Opis przedmiotu zamówienia I. Wymagania ogólnePobieranie 150.01 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar150.01 Kb.
Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wymagania ogólne.


 1. Przedmiotem zamówienia jest:

     1. dostawa urządzeń telefonii IP dla RDLP w Krośnie,

     2. konfiguracja, uruchomienie, przeprowadzenie testów i serwis dostarczonego sprzętu,

     3. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konfiguracji dostarczonych urządzeń,

     4. demontaż i odbiór urządzeń dotychczas eksploatowanych, zbędnych po wdrożeniu telefonii IP,

     5. opracowanie dokumentacji powykonawczej telefonii IP RDLP w Krośnie.

 2. Kompatybilność - Lasy Państwowe posiadają centralny procesor połączeń Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.0. Urządzenia będące przedmiotem niniejszego postępowania przeznaczone są do rozbudowy posiadanego systemu
  i muszą być z nim w pełni kompatybilne, to znaczy nie powodować ograniczeń funkcjonalnych w działaniu i współpracy z centralnym procesorem połączeń oraz innymi elementami systemu teleinformatycznego takimi jak sieci LAN i WAN Lasów Państwowych:

 • Wdrażane urządzenia muszą współpracować z centralą IP Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.0 lub nowszej używanej obecnie przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

 • Dostarczane telefony muszą być zarządzanie za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Cisco Unified Provisioning Manager 8.0.

3. Ogólne wymagania w zakresie pochodzenia, produkcji i gwarancji:

 • Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż 4 miesiące przed datą dostarczenia oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 • Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

 • Urządzenia, muszą być objęte 3-letnią gwarancją opartą o świadczenia serwisowe producenta niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy. Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewnić Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji:

 • możliwość zgłoszenia awarii urządzenia bezpośrednio producentowi urządzenia (a nie tylko Wykonawcy zamówienia), wraz z możliwością otrzymania "z góry" urządzenia zamiennego wolnego od uszkodzeń, bez dodatkowych opłat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urządzenia,

 • bezpośredni i wolny od dodatkowych opłat dostęp do pomocy technicznej producenta przez telefon, e-mail oraz WWW, w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń,

 • możliwość pobierania bezpośrednio od producenta nowych wydań oprogramowania zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, jednakże
  w ramach ogólnie dostępnej oferty producenta, a także w ramach wykupionego zestawu funkcjonalności oprogramowania i wykupionej konfiguracji urządzeń, wraz z wolnym od dodatkowych opłat prawem (tj. licencją) do korzystania z pobranego oprogramowania na zasadach określonych w warunkach licencyjnych dla użytkownika końcowego.II. Specyfikacja techniczna oraz ilościowa zamawianych urządzeń (wymagania minimalne, dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności).

Router CISCO 3925 lub równoważny – 1 szt.


C3925-VSEC/K9

Cisco 3925 Voice Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License P

1

PWR-3900-AC/2

Cisco 3925/3945 AC Power Supply (Secondary PS)

1

L-FL-CME-SRST-100=

CME or SRST - 100 Seat E-Delivery RTU

1

VWIC3-1MFT-T1/E1

1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1

1

VIC3-4FXS/DID

CISCO Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID

2

CON-SNT-3925VSEC_3yr

SMARTNET 8X5XNBD Cisco 3925 Voice Sec. Bundle, UC and SEC 3 lata

1

Warunki równoważności:


 • Urządzenie musi mieć budowę modularną i posiadać co najmniej cztery porty na wymienne karty dodatkowych interfejsów (E1,ADSL, ISDN, ETH), dwa gniazda na moduły usługowe, jedno gniazdo na inteligentne moduły usługowe wewnątrz obudowy oraz cztery gniazda na płycie urządzenia na moduły procesorów sygnałowych. Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany (upgrade) centralnego procesora routingu.

 • Komunikacja między modułami musi odbywać się bez wykorzystywania CPU routera.

 • Urządzenie musi posiadać co najmniej trzy porty w technologii 10/100/1000 Ethernet RJ-45, z czego dwa z nich muszą mieć możliwość pracy zamiennie na medium światłowodowym (tzw. porty combo).

 • Urządzenie musi być wyposażone w pamięć typu DDR2 ECC DRAM
  o pojemności co najmniej 1GB z możliwością rozbudowy do 2GB.

 • Urządzenie musi być wyposażone w pamięć typu Compact Flash o pojemności co najmniej 256MB z możliwością rozbudowy do 4 GB.

 • Urządzenie musi posiadać wbudowany sprzętowy akcelerator szyfrowania IPSEC i SSL.

 • Urządzenie musi posiadać jednocześnie szeregowy port konsoli, port AUX oraz port konsoli USB typ B.

 • Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB 2.0 do podłączenia pamięci przenośnych, tokenów, itp.

 • Wymagana minimalna wydajność urządzenia 832 kp/s przy wielkości pakietu 64 bajty.

 • Urządzenie musi zapewniać przepływność 425 Mb/s przy wielkości pakietu 64 bajty.

 • Urządzenie musi zapewniać obsługę NAT/PAT.

 • Urządzenie musi wspierać routing statyczny.

 • Urządzenie musi zapewniać obsługę OSPF i RIPv2.

 • Urządzenie musi zapewniać obsługę IPv4, IPv6.

 • Urządzenie musi zapewniać obsługę Generic Routing Encapsulation (GRE), Bi-Directional Forwarding Detection (BFD), Multicast IPv4-to-IPv6.

 • Urządzenie musi posiadać funkcjonalność stateful firewall.

 • Urządzenie musi zapewniać obsługę szyfrowania AES 256 i 3DES dla IPSec.

 • Urządzenie musi umożliwiać enkapsulację Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35 i EIA-530), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) i ATM.

 • Urządzenie musi zapewniać filtrowanie ruchu na podstawie adresu źródłowego/docelowego, pakietu IP czy numeru portu TCP/IP.

 • Urządzenie musi zapewniać zarządzanie ruchem (QoS) poprzez Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Network-Based Advanced Routing (NBAR).

 • Urządzenie musi zapewniać obsługę NetFlow lub J-Flow lub S-Flow lub równoważne.

 • Urządzenie musi zapewniać obsługę SNMP v2c lub v3.

 • Urządzenie musi zapewniać komunikację z serwerami RADIUS lub TACACS+.

 • Urządzenie musi zapewniać obsługę Border Gateway Protocol (BGP), BGP Route Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), IGMPv3, Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP).

 • Urządzenie musi umożliwiać zastosowanie szyfrowania ruchu głosowego za pomocą protokołu SRTP z wykorzystaniem algorytmu AES-128 bez dodatkowych opłat.

 • Urządzenie musi być wyposażone w moduł procesorów sygnałowych, tak by operacje na strumieniach głosowych realizowane były sprzętowo a nie programowo. Moduł powinien zapewniać obsługę co najmniej 64 strumieni głosowych kodowanych zgodnie ze standardem G.711.

 • Urządzenie musi być wyposażone w redundantny zasilacz wewnętrzny.

 • Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19” i posiadać niezbędne do tego celu elementy. Dopuszczalna zajętość w szafie nie większa niż 3U.

 • Wymagane jest zasilanie prądem przemiennym 230V.

 • Urządzenie musi posiadać funkcjonalność inteligentnego zarządzania energią, w tym kontroli zasilania modułów w oparciu o porę dnia.

 • Urządzenie musi umożliwiać obsługę protokołów VoIP: H323v4, SIP i MGCP w stopniu umożliwiającym co najmniej konfigurację urządzenia jako bramy głosowej wspierającej jeden z wymienionych protokołów.

 • Urządzenie musi umożliwiać pełnienie funkcji zapasowej centrali telefonicznej dla co najmniej 100 telefonów IP w sytuacji awarii łącza WAN. Jeśli do realizacji tej funkcjonalności jest wymagana dodatkowa licencja powinna być uwzględniona i dostarczona.

 • Urządzenie musi być wyposażone w kartę najnowszej generacji z obsługą co najmniej jednego portu ISDN PRA (30B+D) współpracującą z procesorami sygnałowymi w zakresie kodowania i dekodowania głosu, usuwania echa (co najmniej do 128ms) oraz detekcji głosu.

 • Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej dwie czteroportowe karty najnowszej generacji z interfejsami FXS. Karty muszą pozwalać na obsługę funkcjonalności Direct Inward Dial.

Telefon IP Cisco 7975 lub równoważny – 5 szt.


CP-7975G=

CISCO Cisco IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color, spare

5

CON-SNT-CP7975

CISCO SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7975

5


Warunki równoważności:

 • Telefon musi być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy posiadający dwa zewnętrzne porty Ethernet 10/100/1000 BASE-T i umożliwić podłączenie na jednym połączeniu kablowym wychodzącym z przełącznika sieciowego Ethernet zarówno telefonu jak i komputera PC.

 • Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi wspierać protokół 802.1Q.

 • Transmisja głosu z telefonu i z komputera PC musi wspierać użycie dwóch różnych sieci VLAN: jednej do transmisji głosu i sygnalizacji, drugiej do transmisji danych z komputera PC.

 • Telefon musi:

 • posiadać wsparcie dla kompresji głosu w standardach G.711 i iLBC lub G.729A i G.722,

 • mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej zgodnie ze standardem 802.3af (poprzez kabel Ethernet) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, powinno być możliwe jednoczesne podłączenie obu opcji zasilania,

 • mieć możliwość zdefiniowania minimum 8 linii telefonicznych,

 • posiadać kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 14cm i rozdzielczości 320x240 pikseli z możliwością wyświetlania informacji dostarczonych w formacie XML,

 • realizować funkcję aparatu głośnomówiącego,

 • posiadać wsparcie dla protokołu DHCP oraz TFTP,

 • wspierać co najmniej jeden z protokółów sygnalizacyjnych: SIP lub opcjonalnie SCCP,

 • umożliwiać użytkownikowi przeglądanie informacji o historii połączeń w następujących kategoriach: połączenia nieodebrane, połączenia wybierane, połączenia odebrane,

 • posiadać możliwość zmiany co najmniej wymienionych parametrów telefonu: typ dzwonka, głośność dzwonka, poziom głośności w słuchawce, poziom kontrastu wyświetlacza,

 • umożliwiać wsparcie dla szyfrowania strumienia audio i sygnalizacji za pomocą protokołu AES-128 lub silniejszego oraz autentykację urządzenia za pomocą certyfikatu X.509v3,

 • pozwalać na rozbudowę liczby posiadanych linii poprzez dołączenie dedykowanego modułu rozszerzającego,

 • Telefon powinien umożliwiać przyłączenie zestawu słuchawkowego.

Telefon IP Cisco 7962G z przystawką sekretarską lub równoważny – 2 szt.


CP-7962G=

Cisco Unified IP Phone 7962

2

CON-SNT-CP7962

CISCO SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7962

2

CP-7915=

7915 IP Phone Grayscale Expansion Module

2

CP-SINGLFOOTSTAND=

Footstand kit for single 7914, 7915, or 7916

2

CP-PWR-CUBE-3=

IP Phone power transformer for the 7900 phone series

2

CP-PWR-CORD-CE=

7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe

2

CON-SNT-CP7915

CISCO SMARTNET 8X5XNBD Cisco 7915

2

Warunki równoważności dla telefonu:


 • Telefon musi być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy posiadający dwa zewnętrzne porty Ethernet 10/100BASE-T i umożliwić podłączenie na jednym połączeniu kablowym wychodzącym z przełącznika sieciowego Ethernet zarówno telefonu jak i komputera PC.

 • Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi wspierać protokół 802.1Q.

 • Transmisja głosu z telefonu i z komputera PC musi wspierać użycie dwóch różnych sieci VLAN: jednej do transmisji głosu i sygnalizacji, drugiej do transmisji danych z komputera PC.

 • Telefon musi:

 • posiadać wsparcie dla kompresji głosu w standardach G.711 i iLBC lub G.729A i G.722,

 • mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej zgodnie ze standardem 802.3af (poprzez kabel Ethernet) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, powinno być możliwe jednoczesne podłączenie obu opcji zasilania,

 • mieć możliwość zdefiniowania minimum 6 linii telefonicznych,

 • posiadać monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 12cm i rozdzielczości minimum 320x222 pikseli z możliwością wyświetlania informacji dostarczonych w formacie XML,

 • realizować funkcję aparatu głośnomówiącego,

 • posiadać wsparcie dla protokołu DHCP oraz TFTP,

 • wspierać co najmniej jeden z protokółów sygnalizacyjnych: SIP lub opcjonalnie SCCP,

 • umożliwiać użytkownikowi przeglądanie informacji o historii połączeń w następujących kategoriach: połączenia nieodebrane, połączenia wybierane, połączenia odebrane,

 • posiadać możliwość zmiany co najmniej wymienionych parametrów telefonu: typ dzwonka, głośność dzwonka, poziom głośności w słuchawce, poziom kontrastu wyświetlacza,

 • umożliwiać wsparcie dla szyfrowania strumienia audio i sygnalizacji za pomocą protokołu AES-128 lub silniejszego oraz autentykację urządzenia za pomocą certyfikatu X.509v3,

 • pozwalać na rozbudowę liczby posiadanych linii poprzez dołączenie dedykowanego modułu rozszerzającego,

 • być dostarczony z odpowiednią podstawką pozwalającą zainstalować jeden moduł rozszerzający,

 • Telefon powinien umożliwiać przyłączenie zestawu słuchawkowego.

Warunki równoważności dla przystawki:


 • Urządzenie musi pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności telefonu o dodatkowe klawisze, które mogą zostać zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybierania.

 • Urządzenie musi posiadać co najmniej 12 klawiszy rozszerzających i za pomocą dwóch dodatkowych klawiszy sterujących wykorzystaniem klawiszy rozszerzających umożliwiać obsługę do 24 linii lub klawiszy szybkiego wybierania.

 • Urządzenie musi posiadać wyświetlacz LCD o przekątnej min, 10cm i rozdzielczości min. 480x272 piksele.

 • Moduł rozszerzający musi posiadać funkcjonalność sygnalizacji stanu linii (wyświetlacz LCD lub poprzez kolor przycisków).

 • Opisy klawiszy powinny być przedstawione na monochromatycznym wyświetlaczu LCD.

 • Moduł musi posiadać możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza LCD z poziomu telefonu IP do którego zostanie przyłączony.

 • Moduł musi być dostarczony wraz z odpowiednim zasilaczem oraz kablem. zasilającym.

Telefon IP Cisco 7945G lub równoważny – 15 szt.


CP-7945G=

Cisco IP Phone 7945, Gig Ethernet, Color

15

CON-SNT-CP7945

CISCO SMARTNET 8X5XNBD Cisco IP Phone 7945

15

Warunki równoważności:


 • Telefon musi być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy posiadający dwa zewnętrzne porty Ethernet 10/100/1000BASE-T i umożliwić podłączenie na jednym połączeniu kablowym wychodzącym z przełącznika sieciowego Ethernet zarówno telefonu jak i komputera PC.

 • Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi wspierać protokół 802.1Q.

 • Transmisja głosu z telefonu i z komputera PC musi wspierać użycie dwóch różnych sieci VLAN: jednej do transmisji głosu i sygnalizacji, drugiej do transmisji danych z komputera PC.

 • Telefon musi:

 • posiadać wsparcie dla kompresji głosu w standardach G.711 i iLBC lub G.729A i G.722,

 • mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej zgodnie ze standardem 802.3af (poprzez kabel Ethernet) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, powinno być możliwe jednoczesne podłączenie obu opcji zasilania,

 • mieć możliwość zdefiniowania minimum 2 linii telefonicznych;

 • posiadać kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 12cm i rozdzielczości min. 320x240 pikseli z możliwością wyświetlania informacji dostarczonych w formacie XML,

 • realizować funkcję aparatu głośnomówiącego,

 • posiadać wsparcie dla protokołu DHCP oraz TFTP,

 • wspierać co najmniej jeden z protokółów sygnalizacyjnych: SIP lub opcjonalnie SCCP,

 • umożliwiać użytkownikowi przeglądanie informacji o historii połączeń w następujących kategoriach: połączenia nieodebrane, połączenia wybierane, połączenia odebrane,

 • posiadać możliwość zmiany co najmniej wymienionych parametrów telefonu: typ dzwonka, głośność dzwonka, poziom głośności w słuchawce, poziom kontrastu wyświetlacza,

 • umożliwiać wsparcie dla szyfrowania strumienia audio i sygnalizacji za pomocą protokołu AES-128 lub silniejszego oraz autentykację urządzenia za pomocą certyfikatu X.509v3,

 • Telefon powinien umożliwiać przyłączenie zestawu słuchawkowego.

Telefon Cisco 7911G lub równoważny – 50 szt.


CP-7911G=

CISCO Cisco IP Phone 7911G

50

CON-SNT-CP7911

CISCO SMARTNET 8X5XNBD Cisco IP Phone 7911

50

Warunki równoważności:


 • Telefon musi być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy posiadający dwa zewnętrzne porty Ethernet 10/100BASE-T i umożliwić podłączenie na jednym połączeniu kablowym wychodzącym z przełącznika sieciowego Ethernet zarówno telefonu jak i komputera PC.

 • Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi wspierać protokół 802.1Q.

 • Transmisja głosu z telefonu i z komputera PC musi wspierać użycie dwóch różnych sieci VLAN: jednej do transmisji głosu i sygnalizacji, drugiej do transmisji danych z komputera PC.

 • Telefon musi:

 • posiadać wsparcie dla kompresji głosu w standardach G.711 i G.729A lub G.729AB,

 • mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej zgodnie ze standardem 802.3af (poprzez kabel Ethernet) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, powinno być możliwe jednoczesne podłączenie obu opcji zasilania,

 • mieć możliwość zdefiniowania min. 1 linii telefonicznej,

 • posiadać monochromatyczny wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 192x64 pikseli z możliwością wyświetlania informacji dostarczonych w formacie XML,

 • realizować funkcję aparatu głośnomówiącego przynajmniej w trybie monitoringu, tj. przełączenie otrzymywanego strumienia audio w tryb głośnomówiący bez możliwości transmitowania audio w tym trybie,

 • posiadać wsparcie dla protokołu DHCP oraz TFTP,

 • wspierać co najmniej jeden z protokółów sygnalizacyjnych: SIP lub opcjonalnie SCCP,

 • umożliwiać wsparcie dla szyfrowania strumienia audio i sygnalizacji za pomocą protokołu AES-128 lub silniejszego oraz autentykację urządzenia za pomocą certyfikatu X.509v3,

 • umożliwiać użytkownikowi przeglądanie informacji o historii połączeń w następujących kategoriach: połączenia nieodebrane, połączenia wybierane, połączenia odebrane,

 • posiadać możliwość zmiany co najmniej wymienionych parametrów telefonu: typ dzwonka, głośność dzwonka, poziom głośności w słuchawce, poziom kontrastu wyświetlacza,

Przełącznik sieciowy Cisco Catalyst 3560X-48-PS lub równoważny – 2 szt.


WS-C3560X-48P-S

Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base

2

Warunki równoważności:


 • Urządzenie musi posiadać 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) z PoE+ (IEEE 802.3at).

 • Urządzenie musi mieć możliwość obsługi co najmniej 10 tys. tras routingu, 12 tys. adresów MAC.

 • Musi posiadać zainstalowane oprogramowanie z obsługą protokołów warstwy 3 Routing Information Protocol (RIP) dla IPv4 oraz RIPng dla IPv6 oraz routingu statycznego.

 • Musi posiadać możliwości rozszerzenia funkcjonalności o protokoły Open Shortest Path First (OSPF) i BGPv4 dla IPv4 oraz Open Shortest Path First v3 (OSPFv3) dla IPv6 poprzez wymianę oprogramowania.

 • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o tworzenie wirtualnych kontekstów routingowych (VRF-lite/Multi-VRF) poprzez wymianę oprogramowania.

 • Obsługuje sprzętowo ruch multicastowy, minimum IGMP snooping lub odpowiednik.

 • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM SSM poprzez wymianę oprogramowania.

 • Obsługa VLAN i trunków zgodnie z 802.1q.

 • Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

 • Umożliwia identyfikację dostępu do urządzeń w oparciu o serwer RADIUS.

 • Możliwość uwierzytelniania użytkowników z wykorzystaniem 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu.

 • Umożliwia uwierzytelnienie w oparciu o adres MAC oraz z wykorzystaniem portalu WWW.

 • Musi posiadać funkcje ochrony przed sztormami broadcastowymi.

 • Ma możliwość zarządzania przez SNMPv3 oraz SSH (szyfrowane połączenia).

 • Musi posiadać wsparcie uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) lub odpowiednik.

 • Musi posiadać funkcje zabezpieczające protokół Spanning Tree.

 • Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, w tym także kontroli pojawiania się tego samego adresu MAC na różnych portach.

 • Zabezpieczenie przed fałszywymi serwerami DHCP.

 • Dynamic ARP Inspection.

 • IP Source Guard.

 • Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym.

 • Musi posiadać funkcjonalność tworzenia list kontroli dostępu dla ruchu warstwy trzeciej, również w obrębie pojedynczego VLANu.

 • Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej.

 • Umożliwia lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu.

 • Umożliwia zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN.

 • Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

 • Protokół IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree,

 • Protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla różnych sieci VLAN,

 • Mechanizmy redundancji bramy VRRP lub równoważny,

 • protokół IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów,

 • Mechanizm redundancji łączy typu uplink, nie polegający na Spanning Tree Protocol (np. Redudnant Trunk Links, Flexlink lub równoważne),

 • Możliwość instalacji redundantnych zasilaczy zintegrowanych w obudowie.
  Nie dopuszcza się zewnętrznych rozwiązań typu „power shelf”. W
  oferowanej wersji urządzenie musi posiadać min. jeden zasilacz
  umożliwiający pracę urządzeń zasilanych przez POE w standardzie 802.3af z sumaryczną mocą co najmniej 430W,

 • Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

 • Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) na podstawie wartości 802.1p (CoS), DSCP w ramkach Ethernet oraz następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.

 • Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz DSCP.

 • Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie.

 • Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek.

 • Obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek jako priorytetowej.

 • Zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny.

 • Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, rate limiting).

 • Kształtowanie ruchu wychodzącego (ang. traffic shaping)

 • Obsługuje ramki Ethernet o wielkości co najmniej 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame).

 • Umożliwia zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę).

 • Musi posiadać obsługę protokołu pozwalającego na wykrywanie typu urządzenia sąsiedniego (LLDP lub odpowiednik).

 • Przystosowane do montażu w szafie 19”, obudowa wykonana z metalu.

 • Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona.

 • Urządzenie musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia.

Przełącznik sieciowy Cisco Catalyst 3560X-24-PS lub równoważny – 1 szt.


WS-C3560X-24P-S

Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base

1

Warunki równoważności:


 • Urządzenie musi posiadać 24 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) z PoE+ (IEEE 802.3at).

 • Wydajność przełączania dla urządzenia musi być na poziomie 159Gbps oraz 65Mpps.

 • Urządzenie musi mieć możliwość obsługi co najmniej 10 tys. tras routingu, 12 tys. adresów MAC.

 • Musi posiadać zainstalowane oprogramowanie z obsługą protokołów warstwy 3 Routing Information Protocol (RIP) dla IPv4 oraz RIPng dla IPv6 oraz routingu statycznego.

 • Musi posiadać możliwości rozszerzenia funkcjonalności o protokoły Open Shortest Path First (OSPF) i BGPv4 dla IPv4 oraz Open Shortest Path First v3 (OSPFv3) dla IPv6 poprzez wymianę oprogramowania.

 • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o tworzenie wirtualnych kontekstów routingowych (VRF-lite/Multi-VRF) poprzez wymianę oprogramowania.

 • Obsługuje sprzętowo ruch multicastowy, minimum IGMP snooping lub odpowiednik.

 • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM SSM poprzez wymianę oprogramowania.

 • Obsługa VLAN i trunków zgodnie z 802.1q

 • Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

 • Umożliwia identyfikację dostępu do urządzeń w oparciu o serwer RADIUS.

 • Możliwość uwierzytelniania użytkowników z wykorzystaniem 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu

 • Umożliwia uwierzytelnienie w opraciu o adres MAC oraz z wykorzystaniem portalu WWW.

 • Musi posiadać funkcje ochrony przed sztormami broadcastowymi

 • Ma możliwość zarządzania przez SNMPv3 oraz SSH (szyfrowane połączenia).

 • Musi posiadać wsparcie uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) lub odpowiednik.

 • Musi posiadać funkcje zabezpieczające protokół Spanning Tree.

 • Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, w tym także kontroli pojawiania się tego samego adresu MAC na różnych portach.

 • Zabezpieczenie przed fałszywymi serwerami DHCP.

 • Dynamic ARP Inspection.

 • IP Source Guard.

 • Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym.

 • Musi posiadać funkcjonalność tworzenia list kontroli dostępu dla ruchu warstwy trzeciej, również w obrębie pojedynczego VLANu

 • Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej.

 • Umożliwia lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu

 • Umożliwia zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN

 • Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

 • Protokół IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

 • Protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla różnych sieci VLAN

 • Mechanizmy redundancji bramy VRRP lub równoważny.

 • protokół IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów

 • Mechanizm redundancji łączy typu uplink, nie polegający na Spanning Tree Protocol (np. Redudnant Trunk Links, Flexlink lub równoważne)

 • Możliwość instalacji redundantnych zasilaczy zintegrowanych w obudowie.
  Nie dopuszcza się zewnętrznych rozwiązań typu „power shelf”. W
  oferowanej wersji urządzenie musi posiadać min. jeden zasilacz
  umożliwiające pracę urządzeń zasilanych przez POE w standardzie 802.3af z sumaryczną mocą co najmniej 430W.

 • Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

 • Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) na podstawie wartości 802.1p (CoS), DSCP w ramkach Ethernet oraz następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.

 • Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz DSCP.

 • Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie.

 • Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek

 • Obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek jako priorytetowej

 • Zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny

 • Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, rate limiting)

 • Kształtowanie ruchu wychodzącego (ang. traffic shaping)

 • Obsługuje ramki Ethernet o wielkości co najmniej 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame)

 • Umożliwia zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę).

 • Musi posiadać obsługę protokołu pozwalającego na wykrywanie typu urządzenia sąsiedniego (LLDP lub odpowiednik)

 • Przystosowane do montażu w szafie 19”, obudowa wykonana z metalu.

 • Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona.

 • Urządzenie musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia.

Przełącznik sieciowy Cisco Catalyst 2960C-PD-8PT-L lub równoważny – 10 szt.


WS-C2960CPD-8PT-L

Catalyst 2960C PD PSE Switch 8 FE PoE, 2 x 1G, LAN Base

10

CAB-AC2E

AC Power cord Europe

10

PWR-ADPT

Power adaptor for compact switches

10


Warunki równoważności:

 • Urządzenie o stałej konfiguracji

 • Minimum 128MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci Flash

 • wydajność przełączania co najmniej 10Gbps oraz przepustowość co najmniej 3,8 Mpps;

 • Wymagana jest obsługa co najmniej 8 portów Fast Ethernet w standardzie 10/100BaseTX oraz 2 porty typu 10/100/1000BASE-T

 • Zasilanie w dwóch opcjach:

  • Zewnętrzny zasilacz który musi być w zestawi

  • Zasilanie za pomocą maksymalnie 2 portów pracujących jako klient POE+

 • W przypadku zastosowania zewnętrznego zasilacza lub zasilania za pomocą 2 portów pracujących jako klient POE+ musi udostępniać zasilanie zgodne ze standardem 802.3af z sumaryczną mocą co najmniej 22 W.

 • Musi być możliwość instalacji w szafie rack 19”, przełącznik nie musi być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria

 • Musi być możliwość instalacji na metalowej, przełącznik nie musi być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria

 • Musi zapewniać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC

 • Musi być dostępne automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych

 • Musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości co najmniej 9000 bajtów

 • Musi obsługiwać co najmniej 250 sieci VLAN

 • Musi obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami

 • Musi obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami:

  • IEEE 802.1x

  • IEEE 802.1s

  • IEEE 802.1w

  • IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T

  • IEEE 802.3ad

  • IEEE 802.1D

  • IEEE 802.1p

  • IEEE 802.1Q

  • IEEE 802.3 10BASE-T

  • IEEE 802.3u 100BASE-TX

  • IEEE 802.3z 1000BASE-X

  • IEEE 802.3ab 100BASE-T

 • Musi obsługiwać mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP

 • Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

 • dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, port USB, SSHv2 i SNMPv3

 • możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+

 • możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu tak by użytkownicy nu mogli przechwytywać ruchu z innych portów (private vlan edge)

 • możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika

 • obsługa list kontroli dostępu (ACL) przypisywanych do portów

 • min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)

 • współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.

 • Musi obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMP

 • Musi obsługiwać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP

 • Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
  1. Zakres wymaganych prac.

Wykonawca winien wykonać wszystkie czynności dotyczące wymaganej konfiguracji urządzeń dla poprawnego funkcjonowania systemu telefonii IP zgodnego
z przeznaczeniem, a w szczególności:

   1. Konfiguracja i instalacja dostarczonych przełączników sieci LAN do współpracy
    z telefonami IP (CDP, VLANy, POE) i routerem.

   2. Konfiguracja routera Cisco 3925 w zakresie:

 • Obsługi interfejsu ISDN PRA do sieci PSTN,

 • Obsługi urządzeń analogowych podłączonych do portów FXS routera,

 • Spełniania roli centrali zapasowej dla telefonów IP w razie awarii łącza WAN między RDLP i DGLP (SRST),

 • Obsługa vlanów: głosowego i danych,

 • Konfiguracja funkcjonalności zapewnienia jakości usług (QoS) na podstawie dostarczonych przez LP wytycznych,

 • Modyfikacja w listach kontroli dostępu lub innych mechanizmach zabezpieczających stosowanych w sieci WAN LP na podstawie wytycznych uzyskanych od Lasów Państwowych,

 • Konfiguracja serwera i puli DHCP dla vlanu głosowego i opcjonalnie dla vlanu danych,

 • Konfiguracja routingu połączeń głosowych na urządzeniu do sieci zewnętrznych oraz do sieci IP Lasów Państwowych,

 • Konfiguracja zapowiedzi IVR pełniącej funkcje Auto Attendant i uruchamianej za pomocą skryptu TCL,

 1. Konfiguracja i instalacja dostarczonych telefonów do współpracy z dostarczonymi przełącznikami sieci LAN oraz komponentami systemu telefonicznego.

 2. Rekonfiguracja centrali IP w DGLP w zakresie:

 • Współpracy z routerem w RDLP (brama H323). Rekonfiguracja powinna zapewnić możliwość dwukierunkowej komunikacji telefonicznej pomiędzy DGLP i RDLP.

 • Współpracy z nowo instalowanymi telefonami IP w zakresie rejestracji, konfiguracji ustawień, zarządzania oprogramowaniem oraz routingu połączeń.

 1. Wdrożenie planu numeracyjnego zgodnego z wytycznymi Dyrekcji Generalnej LP.

 2. Konfiguracja korporacyjnej książki telefonicznej zintegrowanej z bazą LDAP
  w domenie AD LP oraz prywatnej książki telefonicznej.

 3. Przeszkolenie 4 osób z RDLP Krosno, wskazanych przez Zamawiającego,
  z zakresu konfiguracji, zarządzania i diagnostyki wykonanych instalacji (administrowanie systemem UCM 8.0, podłączania i konfiguracji telefonów IP, konfiguracja środowiska sieciowego, obsługa systemu bilingowego) zgodnie
  z zaproponowanym przez Wykonawcę programem. Ilość godzin szkolenia - 16.

 4. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

 5. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych.

 6. Wdrożenie systemu bilingowego, na który licencję posiada DGLP Warszawa, realizującego następujące funkcje:

 • Wprowadzanie cenników zgodnie z zawartymi umowami z operatorami,

 • Weryfikacja poprawności naliczania opłat przez operatorów,

 • Naliczanie, dla każdego numeru wewnętrznego, kosztów rozmów wychodzących do sieci publicznych zgodnie z zawartymi umowami z operatorami,

 • Grupowanie kosztów rozmów w podziale na jednostki organizacyjne, centra kosztowe i pracowników,

 • Monitoring miesięcznych kosztów generowanych przez poszczególne numery wewnętrzne.

 1. Fizyczne przełączenie łącza PRA z sieci PSTN do routera w RDLP.

 2. Fizyczne podłączenie urządzeń analogowych do portów FXS routera.

 3. Demontaż oraz odbiór urządzeń obecnie użytkowanych przez Zamawiającego, które staną się zbędne po uruchomieniu telefonii IP:


L. p.

PRODUCENT

MODEL

ILOŚĆ

Aparaty telefoniczne

1.

PANASONIC

KX-T2261X

1

2.

KX-T2310

1

3.

KX-T2315PD

6

4.

KX-T3250PD

3

5.

KX-TC197B

3

6.

KX-TCD280PD

1

7.

KX-TG1100PD

2

8.

KX-TS15PD-W

1

9.

KX-TS2300PDW

15

10.

KX-TS2300PDW

2

11.

KX-TS3250PD

2

12.

CTX2365

1

13.

CONNEX

BT-932

2

14.

BT-936

6

15.

BT-938

2

16.

CITY COMM

CITY COMM 560

1

17.

RWT TELEFONY

ALOES

1

18.

TULIPAN

2

19.

CYFRAL

2

20.

TELES AG

TELES ISDN

1

Centrala telefoniczna

21.

MIKROTEL

MIKROTEL 150

1

Switche

22.

D-LINK

DES-3226S

2

23.

DES-1016D

1

24.

3COM

3C16441

1

Router

25.

CISCO

2610 +VIC2FXS +WIC2T

1: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna