Operacje na macierzach – tablicach liczb. Do komórek A5: E9Pobieranie 8.08 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar8.08 Kb.
Operacje na macierzach – tablicach liczb.


 1. Do komórek A5:E9 wpisz dowolne liczby. Tablicę liczb nazywamy macierzą. Przy użyciu funkcji z kategorii matematyczne WYZNACZNIK.MACIERZY oblicz jej wyznacznik.

 2. W komórkach G5:K9 oblicz macierz transponowaną (zamieniamy wiersze na kolumny), w tym celu:

 • zaznacz blok komórek G5:K9, wprowadź (w komórce G5 ) funkcję TRANSPONUJ(A5:E9) (nie używaj kreatora funkcji ) i naciśnij kombinacje klawiszy [CONTROL]+[SHIFT]+[ENTER] lub [CONTROL]+[SHIFT]+OK.

 1. Jeżeli wyznacznik macierzy wynosił 0 należy zmienić macierz tak, aby był on różny od 0. Przy użyciu funkcji MACIERZ.ODW oblicz macierz odwrotną do transponowanej. Postępuj podobnie jak poprzednio tj.

[CONTROL]+[SHIFT]+[ENTER].

 1. Używając funkcji MACIERZ.ILOCZYN sprawdź poprawność wyniku

 • zaznacz blok komórek A17:E21, wprowadź (w komórce A17 ) funkcję MACIERZ.ILOCZYN (G5:K9; A11:E15) i naciśnij kombinacje klawiszy

[CONTROL]+[SHIFT]+[ENTER]

 • otrzymane wyniki są oparte na pewnych przybliżeniach, w związku z czym jest możliwe, że otrzymana macierz nie jest macierzą jednostkową (jedynki na przekątnej, a poza zera). Zmiana formatu komórek A17:E21 np. na 0,00 powoduje zmniejszenie dokładności przedstawienia wyniku na tyle, że nie pokazuje on błędów wynikających z tych przybliżeń.

 1. Oblicz iloczyn skalarny wektorów: A=[1,2,3], B=[-1,4,5] następująco:

  • Wpisz te wektory jako dwie macierze A i B.

  • Pomnóż przez siebie macierze A i macierz transponowaną do B. Wynik mnożenia jest iloczynem skalarnym.

 2. Wymyśl dwa wektory i pomnóż je skalarnie.

 3. Rozwiąż układ równań liniowych metodą wyznaczników:

W tym celu: • Oblicz wyznaczniki macierzy (każdą liczbę wpisz w oddzielną komórkę): • Wykonaj działania: 1. Rozwiąż ten sam układ równań liniowych metodą macierzy odwrotnych, czyli

 • Oblicz macierz odwrotną do W,

 • Pomnóż macierz odwrotną do W przez macierz utworzoną z wyrazów wolnych, czyli

.

 1. Rozwiąż układ równań liniowych:


W tym celu: • Oblicz wyznaczniki macierzy:
 • Wykonaj działania:10. Analogicznie jak w punkcie 8 rozwiąż ten sam układ równań metodą macierzy odwrotnych.

Pobieranie 8.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna