Opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 23.79 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar23.79 Kb.

Załącznik nr 2 do SIWZ
sprawa numer: 1/BBI/PN/2013

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i wykonanie modernizacji monitoringu TV przemysłowej w GUS.
 1. Ogólny zakres zamówienia

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji systemu monitoringu TV przemysłowej w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na podstawie opracowanego przez wykonawcę projektu technicznego.

Obecnie, w systemie monitoringu funkcjonuje 16 kamer kompaktowych. 12 kamer zainstalowanych jest na zewnątrz budynku w obudowach zewnętrznych z grzałką i termostatem, 4 kamery wewnątrz budynku na korytarzach (w tym 2 na parterze i 2 na I piętrze budynku C).

Obraz z kamer przesyłany jest drogą przewodową do pomieszczenia ochrony zlokalizowanego na parterze budynku C. Rejestracja odbywa się na rejestratorze 16 kanałowym. Obraz z kamer obserwowany jest całodobowo przez operatorów na jednym monitorze czarno białym.

Istniejący system monitoringu nie jest objęty gwarancją.

Budynek Głównego Urzędu Statystycznego podzielony jest na strefy pożarowe.
  1. Zakres modernizacji.

Modernizacja systemu musi zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia. Przystąpienie do prac możliwe będzie wyłącznie po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

W ramach prac projektowych należy zapewnić właściwy ogląd newralgicznych miejsc wokół budynku Głównego Urzędu Statystycznego a w szczególności: 1. budynek D od strony stacji benzynowej;

 2. tereny przyległe do budynku A i C od strony al. Niepodległości obejmujące parkingi i przejścia dla pieszych;

 3. tereny przyległe do budynku A i B od strony al. Armii Ludowej obejmujące parkingi i przejścia dla pieszych;

 4. teren wewnętrzny pomiędzy budynkami B, C, D a w szczególności parkingi i przejścia dla pieszych;

 5. teren wewnętrzny garaży w budynku G;

 6. teren przyległy do budynku D i parking od strony Pola Mokotowskiego;

 7. parter wewnątrz budynku przy wejściu głównym;

 8. korytarze I piętra w budynku C.

Zamawiający przewiduje rozbudowę systemu monitoringu TV przemysłowej o 3 kamery szybkoobrotowe i 4 kamery kompaktowe w obudowach klimatyzowanych.

Modernizacja systemu obejmuje: • wymianę istniejących kamer zewnętrznych wraz z obudowami;

 • wymianę istniejących kamer wewnętrznych wraz z uchwytami;

 • wymianę istniejącego rejestratora;

 • dostawę i montaż trzech monitorów LCD full HD o przekątnej minimum 30,0 cali, dwa monitory zamontować należy na ścianie za pomocą dedykowanych uchwytów, trzeci monitor w pomieszczeniu pokoju 239a (budynek B, II piętro);

 • dostawę i montaż dedykowanego zasilacza UPS zapewniającego awaryjne zasilanie urządzeń przez  minimum 15 minut;

 • dostawę i montaż pozostałych dodatkowych urządzeń objętych projektem technicznym;

 • konfigurację i uruchomienie systemu monitoringu TV przemysłowej.
  1. Centrum Monitoringu (portiernia)

Dwa monitory zamontować na ścianie za pomocą dedykowanych uchwytów, rejestrator (rejestratory) umieścić w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, klawiaturę sterującą umieścić w miejscu uzgodnionym z obsługą. Miejsce poboru napięcia do zasilania urządzeń oraz lokalizację zasilacza UPS uzgodnić z Zamawiającym.


 1. Wymagane parametry techniczne urządzeń i jakość wykonania

Zamawiający wymaga, aby w układach podtrzymania zasilania wykonawca stosował systemy zasilania buforowego wraz z ochroną przeciw przepięciową w klasie I i II.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace wykonawcze prowadzone były zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i powszechnie stosowanymi zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia spełniały podane minimalne parametry techniczne.

Wykonawca przedstawi w swojej ofercie nazwy oraz producenta oferowanych kamer i pozostałych urządzeń.
  1. Wymagane minimalne parametry techniczne kamery kompaktowej:

- przetwornik 1/3" SONY Super HAD CCD
- rozdzielczość TVL 600 linii TV (kolor), 700 linii TV (cz/b)

- min. oświetlenie 0,1 lux (kolor)/ 0,001 lux (Sens-up Auto) – F 1,2

- efektywna ilość 725H x 582V (440K pikseli)

- system skanowania 625 linii, przeplot 2:1

- D-WDR cyfrowe zwiększenie dynamiki przetwornika

- DNR redukcja szumów

- DSS cyfrowe zwolnienie migawki (Sens-up)

- FLK eliminacja migotania obrazu

- BLC kompensacja tylnego oświetlenia

- HSBLC maskowanie prześwietlonych obszarów

- AWB automatyczny balans bieli

- temp. pracy -200C do + 500C
  1. Wymagane parametry techniczne obiektywu kamery kompaktowej.

- przetwornik 1/3”

- ogniskowa 3,5 – 8,0mm

- przysłona F 1,2

- sterowanie Auto Iris DC

- typ mocowania CS

- korekcja IR

- obiektyw szklany


  1. Wymagane minimalne parametry techniczne kamery obrotowej.

- przetwornik 1/4" Ex-view HAD

- obiektyw zoom optyczny x 27, zoom cyfrowy x 12, F 1,5 –3,8, przysłona DC

- efektywna ilość 725H x 582V (440K pikseli)

- system skanowania 625 linii, przeplot 2:1

- częstotliwość skanowania 15625 KHz (poziom), 50 Hz (pion)

- min. oświetlenie 0,6 lux (kolor)/ 0,1 lux (cz.b)/0,0001 lux (Sens-up)

- rozdzielczość pionowa 540 linii TV

- balans bieli ATW/Automatyczny/Ręczny

- AGC Normalny/Wysoki/Wyłączony

- BLC WDR/BLC/HSBLC/Wyłączony

- DSS Automatyczny/Ręczny

- 3D-DNR Niski/Średni/Wysoki/Wyłączony

- ostrość Automatyczna/Ręczna

- preset 128 pozycji

- zakres obrotu Obrót 3600, nachylenie 900, czas obrotu 2400/s

- przesłona Automatyczna/Ręczna

- sygnał wizyjny CVBS 1,0 Vp-p (75 ohm)

- zasilanie 24V AC

- temperatura pracy -300C do + 600C

- obudowa wodoszczelna IP 66

- protokoły PTZ Pelco D

wskazane dodatkowe możliwości: trasy patrolowe, sekwencja presetów, skanowanie panoramiczne, harmonogramy działań, akcja startowa po włączeniu głowicy, limit obszaru poruszania się głowicy, maskowanie obszarów prywatnych, detekcja ruchu.
  1. Wymagane minimalne parametry techniczne rejestratora.

- tryb pracy: pentaplex  

- liczba wejść wideo:  32 (BNC) 

- liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA 1 x HDMI + 1 x SPOT

- liczba wejść/wyjść audio: 16/1 (BNC)

- prędkość zapisu:  800 kl/s(D1)

- kompresja video:  H.264

- archiwizacja: min. 6 x HDD

- tryb zapisu: alarm , detekcja ruchu , kalendarz , ręczny , zapis ciągły

- standard video: PAL NTSC

- wielkość obrazu: min. 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768 , 800x600

- zdalne sterowanie: pilot, myszka

- interfejs RS232 możliwość podłączenia pulpitu

- interfejs RS485 sterowanie kamerami obrotowymi

- cyfrowe wyjście wideo HDMI

- wejścia alarmowe: 16

- protokoły sieciowe: TCP/IP , UDP , DHCP , DNS , PPPoE , DDNS , FTP

- protokoły PTZ: Pelco D

- czas rejestracji: należy zapewnić 31 dniową historię zapisu zdarzeń w funkcji wykrywania ruchu 1. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. System musi być wykonany pod klucz bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń bądź wykonywania dodatkowych prac w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

  2. Oferowany przez wykonawcę sprzęt i urządzenia mają być fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

  3. Wykonawca udzieli gwarancji zachowania jakości, parametrów i bezawaryjnej pracy dla kamer i pozostałych urządzeń i materiałów dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy.

 1. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być uwzględnienie w oferowanej cenie:

  1. wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia, zakup, dostawa i montaż urządzeń na potrzeby przedmiotu zamówienia;

  2. koszty niezbędnych badań wynikających z norm i przepisów, wykonanych w celu kontroli jakości robót;

  3. zainstalowanie, uruchomienie, wdrożenie całego systemu wraz z testami i odbiorami;

  4. naprawa zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót na swój koszt i swoim staraniem;

  5. koszty robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

  6. prace uciążliwe i hałaśliwe w budynku mogą być wykonywane po godzinach pracy Urzędu.

 1. Uwaga:

Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe, służące doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane.


 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

34.97.10.00-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania;

35.12.00.00-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa;

32.23.50.00-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym;35.12.53.00-2 Kamery bezpieczeństwa;

51.31.00.00-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo.

Pobieranie 23.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna