Opis przedmiotu zamówienia dostawa systemu do pomiaru słuchowych potencjałów wywołanychPobieranie 42.45 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar42.45 Kb.

Załącznik nr 2 do SIWZ AEZ/S-024/2009

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa systemu do pomiaru słuchowych potencjałów wywołanychLp.

Parametr

Minimalna wartość wymagana

Odpowiedź Wykonawcy*

1

2

3

4

SYSTEM SMART


Nazwa aparatu
Typ aparatu
Producent
Kraj pochodzenia
Rok produkcji


Możliwość rejestracji potencjałów ślimakowych ECochG


TAK


Możliwość rejestracji potencjałów z pnia mózgu ABR


TAK


Możliwość rejestracji potencjałów z ośrodków podkorowych MLR


TAK


Możliwość rejestracji potencjałów z kory słuchowej CERA


TAK


Możliwość rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych elektrycznie (ABR, MLR, CERA)

TAK


Możliwość rejestracji potencjałów słuchowych w opcji stanów ustalonych (ASSR):

  • rejestracja ze stymulacją trzaskiem i tonami specyficznymi częstotliwościowo

  • możliwość stymulacji jednousznej i jednoczesnej dwuusznej

  • możliwość wyboru przez badającego opcji nośnika stymulacji (modulacja częstotliwościowa i/lub modulacja amplitudowa)

  • oprogramowanie powinno zawierać skalibrowane różne opcje stymulacji z przeliczeniami dB SPL w dB nHL i dB HL

TAK


Możliwość rejestracji potencjałów słuchowych w opcji szybkiej prezentacji bodźca – 100-1000/s z opcją analityczną Contineous Loop Auditory Deconvolution (CLAD)

TAK


Możliwość pomiarów potencjałów słuchowych ECochG, ABR, MLR, CERA w opcji analitycznej CLAD

TAK


Możliwość monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów podczas operacji otologicznych i neurotologicznych

TAK


Możliwość wykonywania pomiarów w opcji stymulacji akustycznej i w opcji elektrycznej

TAK


Możliwość wykorzystania systemu do badań akustycznych z wolnego pola z zastosowaniem zestawów głośnikowych – do badań u pacjentów z aparatami słuchowymi oraz pacjentów z implantami ślimakowymi

TAK


Możliwość współpracy systemu z implantami ślimakowymi (Cochlear, Advanced Bionics)

TAK


Zestaw głośników sprzężonych z systemem zasadniczym do badania w wolnym polu

TAK


System zaopatrzony do optycznego przesyłu danych między częścią zasadniczą a wzmacniaczem

TAK


Możliwość następujących analiz off-line:

  • automatyczna dekonwolucja zapisów w opcji szybkiej prezentacji bodźca

  • możliwość filtrowania otrzymanych zapisów

  • możliwość opracowywania zapisanych danych

  • transformowanie danych graficznych w dane liczbowe

TAK


Zestaw powinien zawierać wbudowaną jednostkę do badania DPOAE i TEOAE

TAK


Komputer notebook z oprogramowaniem zarządzający systemem, gromadzący dane, służący do wykonywania analiz zebranych danych

TAKPOZOSTAŁE WYMAGANIA


1.

Ustawienie na stanowisku pracy, uruchomienie i szkolenie personelu


TAK
2.

Instrukcja obsługi


TAK
3.

Urządzenia fabrycznie nowe


TAK

SERWIS GWARANCYJNY


1.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i jest w stanie zapewnić pogwarancyjny

TAK
2.

Okres gwarancji min. 24m-ce


TAK, podać
UWAGA:

* W kolumnie 4 Wykonawca winien wpisać odpowiedź twierdzącą (TAK) oraz podać parametry oferowanego sprzętu. Brak wypełnienia tabeli powoduje odrzucenie oferty.

……………………….., dnia……………… ................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nychprzedstawicieli Wykonawcy)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna