Ogłoszenie nr 82085-2014 z dnia 2014-04-15 rPobieranie 6.32 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar6.32 Kb.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 82085-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kwidzyn
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów (dorosłych i dzieci) Szpitala ZDROWIE Sp. z o.o. w Kwidzynie w systemie cateringowym na bazie kuchni Wykonawcy, wraz z dowozem...
Termin składania ofert: 2014-04-23Numer ogłoszenia: 86141 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82085 - 2014 data 15.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Hallera 31, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 6458300, fax. 055 6458310.SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.

  • W ogłoszeniu jest: Warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług cateringu i w zakresie transportu żywności, w którego treści znajduje się zapis o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP na usługę cateringu i transportu żywności, wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

  • W ogłoszeniu powinno być: Warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług cateringu i w zakresie transportu żywności, w którego treści znajduje się zapis o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP na usługę cateringu i transportu żywności, wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny lub - pozytywną Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że kuchnia wykonawcy spełnia wymogi sanitarno - higieniczne i techniczne do przygotowywania posiłków dla pacjentów szpitala w systemie cateringowym oraz certyfikat HACCP wydany przez wyspecjalizowany zewnętrzny podmiot akredytowany a w przypadku braku takiego dokumentu opinię właściwego Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że Wykonawca wdraża procedury HACCP..


Pobieranie 6.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna