Oferta pracowni monitoringu biologicznego imp w łodzi w zakresie oznaczania stęŻEŃ metaliPobieranie 11.84 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.84 Kb.
OFERTA PRACOWNI MONITORINGU BIOLOGICZNEGO IMP W ŁODZI

W ZAKRESIE OZNACZANIA STĘŻEŃ METALI


  • Wielopierwiastkowa analiza moczu: glin (aluminium), arsen, kadm, chrom, kobalt, miedź, żelazo, ołów, mangan, nikiel, selen, cynk.

Oznaczenia wykonywane są techniką plazmy sprzężonej indukcyjnie w połączeniu ze spektrometrią mas (ICP-MS, Perkin Elmer ELAN DRC-e)


Cena oznaczeń do dwóch metali w próbce moczu = 100 zł (120 zł dla metali, dla których wynik podawany jest w przeliczeniu na gram kreatyniny. Cena oznaczenia kreatyniny w próbce moczu metodą kinetyczną Jaffe’go =20 zł)
Cena oznaczeń więcej niż dwóch metali w próbce moczu = 200 zł (220 zł dla metali, dla których wynik podawany jest w przeliczeniu na gram kreatyniny).


  • Specjacyjna analiza stężeń arsenu w moczu; rozdzielne oznaczanie stężenia form nieorganicznych arsenu: As(III), As(V) oraz organicznych: MMA, DMA i arsenobetainy

Oznaczenia wykonywane są techniką plazmy sprzężonej indukcyjnie w połączeniu ze spektrometrią mas i wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC-ICP-MS, Perkin Elmer ELAN DRC-e)


Cena oznaczenia form specjacyjnych arsenu=300zł


  • Analiza stężenia kadmu i ołowiu we krwi:

1) Oznaczenia wykonywane są techniką bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GF-AAS) Perkin Elmer, Aanalyst 600)


Cena oznaczenia stężenia kadmu we krwi =65 zł

Cena oznaczenia stężenia ołowiu we krwi =65 zł


2) Jednoczesne oznaczenie dwóch metali (kadmu i ołowiu) w jednej próbce krwi wykonywane jest techniką plazmy sprzężonej indukcyjnie w połączeniu ze spektrometrią mas (ICP-MS, Perkin Elmer ELAN DRC-e)
Cena oznaczenia stężenia kadmu i ołowiu w jednej próbce krwi =100 zł


  • Analiza stężenia selenu w surowicy/osoczu:

Oznaczenia wykonywane są techniką bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GF-AAS) (Unicam 989 QZ)


Cena oznaczenia stężenia Se-selenu w próbce surowicy/osocza =100 zł

Jednoczesne oznaczenia metali wykonywane są techniką plazmy sprzężonej indukcyjnie w połączeniu ze spektrometrią mas (ICP-MS, Perkin Elmer ELAN DRC-e)


Cena jednoczesnego oznaczenia metali w próbce surowicy/osocza=200zł


  • Analiza stężenia rtęci we włosach.

Oznaczenie wykonywane jest techniką „zimnych par” (CV-AAS) (Mercury RA-3 Analyzer, model 3110,Testchem, Nippon Instruments Corporation).


Cena oznaczenia stężenia rtęci w próbce włosów=150 zł


  • Analiza stężenia rtęci w moczu.

Oznaczenie wykonywane jest techniką „zimnych par” (CV-AAS) (Mercury RA-3 Analyzer, model 3110,Testchem, Nippon Instruments Corporation).


Cena oznaczenia stężenia rtęci w próbce moczu, w przeliczeniu na gram kreatyniny
=120 zł (Cena oznaczenia stężenia rtęci w próbce moczu=100 zl oraz oznaczenia kreatyniny w próbce moczu =20 zł)


  • Analiza stężeń metali w powietrzu środowiska pracy.

Oznaczenia wykonywane są techniką płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej


(F-AAS) lub/oraz techniką plazmy sprzężonej indukcyjnie w połączeniu ze spektrometrią mas (ICP-MS, Perkin Elmer ELAN DRC-e)
Cena oznaczenia do uzgodnienia


  • Organizacja szkoleń indywidualnych w zakresie oznaczeń metali technikami: GF-AAS oraz ICP-MS i HPLC-ICP-MS.

Cena do uzgodnienia

Osobom zainteresowanym ofertą informacji udzielają:

Dr Beata Janasik: e-mail: beatajan@imp.lodz.pl; tel.: 42 63 14 806Mgr Renata Brodzka: e-mail: brodzka@imp.lodz.pl; tel.: 42 63 14 814
Mgr Magdalena Stanisławska: e-mail: magda@imp.lodz.pl; tel.: 42 63 14 818

Pobieranie 11.84 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna