Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotnePobieranie 6.36 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.36 Kb.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/2016 Dyrektora Szpitala Klinicznego


im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 26 stycznia 2016r . informuje, że w wyniku

przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjęto następujące oferty:


1. ANSA Specjalistyczna Praktyka Lekarska Robert Jarzębski


2. Dominika Brodowska praktyka lekarska
3. PRAKTYKA LEKARSKA Monika Kobylińska
II. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Klinicznego
im. Ks. Anny Mazowieckiej www.szpitalkarowa.pl

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia

Warszawa, dnia 19.02.2016r.

Pobieranie 6.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna