Ogólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu


Załącznik 2. Szczegółowy kosztorys dla założonej ceny zakupu 1 jednostki (0,33mg) hormonu wzrostu w wysokości 11 złPobieranie 0.88 Mb.
Strona15/20
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Załącznik 2.
Szczegółowy kosztorys dla założonej ceny zakupu 1 jednostki (0,33mg) hormonu wzrostu w wysokości 11 zł.


Projekt kosztorysu realizacji Ogólnopolskiego programu leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek, przez zastosowanie hormonu wzrostu” w latach 2002-2004.

W 2000r. leczono preparatami hormonu wzrostu w ramach procedur wysokospecjalistycznych (Nr 35, 36 i 37) następujące ilości pacjentów:

1. Somatotropinowa niedoczynność przysadki (SNP)
– (w 2000r. procedura Nr 35) - 1 150 pacjentów

2. Zespół Turnera (ZT) – (w 2000r. procedura Nr 36) - 505 pacjentek

3. Przewlekła niewydolność nerek (p.n.n.) – (w 2000r.
procedura Nr 37) - 50 pacjentów
Ogółem w 2000r. hormonem wzrostu leczono - 1705 pacjentów

Zdecydowana większość dotychczas leczonych pacjentów wymagać będzie kontynuacji terapii hormonem wzrostu w kolejnych latach.W każdym, kolejnym roku funkcjonowania Programu przewidywany jest wzrost liczby pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki o ok. 12%, co wynika z danych zgromadzonych przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, gdyż w 1998r. leczono 900 pacjentów, w 1999r. 1000 pacjentów (wzrost o 11,1%), natomiast do września 2000r. leczeniem objęto 1150 pacjentów (wzrost o 11,5% w stosunku do 1999 roku).

Przewidywana liczba pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki objętych leczeniem w ramach Programu szacowana jest zatem na:

2002r.

1 300

pacjentów

2003r.

1 443

pacjentów

2004r.

1 616

pacjentów

Liczba pacjentek z zespołem Turnera wymagających leczenia z powodu niedoboru wzrostu jest szacowana w skali kraju na ok. 750. przypadków. Obecnie leczeniem objęto około 70% pacjentek z tym zespołem. W kolejnych latach realizacji Programu założono stopniowy wzrost liczby pacjentek objętych leczeniem.

Przewidywana liczba pacjentów z zespołem Turnera objętych leczeniem w ramach Programu w:

2002r.

650

pacjentek

2003r.

675

pacjentek

2004r.

750

pacjentek

Pacjenci z niedoborem wzrostu w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek aktualnie leczeni hormonem wzrostu stanowią około 25% osób wymagających takiej terapii. W Programie założono stopniowy wzrost liczby tych pacjentów.

Przewidywana liczba pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek objętych leczeniem w ramach Programu w kolejnych latach szacowana jest na:

2002r.

50

pacjentów

2003r.

70

pacjentów

2004r.

100

pacjentów

Pacjenci ze skrajną niskorosłością, z innych nie objętych programem przyczyn, np. w następstwie hipotrofii wewnątrzmacicznej, zespołu Prader-Willi, przewlekłej steroidoterapii np. w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów (ok. 2-3% leczonych hormonem wzrostu).

2002r.

21

pacjentów

2003r.

75

pacjentów

2004r.

100

pacjentów

Ogółem przewiduje się objęcie leczeniem w ramach programu:

2002r.

2 021

pacjentów

2003r.

2 268

pacjentów

2004r.

2 566

pacjentów

Przewidywana średnia dawka hormonu wzrostu (w jednostkach międzynarodowych – IU) dla 1 pacjenta w przeliczeniu na średnią masę ciała leczonych dzieci:

SNP:

3,61

IU (1,20 mg) dziennie

ZT:

6,17

IU (2,06 mg) dziennie

p.n.n.:

3,10

IU (1,03 mg) dziennie

Inni pacjenci z niskorosłością:

3,61

IU (1,20 mg) dziennie

Przewidywany przybliżony koszt leczenia 1 pacjenta w ciągu roku przy założonej cenie 11 zł. za 1 jednostkę u pacjentów z:

SNP: 3,61 U x 11 zł. x 365 dni =

14 494,15

zł.

ZT: 6,17 U x 11 zł. x 365 dni =

24 772,55

zł.

p.n.n.: 3,10 U x 11 zł. x 365 dni =

12 446,50

zł.

Inni pacjenci z niskorosłością: 3,61 U x 11 zł. x 365 dni =

14 494,15

zł.

Przewidywany przybliżony koszt leczenia pacjentów w 2002 roku z:

SNP: 1 300 pacjentów x 14.494,15 zł. =

18 842 395,00

zł.

ZT: 650 pacjentek x 24.772,55 zł. =

16 102 157,50

zł.

p.n.n.: 50 pacjentów x 12.446,50 zł. =

622 325,00

zł.

Inni pacjenci z niskorosłością 21 pacjentów x 14.494,15 zł. =

304 377,15

zł.

Łączny przewidywany koszt zakupu hormonu wzrostu w 2002 roku:

35 871 254,65

zł.

Koszt funkcjonowania Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu w 2002 roku:

120 000,00

zł.

Przewidywany ogólny koszt realizacji programu w 2002 roku

35 991 254,65

zł.

Przewidywany, przybliżony koszt leczenia pacjentów w 2003 roku z:

SNP: 1443 pacjentów x 14.494,15 zł. =

20 915 058,45

zł.

ZT:675 pacjentek x 24.772,55 zł. =

16 721 471,25

zł.

p.n.n.:70 pacjentów x 12.446,50 zł. =

871 255,00

zł.

Inni pacjenci z niskorosłością 75 pacjentów x 14.494,15 zł. =

1 087 061,30

zł.

Łączny, przewidywany koszt zakupu hormonu wzrostu w 2003 roku:

39 594 846,00

zł.

Koszt funkcjonowania Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu w 2003 roku:

130 000,00

zł.

Przewidywany ogólny koszt realizacji programu w 2003 roku:

39 724 846,00

zł.

Przewidywany, przybliżony koszt leczenia pacjentów w 2004 roku z:

SNP: 1616 pacjentów x 14.494,15 zł. =

23 422 546,40

zł.

ZT: 750 pacjentek x 24.772,55 zł. =

18 579 412,50

zł.

p.n.n.: 100 pacjentów x 12.446,50 zł. =

1 244 650,00

zł.

Inni pacjenci z niskorosłością 100 pacjentów x 14.494,15 zł. =

1 449 415,00

zł.

Łączny, przewidywany koszt zakupu hormonu wzrostu w 2004 roku:

44 696 023,90

zł.

Koszt funkcjonowania Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu w 2004 roku:

140 000,00

zł.

Przewidywany, ogólny koszt realizacji programu w 2004 roku:

44 836 023,90

zł.

Przewidywany, przybliżony ogólny koszt realizacji programu w latach 2002-2004:

120 552 124,55

zł.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna