Oferta Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w roku szkolnym 2009/2010 Drzwi otwarte dla gimnazjalistów i ich rodziców



Pobieranie 35.57 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar35.57 Kb.
Oferta

Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w roku szkolnym 2009/2010
Drzwi otwarte dla gimnazjalistów i ich rodziców

28 marca ( sobota ) w godz. 10.00 - 13.00

Wkrótce i Ty możesz być pośród Nas! Nie czekaj aż inni Cię wyprzedzą! Dołącz do nas już dziś!
Klasa IA- dwujęzyczna

z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania (historia i wiedza o kulturze będą nauczane dwujęzycznie – w języku polskim i języku niemieckim ) z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów do wyboru z katalogu:

1. matematyka, fizyka

2. j. polski , historia

3. biologia , chemia

4. geografia, wiedza o społeczeństwie

Celem naszym jest przygotowanie Ciebie do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach lingwistycznych
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że obecnie, kiedy Polska należy do wielkiej rodziny krajów Unii Europejskiej, po których można się swobodnie poruszać, studiować, mieszkać i pracować, języki obce są czynnikiem niezbędnym, aby dobrze w zjednoczonej Europie funkcjonować. Znajomość języków, realiów danego kraju, jego historii pomaga pokonywać wszelkie bariery.

Zapraszam!


Twój wychowawca

mgr Regina Mazurkiewicz



Klasa I B – Menedżerska

Propozycja skierowana jest do uczniów zainteresowanych zmianami ekonomicznymi i społecznymi zachodzącymi we współczesnym świecie, którzy chcą kontynuować naukę na studiach o kierunkach: ekonomicznych, społecznych, geograficznych oraz pokrewnych.


Nauka w tej klasie przygotuje Cię gruntownie i solidnie do zdawania matury z geografii oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym.
W trakcie nauki realizowany będzie program rozszerzony z następujących przedmiotów:

 • geografii - poznasz problemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów i regionów geograficznych świata i nauczysz się je prezentować za pomocą technik multimedialnych,

 • WOS - zrozumiesz współczesne problemy oraz zmiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce i na świecie,

 • języki obce (do wyboru j.angielski lub j.niemiecki)

 • elementy prawa

Lekcje z przedmiotów wiodących będą prowadzone przy użyciu techniki multimedialnych. Program klasy realizowany będzie również w czasie obozów naukowych, zajęć terenowych i na kołach zainteresowań.

Współpracujemy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze

W klasie tej będziesz mógł również rozwijać swoje zainteresowania krajoznawczo-turystyczne poprzez udział w wycieczkach, konkursach krajoznawczych i rajdach turystycznych.

Zapraszam!


Twój wychowawca

mgr Dorota Chitruń



Klasa I C – Humanistyczna

W klasie o tym profilu, jak już wynika to z nazwy szczególny nacisk położymy na nauczanie historii, języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie


Celem naszym jest przygotowanie Ciebie do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach humanistycznych
Zapraszamy więc wszystkich tych, którzy:

chętnie uczą się języka polskiego,

chcą rozwijać swoją wiedzę z historii,

chcieliby w przyszłości pracować w strukturach zjednoczonej Europy – wszystko jest możliwe!


Dlatego też pragniemy tym wszystkim zaoferować:

możliwości rozwijania zainteresowań poprzez różne formy pracy w szkole i poza nią,

obozy naukowe ze szczególnym naciskiem na historię i WOS,

solidne przygotowanie do zdawania matury na poziomie rozszerzonym.


Nauka to nie tylko praca w murach szkolnych. Organizujemy wyjazdy edukacyjne do Niemiec, zwiedzamy muzea, galerie, bierzemy regularnie udział w Dniach Otwartych Uniwersytetów w Niemczech, gdzie również wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę, organizujemy dni kultury, a od ponad 30 lat Konkurs Twórczości Własnej oraz Tydzień Nauk Humanistycznych.
O tym wszystkim przekonasz się podejmując naukę w naszym Liceum. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Ciebie!
Zapraszam!
Twój wychowawca

mgr Beata Łężny



Klasa I D - Biologiczno-chemiczna z rozszerzoną edukacją medyczną

W okresie szybkiego rozwoju informatyki i nauk medycznych zwiększa się rola biotechnologii, medycyny, farmakologii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, które dają nowe możliwości pracy i rozwoju.


Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z tymi dziedzinami biologii, rozpocznij naukę w klasie biologiczno – chemicznej z rozszerzoną edukacją medyczną.
Program klasy i niekonwencjonalne, aktywne formy pracy umożliwią Ci:

 • gruntowne i solidne przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,

 • podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, chemia i pokrewne,

 • rozwój własnych pasji poznawczych i zainteresowań podczas zajęć obowiązkowych, fakultatywnych, obozów naukowych i wycieczek tematycznych,

 • prowadzenie obserwacji, planowanie eksperymentów badawczych, poznawanie metod badawczych w szkole i podczas zajęć terenowych,

 • rozwój uzdolnień poprzez zajęcia realizowane przy współpracy z Akademią Medyczną i Uniwersytetem Wrocławskim, wykłady, praktyczne zajęcia z anatomii, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

 • udział w lokalnych i ogólnopolskich programach prozdrowotnych i profilaktycznych,

Zapraszam!


Twój wychowawca

mgr Renata Rak



Klasa I E – Matematyczno-informatyczna

„Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno

- piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby” (Bertrand Russell)
Jeśli jesteś gotowy do pracy pod okiem doświadczonych nauczycieli, masz dużo zapału, potrafisz logicznie i samodzielnie myśleć - ta klasa jest dla Ciebie.
Klasa o profilu matematyczno-informatycznym z rozszerzonym programem nauczania informatyki i matematyki i fizyki przygotuje Cię do:


 • podjęcia studiów na wszystkich kierunkach technicznych i matematyczno-przyrodniczych,

 • zdobycia certyfikatu ECDL, czyli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Nauka w tej klasie umożliwi Ci:



 • rozwijanie umiejętności na obozach naukowych, wykładach i warsztatach na Politechnice Wrocławskiej(od 2001 współpracujemy z Politechniką Wrocławską),

 • uczestniczenie w zajęciach w Instytucie Informatycznym Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • udział w meczach matematycznych oraz olimpiadach naukowych prowadzonych w naszym Liceum,

 • pracę przy redakcji szkolnej strony WWW.

Sprawdzone metody współpracy nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych dadzą Ci możliwość wszechstronnego rozwoju i gwarancję doskonałego przygotowania do matury ze wszystkich przedmiotów. W klasie I E nauczysz się nie tylko rozwiązywać problemy matematyczne i informatyczne. Przekonasz się także, że specjalizacja w zakresie przedmiotów ścisłych da się harmonijnie połączyć z wiedzą o różnych zjawiskach kultury.


Zapraszam!
Twój wychowawca
mgr Paweł Pilczuk


Klasa I f - Dziennikarska
Uczniowie, którzy trafią do tej klasy, dostaną szansę pełnego, wszechstronnego rozwoju humanistycznych zainteresowań. Eksponowany w nazwie przymiotnik „dziennikarska” oznacza, że poznanie dziennikarskiego warsztatu umożliwi odkrywanie nowej, fascynującej poznawczo rzeczywistości, ułatwi analizę zagadnień humanistycznych i społecznych, myślenie o literaturze i kulturze.
Obok przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów w zakresie rozszerzonym( j.obcy,j.polski

i historia pojawią się dodatkowe:

Podstawy warsztatu dziennikarskiego (przez 3 lata),

Komunikowanie społeczne (1 rok),

Redagowanie Bombowej Gazety Licealisty

Absolwenci tej klasy, wyposażeni w bardzo przydatną wiedzę o kulturze i świecie społecznym, zostaną dobrze przygotowani do różnego typu studiów – dziennikarstwa, kierunków filologicznych, prawa, socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych i innych. Poznają istotę komunikowania społecznego, co pozwoli skutecznie radzić sobie z problemami, które stawia przed człowiekiem edukacja (studia wyższe), życie zawodowe i publiczne, codzienna potrzeba kształtowania dobrych relacji z innymi ludźmi.


Uczniowie będą systematycznie uczestniczyć w zajęciach organizowanych poza szkołą, takich jak:

 • obozy naukowe

 • wycieczki przedmiotowe

 • wycieczki krajowe

 • zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim – głównie organizowane przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Atrakcyjne i nowoczesne metody pracy ułatwią wszystkim uczenie się na wysokim poziomie, co z pewnością zaowocuje – tak jak to było w poprzednich klasach humanistycznych – wymiernymi sukcesami w olimpiadach przedmiotowych


Zapraszam!
Twój wychowawca

mgr Barbara Kowalczyk




Klasa IG –sportowa ze specjalizacją piłka siatkowa
W klasie tej masz możliwość dokonania wyboru przedmiotów, których będziesz się uczył w zakresie rozszerzonym z katalogu:

1. matematyka, fizyka

2. j. polski , historia

3. biologia , chemia

4. geografia, wiedza o społeczeństwie
Oprócz tego proponujemy Ci:


 • dodatkowe zajęcia sportowe z piłki siatkowej realizowane w formie popołudniowych treningów pod okiem doświadczonych trenerów i instruktorów,

 • wyjazdy na obozy letnie i zimowe,

 • udział w turniejach krajowych i międzynarodowych,

 • aktywne spędzanie wolnego czasu.

Ofertę kierujemy do wszystkich tych, którzy poza nauką i pracą nad swoim wnętrzem chcą poświęcić trochę czasu swojemu ciału, lubią ruch i aktywność fizyczną.

Absolwenci tej klasy, poprzez wybór dowolnego bloku przedmiotów rozszerzonych, będą mogli kontynuować swoje zainteresowania nie tylko na Akademii Wychowania Fizycznego ale również na każdej innej uczelni.
Zapraszam!
Twój wychowawca
mgr Rafał Pozauć


Klasa I H – artystyczna z elementami muzyki
W tej klasie masz możliwość dokonania wyboru przedmiotów, których będziesz się uczył w zakresie rozszerzonym z katalogu:

1. matematyka, fizyka

2. j. polski , historia/wiedza o kulturze

3. biologia , chemia

4. geografia, wiedza o społeczeństwie
Oprócz tego proponujemy Ci:


 • dodatkowe zajęcia wokalno - muzyczne realizowane w formie popołudniowych spotkań (emisja głosu, chór, zespół muzyczny, taniec),

 • poszerzony program wiedzy o kulturze o elementy historii muzyki,

 • możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań muzyką (od klasyki-do pop-u)

 • wyjazdy na koncerty, przedstawienia muzyczne ( opera teatr muzyczny)

 • udział w turniejach, przeglądach i konkursach krajowych i międzynarodowych,

 • aktywne spędzanie wolnego czasu.

Zapraszamy nie tylko humanistów, dla wielu odkrywców i uczonych nauk matematyczno-przyrodniczych muzyka była formą natchnienia i relaksu. Ofertę kierujemy do wszystkich miłośników harmonii nie tylko w muzyce. Po ciężkiej pracy, jaką jest nauka, dobrze jest mieć jakiś azyl, gdzie odnajdujemy spokój. Jeżeli twoim azylem jest muzyka – zapraszamy, to oferta stworzona dla ciebie.

Absolwenci tej klasy, poprzez wybór dowolnego bloku przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, będą mogli kontynuować swoje zainteresowania na każdej wyższej uczelni

Zapraszam!


Twój wychowawca

mgr Barbara Rutkowska




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna