Opis przedmiotu zamównieniaPobieranie 83.13 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar83.13 Kb.CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych, związanych z wykonaniem obsady rabat kwiatowych, gazonów i ampli wiszących, ich utrzymanie w okresie wegetacji, wymiana drewnianej obudowy kwietnika, likwidacja nasadzeń, likwidacja zniszczonych gazonów oraz utrzymaniem egzemplarzy agawy w miesiącach listopad 2009r. – maj 2010r. Przedmiot zamówienia, w celu dokładniejszego jego określenia, jak również skalkulowania kwoty wynagrodzenia za wykonywane usługi, został podzielony na 4 elementy według typu prac.
Element 1 Wykonanie nasadzeń


 1. I obsada – termin realizacji – od 6 kwietnia 2009r. – 30 kwietnia 2009r.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w I obsadzie obejmuje :

 • staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

- usunięcie roślin rabatowych pochodzących z zeszłorocznych nasadzeń, chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,

- wykonanie pomiarów odczynu (ph) podłoża, w razie konieczności wykonanie wapnowania preparatem dostosowanym do typu gleby – dane dotyczace odczynu podłoża oraz o ewentualnym wapnowaniu należy przekazać pisemnie do Wydziału Komunalnego,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu (typu Osmocote) oraz jego wymieszanie z podłożem, • wyrównianie powierzchni rabat,

 • wyznaczenie miejsc sadzenia (wyrysowanie wzorów, na które uprzednio uzyskano akceptację Zamawiającego),

 • posadzenie roślin rabatowych, przy min. obsadzie 50/m2, według załaczników graficznych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych (szacunkowo około 45 000 szt.). Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

 • obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

Nasadzenia kwiatowe zostaną przeprowadzone:

1. zieleniec przy skrzyżowaniu ul. E.Łopuskiego, Armii Krajowej i Dubois (dz. nr 211 ob.12) –

dwa kwietniki o łacznej powierzchni 70, 83 m2 – załacznik graficzny nr 1,

2. Skwer Miast Partnerskich (dz. nr 240 ob.12) 7 kwietników – załacznik graficzny nr 2:

- 4 elipsy od strony ul. Katedralnej o łacznej powierzchni 62,16 m2,

- kwietnik w palisadzie od strony ul. Armii Krajowej o powierzchni 65,50 m2,

- kwietnik z kulą od strony ul. Ratuszowej o łacznej powierzchni 80,20 m2, w tym kula

12,50 m2, wokół kuli 67,70 m2,

- kwietnik przy tablicy zawierajacej nazwy miast partnerskich o powierzchni 7,20 m2,

3. Park 18 Marca (dz. nr 133 ob.12) 6 kwietników – załacznik graficzny nr 3:

- półkole od strony ul. Dworcowej o powierzchni 88,19 m2,

- prostokąt od strony ul. Dworcowej o powierzchni 79,80 m2,

- prostokąt środkowy o powierzchni 77,00 m2,

- prostokąt od strony ul. Sybiraków o powierzchni 95,20 m2,

- półkole od strony ul. Sybiraków (w palisadzie) o powierzchni 126,57 m2kwietnik

odzwierciedlający logo miasta Kołobrzeg,

- kwietnik kwadratowy przy pomniku od strony ul. Armii Krajowej 65,18 m2,

4. zieleniec zlokalizowany przy wjeździe do osiedla Podczele (dz. nr 4/332 ob.8) – okrągły

kwietnik przy witaczu o powierzchni 15,00 m2 – załacznik graficzny nr 5,

5. „strumyczek” przy ul. E. Gierczak (dz. nr 290/8 ob.12) – podsadzenie roślin jednorocznych

przy skupinach krzewów o powierzchni 20,00 m2 – załacznik graficzny nr 6,

6. Park im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 5/8 ob.4) – koło o powierzchni 21,23 m2 – załacznik

graficzny nr 7.Łącznie 874,06 m2 .
Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie 1 m2 rabaty gazonowej

I obsady,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie I obsady rabat gazonowych,

stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez

Oferenta w kol.3) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie I obsady rabat gazonowych,

stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5)

i wartość podatku VAT (kol.6).

 1. II obsada – termin realizacji 1 czerwca 2009r. - 30 czerwca 2009r.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w II obsadzie obejmuje: • staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

- usunięcie chwastów, kamieni i innych zanieczyszceń,

- gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu oraz jego wymieszanie z podłożem,


 • wyrównianie powierzchni rabat,

 • wyznaczenie miejsc sadzenia (wyrysowanie wzorów, na które uprzednio uzyskano akceptację Zamawiającego),

 • posadzenie roślin rabatowych, przy min. obsadzie 50/m2, według załaczników graficznych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych (szacunkowo około 60 000 szt.). Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

 • obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

Nasadzenia kwiatowe zostaną przeprowadzone:

1. zieleniec przy skrzyżowaniu ul. E.Łopuskiego, Armii Krajowej i Dubois (dz. nr 211 ob.12) –

dwa kwietniki o łacznej powierzchni 70, 83 m2 – załacznik graficzny nr 1,

2. Skwer Miast Partnerskich (dz. nr 240 ob.12) 7 kwietników – załacznik graficzny nr 2:

- 4 elipsy od strony ul. Katedralnej o łacznej powierzchni 62,16 m2,

- kwietnik w palisadzie od strony ul. Armii Krajowej o powierzchni 65,50 m2,

- kwietnik z kulą od strony ul. Ratuszowej o łacznej powierzchni 80,20 m2, w tym kula

12,50 m2, wokół kuli 67,70 m2,

- kwietnik przy tablicy zawierajacej nazwy miast partnerskich o powierzchni 7,20 m2,

3. Park 18 Marca (dz. nr 133 ob.12) 6 kwietników – załacznik graficzny nr 3:

- półkole od strony ul. Dworcowej o powierzchni 88,19 m2,

- prostokąt od strony ul. Dworcowej o powierzchni 79,80 m2, prostokąt środkowy

o powierzchni 77,00 m2 oraz prostokąt od strony ul. Sybiraków o powierzchni 95,20 m2

jako centralny element każdego kwietnika należy zastosować rozłozysty egzemplarz agawy

amerykańskiej (Agave americana L.) o wysokości 140-160 cm oraz 4 egzemplarze agawy

amerykańskiej o wysokości 40-60 cm w narożnikach – łącznie 3 egz. agawy o wys. 140-160

cm oraz 12 egz. agawy o wys. 40-60 cm. Agawy należy wkopać w kwietnik wraz

z pojemnikami.

- półkole od strony ul. Sybiraków (w palisadzie) o powierzchni 126,57 m2 – kwietnik

odzwierciedlający logo miasta Kołobrzeg,

- kwietnik kwadratowy przy pomniku od strony ul. Armii Krajowej 65,18 m2,

4. Plac płk. Anatola Przybylskiego (dz. nr 198 ob.12) – załacznik graficzny nr 4:

- owal od strony ul. Katedralnej o powierzchni 97,97 m2,

- owal od strony ul. Walki Młodych o powierzchni 144,24 m2,

5. zieleniec zlokalizowany przy wjeździe do osiedla Podczele (dz. nr 4/332 ob.8) – okrągły

kwietnik przy witaczu o powierzchni 15,00 m2 – załacznik graficzny nr 5,

6. „strumyczek” przy ul. E. Gierczak (dz. nr 290/8 ob.12) – podsadzenie roślin jednorocznych

przy skupinach krzewów na powierzchni 20,00 m2 – załacznik graficzny nr 6,

8. Park im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 5/8 ob.4) – koło o powierzchni 21,23 m2 + kwietnik po

obwodzie za murkiem 125 m2, łacznie 146,33 m2 – załacznik graficzny nr 8,

9. Skwer 750-lecia (dz. nr 338 ob.12) – przy głazie z napisem „Skwer 750-lecia” na powierzchni

1,50 m2 – załacznik graficzny nr 2,

10. zieleniec przy Starostwie Powiatowym (dz. nr 242/2 ob.12) – podsadzenie roślin

jednorocznych przy skupinach krzewów na powierzchni 3,00 m2 – załacznik graficzny nr 2,

11. Park im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 66/3 ob.4) – byliniaki na wysokości dawnego

Morskiego Oka o powierzchni 30,00 m2 – załacznik graficzny nr 9,

12. Skwer Pionierów Kołobrzegu (dz. nr 135 ob.12) – przy głazie z napisem „Pionierom

Kołobrzegu” na powierzchni 1,50 m2 – załacznik graficzny nr 10,

13. byliniak przy skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Tarnopolskiej (dz. nr 4/332 ob.8) – nasadzenia

przy Krzyżu na powierzchni 1,50 m2 – załacznik graficzny nr 5,

Łącznie 1 278,77 m2 .
Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie 1 m2 rabaty gazonowej

II obsady,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie II obsady rabat gazonowych,

stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez

Oferenta w kol.3) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie II obsady rabat gazonowych,

stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5)

i wartość podatku VAT (kol.6).
 1. obsada 66 szt. gazonów – termin realizacji 25-29 maja 2009r.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w gazonach obejmuje : • staranne przygotowanie gazonów do nasadzeń, w tym:

- usunięcie pozostałosci roślin rabatowych pochodzących z zeszłorocznych nasadzeń, chwastów, kamieni i innych zanieczyszceń,

- gruntowne rozluźnienie i spulchnienie podłoża (w razie takiej konieczności należy uzupełnić

podłoże, które zawierać będzie hydrożel),

- zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu (typu Osmocote) oraz jego wymieszanie

z podłożem,


 • wyrównianie powierzchni podłoża,

 • wyznaczenie miejsc sadzenia,

 • posadzenie roślin rabatowych, przy min. obsadzie 50/m2, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych (szacunkowo około 1 500 szt.). Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

 • obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

Nasadzenie kwiatowe zostana zrealizowane w gazonach :

- stojących na dojściu do molo (dz. nr 43/7 ob.4) - 14 szt. – załacznik graficzny nr 11,

- stojących na dojściu do molo, na skraju Parku im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 5/8, ob.4) –

10 szt. – załacznik graficzny nr 11,

- stojących na terenie osiedla Podczele – 3 szt. przy ul. Kresowej

– 3 szt. przy ul. Nowogródzkiej obok poczty

– 1 szt. przy krzyżu przy skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i

ul. Tarnopolskiej – załacznik graficzny nr 5,

- stojących na terenie zieleńca przy skrzyżowaniu ul. Kniewskiego i ul. Waryńskiego

(dz. nr 345/2 ob. 12)– 2 szt. – załacznik graficzny nr 12,

- stojących w okolicy Pomnika Wdzęczności Armii Radzieckiej (dz. nr 116/2 ob.4) – 3 szt. –

załacznik graficzny nr 13,

- stojących na terenie skweru przy ul. Pomorskiej (dz. nr 5 ob. 12) – 9 szt. – załacznik

graficzny nr 14,

- stojacych przy ul. Ratuszowej przy głównym wejściu do Urzędu Miasta w Kołobrzegu –

4 szt. – załacznik graficzny nr 2

- stojących na terenie przy ul. Walki Młodych 17-20 (dz. nr 125/15 ob. 13) – 2 szt. –

załacznik graficzny nr 15,

- stojących na terenie przy ul. Katedralnej 1-5 (dz. nr 184/16 ob. 12) – 4 szt. –

załacznik graficzny nr 16,

- stojących na terenie przy ul. Łopuskiego 1-5 (dz. nr 173/30 ob. 12) – 3 szt. –

załacznik graficzny nr 17,

- murowanych, zlokalizowanych na terenie przy ul. Dworcowa 3 (dz. nr 24/21 ob. 12) – 4 szt.

– załacznik graficzny nr 18,

- stojących na terenie przy ul. Dworcowa 2-8 (dz. nr 18/12 ob. 12) – 4 szt. – załacznik

graficzny nr 19,

Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń kwiatowych

w 1 gazonie,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie obsady gazonów, stanowiącego

iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Oferenta w kol.3)

i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady gazonów, stanowiącego

sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5) i wartość

podatku VAT (kol.6).
  1. obsada 53 szt. ampli wiszących – termin realizacji 25-29 maja 2009r.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w amplach wiszących obejmuje: • odbiór amplii z miejsca ich składowania, tj. z magazynu Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp z o.o. w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. VI Dyw. Piechoty 60,

 • przygotowanie ampli do nasadzeń, poprzez ich umycie, wykonanie warstwy drenażu, wypełnienie odpowiednio przygotowanym podłożem zawierającym hydrożel oraz nawóz o przedłużonym działaniu (typu Osmocote),

 • posadzenie roślin, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin (po 5 szt. w ampli - szacunkowo 265 szt, w tym 53 „stojących” i 212 szt. „zwisających”). Rośliny kwiatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

 • obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

 • przetransoprtowanie przygotowanych, obsadzonych ampli na teren miasta i ich montaż na lampach

Ample zostaną zamontowane na specjelnych kontrukcjach, umieszczopnych na lampach:

- wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Kniewskiego do ul.Zwycięzców na 6 lampach po 4 szt.,

na1 lampie 3 szt. – łacznie 27 szt. – załacznik graficzny nr 20,

- wzdłuż ul. Armii Krajowej na wysokości Skweru Miast Partnerskich na 2 lampach po 4 szt. –

łacznie 8 szt. – załacznik graficzny nr 2,

- wzdłuż ul. Ratuszowej na wysokości budynków Urzędu Miasta w Kołobrzegu na 5 lampach po

2 szt. – łacznie 10 szt. – załacznik graficzny nr 2,

- w centralnym miejscu Placu im. płk. Anatola Przybylskiego (donice o podwójnym dnie) – 4 szt. –

załacznik graficzny nr 4,

- w centralnym miejscu skweru przy ul. Pomorskiej - dz. nr 5 ob. 12 (donice o podwójnym dnie) –

4 szt. – załacznik graficzny nr 14.


Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń kwiatowych

w 1 amplii,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie obsady ampli wiszących,

stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez

Oferenta w kol.3) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady ampli wiszacych,

stanowiącej sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5)

i wartość podatku VAT (kol.6).Element 2 Utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów i ampli wiszących
Usługa utrzymania rabat kwiatowych, gazonów i ampli wiszących obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych, w tym:

 • stałe bieżące odchwaszczanie

 • wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

 • spulchnianie podłoża,

 • w przypadku pojawienia się objawów chlorozy zastosowanie pogłównie odpowiednich nawozów,

 • regularne podlewanie,

 • bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów, egzemplarzy obumarłych,

 • zwalczanie chorób i szkodników roślin,

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu oddzielnie nasadzeń kwiatowych rabatowych, gazonów i amplii wiszących oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne wykonywanie prac

pielęgnacyjnych kwietników na 1 m2,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za miesięczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych

kwietników, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto

(określonej przez Oferenta w kol.3) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości

wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5) i wartość podatku VAT (kol.6).
Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 8 142 m2 w okresie mięsięcy kwiecień - październik, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.
Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne wykonywanie prac

pielęgnacyjnych gazonów za 1 szt.,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za miesięczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych

gazonów, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej

przez Oferenta w kol.3) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za miesięczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych

gazonów, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania

(kol.5) i wartość podatku VAT (kol.6).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi przy 66 szt. miesięcznie, co da 330 szt. w okresie mięsięcy czerwiec - październik, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.
Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne wykonywanie prac

pielęgnacyjnych amplii wiszacych za 1 szt.,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za miesięczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych

amplii wiszacych, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto

(określonej przez Oferenta w kol.3) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za miesięczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych

amplii wiszących, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie

zadania (kol.5) i wartość podatku VAT (kol.6).


Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi przy 53 szt. miesięcznie, co da 265 szt. w okresie mięsięcy czerwiec - październik, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części kwietników, gazonów lub ampli bądź dokonywania nowych nasadzeń.

Element 3 Likwidacja nasadzeń 1. Likwidacja I obsady – termin realizacji 20 maja -15 czerwca 2009r.

Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje: • usunięcie przekwitłych roślin rabatowych i innych zanieczyszczeń z terenu kwietników oraz zebranie ich w stosy,

 • przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

 • wyrównanie powierzchni rabat,

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie kwietników, na których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1 a).
Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za zlikwidowanie 1 m2 nasadzeń rabatowych

I obsady,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za likwidację nasadzeń I obsady, stanowiącego

iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Oferenta w kol.3)

i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za likwidację nasadzeń I obsady, stanowiącego

sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5) i wartość

podatku VAT (kol.6).
 1. likwidacja II obsady – termin realizacji 18-29 października 2009r.

Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje: • usunięcie przekwitłych roślin rabatowych i innych zanieczyszczeń z terenu kwietników oraz zebranie ich w stosy,

 • przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

 • wykopanie z kwietnika w pojemnikach 12 egzemplarzy agawy amerykańskiej oraz ich przetransportowanie, rozładowanie ze środków transpotu oraz składowanie w miejcu ich przechowywania w okresie zimowym,

 • przekopanie gruntu i pozostawienie w „ostrej” skibie,

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie kwietników i gazonów, na których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1 b).


Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za zlikwidowanie 1 m2 nasadzeń rabatowych

II obsady,

- w kolumnie 5- wartość wynagrodzenia netto za likwidację nasadzeń II obsady, stanowiącego

iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Oferenta w kol.3)

i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za likwidację nasadzeń II obsady, stanowiącego

sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5) i wartość

podatku VAT (kol.6).
 1. likwidacja obsady gazonów – termin realizacji 25-29 października 2009r.

Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje: • usunięcie przekwitłych roślin i innych zanieczyszczeń z gazonów, zebranie ich w stosy,

 • przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

 • przekopanie podłoża i pozostawienie w tzw. „ostrej” skibie,

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie gazonów, w których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1 c).


Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za zlikwidowanie nasadzeń kwiatowych

w 1 gazonie,

- w kolumnie 5- wartość wynagrodzenia netto za likwidację obsady gazonów, stanowiącego

iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Oferenta w kol.3)

i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za likwidację obsady gazonów, stanowiącego

sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5) i wartość

podatku VAT (kol.6).
 1. likwidacja obsady ampli wiszących – termin realizacji 25-29 października

2009r.
Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje:

 • demontaż ampli z lamp

 • usunięcie przekwitłych roślin i podłoża z ampli,

 • przekazanie materiału roślinnego i zużytego podłoża do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

 • umycie ampli i ich przekazanie do miejsca składowania, wskazanego przez Zamawiającego

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie ampli, w których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1 d).
Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za zlikwidowanie nasadzeń kwiatowych

w 1 amplii,

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za likwidację obsady ampli wiszących,

stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez

Oferenta w kol.3) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za likwidację obsady ampli wiszących,

stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.5)

i wartość podatku VAT (kol.6).


Element 4 Przechowywanie agawy
Przechowywanie 15 egzemplarzy agawy musi następować w pomieszczeniach o temperaturze, wilgotności powietrza oraz nasłonecznieniu gwarantujących zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej roślin oraz ich walorów estetycznych, umożliwiających ich zastosowanie na kwietniki w następnym roku wegetacji. Usługa przechowywania agawy obejmuje: opłatę za powierzchnię zajmowaną przez rośliny w pomieszczeniach, w których będą przechowywane; regularne podlewanie w celu utrzymania turgoru roślin oraz ewentualne zabiegi z zakresu ochrony roślin w przypadku pojawienia się chorób lub szkodników.

Usługa wykonywana będzie w okresie listopad 2009r. – maj 2010r.


Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 - cenę jednostkową ryczałtową netto za 1 miesiąc przechowywania

15 egzemplarzy agawy,

- w kolumnie 5 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto za przechowywanie 15 egzemplarzy

agawy w pomieszczeniach, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej

netto (określonej przez Oferenta w kol.3) i 7 miesięcy przechowywania roślin

(określonych w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przechowywanie 15 egzemplarzy

agawy w pomieszczeniach, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia

ryczałtowego netto za wykonanie zadania (kol.5) i wartość podatku VAT (kol.6).


Element 5 Wymiana obudowy kwietnika
Usługa obejmuje zlikwidowanie istniejącej obecnie palisady kwietnika, zlokalizowanego na terenie Skweru Miast Partnerskich (dz. nr 240 ob.12) od strony ul. Armii Krajowej o powierzchni 65,50 m2 – załącznik graficzny nr 2, przekazanie palisady do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, wykonanie nowej drewnianej palisady na wzór zdemontowanej przy zastosowaniu okrągłych (w przekroju) palików o Ø min. 6 cm (usługa obejmuje zakup odpowiedniego impregnowanego materiału)

Usługa wykonana zostanie w miesiącu kwietniu 2009r. przed przystąpieniem do nasadzeń roślin rabatowych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy jej realizacji, koszt pracy ludzi, materiałów oraz sprzętu.
Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 5 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie zadania,

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę

wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie zadania (kol.5) i wartość

podatku VAT (kol.6).


Element 6 Likwidacja gazonów
Usługa likwidacji gazonów obejmuje odbiór zniszczonych gazonów z miejsc wskazanych poniżej i ich przekazanie do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów oraz przestawienie 1 gazonu w miejsce zlikwidowanego. Usługa wykonywana zostanie w miesiącu kwietniu 2009r.
Do likwidacji należy przekazać:

- 1 gazon stojący przy ul. Kresowej – załacznik graficzny nr 5,

- 1 gazon stojący na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 20 (dz. nr 173/30 ob. 12) – załacznik graficzny nr 17,

- 1 gazon stojący na terenie przy ul. Granicznej 6 (dz. nr 184/16 ob. 12) – załacznik graficzny nr 16 oraz

przestawienie/przesunięcie 1 gazonu zlokalizowanego na nieruchomości w miejsce zlikwidowanego,

- 2 gazony stojące na terenie przy ul. Kniewskiego (dz. nr 7 ob. 12) – załacznik graficzny nr 21.


Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 5 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto za likwidację gazonów,

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za likwidację gazonów,

stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie

zadania (kol.5) i wartość podatku VAT (kol.6).


Kosztorysując ceny za poszczególne prace Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z ich realizacją, w tym:

- pracy ludzi i sprzętu,

- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac.
UWAGA: dokładny termin realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (zwłaszcza wykonywanie nasadzeń) będzie uzależniony od przebiegu warunków pogodowych – będzie uzgadniany z inspektorem ds. zieleni miejskiej.SIWZ – wykonanie i utrzymanie kwietników rabatowych, gazonów i ampli wiszacych


Pobieranie 83.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna