OGŁoszenie o udzieleniu zamówieniaPobieranie 24.32 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.32 Kb.

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości poniżej progów unijnych w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Numer referencyjny sprawy: EZP/ 357 / 2013

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14,

81-213 Gdynia, Polska

tel. (058) 627 39 00, faks (058) 623 46 35

adres e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

www.opecgdy.com.pl

informuje o udzieleniu zamówienia na:

Dostawa narzędzi wyposażenia indywidualnego
Rodzaj procedury: otwarta

Rodzaj zamówienia (D, U, R): dostawa

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa narzędzi wyposażenie indywidualnego

Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100%

Data udzielenia zamówienia: 30.09.2013 dla Pak. 2,6,7 oraz 03.10.2013 dla Pak. 3,5

Liczba otrzymanych ofert w postępowaniu: 5

Liczba wykluczonych wykonawców / odrzuconych ofert: 0/2

Cena wybranej oferty

Nr oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

Cena brutto zł

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Mexpol Sp.z o.o. 45-318 Opole ul.Głogowska 23

Pakiet unieważniony

54 873,15

-

Pakiet unieważniony

-

-

-

2

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "Galik" Adam Gliński 83-000 Pruszcz Gdański ul. Żwirki i Wigury 3/15

40 659,50

16 442,64

oferta odrzucona

5 664,15

2 177,10

3

Hurtowania "Odnova" Natalia Łukowicz 81-225 Gdynia ul.Morska 93

36 211,82

14 737,49

oferta odrzucona

5 041,28

1 955,70

4

TOYA S.A. 51-168 Wrocław ul.Sołtysowicka 13/15

-

-

-

-

-

5

SANET J.A.Szostak Sp.J. 81-213 Gdynia

ul.Opata Hackiego 12-

12 244,65

25 834,31

-

4 723,20

Umowa w sprawie zamówienia została zawarta z:

Pakiet 2,6,7

Nazwa wykonawcy: Hurtowania "Odnova" Natalia Łukowicz

Adres/siedziba wykonawcy: 81-225 Gdynia ul.Morska 93

Pakiet 3,5

Nazwa wykonawcy: SANET J.A. Szostak Sp.J.

Adres/siedziba wykonawcy: 81-213 Gdynia ul.Opata Hackiego 12
Waluta: PLN

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: tak / nie *.

Ogłoszenie dotyczy zamówień w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów: tak / nie *.

Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak / nie *.


Informacja dla TS:

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej:.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna