażowej im. Anny kurant-siekierkaPobieranie 74.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar74.7 Kb.
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWWEJ

ORAZ I TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ IM. ANNY KURANT-SIEKIERKA
W tym roku mija pięć lat od śmierci nauczyciela wychowania fizycznego naszego gimnazjum śp. pani Anny Kurant-Siekierka (1976 – 2008). Pani Ania ukończyła wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Przed rozpoczęciem pracy w naszej szkole w 2000 roku pracowała jeszcze w Szkole Podstawowej w Świątnikach. Była nauczycielem lubianym, zaangażowanym w życie szkoły. To dzięki jej zapałowi i zaangażowaniu powstało między innymi boisko do siatkówki plażowej, a nasze gimnazjum otrzymało certyfikaty jakości: „Szkoła z klasą” przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą orazSzkoła ucząca się”  przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci zmarłej w dniu 25 sierpnia 2013 r., oprócz Rady Pedagogicznej, uczniów, absolwentów, mieszkańców gminy, zostali zaproszeni: mąż Adam z synem Dawidem, rodzice oraz brat z żoną.

Odsłonięcia tablicy dokonał syn pani Ani, a jej poświęcenia – ksiądz Grzegorz Grochowski. Po części oficjalnej rozpoczął się turniej, w którym wzięło udział 6 drużyn podzielonych na 2 grupy. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. W meczu o III miejsce wygrała para: Kamil Kurdupski, Kamil Lewandowski pokonując Dawida Nowakowskiego i Bartosza Lewandowskiego. I Turniej im. Anny Kurant-Siekierka po zaciętej rywalizacji wygrali bracia Patryk i Dawid Głowaccy – absolwenci naszego gimnazjum, pokonując w finale Marka Kuranta i Dawida Zbawickiego.

W turnieju zagrały jeszcze dwa zespoły: Marek Ignasiak z Maciejem Estkowskim oraz Grzegorz Ossowski z Rafałem Nitkowskim.

Dzisiejsza uroczystość nie miałaby takiej oprawy gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób i instytucji:

Szczególne podziękowania należą się:

Pani Małgorzacie Lewandowskiej - sołtysowi wsi Skibin,

Pani Grażynie Zdobych – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Skibinie
Sponsorom:

p. Barbarze i Markowi Granczewskim (200 zł.)

p. Katarzynie i Dariuszowi Kurkiewiczom (200 zł.)

. Elżbiecie i Władysławowi Nowakowskim (200 zł.)

p. Jadwidze i Witoldowi Szynkowskim (200 zł.)

Radzie Rodziców Publicznego Gimnazjum im K. Wielkiego w Skibinie (200 zł.)

p. Jadwidze i Stefanowi Paliwodom (150 zł.)

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowie (150 zł.)

Marioli i Sławomirowi Granczewskim (120 zł.)

Bankowi Gospodarki Żywnościowej oddział w Radziejowie (100 zł.)

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czołowie (zakup pucharów i statuetek)

p. Annie i Januszowi Kłosińskim (naczynia jednorazowe)

p. Grzegorzowi Pietrzakowi (wędliny do grillowania)


Poczęstunek na dzisiejszą uroczystość i turniej przygotowały:

p. Barbara Chojnacka

p. Wanda Jaskulska

p. Grażyna Roszak

p. Grażyna Niewęgłowska

p. Zofia Chęcińska

p. Maria Kruszyńska

p. Lucyna Piputa

p. Anna Kruszyńska

p. Urszula Wiśniewska

p. Anna Kłosińska

Koło Gospodyń Wiejskich w Skibinie

Organizatorami turnieju i odsłonięcia tablicy pamiątkowej ze strony Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im K. Wielkiego w Skibinie są Sylwia Łąkowska, Cezary Małkowski, Patryk Wojciechowski oraz Sławomir Augustyniak.


Odsłonięcie tablicy upamiętniającej bitwę pod Płowkami


W dniu 14 lipca 2013 roku dla uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej bitwę pod Płowkami. Uroczystość zorganizowały władze Gminy Radziejów oraz Lokalna Grupa działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” .

W czasie powstania styczniowego we wsi doszło do potyczki powstańców z siłami rosyjskimi. Naczelnik wojenny województwa mazowieckiego płk Wincenty Raczkowski u schyłku maja 1863 r. przystąpił do organizowania kolejnej kujawskiej partii powstańczej w lesie koło wsi Orle, leżącej na południowy–zachód od jeziora Głuszyńskiego. 1 czerwca płk. Raczkowski wraz z niewielką formacją płk Edmunda Calliera na czele czterdziestoosobowego oddziału powstańczego udał się ku granicy pruskiej i skutecznie zaatakował posterunek rosyjskiej konnej strażnicy granicznej tzw. objeszczyków znajdujący się w Płowkach. Atak był konieczny dla ułatwienia przejścia granicy przez grupę ochotników z Kujaw Zachodnich oraz odzyskania broni zakopanej w okolicy. Zaatakowana załoga strażnicy przekroczyła granicę z Prusami w okolicach Chełmc koło Kruszwicy. Dwudziestu żołnierzy rosyjskich z jednym rannym i kilkoma końmi zostało zakwaterowanych w tej miejscowości i wkrótce odesłano ich do zaboru rosyjskiego.

Odsłonięcia tablicy dokonał Wójt Gminy Radziejów dr Marek Szuszman, a jej poświęcenia – ksiądz ks. dr Szymon Wiatrowski.

Uroczystość uświetniła wartą honorową grupa rekonstrukcyjna Kujawski Ochotniczy Oddział Powstańców z 1863 r. z Radziejowa Leszka Kalickiego.

Wartę honorową pełniła również młodzież naszego gimnazjum, której przekazano w czasie uroczystości opiekę nad Miejscem Pamięci Narodowej w Płowkach


Zakończenie roku szkolnego 2012-2013

I jest, wreszcie jest. Po długich 190 dniach nauki intensywnej, a czasami trochę mniej intensywnej przyszedł oczekiwany, utęskniony, wyśniony, upragniony 28 czerwca 2013 roku czyli KONIEC ROKU SZKONEGO!!!..Oficjalna część pożegnania rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor i przewodniczącej Rady Rodziców pani Bogumiły Witkowskiej.

Później nastał podniosły moment przyrzeczenia absolwentów i przekazania sztandaru szkoły przez trzecioklasistów uczniom klas drugich. W czasie uroczystości nagrody otrzymali uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce,

Dalej pani dyrektor wręczyła nagrody, dyplomy, świadectwa i listów gratulacyjne wyróżniającym się uczniom oraz ich rodzicom.Następnie uczniowie klasy drugiej a z wychowawczynią p. Urszulą Fer przedstawili program artystyczny dedykowany przede wszystkim absolwentom, ale także nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom obsługi szkoły wypełniony wzruszenia piosenkami oraz wierszami, humorystycznymi scenkami. Zaprezentowana została również tradycyjnie prezentacja multimedialna podsumowującą trzyletni pobyt naszych tegorocznych absolwentów w szkole.

Po skończonej uroczystości udaliśmy się jeszcze z wychowawcami do klas.

A potem? A potem zaczął się letni wypoczynek miejmy nadzieję, że w pięknym słońcu.

Uroczystości środowiskowe

Biblioteka szkolna jest administratorem życia kulturowego w szkole oraz


w środowisku lokalnym. Gimnazjaliści swoim występem 19 maja 2013 r. uświetnili
w Płowcach Powiatowy Dzień Strażaka oraz Święto Ludowe. W przedstawieniu słowno-muzycznym ukazali na wesoło pracę strażaków.

Życie szkoły, nauczycieli i uczniów z przymrużeniem oka ukazali podczas następujących uroczystości: • 1 czerwca 2013 r. – Dzień Dziecka w Bieganowie,

 • 16 czerwca 2013 r. – Piknik Rodzinny w Kłonówku,

 • 22 czerwca 2013 r. – Nocy Świętojańskiej w Czołowie.

Widzowie nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami i serdecznymi uśmiechami. Opiekunem uczniów była p. Urszula Fer.


Rajd rowerowy

Dnia 13 czerwca odbyła się wycieczka rowerowa nad Jezioro Głuszyńskie. Nasza licząca 28 osób grupa pokonała trudną, ponad 40-kilometrową trasę, prowadzącą przez takie miejsca jak Radziejów, Świesz, Orle. Po drodze wykąpaliśmy się w jeziorze w miejscowości Głuszynek, a cały rajd zakończyliśmy grillem. To był na pewno bardzo udany i niezapomniany dzień.


Drzwi Otwarte

Dnia 23 maja do naszej szkoły przybyli uczniowie ze szkół podstawowych z Bieganowa i Płowiec. Otwarcia uroczystości oraz powitania potencjalnych uczniów gimnazjum, dokonała pani dyrektor Halina Nowak. Goście mogli obejrzeć przedstawienie o patronie gimnazjum Kazimierzu Wielkim zwiedzić szkołę, uczestniczyć w doświadczeniach chemicznych, tj. działanie stężonego kwasu siarkowego VI na cukier, burza w próbówce, działanie gliceryny na manganian VII potasu, ogrzewanie manganiem VII potasu, działanie magnezu na roztwór kwasu octowego, czy zawodach sportowych. Przy wspólnym grillu  mogli porozmawiać z uczniami gimnazjum i nauczycielami.Międzyklasowy Turniej w Piłkę Nożną „Na Słupki”

Międzyklasowy Turniej w Piłkę Nożną „Na Słupki” odbył się w dniu 23 maja 2013 r. To następny z serii zawodów rozgrywany w naszej szkole.

Pierwsze miejsce i puchar dyrektora szkoły wywalczył zespół z klasy II b w składzie Dawid Boniewicz, Dawid Kotas, Kamil Łączkowski, Konrad Rataj. Pokonał on 6 : 3 reprezentację klasy III b w składzie : Bartosz Bondyra, Leszek Legumina, Wiktor Nowak, Sylwek Paczóski. Trzecie miejsce zajęła klasa II A, a czwarte najgorsze zespół z klasy I b.

Spotkanie z podróżnikiem Jarosławem Fischbachem

Dnia 10 maja 2013 roku, odbyło się spotkanie w naszej szkole z geografem i podróżnikiem panem Jarosławem Fischbachem. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Oblicza Ameryki Południowej”. Pan Jarek Fischbach przedstawił relację z wędrówki przez kontynent Ameryki Południowej, której przewodnikiem była chęć poznania Polaków mieszkających w Brazylii, Argentynie, Paragwaju i Chile. Ciekawostki podawane przez podróżnika połączone z chęcią poznania Polonii pozwoliły autorowi wyprawy do Nuevo Mundo (Nowego Świata) przedstawić Amerykę Południową nie tylko od strony zróżnicowanego krajobrazu i egzotycznej kultury jego mieszkańców, ale i spraw związanych z życiem Polonii, dla której Ameryka Południowa stała - Nowym Światem do życia.

Międzyklasowy Turniej Piłki Halowej
Międzyklasowy Turniej w Futsalu, który odbył się w dniu 9 maja 2013 r. To trzeci
z serii zawodów rozgrywanych w naszej szkole o Przechodni Puchar Dyrektora.

Pierwsze miejsce wśród dziewczyn zajęły reprezentantki klasy II b w składzie Patrycja Kotas, Agata Michalak, Alicja Szmagalska, Patrycja Wodzińska. Drugie miejsce zajęła klasa III b w składzie Patrycja Domańska, Sandra Grabowska, Katarzyna Rajska, Aleksandra Szczepańska. Ostatnie miejsce podium zajęły dziewczyna z klasy III a w składzie Natalia Górska, Halina Gralewska, Karolina Sobucka

Wśród chłopców pierwsze miejsce i puchar dyrektora wywalczył zespół z klasy II b
w składzie: Dawid Boniewicz, Dawid Kotas, Kamil Łączkowski, Konrad Rataj. Pokonali oni w finale 4:1 zespół z klasy III b w składzie: Bartosz Bondyra, Leszek Legumina, Wiktor Nowak, Sylwek Paczóski. Trzecie miejsce zajęła niespodzianka tego turnieju –reprezentacja klasy I b pokonując w małym finale chłopaków z klasy III a 5:2.

Międzyklasowy Turniej Koszykarski.
Międzyklasowy Turniej Piłki Koszykowej to drugi z cyklu zawodów międzyklasowych rozgrywanych w naszej szkole. Turniej odbył się w dniu 11 kwietnia 2013 r.. Wśród dziewczyn ponownie pierwszą lokatę zajęły uczennice z klasy III a w składzie: Natalia Górska, Halina Gralewska, Karolina Sobucka. W finale pokonały one 10:4 dziewczyny z klasy III b w składzie: Patrycja Domańska, Sandra Grabowska, Marta Nocoń, Katarzyna Rajska.

Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła klasa II b w składzie: Dawid Boniewicz, Dawid Kotas, Kamil Łączkowski, Marcin Rolirad. Pokonali oni w finale 16: 10 klasę III a


w składzie: Bartosz Bondyra, Leszek Legumina, Wiktor Nowak, Sylwek Paczóski.

Na zakończenie został rozegrany mecz między zwycięzcami turnieju a reprezentacją grona pedagogicznego w składzie: Sławomir Augustyniak, Krzysztof Rajewski, Cezary Małkowski. Wygrali tym razem nauczyciele 106 : 36.Święta Wielkanocne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający
ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres w roku. Większość Polaków w te dni poświęca czas na uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych, a także na spotkania w gronie rodzinnym. Z okresem Świąt Wielkiej Nocy wiąże się wiele zwyczajów m.in. uroczyste śniadanie.

W naszym gimnazjum kultywujemy te tradycje. Środa 27 marca była takim uroczystym dniem. We wszystkich klasach uczniowie z wychowawcami spożyli tradycyjne śniadanie wielkanocne.Pierwszy Dzień Wiosny
Dnia 21 marca w naszym w naszym Gimnazjum odbyły się imprezy z okazji nadejścia WIOSNY!!!. Długa i mroźna zima w tym roku daje nam się we znaki. Tym większa była, więc nasza radość z symbolicznego jej pożegnania.

W tym roku samorząd uczniowski przygotował dla społeczności uczniowskiej następujące konkursy:

1.Najładniejsza Marzanna.

2.Skecz wiosenny.

3. Najlepsza ściąga.

4. Najładniejsza wiosenna fryzura.

5. Najładniejsza Pani Wiosna.

6. Kalambury wiosenne.

7. Konkurs wiedzy o sporcie.

8. Plakat o wiośnie.

10.Wiosenne karaoke

11.Konkurs wiedzy o serialach

12.Konkurs wiedzy o wiośnie dla wychowawców klasowych.

13.Konkurencje sportowe: klasowy skok w dal, konkurs strzałów na bramkę, rzuty do koła, klasowa sztafeta, slalom na czworakach, sadzenie ziemniaków, skakanie na skakance do tyłu, hula – hop w dowolny sposób, dmuchanie balonów, aż do pęknięcia.

Konkursy oceniane były przez jury w składzie: p. Ewa Głowacka, p. Marlena Radzińska i p. Patryk Wojciechowski.

Najlepszą klasą okazała się klasa III A uzyskując 102 punkty. Wyprzedziła ona klasę III B z 93 punktami i II B z 86 punktami.

Na koniec rozegrano mecz piłki koszykowej nauczyciele – uczniowie. Zwyciężyli tym razem pedagodzy 55 : 28.
Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej
W dniu 11 marca 2013 r. tradycyjnie rozegrany został w naszej szkole turniej w piłkę siatkową o Puchar Dyrektora Gimnazjum.

W Międzyklasowym Turnieju Piłki Siatkowej wzięły udział 3 drużyny dziewcząt


i 5 chłopięcych.

W turnieju dziewczyn zwyciężyły reprezentantki klas trzecich w składzie: Natalia Górska, Halina Gralewska, Karolina Sobucka (III A), Sandra Grabowska, Katarzyna Rajska, Aleksandra Szczepańska. Drugie miejsce zajęły zawodniczki klas drugich w składzie Agata Drzewucka, Paulina Krakowska, Paulina Kwaśniewska (II A), Patrycja Kotas, Agata Michalak, Patrycja Wodzińska (II B), a trzecie reprezentantki klas pierwszych w składzie: Klaudia Bartczak, Martyna Górniewicz, Dominika Stolarska (I A), Dominika Białecka, Marcelina Jończak, Alicja Mróz (I B)

Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła klasa III A w składzie: Mateusz Banaszkiewicz, Dominik Jabłoński, Andrzej Konieczny, Mateusz Kowalski, Łukasz Pietrasik, Sebastian Stasiak, pokonując w finale 2:0 klasę III B w składzie: Bartosz Bondyra, Leszek Legumina, Wiktor Nowak, Sylwester Paczóski, Patryk Niedzielski, Michał Stolarski. Trzecie miejsce zajęła klasa II A w składzie: Michał Brzęczkowski, Tomasz Jabłoński, Darek Płoszaj, Dawid Roszak, Norbert Witkowski, Dawid Wyborski.
W naszym gimnazjum o „Powstaniu Styczniowym na Kujawach”

W 2013 roku przypada 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, którego wiele bohaterskich i tragicznych epizodów rozegrało się na naszym terenie.

W czwartek 28 lutego w naszym gimnazjum odbyła się prelekcja p. Krzysztofa Wątrobicza - pracownika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
pt. „Powstanie na Kujawach”. Prelekcja ilustrowana była licznymi zdjęciami, ilustracjami,
a także jednym autentycznym artefaktem z tamtych czasów – kulą karabinu. Zapewne była

to dla wszystkich ciekawa lekcja historii.Spotkanie z podróżniczką Ewą Grewling

Arktyka to miejsce dla ludzi poszukujących spokoju i niepospolitych wrażeń. Najwyższy szczyt wyspy Spitsbergen znajdującej się w tej krainie Newtontoppen został zdobyty przez Polaków w roku 1997 w męskim składzie, a 5 kwietnia 2012 roku wyczyn został powtórzony przez Pierwszą Zimową Polską Kobiecą wyprawę w składzie: Ewa Grewling z Kcyni, Katarzyna Siekierzyńska z Poznania i Agnieszka Siejka z Torunia.

W poniedziałek 18 lutego 2013 roku w gościła w naszej szkole jedna z uczestniczek tej wyprawy - Ewa Grewling.

Podróżniczka niezwykle sugestywnie opowiadała o swej niezwykłej przygodzie, ilustrując je zdjęciami z przygotowań i samej wyprawy, co wzbudziło nasze duże zainteresowanie. A oto kilka liczb, które nas zaintrygowały dotyczących tej wyprawy:

– 1717 m n.p.m - wysokość szczytu Newtontoppen,

– 150 km - odległość, jaką miały do pokonania w jedną stronę uczestniczki wyprawy,

– 70 kg - tyle ważył ekwipunek,

– 25 st (minus) - temperatura w czasie podróży na szczyt,

– 17 st (minus) - temperatura w namiocie,

– 17 dni - tyle trwała wędrówka na szczyt,

– 12m/s - z taką prędkością wiał momentami wiatr,

– 6 km - tyle pokonywały uczestniczki w ciągu 7 godzin w czasie złych warunków atmosferycznych.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Jak co roku młodzież z naszego gimnazjum dołącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbiera pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. Oprócz zbiórek do puszek uczniowie naszego gimnazjum
10 stycznia zorganizowali loterię fantową oraz turniej „dzikich drużyn” w piłce nożnej halowej. Każdy jego uczestnik dołączył się swoim datkiem do pomocy potrzebującym.

Z gwoli uściślenia podajemy wyniki turnieju. Wśród dziewczyn zwyciężyły: Natalia Górska, Halina Gralewska, Karolina Sobucka, drugie miejsce zajęły: Patrycja Kotas, Agata Michalak, Patrycja Wodzińska, a trzecie: Patrycja Domańska, Sandra Grabowska, Aleksandra Szczepańska.

Wśród chłopców zwyciężyli: Michał Brzęczkowski, Kamil Łączkowski, Konrad Rataj, przed Bartkiem Bondyrom, Leszkiem Leguminą, Wiktorem Nowakiem
oraz Mateuszem Banaszkiewiczem, Dominikiem Jabłońskim i Łukaszem Pietrasikiem

A jakie były wyniki meczów? Nie one były najważniejsze. Najważniejsze


były pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów oraz dobra zabawa.

Święta Bożego Narodzenia
Jezus malusieńki leży wśród stajenki

Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

Dnia 20 grudnia 2012 roku, odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Tradycyjne jasełka przygotowane zostały przez uczniów z klasy III B pod okiem wychowawcy p. Sylwii Łąkowskiej.

Po występie i po życzeniach Pani Dyrektor uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, by spożyć tradycyjną kolację wigilijną. Ten dzień spędziliśmy w świątecznych nastrojach.Wigilia dla Samotnych

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwa się samotność. Dlatego też w piątek, 14 grudnia, w Świetlicy Wiejskiej w Czołowie odbyła się uroczysta Wigilia dla Samotnych mieszkańców Gminy Radziejów.

W uroczystej kolacji wigilijnej oprócz rzeszy samotnych mieszkańców gminy
i lokalnych samorządowców wziął udział ks. prałat Stanisław Łosiakowski, proboszcz parafii p.w. NMP w Radziejowie.

Wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. Dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Potem rozpoczęło się wspólne biesiadowanie przy stole. Specjalnie na tę okazję uczniowie z naszego Gimnazjum w Skibinie pod opieką p. Sylwii Łąkowskiej zaprezentowali program artystyczny dla przybyłych gości i darczyńców.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali również prezenty przygotowane i zrobione przez uczniów miejscowych szkół.

Konkurs „Wolność na zakręcie – 13 grudnia 1981 r.”

W dniu 13 grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste podsumowanie XIII edycji Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Wolność na zakręcie – 13 grudnia 1981 r.”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Forum Samorządowe oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka w Radziejowie. Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W imprezie uczestniczyli Henryk Gapiński – Starosta Powiatowy, Slawomir Bykowski – Burmistrza Miasta, Sekretarz Urzędy Gminy Radziejów – Arleta Brochocka-Śliwiak.

Miło nam donieść, że I miejsce w kategorii gimnazjalistów jury, któremu przewodniczył Wojciech Benedykciński przyznało naszej uczennicy Magdalenie Śliwińskiej z klasy III a, nad którą opiekę artystyczną sprawowała p. Iwona Adrian

Szkolne Andrzejki

Dzień 29 listopada 2012 r. był dniem pełnym atrakcji- dlaczego? Tego dnia w naszym gimnazjum pojawiły „wróżki”- uczennice .Wszyscy chcieli się dowiedzieć od nich, co spotka go w nadchodzącej przyszłości. Popularnością cieszyły się wróżby z kart oraz przekłuwanie szpilką serca w celu poznania imienia przyszłego wybranka bądź wybranki. Chętnie poddawano się także czytaniu z ręki. Odbył się również apel przygotowany pod opieką


p. Marleny Radzińskiej na którym przypomniano polskie tradycje związane ze świętem andrzejkowym. Ukoronowaniem szkolnych andrzejek była dyskoteka.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

W listopadzie 2012 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty


w Bydgoszczy. Do etapów rejonowych zakwalifikowało się 3 uczniów: Karolina Sobucka
(kl. III a) i Katarzyna Rajska (kl. III b) z języka polskiego – opieka p. Sylwii Łąkowskiej
oraz Konrad Rataj (kl. II b) z matematyki – opieka p. Doroty Wyborskiej.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w drugim etapie konkursów.Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 8 listopada spotykaliśmy się na apelu z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień 11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa

Celem apelu przygotowanego przez klasę III a było wzbogacenie wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że Święto Narodowe i praca codzienna jest sprawą wszystkich.

Mamy nadzieję, że ten apel dostarczył nie tylko wiedzy historycznej ale również wiele wzruszeń w przededniu tego szczególnego święta.

Po apelu uczniowie i nauczycie udali się do biblioteki szkolnej, gdzie zainteresowani mogli obejrzeć wystawę książek związanych tematycznie z Narodowym Świętem Niepodległości.

Konkurs w bibliotece
Biblioteka szkolna jest centrum życia kulturalnego na terenie gimnazjum. Jednym z przedsięwzięć mającym na celu rozbudzenie wrażliwości literackiej i rozwijania zainteresowań uczniów są konkursy. Na przełomie października i listopada biblioteka szkolna zorganizowała konkurs recytatorski: „Śpieszmy się kochać ludzi…”

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: Karolina Sobucka (kl. III a)

II miejsce: Dominika Białecka (kl. I b)

III miejsce: Paulina Krakowska (kl. II a)

Marcelina Jończak (kl. I b)

Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami książkowymi i dyplomami.

Podziękowania otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 15 października 2012 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem pierwszych klas.

Z programem artystycznym wystąpiła młodzież z klasy I A pod opieką wychowawczyni p . Magdaleny Naparty we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Uczniowie podziękowali za trud, wytrwałość i uśmiech nauczycielom, pracownikom obsługi.

W czasie uroczystości odbyło się również ślubowanie pierwszoklasistów,


którzy przyrzekali rzetelnie wypełniać swoje obowiązki oraz dbać o dobre imię szkoły.

Na zakończenie każdy nauczyciel i pracownik obsługi otrzymał symbolicznego kwiatka.Pasowanie uczniów klas pierwszych

Tradycją naszego gimnazjum są tzw. otrzęsiny, czyli pasowanie uczniów klas pierwszych na żako-uczniów naszej szkoły. I tak dnia 9 października 2013 r. odbyły się


w naszym gimnazjum otrzęsiny klas pierwszych.

Pierwszoklasiści zmierzyli się z szeregiem przygotowanych specjalnie dla nich zadań przez uczniów klasy II b z wychowawczynią Dorotą Wyborską.. Gotowość do uzyskania miana uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego oceniało jury w składzie: p. Żaneta Nawrocka, p. Sławomir Augustyniak, p. Patryk Wojciechowski.

Chcąc stać się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności uczniowskiej pierwszoklasiści musieli się bardzo postarać. Losowani kolejno reprezentanci klas pierwszych dzielnie zmagali się np. z wypiciem mleka dla niemowląt, wydmuchiwaniem mąki
z talerzyków, robieniem makijażu, pokonywaniem toru przeszkód. Na końcu przyszedł czas na taniec w parach do w rytm różnych melodii. Po rozegraniu wszystkich rozrywkowych konkurencji jury ogłosiło werdykt: wygrała 1 punktem klasa I b. Zakończenie zmagań oznaczało, że uczniowie klas pierwszych zasłużyliby stać się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej i wreszcie pozbyć się kocich ogonów. Otrzęsiny okazały się świetną zabawą.

Wszystkim pierwszakom życzymy sukcesów w nauce!

Po uroczystości „Otrzęsin” odbyła się w naszym gimnazjum dyskoteka.
Do żako-uczniów naszego gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 zostali przyjęci:


Klasa I A

wych. Magdalena NapartyKlasa I B

wych. Cezary Małkowski 1. Bartczak Klaudia

 2. Dąbrowski Damian

 3. Górniewicz Martyna

 4. Nocoń Weronika

 5. Stolarska Dominika

 6. Szafrański Jakub

 7. Szajkowski Adam

 8. Szajkowski Dawid („przyjęty” po raz drugi o naszego grona )

 9. Szkudlarek Bartłomiej

 10. Wyciechowski Adam

 1. Białecka Dominika

 2. Dylewski Szymon

 3. Frasunek Alicja

 4. Jaskulski Damian

 5. Jończak Marcelina

 6. Konieczna Katarzyna

 7. Lewińska Beata

 8. Mróz Alicja

 9. Nowak Patryk

 10. Nowak Mateusz

 11. Pawikowski Wiktor

 12. Syrocki Dawid

 13. Sowiński vel Sliva Łukasz


Wybory Samorządu Uczniowskiego
Na początku września każdego roku szkolnego odbywają się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczący klas stworzyli Szkolną Komisję Wyborczą.
Do pełnienia funkcji Przewodniczącego zgłoszono 7 kandydatów: Bartczak Klaudia, Bondyra Bartosz, Górniewicz Martyna, Kotas Patrycja, Nocoń Weronika, Pietrasik Łukasz, Sobucka Karolina. W pierwszej turze wyborów, która odbyła się 20 września najwięcej głosów uzyskali Patrycją Kotas ( 29 głosów tj. 42, 65 %) oraz Łukasz Pietrasik (15 głosów tj. 22, 06 %), frekwencja wynosiła 94,44 %. W drugiej turze, która odbyła się 24 września 2012 r. wygrała Patrycja Kotas zdobywając 38 głosów tj. 55, 07 %. Jej konkurent Łukasz Pietrasik uzyskał 31 głosów tj. 44,93 %.

Po wyborach przewodniczącej w dniu 26 września 2012 r. odbyły się Warsztaty Samorządu Uczniowskiego, podczas, których drogą demokratycznych wyborów pozostałe funkcje


oraz opracowano plan pracy.
Pełny Skład naszej Rady Samorządu Uczniowskiego:
PRZEWODNICZĄCA: Patrycja Kotas

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Łukasz Pietrasik

SEKRETARZ: Bartosz Bondyra

KRONIKARZ: Aleksandra Szczepańska

SKARBNIK: Paulina Krakowska

SEKCJE DORAŹNE:

Organizacji konkursów: Patrycja Domańska, Sandra Grabowska, Karolina Sobucka, Aleksandra Szczepańska

Dekoracyjna: Natalia Górska, Halina Gralewska, Paulina Krakowska, Sebastian Stasiak (fotograf)

Sportowa: Michał Brzęczkowski, Patrycja Domańska, Sandra Grabowska, Kamil Łączkowski, Patryk Nowak, Wiktor Nowak, Wiktor Pawikowski

Organizacji imprez szkolnych: Mateusz Banaszkiewicz, Beata Lewińska, Łukasz Pietrasik, Paweł WalczakRozpoczęcie roku szkolnego 2012-2013
Dnia 3 września 2012 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2012/2013. Jak co roku jego inauguracja miała miejsce w sali gimnastycznej naszego gimnazjum. Obecnych
na uroczystościach rodziców, wójta gminy pana Marka Szuszmana, uczniów, grono pedagogiczne przywitała Dyrektor Gimnazjum Pani Halina Nowak. Szczególnie ciepło Pani Dyrektor powitała w naszej szkolne pierwszoklasistów. Ważnym elementem przemówienia było przywołanie faktów związanych z 71 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej i walki Polaków o wolność i niezależność. Pani Dyrektor przypomniała również o czekających nas na koniec roku egzaminach gimnazjalnych, co znacznie poprawiło samopoczucie uczniów klas trzecich. W swoim przemówieniu podkreśliła osiągnięcia uczniów w ubiegłym roku szkolnym a w szczególności świetne wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił również pan wójt Marek Szuszman. Życzył całej społeczności szkolnej sukcesów w rozpoczętym właśnie nowym roku szkolnym 2012/2013, realizacji postawionych przed sobą celów.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na pierwsze
po wakacjach spotkanie.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2012/2013 grono nauczycielskie Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego pracować będzie tym razem w następującym składzie:


Halina Nowak – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego,

Iwona Adrian - nauczyciel muzyki i plastyki,

Barbara Araszewska - nauczyciel języka angielskiego

Sławomir Augustyniak - nauczyciel geografii, wych-fiz., wos-u, wychowawca kl. 3 A,

Małgorzata Czynszak - nauczyciel języka rosyjskiego,

Urszula Fer - nauczyciel historii, bibliotekarz, wychowawca kl. 2 A,

Adam Gajdek - nauczyciel informatyki i techniki, edukacji dla bezpieczeństwa,

Ewa Głowacka - nauczyciel biologii, geografii,

Sylwia Łąkowska - nauczyciel języka polskiego i zajęć artystycznych, wych. kl. 3 B,

Cezary Małkowski - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. 1 B,

Magdalena Naparty - nauczyciel chemii i fizyki, wychowawca kl. 1 A,

Żaneta Nawrocka - nauczyciel religii, wychowania fizycznego,

Marlena Radzimska- nauczyciel zajęć świetlicowych, pedagog szkolny,

Krzysztof Rajewski- nauczyciel języka angielskiego,Edyta Wymazała - nauczyciel matematyki,

Dorota Wyborska - nauczyciel matematyki, wychowawca kl. 2 B,

Pobieranie 74.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna