OGÓlne zasady przygotowania prac do drukuPobieranie 15.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.64 Kb.
OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU

(Zasady zmieniają się od roku 2016. Nowy jest również formularz wniosku.)
Teksty powinny być napisane i sformatowane zgodnie z regułami APA (American Psychological Association).
Dla tekstów wydawanych w języku polskim – reguły APA są szczegółowo opisane w publikacji Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA (Harasimczuk, Cieciuch, 2012), którą można pobrać ze strony Wydawnictwa PWSZ w Koninie lub ze strony wydawcy (link poniżej w bibliografii). Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą publikacją i przestrzeganie wszystkich reguł, łącznie z tymi najbardziej podstawowymi, zawartymi w Załączniku B.
Jeśli chodzi o język angielski, styl APA jest opisany jeszcze bardziej szczegółowo w Publication Manual of the American Psychological Association (2010), ale na potrzeby autorów i redaktorów w większości przypadków z pewnością wystarczą skrócone wersje opisu dostępne w sieci (np. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/).
Reguły APA dla języka niemieckiego można znaleźć w publikacjach Zusammenfassung der APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten (2007) i APA-Style (6th) Kurz-Manual (2015).
W wypadku niektórych publikacji, jeśli będzie to uzasadnione np. czysto humanistycznym charakterem pracy, dopuszczamy możliwość przygotowania tekstu zgodnie z innym stylem. Musi to być jednak uprzednio uzgodnione z redaktorem naczelnym.


Układ pracy – s. 1 (tytułowa) i s. 2 (redakcyjna) będą przygotowane przez wydawnictwo, reszta należy do autora: s. 3 – spis treści, kolejna strona nieparzysta – tekst główny (wstęp lub rozdział I).

Pracę należy dostarczyć w wersjach wydrukowanej i zapisanej na płycie CD.Konieczna jest całkowita zgodność tekstu z materiałem na nośniku elektronicznym.
UWAGA: Prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, nadużywanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.

UWAGA: Jeżeli materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej (mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, powinien być tak przygotowany przez autora, aby był wystarczająco czytelny w druku czarno-białym.

Bibliografia


APA-Style (6th) Kurz-Manual. (2015). Pobrane z: http://www.scm.nomos.de/fileadmin /scm/doc/APA-6.pdf

Harasimczuk, J, Cieciuch J. (2012). Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.*

Publication manual of the American Psychological Association (wyd. 6). (2010). Washington, DC: American Psychological Association.

Zusammenfassung der APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten. (2007). Basel: Institut für Psychologie, Universität Basel. Pobrane z: http://www.gillesdutilh.com/ BAmaterials /Zusammenfassung_APA.pdf

* Książkę można pobrać ze strony wydawnictwa Liberi Libri: http://liberilibri.pl/ksiazka/podstawowe-standardy-edytorskie-naukowych-tekst%C3%B3w-psychologicznych-w-j%C4%99zyku-polskim-na
PRZYKŁADY POZYCJI BIBLIOGRAFICZNYCH

Bibliografia powinna zawierać jedynie te pozycje, na które autor powołuje się w tekście.


Książka Cieciucha (2013) napisana w języku polskim (link znajduje się pod bibliografią) oraz artykuły w anglojęzycznym czasopiśmie Studies in Second Language Learning and Teaching (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index) są bardzo dobrymi i bogatymi przykładami publikacji, w których użyto stylu APA.

Cambridge declaration on consciousness. (2012). Pobrane z: http://fcmconference .org/img/ CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf

Cenoz, J., Genesee, F., Gorter, D. (2014). Critical analysis of CLIL: Taking stock and looking forward. Applied Linguistics, 35, 243-262.

Cenoz, J., Jessner, U. (2009). The study of multilingualism in educational contexts. W: L. Aronin, B. Hufeisen (red.), The exploration of multilingualism (s. 121-138). Clevedon: Multilingual Matters.

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.

Corbett, G. G. (2000). Number. Cambridge: Cambridge University Press.

DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 22(4), 499-533. Pobrane z: http://ruccs.rutgers.edu/~karin/550.READINGS/SYNTAX/CRITICAL. PERIOD/DeKeyser.pdf

Dörnyei, Z., Ushioda, E. (red.). (2009). Motivation, language identity and the L2 self. Bristol: Multilingual Matters.

Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman.

Mańczak-Wohlfeld, E. (1995). Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Marian, V., Shook, A. (2012, October 31). The cognitive benefits of being bilingual. Cerebrum. Pobrane z: http://dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=39638


Link do książki Cieciucha (2013): http://www.liberilibri.pl/ksiazka/kszta%C5%82towanie-si%C4%99-systemu-warto%C5%9Bci-od-dzieci%C5%84stwa-do-wczesnej-doros%C5%82o%C5%9Bci

Pobieranie 15.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna