OGÓlne bezpieczeństwo wykonywania lotóWPobieranie 59.56 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar59.56 Kb.
OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW – egzamin zawiera elementy niniejszego zagadnienia

1

Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym, gdy wystąpi pożar jest

Ochrona życia i zdrowia pasażerów (ekakuacja)

2

Po zderzeniu z ptakiem dowódca statku powietrznego

Należy zgłosić raport pisemny, niezależnie od konsekwencji

3

Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży

Do startu i lądowania oraz na polecenie dowódcy statku powietrznego4

Bezpośrednio przed wejściem do kabiny statku powietrznego pilot sprawdza

Należy dokonać przeglądu przedstartowego

5

W przypadku konieczności opuszczenia statku powietrznego w powietrzu (np. z przyczyn technicznych), wyposażonego w radiostację pokładową, pilot jest zobowiązany

Jeżeli czas pozwala, powiadomić o tym organ kontroli ruchu powietrznego

6

Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie pilot statku powietrznego sprawdza,

Czy, przełączniki są w położeniu określonym w instrukcji użytkowania w locie7

W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków?

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego8

Statek powietrzny służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest oznakowany

Biało-czerwony pasek na ogonie z napisem SAR

9

Czy można wykonywać loty statkiem powietrznym z napędem nad parkami narodowymi?

Tak, ale:

- powyżej 300m AGL, gdy szerokość parku jest mniejsza niż 3600m

- powyżej 1000m AGL, gdy szerokość parku jest większa niż 3600m10

Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych

Właściwej stacji naziemnej tak szybko jak jest to praktycznie możliwe11

Członek załogi statku powietrznego nie może spożywać alkoholu w okresie minimum

24h

12

Raport o zdarzeniu w locie jest ważny, jeśli

Zgłosi go przynajmniej jeden z członków załogi13

W celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego

dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków14

Po naruszeniu przepisów lotniczych w celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, dowódca statku powietrznego jest zobowiązany powiadomić o tym właściwy organ państwa, którego przepisy zostały naruszone i, jeżeli przepisy tego wymagają, złożyć organowi, który otrzymał zawiadomienie

W nieprzekraczalnym czasie 10 dni15

Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego, podejrzaną o dokonanie przestępstwa, przekazuje się

Policji lub straży granicznej16

Obowiązek bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego nałożony jest na użytkownika statku powietrznego w

Ustawie Prawo Lotnicze17

Osoba, naruszająca obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego, podlega karze

Grzywny (dział XII Przepisy karne)18

Zrzut np. wiązanki kwiatów ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest

Dozwolony za zgodą władz lotniczych19

W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy

Użyć wszelkich środków do pomocy, jednakże bez narażania na niebezpieczeństwo pasażerów i samego statku powietrznego20

Za bezpieczeństwo lotu od startu do lądowania odpowiada

Dowódca Statku Powietrznego21

O wyborze miejsca do lądowania awaryjnego w terenie decyduje

Dowódca Statku Powietrznego22

O przerwaniu zadania w powietrzu decyduje

Dowódca Statku Powietrznego23

Komu załoga statku powietrznego składa pisemny raport informujący o fakcie niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu?

Najprawdopodobniej: Służbą ruchu

24

Czy funkcjonariusz policji może zażądać od pilota/załogi poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi po zaistnieniu wypadku lotniczego?

TAK

25

Do prowadzenia lotniczej korespondencji radiowej niezbędne jest posiadanie

Świadectwa Radiooperatora

26

Czy transmisja radiowa dla radionamierzania ma priorytet wyższy niż wywołanie PAN-PAN?

Nie

27

Podstawową międzynarodową częstotliwością do łączności telegraficznej ręcznej w niebezpieczeństwie jest

500kHz

28

Kontrola ruchu lotniczego zobowiązana jest prowadzić nasłuch korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie na częstotliwości

121,500MHz

29

Częstotliwość pomocnicza dla kanału 121.5 MHz to

123,100MHz

30

Do łączności między statkami morskimi a statkami powietrznymi, uczestniczącymi w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), przeznaczona jest częstotliwość

156,300MHz

31

Częstotliwość 121,500 jest przeznaczona do

Sytuacji niebezpiecznych

32

Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny

Dowódca statku powietrznego33

Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje

Przewoźnik i Dowódca Statku Powietrznego34

Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada

Przewoźnik

35

Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone

W zasięgu wszystkich pasażerów i załogi

36

Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony

Podręcznik pierwszej pomocy oraz przepisy korzystania z sygnałów świetlnych i wzrokowych37

Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, znajdują się w

Aneks 12 ICAO

38

Komunikat MAYDAY nadaje się w przypadku

Zagrożenia Statku Powietrznego

39

Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku, jest

Przechylenie statku powietrznego ze skrzydła na skrzydło40

Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku nocą, jest:

Włączenie i wyłączenie 2 razy świateł do lądowania lub nawigacyjnych41

Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza

Potrzebna pomoc medyczna42

"Dyrektywy operacyjne", wydawane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zabraniające, ograniczające lub poddające działalność lotniczą określonym warunkom w celu podniesienia bezpieczeństwa lotów, są publikowane

Najprawdopodobniej: w formie biuletynów

43

Za zapewnienie wszystkim członkom załogi lotniczej możliwości porozumiewania się we wspólnym języku jest odpowiedzialny

przewoźnik

44

O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz zdarzeniach takich, jak nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić

właściwy organ ATS (Służby Ruchu Lotniczego) tak szybko jak to tylko możliwe45

Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym jest

Ochrona życia i zdrowia pasażerów (ekakuacja)

46

Czy zderzenie statku powietrznego w locie z ptakiem jest incydentem lotniczym?

Tak, niezależnie od konsekwencji tego zdarzenia

47

Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym, gdy wystąpił pożar, jest

Ochrona życia i zdrowia pasażerów (ekakuacja)

48

Po zderzeniu z ptakiem, dowódca statku powietrznego

Należy zgłosić raport pisemny, niezależnie od konsekwencji

49

Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży

Do startu i lądowania oraz na polecenie dowódcy statku powietrznego50

Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie, pilot statku powietrznego sprawdza,

Czy, przełączniki są w położeniu określonym w instrukcji użytkowania w locie51

W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków?

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego52

Czy można wykonywać loty statkiem powietrznym z napędem nad parkami narodowymi?

Tak, ale:

- powyżej 300m AGL, gdy szerokość parku jest mniejsza niż 3600m

- powyżej 1000m AGL, gdy szerokość parku jest większa niż 3600m53

Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych

Właściwej stacji naziemnej tak szybko jak jest to praktycznie możliwe54

Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego, podejrzaną o dokonanie przestępstwa, przekazuje się

Policji lub straży granicznej

55

Zrzut np. wiązanki kwiatów ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest

Dozwolony za zgoda władz lotniczych

56

W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy

Użyć wszelkich środków do pomocy, jednakże bez narażania na niebezpieczeństwo pasażerów i samego statku powietrznego57

Komu załoga statku powietrznego składa pisemny raport informujący o fakcie niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu?

Najprawdopodobniej: Służbą ruchu

58

Do prowadzenia lotniczej korespondencji radiowej niezbędne jest posiadanie

Świadectwa radiooperatora

59

Czy transmisja radiowa dla radionamierzania ma priorytet wyższy niż wywołanie PAN-PAN?

NIe

60

Podstawową międzynarodową częstotliwością do łączności telegraficznej ręcznej w niebezpieczeństwie jest

500kHz

61

Kontrola ruchu lotniczego zobowiązana jest prowadzić nasłuch korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie na częstotliwości

121,5MHz

62

Częstotliwość pomocnicza dla kanału 121.5 MHz to

123,100MHz

63

Do łączności między statkami morskimi a statkami powietrznymi, uczestniczącymi w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), przeznaczona jest częstotliwość

156,300 MHz

64

Częstotliwość 121,500 jest przeznaczona do

Sytuacji niebezpiecznych

65

Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny

Dowódca statku powietrznego66

Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje

Przewoźnik i Dowódca Statku Powietrznego

67

Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada

Przewoźnik

68

Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone

W zasięgu wszystkich pasażerów i załogi

69

Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony

Podręcznik pierwszej pomocy oraz przepisy korzystania z sygnałów świetlnych i wzrokowych70

Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, znajdują się w

Aneks 12 ICAO

71

Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza

Potrzebna pomoc medyczna

72

Za zapewnienie wszystkim członkom załogi lotniczej możliwości porozumiewania się we wspólnym języku jest odpowiedzialny

Przewoźnik

73

O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz zdarzeniach takich, jak nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić

właściwy organ ATS (Służby Ruchu Lotniczego) tak szybko jak to tylko możliwe74

„Wpływ ziemi” to zjawisko polegające na

Redukcji oporu indukowanego i wzroście siły nośnej

75

Moment pochylający działa na szybowiec ze względu na różne punkty zaczepienia wektorów sił, głównie

Siły nośnej usterzenia wysokości i ciężaru

76

Przeciążenie wystepujące w zakręcie (load factor) to

Stosunek siły nośnej do ciężaru (N=Pz/Q)

77

Szybowiec musi być wyważony ze względu na zachowanie stateczności

Podłużnej

78

Szybowiec musi być wyważony ze względu na

Zachowanie stateczności

79

Użycie (wysunięcie) klap zmniejsza

Prędkość lotu na podejściu do lądowania

Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu teoretycznego, szukałem ich w wielu publikacjach oraz w internecie. Jeżeli znajdują się jakiekolwiek błędy przepraszam i proszę o kontakt: marcin16160@yahoo.com Mam nadzieje że odpowiedzi ułatwią przygotowania do egzaminu.


Copyright: Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna