OGÓlnopolskim spotkaniu uks-ów w biegach narciarskich kierownik zawodów: Aleksandra pustołka sędzia GłównyPobieranie 10.54 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.54 Kb.
ZAPOWIEDŹ I REGULAMIN ZAWODÓW

Samorząd Województwa Śląskiego,

Śląsko Beskidzki Związek Narciarski

Polski Związek Narciarski

zapraszają do uczestnictwa w

OGÓLNOPOLSKIM

SPOTKANIU UKS-ów

w BIEGACH NARCIARSKICH

Kierownik zawodów: Aleksandra PUSTOŁKA

Sędzia Główny: Adam Cieślar

Delegat techniczny: Stanisław Mrowca

Miejsce zawodów: Wisła- Kubalonka

Termin zawodów: 08 - 11. 03. 2012 r.

Konkurencja: biegi narciarskie

Biuro zawodów: DOM WCZASOWY POTOK Wisła ul. Kopydło 42 43-460 Wisła
Cel zawodów:

-popularyzacja narciarstwa biegowego wśród dzieci i młodzieży,

-propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia

-propozycja przyjemnego sposobu spędzania czasu wolnego

-integracja środowiska narciarskiego

-wyłonienie najlepszego zawodnika Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych.


Program zawodów:

08. 03.12. godz.: 17:30 - 18.30 weryfikacja zawodników

08. 03.12. godz. 18.30 - odprawa techniczna i losowanie w biurze zawodów
09. 03. 12, godz.: 9:30 - start pierwszego zawodnik


 • Juniorzy C 3km cl

 • Juniorka C 3 km cl

 • Juniorzy D 2,5 km cl

 • Juniorki D 2,5km cl

 • Juniorzy E 2 km cl

 • Juniorki E 2 km cl

09.03.12. godz. 18:30 – odprawa techniczna, losowanie


10.03.21 , godz.: 9 :30 - start pierwszego zawodnika


 • Junior C 3 km F

 • Juniorka C 3 km F

 • Junior D 2,5 km F

 • Juniorka D 2,5 km F

 • Junior E 2 km F

 • Juniorka E 2 km F

10.03.12 godz. 17.00 - uroczyste zakończenie zawodów w biegach indywidualnych.

Wisła rynek Plac B. Hoffa lub amfiteatr


11.03.12. godz 9.30 Biegi sztafetowe

Kategoria : Junior C rocznik (1996,97,98) 4x 3 km szkoły gimnazjalne

Juniorka C rocznik (1996,97,98) 4 x 3 km szkoły gimnazjalne

Dzieci CH rocznik (1999 i młodsi)4x 2 km szkoły podstawowe

Dzieci DZ rocznik [1999 i młodsze) 4x 2 km szkoły podstawowe

Sztafety biegają – dwie pierwsze zmiany techniką klasyczną, dwie pozostałe zmiany techniką dowolną.


Bezpośrednio po zakończeniu biegów sztafetowych odbędzie się uroczyste zakończenie zawodów na trasach Kubalonki
Uczestnictwo:

Każdy zawodnik musi posiadać licencję PZN- junior / juniorka C ,pozostali zawodnicy legitymację szkolną lub dowód potwierdzający rocznik, aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NW


Zgłoszenia: zgłoszenia zawierające:

1. imię i nazwisko zawodnika,

2. rok urodzenia,

3. pełną nazwę i adres klubu,

oraz imię, nazwisko i podpis osoby zgłaszającej należy przesłać pocztą , mailem na adres: ola.pustolka@op.pl(w tym przypadku należy przywieźć na zawody opieczętowany i podpisany oryginał zgłoszenia) lub Fax nr. 0324550028 fax Gimnazjum w Marklowicach najpóźniej do dnia 07.03.2012 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia powinny być zredagowane CZYTELNIE.

Nagrody:

Zwycięzca do trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary, medale oraz do szóstego miejsca dyplomy.Postanowienia końcowe :

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z wytycznymi sportowymi na rok 20011/2012 oraz NRS

 • Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów i zaleca ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie

 • Organizator w razie złych warunków atmosferycznych, zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów oraz poszczególnych konkurencji.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.Organizator
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna