Oferta cenowaPobieranie 133.79 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar133.79 Kb.
załącznik nr 1 do zaproszenia

............................................................

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)


....................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON.............................................................. Nr NIP ............................................................
Nr konta bankowego: ...................................................................................................................
nr telefonu ........................................................... nr faxu ............................................................
e-mail .............................................................................................
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na:
Serwis techniczny urządzeń poligraficznych-kopiarek,

stanowiących wyposażenie siedzib

Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie”


  1. Oferuję wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia za wynagrodzeniem:

Kserokopiarki Gestetner 2212 szt. 10

LP

Nazwa Części

Żywotność części / Częstotliwość wymian

Przewidywana liczba wymian w roku

Cena jednostkowa brutto

1

Zespół bębna

60 000 kopii

102

Rolka transferowa

120 000 kopii

103

Wałek grzejny

1200 000 kopii

104

Wałek dociskowy

1200 000 kopii

105

Odrywacze wałka grzejnego

120 000 kopii

(ilość części sztuk 5)10
6

Termisory

(czujnik temperatury)120 000 kopii

(ilość części sztuk 2)10
7

Łożyska wałka grzejnego

240 000 kopii

ilość części sztuk 2)10
8

Łożyska wałka dociskowego

240 000 kopii

(ilość części sztuk 2)10
9

Rolka pobierania papieru z kasety

120 000 kopii

10
10

Rolka separacji oryginału w ADF

120 000 kopii

10
11

Rolka pobierająca oryginał w ADF

120 000 kopii

10
12

Pas pobierania oryginału w ADF

120 000 kopii

10
13

Wymiana elementów sekcji grzejnej

120 000 kopii

10
14

Wymiana elementów podajnika oryginału ADF

120 000 kopii

10
15

Przegląd i konserwacja

Co 20 000 kopii

lub co 3 miesiące40Kserokopiarka cyfrowa Nashuatec D422 szt. 1LP

Nazwa Części

Żywotność części / Częstotliwość wymian

Przewidywana liczba wymian w roku

Cena jednostkowa brutto

1

Zespół bębna

60 000 kopii

12

Rolka transferowa

120 000 kopii

13

Wałek grzejny

1200 000 kopii

14

Wałek dociskowy

1200 000 kopii

15

Odrywacze wałka grzejnego

120 000 kopii

(ilość części sztuk 5)1
6

Termisory

(czujnik temperatury)120 000 kopii

(ilość części sztuk 2)1
7

Łożyska wałka grzejnego

240 000 kopii

(ilość części sztuk 2)1
8

Łożyska wałka dociskowego

240 000 kopii

(ilość części sztuk 2)1
9

Rolka pobierania papieru z kasety

120 000 kopii

1
10

Rolka separacji oryginału w ADF

120 000 kopii

1
11

Rolka pobierająca oryginał w ADF

120 000 kopii

1
12

Pas pobierania oryginału w ADF

120 000 kopii

1
13

Wymiana elementów sekcji grzejnej

120 000 kopii

1
14

Wymiana elementów podajnika oryginału ADF

120 000 kopii

1
15

Przegląd i konserwacja

Co 20 000 kopii

lub co 3 miesiące4Kserokopiarka Gestetner 1302 szt. 2LP

Nazwa Części

Żywotność części / Częstotliwość wymian

Przewidywana liczba wymian w roku

Cena jednostkowa brutto

1

Zespół bębna

45 000 kopii

22

Rolka transferowa

120 000 kopii

23

Wałek grzejny

1200 000 kopii

24

Wałek dociskowy

1200 000 kopii

25

Odrywacze wałka grzejnego

120 000 kopii

(ilość części sztuk 3)2
6

Termisory

(czujnik temperatury)120 000 kopii


2
7

Łożyska wałka grzejnego

120 000 kopii

(ilość części sztuk 2)28

Łożyska wałka

dociskowego


120 000 kopii

(ilość części sztuk 2)

2

9

Rolka pobierania papieru z kasety

120 000 kopii

2
10

Rolka separacji oryginału w ADF

120 000 kopii

2
11

Rolka pobierająca oryginał w ADF

120 000 kopii

2
12

Pas pobierania oryginału w ADF

120 000 kopii

2
13

Wymiana elementów sekcji grzejnej

120 000 kopii

2
14

Wymiana elementów podajnika oryginału ADF

120 000 kopii

2
15

Przegląd i konserwacja

Co 10 000 kopii

lub co 3 miesiące8Kserokopiarka Rex Rotary 8732ztd szt. 1LP

Nazwa Części

Żywotność części / Częstotliwość wymian

Przewidywana liczba wymian w roku

Cena jednostkowa brutto

1

Bęben

1200 000 kopii

12

Listwa czyszcząca bęben

120 000 kopii

1
3

Rolka ładująca bęben

1200 000 kopii

14

Czyścik rolki ładującej

1200 000 kopii

15

Deweloper

120 000 kopii

16

Pas transferowy

240 000 kopii

17

Listwa pasa transferowego

120 000 kopii


1
8

Wałek grzejny

120 000 kopii

19

Wałek dociskowy

240 000 kopii

110

Odrywacze wałka grzejnego

120 000 kopii

(ilość części sztuk 7)1
11

Termistory

120 000 kopii

(ilość części sztuk 2)1
12

Łożyska wałka grzejnego

240 000 kopii

(ilość części sztuk 2)1
13

Łożyska wałka dociskowego

240 000 kopii

(ilość części sztuk 2)1
14

Rolka pobierania papieru z kasety

240 000 kopii

115


Rolka separacji oryginału w ADF

240 000 kopii


1

16

Rolka pobierająca oryginał w ADF

240 000 kopii

1
17

Pas pobierania oryginału w ADF

240 000 kopii

1
18

Wymiana elementów sekcji grzejnej

120 000 kopii

1
19

Wymiana elementów podajnika oryginału ADF

240 000 kopii

1
20

Przegląd i konserwacja

Co 20 000 kopii

lub co 3 miesiące4Urządzenie wielofunkcyjne Samsung Laser Multifunction SCX-4720 FN szt. 2LP

Nazwa Części

Żywotność części / Częstotliwość wymian

Przewidywana liczba wymian w roku

Cena jednostkowa brutto

1

Bęben – Cartridge

5 000 kopii

42

Zespół utrwalający

50 000 kopii

23

Wałek grzejny

50 000 kopii

24

Wałek dociskowy

50 000 kopii

210

Panewki wałka grzejnego

50 000 kopii

(ilość części – sztuk 2)2
11

Termostat

50 000 kopii

212

Rolka poboru

20 000 kopii

213

Separator

20 000 kopii

214

Przegląd i konserwacja

Co 10 000 kopii

lub co 3 miesiące2  1. Koszt naprawy kserokopiarki - ………………… zł brutto/1 roboczogodzinę.  1. Oferuję(my) udzielenie gwarancji na wykonane prace na okres - ......... miesięcy od dnia protokolarnego odbioru.
  1. Oferuję(my) udzielenie gwarancji na zastosowane części/podzespoły na okres - ......... miesięcy od dnia protokolarnego odbioru.
  1. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy lub konserwacji - …….. godzin od zgłoszenia.
  1. Oferuję zrealizowanie zamówienia w terminie – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.  1. Akceptuję, (-my) wzór umowy i w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję (-my) się do podpisania umowy na warunkach w nim zawartych, w miejscu i terminie skazanym przez zamawiającego.
  1. Oświadczam(-my), że akceptuję(-my) 21–dniowy termin płatności.

................................, dn. .............................. ...............................................................(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna