OGŁoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny naukiPobieranie 16.53 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar16.53 Kb.

Załącznik nr 3b do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Z DZIEDZINY NAUKI

ZDN/021/140/2015 z dnia 16.06.2015

 1. Nazwa jednostki, która prowadziła postępowanie:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaKatedra Surowców Energetycznych


 1. Przedmiot zamówienia - nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przenośny zestaw pomiarowy strumienia dyfuzji gazów (fluxometr) wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i przenośnym komputerem palmtop.
1. Fluxometr z komorą akumulacyjną typ A:

 • średnica 200 mm,

 • wysokość 100 mm,

 • port z przeponą silikonową umożliwiający pobranie próbki gazu z wnętrza komory.

2. Detektor CO2 (np. LICOR LI820) - pomiar wielkości strumienia dwutlenku węgla:

 • sensor pracujący w podczerwieni, z kompensacją zmian temperatury w zakresie -10 do 45oC oraz zmian ciśnienia atmosferycznego 660 do 1060 HPa,

 • zakres pomiarowy: 0 - 20 000 ppm,

 • pomiar przepływu CO2 w zakresie 0,01 do 300 moli/m2/dzień (dla komory typu A),

 • dokładność pomiaru jest funkcją przepływu i kształtuje się:

  • 10 do 1 000 milimol/m2/dzień: ± 25%,

  • 1 do 150 moli/m2/dzień: ± 10%,

  • 150 do 600 moli/m2/dzień: ± 20%

3. Detektor CH4 (np. WS-CH4-TLD) - pomiar wielkości strumienia metanu:

 • pomiar odbywa się na zasadzie spektrometrii laserowej,

 • zakres pomiarowy: 0,1 ppm do 10% obj.,

 • temperatura pracy: -20oC do +45oC,

 • pomiar przepływu metanu w zakresie 0,5 do 1 000 000 milimoli/m2/dzień,

 • dokładność pomiaru jest funkcją przepływu i kształtuje się:

  • 0,5 do 1 500 milimoli/m2/dzień: ± 25%,

  • 1,5 do 1 000 moli/m2/dzień: ± 10%.

4. Zestaw detektorów wraz z komorą akumulacyjną zintegrowany z:

 • palmtopem wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i oprogramowaniem, z wbudowaną anteną GPS, dotykowym wyświetlaczem, komunikacja poprzez zintegrowany bluetooth. Czas pracy palmtopu - do 4 godz. bez zasilania,

 • oprogramowaniem FluxManager zainstalowanym na palmtopie, umożliwiającym zapisywanie i wizualizację wzrostu stężenia gazu w komorze pomiarowej. Możliwość przesyłania danych na PC za pomocą złącza USB,

 • oprogramowaniem FluxExplorer umożliwiającym rewizję danych w terenie,

 • oprogramowaniem FluxRevision pracującym na systemie Windows XP, umożliwiającym przegląd uzyskanych danych i generowanie plików raportu, kompatybilny z MS Exel,

5. Wyposażenie dodatkowe / gwarancja / serwis:

 • kabel zasilający palmtop z baterii fluksometru w zestawie,

 • 2 baterie NiMH 14,4 Volts, 4,5 Ah,

 • ładowarka baterii NiMH,

 • nosidło (plecak) umożliwiający przenoszenie urządzenia w terenie,

 • instrukcja obsługi w języku polskim,

 • gwarancja - 12 miesięcy,

 • czas reakcji - 3 dni,

 • bez szkolenia


 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:


OMC ENVAG Sp. z o.o.

ul. Iwonicka 21

02-924 Warszawa

 1. Informacja o cenie wybranej oferty:Cena brutto: 199 690,50 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 50/100
Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna