Ogłoszenie nr 26880-2013 z dnia 2013-01-18 rPobieranie 9.53 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar9.53 Kb.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 26880-2013 z dnia 2013-01-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra
Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 245 640,00 PLN ( zamówienie podstawowe i uzupełniające ) są sukcesywne dostawy kaset , odczynników , materiałów zużywalnych i akcesoriów do posiadanych przez zamawiającego...
Termin składania ofert: 2013-01-29Numer ogłoszenia: 30654 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26880 - 2013 data 18.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3296200, fax. 068 3255808.SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

 • W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy kaset , odczynników , materiałów zużywalnych i akcesoriów do posiadanych przez zamawiającego analizatorów parametrów krytycznych ABL 80 FLEX , AQT90 FLEX , ABL 825 FLEX oraz GEM Premier 3000.

 • W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy kaset , odczynników , materiałów zużywalnych i akcesoriów do posiadanych przez zamawiającego analizatorów parametrów krytycznych ABL 80 FLEX , AQT90 FLEX , ABL 835 FLEX oraz GEM Premier 3000.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 245 640,00 PLN(zamówienie podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy kaset , odczynników , materiałów zużywalnych i akcesoriów do posiadanych przez zamawiającego analizatorów parametrów krytycznych ABL 80 FLEX , AQT90 FLEX , ABL 825 FLEX oraz GEM Premier 3000.

 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 245 640,00 PLN(zamówienie podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy kaset , odczynników , materiałów zużywalnych i akcesoriów do posiadanych przez zamawiającego analizatorów parametrów krytycznych ABL 80 FLEX , AQT90 FLEX , ABL 835 FLEX oraz GEM Premier 3000.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Przedmiotem zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego sa sukcesywne dostawy kaset , odczynników , materiałów zużywalnych i akcesoriów do posiadanych przez zamawiającego analizatorów parametrów krytycznych ABL 80 FLEX , AQT90 FLEX , ABL 825 FLEX oraz GEM Premier 3000.

 • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Przedmiotem zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego sa sukcesywne dostawy kaset , odczynników , materiałów zużywalnych i akcesoriów do posiadanych przez zamawiającego analizatorów parametrów krytycznych ABL 80 FLEX , AQT90 FLEX , ABL 835 FLEX oraz GEM Premier 3000.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.

 • W ogłoszeniu jest: Część nr: 3 NAZWA: Dostawa kaset do gazometrii, odczynników, materiałów zużywalnych i papieru termicznego do aparatu ABL 825 FLEX.

 • W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 3 NAZWA: Dostawa kaset do gazometrii, odczynników, materiałów zużywalnych i papieru termicznego do aparatu ABL 835 FLEX.


Pobieranie 9.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna